Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v Katolíckej Cirkvi


 [ Príspevkov: 449 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 5241 príspevkov
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na prvú nedeľu adventnú 2013

Milí bratia a sestry !

Advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 1, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti.

Mimoriadna Božia starostlivosť je zameraná na človeka. Skôr než ho Boh stvoril, pripravil mu krásnu a plodonosnú prírodu, aby bola zdrojom jeho telesných síl. A pre jeho šťastie okrem prírody mu daroval rodinu. Boh chce, aby každý človek prichádzal na svet do láskyplného usporiadaného rodinného spoločenstva. Ak to tak nie je, ide alebo o nešťastie alebo o ľudské zlyhanie. Počas celého života má človek v rodine prežívať mnoho foriem ľudského šťastia. Začína to šťastím dieťaťa, ktoré sa v náručí otca a matky cíti veľmi bezpečne a pritom bezstarostne. Ono rastom a dospievaním dozrieva a mení sa na šťastie zamilovaného manžela, či manželky a neskôr na šťastie užitočného otca a matky. Napokon je to šťastie starých rodičov, ak im je dopriate radostne hľadieť na svoje dobre vychované potomstvo, ako si zodpovedne počína.

Každú etapu ľudského šťastia zabezpečuje usporiadaná rodina. Rodina je Božia ustanovizeň. Preto nie je v moci človeka rodinu zlikvidovať. Cirkev sa takto modlí nad novomanželmi: „Bože, ty si postavil ženu vedľa muža a toto spoločenstvo si už pri stvorení tak požehnal, že ho nezničil ani dedičný hriech, ani potopa sveta.“ Touto modlitbou Cirkev vyznáva aj vieru v rodinu ako v Božiu ustanovizeň, ktorá vo svete prežije.

Nemusí však prežiť v Európe. Aj keď ju človek nemôže zlikvidovať, môže ju veľmi zmrzačiť a toto sa deje v dnešnom svete. Rozvratom rodiny sa znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve v nej nadobúda pozemskú dokonalosť. Ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti.

Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie značne prešpekulované metódy. Do veľmi ušľachtilých pojmov vkladajú úplne nový a opačný, teda dehonestujúci obsah. Hovoria o „ľudských právach“ a o „právach dieťaťa“, ale do týchto práv chcú presadiť také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia. Pod rúškom práv dieťaťa, ktoré oni presadzujú, otec a matka strácajú možnosť svoje deti zodpovedne vychovávať. A pritom dieťa má prirodzené, Bohom dané právo na výchovu. Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou „gender ideológiou“. V jej mene chcú presadiť tzv. „rodovú rovnosť“. Človek, ktorý tento termín prvýkrát počuje, si myslí, že ide tu o to, aby mužovi a žene boli uznané rovnaké práva a rovnaká dôstojnosť. Ale tie skupiny cez tzv. „rodovú rovnosť“ sledujú čosi celkom iné. Chcú nás presvedčiť, že nikto z nás nejestvuje od prirodzenosti ako muž alebo ako žena, chcú teda zobrať mužovi právo na identitu muža a žene právo na identitu ženy a rodine právo na identitu rodiny, aby sa už muž necítil ako muž, žena ako žena a manželstvo, aby už nebolo tým Bohom požehnaným výlučným spoločenstvom muža a ženy, ale na roveň manželstva chcú presadiť aj spoločenstvo dvoch mužov, či dvoch žien.

Tak vzniká akýsi sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest. Cez ušľachtilé heslá sa do života spoločnosti presadzuje rozvrat rodinného života, ktorý má byť posvätným. Je to bohorúhavá vzbura človeka voči Stvoriteľovi. On nás stvoril na svoj obraz. Muž od Stvoriteľa dostal dôstojnosť muža, žena dôstojnosť ženy a rodina dôstojnosť rodiny. Od toho sa odvíja aj dôstojnosť národa. Toto chcú aktéri kultúry smrti a stúpenci gender ideológie v mene ušľachtilých hesiel zničiť. Pojem muž, manžel, otec, rytier, gentleman je pre nich neprijateľný. To isté platí o pojmoch žena, manželka, matka. V ktorom národe sa im to podarí, ten národ stratí svoje dôstojné postavenie pred Bohom i pred svetom.

Predstavitelia mnohých krajín týmto aktérom kultúry smrti z nepochopiteľných dôvodov ponižujúco podliezajú a cez zákonodarstvo, ktoré je niekedy v rozpore so zdravým rozumom, im vychádzajú v ústrety. Takí nemajú žiadnej morálnej hrdosti a svoj národ pripravujú nielen o jeho dôstojnosť, ale pomocou zákonov ho vydávajú na zánik. Je to strata základného životného zmyslu – strata citu pre sebazáchovu. Prvé nebezpečenstvá sa už objavujú aj u nás.

Chceme prejaviť veľkú úctu a vďaku tým inštitúciám a tým jednotlivcom ktorí si uvedomujú toto blížiace sa nebezpečenstvo a na ochranu rodiny a kultúry života zorganizovali v Košiciach pochod za život.
Chceme prejaviť úctu a vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí tento pochod podporili a tak dali najavo, ako im záleží, aby inštitúcia rodiny bola zachránená. Pochod za život mal byť výzvou, povzbudením i morálnou podporou pre našich štátnych predstaviteľov, aby sa nebáli chrániť dôstojnosť a životaschopnosť nášho národa.

Skutočnosť je taká, že k tejto výzve sa postavili dosť nevšímavo, čo naznačuje, že si už osvojili kultúru smrti, lebo jej aktérom naďalej dávajú veľký priestor a značnú podporu. Aktivisti „rodovej rovnosti“ sa nevzdávajú, ale čakajú na vhodnú príležitosť, aby pomocou legislatívy mohli ovládnuť výchovnovzdelávací proces a vnútiť túto „sodomskú ideológiu“ do školskej i predškolskej výchovy. Išlo by o taký výchovný proces, ktorý by dieťa obral nielen o dôstojnosť, ale morálne i psychicky by ho dokonale zmrzačil. Dieťaťu by znemožnil vyrásť po každej stránke v zrelého muža a v zrelú ženu.

A na túto hroznú devastáciu by bol zneužitý učiteľský stav. Kedysi bol zneužitý učiteľ, aby proti vôli rodičov ich deťom vnucoval ateizmus, dnes mu hrozí ešte čosi horšie. Aktérov kultúry smrti silno podporujú aj médiá, nedajme sa nimi oklamať, ani ovplyvniť. Kultúra smrti skutočne ohrozuje existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti. Od nás sa ešte taká veľká obeta nežiada, ale žiada sa, aby sme boli ostražití. K ostražitosti vyzývame nositeľov moci na všetkých úrovniach, rodičov, školské samosprávy a všetkých ľudí dobrej vôle. Aby sme prejavy kultúry smrti odmietali už v zárodku. Náš hlas pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti. Opačným postojom by sme znevážili tých našich predkov, ktorí kládli svoje životy za dobro vlasti.

V tejto adventnej a vianočnej dobe nám Boh veľmi zreteľne dáva najavo, čo znamená v jeho očiach rodina. Keď poslal svojho Syna na svet, nepostaral sa o to, aby sa jeho Syn narodil v prepychovom paláci, aby mal vyberané jedlá, ale postaral sa o to, aby jeho Syn prišiel na svet a mohol vyrastať v usporiadanej rodine. Pohľad na Nazaretskú rodinu, nech nás burcuje k tomu, aby sme pre zachovanie rodiny urobili všetko, čo je v našich silách. Ako Nazaretská rodina chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my sme povinní za každú cenu chrániť zdravý vývoj detí pred nebezpečnou „gender ideológiou“. V pevnej nádeji, že k týmto vážnym otázkam života a rodiny zaujmete správny postoj, Vám udeľujeme svoje požehnanie.

biskupi Slovenska
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 5241 príspevkov
...a reakcie...
http://www.sme.sk/c/7023796/biskupi-varovali-pred-zanikom-rodiny-nastoluje-sa-kultura-smrti.html
...tolkaaaa opovaaazlivost... :o
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12826 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
vsimnite si ze na SME nepovolili diskusiu ....
;-)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 5241 príspevkov
...na areopagu povolili... :-D

...ten list sa mi paci, ale celkom chapem, ze sa to niekomu zle pocuva...
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12826 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
...na areopagu povolili... :-D
aspon ze to :-)
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Konečne pastiersky list, ktorý neobsahuje iba spústu takmer nič nehovoriacich slov, že človek s priemernou inteligenciou musel tuho premýšľať, čo vlastne chceli biskupi povedať. Tento je zrozumiteľný aj pre tých menej chápavých 8)
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
neviem ako sa staviate k takymto zdrojom, tak pre istotu to "citujem" takto:

Citácia:
Zuzana Maďarová
Zajtra si moja sestra, mama, stará mama a ďalšia časť mojej rodiny vypočuje, že som nositeľkou kultúry smrti. Tak ako každú nedeľu prídu do kostola s vierou, že im omša prinesie viac pokoja, nádeje a povzbudenia do bežného života. Postaví sa pred nich človek, ktorý by mal byť prostredníkom nádeje a Božej lásky, a povie im, že ich sestra, dcéra, krstná dcéra, vnučka či neter ohrozuje existenciu národa, snaží sa ovládnuť výchovnovzdelávací proces či infiltrovať sodomistickú ideológiu do škôl, a podnecuje tak Boží trest. Tento človek ich vyzve, aby odmietli prejavy kultúry smrti, aby odmietli rodovú rovnosť, moju prácu, všetko, čomu verím, aby teda odmietli mňa. Vyzve ich v mene Boha a rodiny. Tento scenár sa zajtra zopakuje vo všetkých katolíckych kostoloch a bude namierený proti všetkým mojim kolegyniam a kolegom.
Nemám také veľké publikum ako tí, čo píšu pastierske listy. Ale niečo by som predsa len chcela povedať. Rada by som odkázala rodine, že nerobím nič zlé. Robím si len svoju prácu, v ktorej sa snažím konať podľa svojho najlepšieho svedomia. Tam, kde pracujem, napríklad vydávame knihy. Knihy, v ktorých píšeme o tom, že nie je správne páchať násilie: násilie, ktoré ženy príliš často zažívajú vo svojich domovoch, násilie, ktoré ich ohrozuje v uliciach a na námestiach, násilie, ktoré zažívajú deti zo strany svojich blízkych alebo zo strany svojich spolužiakov, násilie, ktoré rôzne skupiny ľudí v histórii páchali na iných skupinách ľudí len preto, lebo si mysleli, že na to majú právo. Vydávame o tom knihy, hovoríme o tom s inými ľuďmi, diskutujeme, snažíme sa spoluvytvárať spoločnosť, v ktorej by takéto druhy násilia nemali miesto.
Vydávame knihy, v ktorých ženy hovoria o svojich skúsenostiach političiek, manželiek, lesieb, slúžok, matiek, feministiek, dcér, novinárok, rehoľníčok, prostitútok, učiteliek, farárok... Vydávame knihy a hovoríme o ich skúsenostiach preto, aby v spoločnosti nadobudli takú hodnotu, akú si zaslúžia. Aby v spoločnosti odznel aj ich hlas. Aby spoločnosť – ktorú tvoríme my všetci a všetky – dokázala počúvať rôzne hlasy, aby voči nim bola citlivejšia. Áno, aj preto, aby sme sa naučili navzájom rešpektovať a počúvať, aby sme sa nehodnotili a neodsudzovali len preto, lebo máme iný názor a inú skúsenosť. Takto vidím a cítim svoju prácu a viem, že ju podobne vníma mnoho mojich kolegýň a kolegov. Rada by som teda ešte raz odkázala mojej rodine a rodinám kolegýň a kolegov, že nerobíme nič zlé. Nesnažíme sa ovládnuť školy ani nerozsievame smrť. Neničíme rodiny. Žijeme tak, ako mnoho z tých ľudí, ktorí sa zajtra stretnú pred oltárom. Usilujeme sa žiť tak, aby sa svet okolo nás stával lepším.
A ešte by som rada povedala niečo vám, vážení pisatelia pastierskych listov. Ak tvrdíte, že ničíme rodiny, mali by ste niečo vedieť. To dievča, čo na omšiach v našej dedine pravidelne číta z Biblie, je moja sestra, ktorú som pomáhala vychovávať. No a zase toho chlapca, čo vám minule tak pekne hral na husliach, že ste ho potľapkali po pleci, vychovala moja kolegyňa. Dalo by sa pokračovať, ale prečo radšej neprídete k nám, v našej organizácii máme dvere otvorené. U nás v organizácii nielen čítame a hovoríme, ale aj počúvame a diskutujeme. Škoda, že ste neprišli ešte predtým, než ste o nás začali písať, možno by ste veľa vecí vo svojom liste zmenili. Teraz je už neskoro, ale nabudúce budete vedieť, že máme dvere otvorené pre všetkých, ktorí nás neprišli urážať.
Citácia:
Vážení otcovia biskupi,

dovoľte mi v prvom rade uistiť Vás, že nasledujúca kritika Vášho pastierskeho listu nie je zákerným prejavom „Kultúry smrti,“ „Gender ideológie,“ „LGBS hnutia,“ „Ľavicovej kliky“ alebo akejkoľvek inej reálnej či vymyslenej organizácie, ktorej sa mohol tento Váš list týkať.

Píšem Vám ako veriaci človek, ktorý sa hlási k hodnotám katolíckeho kresťanstva a prikázaniam, na ktorých je táto viera postavená. Práve z tohto dôvodu Vás musím upozorniť, že nepoznám azda žiadneho človeka, ktorý by nebol pobúrený vyjadreniami, ktoré sa túto nedeľu z Vašej iniciatívy čítali vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku.

Pokúsim sa zhrnúť, prečo tento Váš prejav považujem za zlý a pomýlený:

Agresívny a urážlivý tón
V prvom rade, nepamätám sa, že by niekedy skĺzol oficiálny prejav Cirkvi do takejto roviny. Nemyslím si, že by ste mali akýkoľvek dôvod či právo dehonestovať názorovú opozíciu označeniami ako „sodomský paškvil.“V žiadnom prípade Vám neupieram právo argumentovať a vysvetľovať, ale zároveň máte povinnosť voliť slová tak, aby ste zachovali dôstojnosť organizácie, ktorú zastupujete. Urážky sú vyhradené ľuďom, ktorí chcú pobúriť, alebo zakryť, že im dochádzajú argumentačné nástroje.Pokiaľ napriek zázemiu a prostriedkom, ktoré sú dopriate Katolíckej cirkvi na Slovensku, nedokážete dialóg rozvíjať v dôstojnej rovine, je to v prvom rade Vaše zlyhanie.

Neprijateľné zjednodušovanie
Otázky hodnoty ľudského života, problematika homosexuálnych zväzkov, či napríklad kultúrny význam Dúhových pochodov, sú komplikované témy. Musíme sa na ne pozerať náboženskou, filozofickou, sociologickou, vedeckou, medicínskou aj ľudsko-právnou optikou. Označenie „Kultúra smrti“ však naznačuje, že žiadny dialóg nie je možný, je to vyhlásenie absolútnej vojny názorovej opozícii a manipulácia najhrubšieho zrna.
Podobné nálepkovania sú vlastné všetkým autoritatívnym režimom a spoločenstvám, ktoré si hľadajú svojho „triedneho nepriateľa,“ „židovskú lobby“ alebo „maďarského iredentistu.“ Spolu s emocionálnym apelom v zmysle „ohrozenia našich detí“ je to propagandistická rétorika ako vystrihnutá z učebnice manipulácie. Keďže tému odlíšenia presviedčania a manipulácie som niekoľko rokov učil na vysokej škole, vyslovene ma zarmucuje, že som si ukážkový príklad z nejakého dôvodu vypočul na prvú adventnú nedeľu.

Zastieranie problémov
Prekrývanie jednej témy inou je v politike bežnou praxou. Som nerád, že rovnakú stratégiu musím konštatovať aj vo Vašom prejave. Po tom, ako ste komunikačne podcenili otázku odvolania arcibiskupa Bezáka, či nezaujali postoj voči narastajúcej politike extrémizmu na Slovensku, je možné interpretovať takúto komunikačnú atómovú bombu len ako snahu docieliť, aby ľudia prestali rozmýšľať nad tým, čo ste, pri všetkej úcte, nezvládli.
Obávam sa však, že bez zodpovedného doriešenia problémov na Slovensku len málokto bude ochotný priznať Vašej snahe akýkoľvek dobrý úmysel či morálny kredit.

Nedostatok lásky
Nikto Vám ani mne nemôže uprieť právo na videnie sveta cez učenie Ježiša Krista. Avšak, ste si istí, že skutočne dávate svetu jeho posolstvo? Pretože Váš pastiersky list v ničom nepripomínal správanie nášho Boha voči ľuďom, ani voči tým, ktorých nazýval hriešnikmi. Katechizmus, teda oficiálne učenie Cirkvi, hovorí okrem iného o osobách s preferenciou rovnakého pohlavia aj toto: „Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim.“ (strana 569, SSV, Trnava 1999) Je absolútne prirodzené, že ľudia každého založenia sa domáhajú toho, čo vnímajú ako svoje práva, a kým je tu priestor na diskusiu, či im niektoré prirodzené práva nie sú upierané, nemáte právo zamiesť diskusiu pod koberec zaťažený oloveným pomenovaním „Kultúra smrti.“

Účel nesvätí prostriedky
Vetu „Účel nesvätí prostriedky“ sme si na hodine náboženstva museli napísať do zošita veľkými písmenami a podčiarknuť. Určite je to už nejaká doba, odkedy ste naposledy videli svoje zošity z náboženstva, preto mi dovoľte Vám toto pravidlo pripomenúť.
Ani pri sledovaní najlepšieho cieľa nemáte morálne právo používať prostriedky, ktoré rozsievajú strach, zlo, paniku a pobúrenie. Pretože práve toto boli plody Vášho dnešného listu. Ak máte dojem, že Vaše pastierske listy doteraz vyvolali len malý ohlas, hľadal by som problém v ich podobe. Dlhé a komplikované vety, nevhodné na čítanie pred zhromaždením, sú možno vhodným nástrojom internej komunikácie, ale garantujem Vám, že bežný človek im nedokáže venovať pozornosť a pastiersky list namiesto kázne vníma ako premárnenú príležitosť. Radikalizácia vyjadrení v tomto pastierskom liste síce zdvihla nejednu klesnutú hlavu, žiaľ však kvôli krúteniu, nie prikyvovaniu.

Komunikačné zlyhanie
Na záver chcem povedať, že Váš prejav nepovažujem za zlyhanie len v morálnej, ale aj profesionálnej rovine. Ako človek zodpovedný za komunikáciu by som svojho zamestnanca za takýto prejav v lepšom prípade pokutoval, v horšom by som sa s ním nadobro rozlúčil.
Hoci tento pastiersky list bol podpísaný unanimisticky „biskupmi Slovenska,“ v mene podobne zmýšľajúcich kresťanov si dovoľujem žiadať, aby bol voči jeho konkrétnemu autorovi a schvaľovateľom vyvedený postih v profesionálnej rovine, a aby tento človek naďalej nemal právomoc vyjadrovať sa v mene Konferencie biskupov Slovenska. Verím, že tieto moje riadky prijmete s otvorenou mysľou napriek (či vďaka) priamočiarosti a úprimnosti, ktoré som do nich vložil. Napísal som ich s presvedčením, že ako plnoprávny člen katolíckej cirkvi mám povinnosť upozorniť na to, čo považujem za zlé a nesprávne a v rámci svojich možností sa to snažiť napraviť.

Som zvyknutý na to, že mnohé postoje a pravdy vyplývajúce z učenia Cirkvi musím v dnešnej spoločnosti obhajovať, dokazovať svojím správaním, či citlivo vysvetľovať. Pevne však verím, že toto je posledný raz, čo pociťujem potrebu sa ľuďom za správanie Cirkvi ospravedlňovať.

S úctou
Michal Brat
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12230 príspevkov
Reakcia z fb
Citácia:
Boris Laurinec
Ako Nazaretská rodina chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my sme povinní za každú cenu chrániť zdravý vývoj detí pred nebezpečnou „gender ideológiou“.

Výborný pastiersky list,palec hore.
Tiez si myslim. . :-)
Hore
 Profil  
 
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
Citácia:
Ako Nazaretská rodina chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my sme povinní za každú cenu chrániť zdravý vývoj detí pred nebezpečnou „gender ideológiou“.
nie uz vsak "utekom od nebezpecnej gender ideologie" ako nazaretska rodina, ale pozdvihnutim zastavy na boj proti "kulture smrti", pod ktoru schovame co a koho len chceme... hm.

nevravim, ze cirkev nema pravo hajit svoje pozicie. z coho som sklamany je to, ze takouto retorikou sa sama stavia na roven uletenych kriklunov z gay pride - cakal by som viac, nez dva rovnako prizemne tabory stekajuce proti sebe.
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12230 príspevkov
Citácia:
Viliam Volk
suhlasim

Stefan Kondis
repete Pochod za život...

Daniela Mišíková Gwizdová
naštuduj si tvz. gender ideologiu a potom sa vyjadruj, pastiersky list bol pravdivý a celý na hlboké zamyslenie....

Miroslav Liška
súhlas s listom

Lubica Hrčková
pastiersky list dobrý, ale pochybujem, že všetci vedeli o čom to presne je... ja som sa úplne náhodou s touto témou stretla len nedávno a musela som si nastolený problém preštudovať, aby som ho pochopila...nie všetci sú však sčítaní ...

Ivan Kňaze
moja mama: bol dlhý, môj otec: nerozumel som mu:-) ja: navhodný na 1. adventnú nedeľu...
Ludia nie su hlupi, ani si nechcu zakryvat oci a zapchavat usi pred skutocnostou, ktora tu realne je.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12230 príspevkov
alnoth píše:
Citácia:
Ako Nazaretská rodina chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my sme povinní za každú cenu chrániť zdravý vývoj detí pred nebezpečnou „gender ideológiou“.
nie uz vsak "utekom od nebezpecnej gender ideologie" ako nazaretska rodina, ale pozdvihnutim zastavy na boj proti "kulture smrti", pod ktoru schovame co a koho len chceme... hm.

nevravim, ze cirkev nema pravo hajit svoje pozicie. z coho som sklamany je to, ze takouto retorikou sa sama stavia na roven uletenych kriklunov z gay pride - cakal by som viac, nez dva rovnako prizemne tabory stekajuce proti sebe.
Spomenul som si na patra Pia, ktory nevahal povedat cloveku otvorene, ze sa sprava ako prasa, ze je darebak a pod. :-) ten keby dnes zil. . .

Pomenovat problem tak, aby aj druha strana rozumela, na tom nevidim nic zle. Pokial niekto utoci na vsetko, co ti je svate-na rodinu, manzelstvo-tak zakernymi zbranami, mame pravo a aj povinnost sa branit.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
ibaze ta "skutocnost, ktora tu realne je" to su zivi ludia, nie ideologie a lobby.

Citácia:
Spomenul som si na patra Pia, ktory nevahal povedat cloveku otvorene, ze sa sprava ako prasa, ze je darebak a pod.
napriklad zena cudzoloznica sa spravala ako prasa... ale nezda sa mi, ze by jej to Kristus otrieskal o hlavu.

Citácia:
Pokial niekto utoci na vsetko, co ti je svate-na rodinu, manzelstvo-tak zakernymi zbranami, mame pravo a aj povinnost sa branit.
ad 1 - na tvoje manzelstvo niekto utoci? alebo na tvoju rodinu? niekto niekomu chce branit zit v takom manzelstve a v takej rodine aku povazuje za spravnu? chces mat sobas v kostole pred Bohom a pred cirkvou, byt panic a vziat si pannu, zit s nou az do konca zivota a mat furu deti a nikdy jej nebyt neverny? niekto ti v tomto brani? ako? tym, ze on zije inak? zakazeme zakonom aj hriech? lebo my nechceme zit v hriechu a kazdy kto otvorene zije hriesne utoci na moju snahu zit tak ako chcem? zakazeme milenecke vztahy? lebo ti co zahybaju svojim manzelom/manzelkam utocia na nase manzelstva?

ad 2 - pravo a povinnost branit sa rovnako zakernymi zbranami? v com je potom cirkev ina nez akakolvek druha ideologicka banda? to je prave to, co mi prekaza. ze tak ochotne sklznu na uroven tych, ktorych odsudzuju...
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18761 príspevkov
Nesklamali ... :roll: :D
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12230 príspevkov
alnoth píše:
napriklad zena cudzoloznica sa spravala ako prasa... ale nezda sa mi, ze by jej to Kristus otrieskal o hlavu.
Popravde ani ja, ani ty nevieme, ci sa tak spravala.
V tomto pripade ona bola obetou zla, nie jeho strojcom
Myslis, ze Kristus by v dnesnej dobe autorom a propagatorom gender ideologie nezopakoval "beda vam!"?

Citácia:
ad 1 - na tvoje manzelstvo niekto utoci? alebo na tvoju rodinu? niekto niekomu chce branit zit v takom manzelstve a v takej rodine aku povazuje za spravnu? chces mat sobas v kostole pred Bohom a pred cirkvou, byt panic a vziat si pannu, zit s nou az do konca zivota a mat furu deti a nikdy jej nebyt neverny? niekto ti v tomto brani? ako? tym, ze on zije inak? zakazeme zakonom aj hriech? lebo my nechceme zit v hriechu a kazdy kto otvorene zije hriesne utoci na moju snahu zit tak ako chcem? zakazeme milenecke vztahy? lebo ti co zahybaju svojim manzelom/manzelkam utocia na nase manzelstva?
Este kym si to nedoplnil o alnothologiu, mal som napisane cosi, co po doplneni uz nema zmysel. Odpovedal si mi skor a dost velavravne. Skoda.

Citácia:
ad 2 - pravo a povinnost branit sa rovnako zakernymi zbranami? v com je potom cirkev ina nez akakolvek druha ideologicka banda? to je prave to, co mi prekaza. ze tak ochotne sklznu na uroven tych, ktorych odsudzuju...
To som nepovedal. Vravim, ze problem je treba pomenovat, aby aj druha strana pochopila. Presne toto sa stalo. Ak sa chceme branit, musi byt najprv jasne, proti comu-bez zastierania pravdy.
Zbrane, ktore budu pouzite, urcite nebudu zakerne, ako tie, ktore pouzivaju oni na nic netusiacich naivnych ludi.

Tvoje "ano" nech je "ano" a tvoje "nie" nech je "nie", toto zatial u teba dost absentuje.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18761 príspevkov
frederik píše:
Este kym si to nedoplnil o alnothologiu, mal som napisane cosi, co po doplneni uz nema zmysel. Odpovedal si mi skor a dost velavravne. Skoda.
To nie je alnothologia, ale uplne relevantne otazky, na ktore v zmysle tohoto pastierskeho listu nevies odpovedat. :roll:
Snad iba stylom "beda vam" ... :D

http://komentare.sme.sk/c/7024740/shooty.html

Aky to rozdiel oproti:
http://aktualne.atlas.sk/toto-niekto-tazko-prehltne-papez-frantisek-ordinuje-cirkvi-a-svetu-tvrde-slova/zahranicie/europa/

Jasne, aj Frantisek je voci svetu "tvrdy". Ale s uplne inym akcentom ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 449 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Ďalší

Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v Katolíckej Cirkvi

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: