Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Literárna tvorba » Kútik literárnych prvotín


 [ Príspevkov: 7 ] 
Autor Správa
Poslať 31.03.2002 14:51:39   Podobenstvo
 

od 04.11.2001 0:00:00
napísal 16 príspevkov
Bydlisko: Trnava
Podobenstvo je nová téma do ktorej mienim pridať tieto podobenstvá:
pavúk
kuriatko
káčatko
hygiena
inteligencia
povery
internet (ako podobenstvo)
podobenstvo ( trojjediné, hlbinné, dôvtipné, bystrozraké )
ale, čo jaká filozofia ( malé podobenstvo ).

Vezmi a čítaj a pridaj nové podobenstvo.
Ignác
Hore
 Profil  
 
 

od 04.11.2001 0:00:00
napísal 16 príspevkov
Bydlisko: Trnava
Pôvodné mená merač, rozsievač, trubač, počítač, ... znamenali osoby, čo merali, rozsievali, trúbili, počítali. Dnes sa počítačom menuje aj objekt (stroj).
Počítače sú najzložitejšie objekty, ktoré doteraz ľudia vytvorili. A pritom sú obdivuhodne jednoduché. Dnes už i deti aj mládež má v rukách tie isté nástroje ako majú v rukách dospelí. Počítačová terminológia preniká do ranného slovníka detí.
1. Keďže máme záľubu v obrazovom podávaní nadprirodzených právd všimnime si tento podivuhodný dar : počítač. Hovorí sa, aký človek taká reč. Stačí niekoľko ( iba 24 ) písmienok abecedy a som gramotný, a naopak, keď nepoznám pár písmen abecedy, zostanem analfabetom počas celého svojho života. Stačí sa teda naučiť napr. materinský jazyk v ňom hovoriť, spievať, písať, rátať, čítať, niečo z gramatiky, slovnej zásoby, morfologie, syntaxu a môžem hovoriť, básniť, spievať, tancovať, maľovať, komunikovať všetkými dnes dostupnými prostriedkami (médiami). Podobne to robí aj počítač: Pomocou niekoľkých písmienok, slovnej zásoby a gramatiky utvára dnešné bežné jazyky: apl as basic c cos eifel flex fortran gpl jpc jcl lp77 lisp pascal perl prolog proteolog php shell simula java smalltalk a iné programové a počítačové jazyky.
2. Aký to bol turíčny zázrak jazykov: hovorili rozličnými jazykmi a predsa si všetci navzájom rozumeli. I dnes tu ide o nové riešenia, ktorých inšpiráciou je ľudské myslenie. Podobne ako sú sgrupované jayzky napr. slovanské, románske či anglosaské, indoeurópske ... podobne sú stále v počítači prítomné operačné systémy: apl be cray dos irix linux max win ...
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.04.2002 5:59:03   Počítač
 

od 04.11.2001 0:00:00
napísal 16 príspevkov
Bydlisko: Trnava
podobne sú stále v počítači prítomné operačné systémy: apl be cray dos irix linux mac novell qnx solaris unix windows. Na tomto mojom malom počítač, na ktorom toto teraz píšem je stále prítomných päť z nich: apl be dos linux a windows. Najčastejšie používam windows a linux.
3. Počítač je inšpirovaný ľudským myslením. On urýchľuje a rozširuje naše procesy myslenia. Je to zariadenie na vymýšľanie. Správa sa inteligentne. Vývoj ľudstva je úzko spätý s procesom zmien v získavaní, prenose, spracovaní informácií. Stačí poznať písmo, abecedu, niekoľko číslic, slov a dostanem sa ku kráse jazykov a ku lahodnému vyjadrovaniu sa. Umením programátora je umenie presne povedať, čo chcete. Pritom povznášajúca reč je prostriedok a nástroj komunikovania s Bohom, chápať Slovo, v ňom a sním tvoriť a Jeho hlbšie poznávať. Zatiahni aj ty na hlbinu! ( Lk 5,4 ).
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.04.2002 19:58:41   podobenstvo počítača
 

od 27.10.2001 1:00:00
napísal 318 príspevkov
Milý Ignác
nie som si istý, či som správne odhadol tvoj zámer s podobenstvami, ale načrtol si tu prácu počítača, ako analógiu na dajakú inú činnosť (možno vo vzťahu k Bohu) a to ma inšpiruje k napísaniu tohoto príspevku. Vieš, počítač je svojím spôsobom zaujímavé technické monštrum, ktoré svojím spôsobom vystihuje aj iné činnosti. Prečo? Lebo v sebe združuje tri základné entity (podstaty), ktoré sú charakteristické aj vo stvorenom svete a napokon sa nachádzajú aj u Boha vo svojej božskej Trojjedinosti. Ja by som chcel poukázať na ich vzájomný vzťah a význam.
Všetko, čo má vykonávať dajakú činnosť, či už je to človek, auto, lietadlo, počítač, alebo stvorený svet, musí mať tri základné entity – telesnú, energetickú a duchovnú (programovú). Ak by jedna zložka chýbala, alebo by bola nefunkčná, činnosť by nebola možná. U počítača sú takými entitami hardware, software a programové vybavenie. U auta je to vlastný stroj, pohonné médium a vodič, ktorý dokáže spoľahlivo auto viesť po cestách. V prípade človeka je to telesný organizmus, duša a duch, ktorý ho riadi, alebo ho inšpiruje k činnosti. V prípade stvoreného sveta je to matéria, energia a to, čomu hovoríme prírodné zákony, hoci správne označenie by bolo - Božia vôľa. Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, tak poznáme, aký zaujímavý je tento mechanizmus. Mohli by sme ho označiť aj vzájomnou službou, to v prípade, ak by sme týmto zložkách prisúdili aj vlastnú vôľu. Tá sa podľa všetkého nachádza u Boha, ktorý má tri svoje entity v podobe Otca, Syna a Ducha sv. Nejde tu o vonkajšiu podobu, ale o vnútorné podobenstvo. Charakteristické na týchto entitách je skutočnosť, že čím je charakteristická jedna, to chýba ostatným, ale spoločne tvoria jednu harmonickú plnosť a jednotu.
Vzájomná súhra týchto trojentít je najlepšie pozorovateľná práve u počítača. Jestvuje tu veľká podobnosť aj s človekom a to najmä svojou dvojakou pamäťou (operačnou a pevnou). Tá je charakteristická aj u človeka a podľa posledných vedeckých teórií v oblasti teoretickej fyziky (Jiří Svršek: Poznávání světa a moderní věda) je pozorovateľná aj vo svete ako jeho pravá a ontologická podstata. Nechcem tu otvárať diskusiu na podobné témy, ale iba upozorniť na skutočnosť, že duchovnosť chápaná podľa kresťanskej tradície má svoje reálne opodstatnenie a dnes je aj postmodernistická veda naklonená v tejto rovine uvažovať.
Ak bude toto téma pre niekoho zaujímavá, možno ju viac a podrobnejšie rozvinúť.
:wink: František.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.04.2002 8:47:39   odpoveď Františkovi na podobenstvo
 

od 04.11.2001 0:00:00
napísal 16 príspevkov
Bydlisko: Trnava
Milý František, ďakujem Ti pekne za príspevok ku téme Podobenstvo: počítač. Niektoré veci sú mi celkom nové a poteším sa, keď ešte viacej tému rozvinieš. S úctou
Ignác
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.04.2002 19:55:10   podobenstvo
 

od 27.10.2001 1:00:00
napísal 318 príspevkov
Milý Ignác, teší ma, že ťa príspevok potešil. Na túto tému je možno hovoriť veľa, lebo je to základ nášho chápania sveta, stvorenia a nás samotných. Ale tým pádom je to aj veľmi široký záber problematiky. Lepšie by bolo zamerať sa na určitú špecifickú oblasť. Ale ak ti ide o všeobecné základy chápania Boha, sveta a života, tak je situácia iná.
Treba však vopred povedať, že nepochopíme Božie veci, ak k nim budeme pristupovať z nášho ľudského a pozemského pohľadu. Je to asi prípad žaby v studni, ktorej by chcel orol vysvetľovať vzdušný svet. Asi by ho ťažko pochopila, lebo je zvyknutá na ten svoj svet vodný. My ľudia sme bytosti duchovné, ale aj telesné, ale naučili sme sa všetko chápať iba z toho pohľadu materiálneho. Aj to, čo považujeme za náš duchovný život, teda modlitbu, spiritualitu a trochu tej kultúry je v podstate problematika telesná a nie duchovná. Duchovná by bola vtedy, ak by sme dokázali aktívne žiť v tom duchovnom svete a poznali jeho špecifické vlastnosti. Naša duša má také schopnosti, lebo nie je telesnej podstaty, ale Božskej (duchovnej), ale my sme duševný prejav v sebe potlačili a žijeme prevážne iba pre telesnosť. Duša sa v nás prejavuje v tom, čomu hovoríme naše podvedomie. A to nie je aktívne pri aktivite nášho vedomia. Podvedomie je činné najmä pri útlme nášho vedomia, k čomu dochádza najmä v spánku. Preto naše sny sú určitým prejavom činnosti našej duše.
Aby sme pochopili ontologickú realitu stvoreného sveta, musíme sa zbaviť nášho časopriestorového nazerania na svet. Priestor a čas chápeme ako hlavné atribúty matérie, ale učenci už pochopili, že samy o sebe nie sú ničím fixným a reálnym, ale že sú to veličiny relatívne. Taká je aj celá naša hmota, ktorú vnímame ako niečo pevné, ale vieme, že je to iba náš dojem, že v podstate je hmota charakteristická svojou večnou premenou a teda nestálosťou. Takáto nestálosť však nemôže byť skutočným stvorením, ktoré musí byť charakterizované nemennosťou a stálosťou. Takou sa ukazuje byť iba ten svet duchovný, ktorému dávame atribút večnosti a nemennosti. Ale čo o ňom vieme? Našimi telesnými zmyslami ho nedokážeme identifikovať. Je preto pre nás záhadou práve tak, ako je pre nás záhadou aj podstata života. Celá naša zemeguľa je životom preplnená a predsa jej podstata nám uniká. Máme tu genetické inžinierstvo, ale to je o niečom inom. To je iba o telesných životných formách, ale nie o podstate života, ktorá je netelesná. Pozorujeme jej prejav v rôznych životných formách, ale nevieme definovať jej duchovnú podstatu. Životné formy, to sú živočíšne telá, ktoré oživuje a ovláda dajaká životná energia, ktorej sme zvyknutí hovoriť „duša“. Ale čo je tá duša, to nám nikto nepovie. Istý absolvent Katedry filozofie FHTU Mgr. Brezinský O. v Trnave sa podujal pozbierať vedecký materiál o duši a je na internete „Problém duše v súčasnej filozofii“, ale je toho tak žalostne málo, že to nestojí ani za reč. B.Kafka sa vo svojej knihe „Nové základy experimentálnej psychológie“ zaoberal výskumom duše a pokusmi, ktoré odhaľovali jej schopnosti, ale aj to je málo. Naša veda sa tomuto fenoménu nevenuje, lebo ho považuje za vedou neskúmateľný. Je to ako v prípade Boha. Nedokážeme ho zmerať, odvážiť a ofotiť a tak ho vyhlásime ako nejestvujúceho. Akosi nám pri tom vôbec neprekáža, že je pôvodcom celého sveta a nás samotných.
To všetko dokumentuje našu neznalosť o duchovnom svete, ktorý postmodernistická veda začína uznávať ako jedinú ontologickú realitu. Stvorenie je možno vnímať zvnútra a z vonka. Pohľad zvnútra je taký, ako ho pozorujeme aj my, ale pohľad z vonka je taký, ako ho dokáže vnímať naša duša. Je ako vzduch vôkol nás. Neviditeľný a predsa reálny. Je ho možno užívať, ale nie pozorovať. Je takou realitou, akou je aj samotný Boh. Stvoril nás, ako aj celý svet a neprestajne nás svojou milosťou udržuje a živí, ale ho nedokážeme priamo pozorovať a skúmať. Dokážeš takúto realitu chápať?
František.
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.07.2002 13:20:19   pocitac ako podobenstvo
 

od 04.11.2001 0:00:00
napísal 16 príspevkov
Bydlisko: Trnava
Mily Frantisek,
po dlhsej chorobe sa Ti chcem znovu podakovat za precitanie mojho podobenstva ako aj za tvoje dobre poznamky k nemu. Len co si nastavim pocitac na slovensku diakritiku, tak sa Ti znovu ozvem.
vdacny Ignac
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 7 ] 

Obsah fóra » Literárna tvorba » Kútik literárnych prvotín

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: