Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Viera a život


 [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
Autor Správa
Poslať 27.10.2001 10:28:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 318 príspevkov
Úcta k relikviám

Už niekoľko krát som navštívil kostoly, kláštory a miesta, kde boli uložené pozostatky ľudí, ktorí si svojím životom vyslúžili všeobecnú úctu, vážnosť a nezriedka aj chýr a uznanie svätosti. Tieto pozostatky sa označujú ako relikvie a často sú vystavené v sklenených urnách, aby ich verejnosť mohla vidieť a tak si ich uctiť. V prítomných však tieto často už spráchnivelé kosti nevyvolávajú pocit obdivu a úcty, ale prirodzeného odporu, ktorý žijúci človek od prirodzenosti má ku všetkému, čo bolo živé a teraz je v štádiu rozkladu a porušiteľnosti. Dnešný človek ťažko chápe, prečo cirkev súhlasí a podporuje takéto odporné praktiky, ktoré sa vyskytujú v pohanstve, alebo v čiernej mágii a čarodejníckych praktikách rôznych šamanov, ako v čisto duchovných náboženstvách, kde sa úcta prejavuje k duchovnosti a nie k pominuteľnej telesnosti.
Nahliadol som do KKC ako sa súčasná kresťanská vierouka stavia k tomuto fenoménu a tam som sa v odst. 1674 dočítal, že je to prejav ľudovej nábožnosti, ktorú si cirkev osvojila podobne ako návštevy svätýň, púte, procesie, krížovú cestu, náboženské tance, ruženec, medaily a pod.
Takže cirkev dáva od týchto praktík ruky preč, ale pri tom je hlavnou propagátorkou a šíriteľkou týchto pohanských praktík, keď ich nijako neodsudzuje, ale pri nich aktívne spolupracuje. Bude sa tak diať aj 4.11.2001 v redemptoristickom kláštornom kostole v Michalovciach, kde budú slávnostne ukladať pozostatky blahoslaveného M. Dominika Trčku na oltár. Táto nepochopiteľná úcta k telesným pozostatkom nemá svoje opodstatnenie ani v SZ, kde je úcta k predkom vysoko rozvinutá, ale židia mali a majú toľko taktnosti a citu, že ich telesným pozostatkom predkov dopriavajú odpočinku a nevystavujú ich zvedavým pohľadom ľudí, aby v nich vyvolávali odpor a špatné spomienky, ktoré najmä u mladých a psychicky slabších vyvolávajú nočné desivé a skľučujúce reakcie.
Človek sa potom právom pýta, aké je cirkev vlastne spoločenstvo, keď sa v nej uplatňujú takéto praktiky. Mnoho pokrstených ale nepraktizujúcich katolíkov svoj nezáujem o život v cirkvi odôvodňovali práve takýmito praktikami, ktoré sú podľa nich nezlučiteľné s duchovným životom veriaceho. Ak takýto človek zoberie do ruky knihy SZ, je tam viac zla ako dobra a keď navštívi dajakú kresťanskú pobožnosť, tak sú tam iba spomínané „ľudové zbožnosti“, ale nijaké skutočná duchovná spiritualita.
Prosím o vyjadrenie k spomínanej téme, možno ma niekto presvedčí o tom, že sa mýlim.
Váš František.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.10.2001 20:18:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 21 príspevkov
Bydlisko: B.Bystrica
František,
Toto všetko o čom píšeš sa falošne volá "ľudová zbožnosť". V skutočnosti je to niečo úplne iné.
Možno máš svoj dom (alebo byt) a v ňom obývačku. A čakáš hostí. Chceš s nimi osláviť Tvoje narodeniny. A tu zrazu prídu nejakí ľudia, jeden z nich sa posadí na tvoje miesto a oni zdvihnú poháre s vínom a začnú oslavovať v tvojom dome iného človeka. Jednoducho obsadia tvoj dom aby v ňom oslávili svojho človeka.Na teba v podstate kašlú.


.......človek začal prejavovať úctu stvorenstvu namiesto stvoriteľovi....
Hore
 Profil  
 
Poslať 29.10.2001 20:55:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 318 príspevkov
Milý Michal,
ďakujem za Tvoj príspevok, ako aj za to, že si ho presunul do nového Areopágu, lebo som chcel na neho reagovať. Celkom dobre si svojím prirovnaním vystihol celkovú situáciu v cirkvi. Ja to charakterizujem slovami: „To, čo patrilo Pánovi, si prisvojili sluhovia“. Je zaujímavé, že tento ľudský fenomén sa vyskytoval aj v starom židovstve a bol predmetom neustálej kritiky prorokov. Aj samotný Ježiš sa ho neraz dotkol, najmä v podobenstve vinice (Mt.21.33-40) alebo, keď povedal: „Nie je prorok bez cti, iba ak vo svojej vlasti a svojom dome“ (Mt.13.57), prípadne: „Tento ľud ma ctí iba svojimi ústami, ale ich srdcia sú odo mňa vzdialené“ (Mt.15.:cool:. Taktiež sú výstižné aj jeho slová: „Varujte sa kvasu farizejov a saducejov!“(Mt.16.6). Kto číta Písmo sv. NZ vie, aká je tu situácia. A kto miluje Boha, nemôže zblúdiť! Nie je to nič nového pod slnkom.
Istý diskutér ma svojou dobre mienenou poznámkou upozornil, že sa vyjadrujem k božsko-ľudskej ustanovizni. Mne pochopiteľne nejde o potieranie toho božského, ale toho ľudského. Evanjeliá obsahujú asi 90% božského a 10% ľudského. Tá naša ustanovizeň však obsahuje 90% ľudského a 10% božského. A to treba podľa mňa zmeniť! Istý diskutér sa pokúsil dať medzi to božské a ľudské rovnítko (=) tým, že poukázal na zhodu oslavy tajomného tela Kristovho v eucharistii a tiel oslávených svätých. To je taká demagógia, ako by sme stotožňovali Veľký voz na nebeskej klenbe (súhvezdie) s vozom na odvoz sena (rebriňák). Slovná súvislosť (telo) ešte neznamená významovú súvislosť. Eucharistické telo Kristovo je iné ako jeho skutočné fyzické telo. Boli toho svedkami 12 apoštolovia, ktorí pri Poslednej večeri videli pospolu aj to telo fyzické, aj to eucharistické.
Demagogiou možno zviesť iba tých, ktorí sú „zasiatí do neúrodnej pôdy“. Tých verných vyučuje Duch sv.
Nebolo by zlé tu spomenúť aj Sillabus, ktorý je podľa mňa stále aktuálny. (Ak to nie je tabu!)
František.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.10.2001 1:28:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 21 príspevkov
Bydlisko: B.Bystrica
Otázka relikvií bola príčinou rozkolu kresťanov už v 15. storočí a je vidieť, že oheň sa neuhasil, iba tlie.
Myslím si, že kresťania budú mať menej problémov až vtedy, ak pochopia, že medzi Stvoriteľom a stvorením je kvalitatívny rozdiel a že my sme súčasťou stvorenia, a túto skutočnosť my nemôžme zmeniť!!!

V živote jednotlivci i Cirkev môžu mať svoje morálne vzory - osobnosti s charakteristickými životnými zásadami, postojmi, ale morálnym vzorom nie je mŕtve - pominuteľné telo. Telo same nič neznamená (Ján 6,63).
Oliverova interpretácia Jána 14, 23 nebola presná. Tam sa doslovne nehovorí, že Boh a Boží syn si urobia príbytok v mŕtvom tele človeka. Boh je Duch a prijímame ho v DUCHU a PRAVDE. Naše srdce, očistené od hriechov a naplnené vierou a láskou sa môže stať Božím príbytkom.

Staviame kostoly, katedrály, chrámy. Ale nie preto, aby sme si ich uctili. Staviame ich na oslavu trojjediného Boha!

Relikvie - pozostatky svätých, umiestnené na oltári, sú príležitosťou k modloslužbe - veriaci sa im klaňajú, kľačia pred nimi, modlia sa k nim.
Ale predsa modlíme sa iba k Bohu, pokľaknúť máme iba pred Bohom. To potvrdzujú verše z Jánovho zjavenia (22,9) i učí Cirkev.

Telo Ježiša Krista bolo vydané za hriechy ľudí. I za hriechy svätých. Žiadne iné telo za hriechy sveta netrpelo. Ľudské telá svetca i hriešnika sú rovnaké. Pominuteľné.
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.11.2001 18:15:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 318 príspevkov
O čo nám ide?
Na týchto diskusných stránkach sa objavuje viac toho negatívneho, ako pozitívneho, viac kritiky, ako chvály, viac nespokojnosti ako spokojnosti. Vyplýva to z nespokojnosti cirkevnej obce, ale tiež našej bezmocnosti, ktorú už raz vyjadril s. Peter slovami: „Kam by sme išli...?“ Človek je už raz taký, že túži po Bohu, ale ponúka sa nám iba jeho náhrada. Ako sa to spievalo v tej pesničke za fašizmu „Háj husičky háj, Hitler nám dal raj“: – miesto masla margarín a miesto cukru sacharín. Miesto lásky láskavosť, miesto pravdy demagógia, miesto šťastia znesiteľnosť, miesto reality ilúzia a miesto viery povera.
Ak nás takto klamú naši svetskí predstavitelia, očakávali by sme od našich cirkevných „otcov“ viac pravdy, ale skutočnosť je taká, že sú často rovnako pokryteckí a karieristickí. My chceme piť z čistého prameňa vodu, ktorá je živou vodou (Jan 4.10 ) a nie páchnucu od hniloby. Chceme, aby nám pomohli z našich sŕdc odstrániť to ľudské, aby v nich mohlo zažiariť to božské. Aby nám odhalili každé zlo, aby sme si mohli vyvoliť dobro. Aby nám ukázali obraz diabla, aby sme si mohli zamilovať Boha. Ale takáto pomoc sa nám nedostáva.
V učení cirkvi Evanjelium ustupuje tradícii a pravda je prekrucovaná ako paragraf. Obhajuje sa to ľudské, lebo ľudovosť viac naplňuje kostoly a vždy prázdne mešce, ako pravé Ježišovo učenie, ktoré je tvrdé, ale žiarivé, ako diamant.
Bože, daj nám takých svojich a našich služobníkov, ktorí sa budú držať iba Tvojej pravdy, Tvojho svetla a Tvojej vôle!
František.
Hore
 Profil  
 
Poslať 05.11.2001 17:46:00   
 

od 25.10.2001 2:00:00
napísal 7 príspevkov
Ziadas:
Chceme, aby nám pomohli z našich sŕdc odstrániť to ľudské, aby v nich mohlo zažiariť to božské. Aby nám odhalili každé zlo, aby sme si mohli vyvoliť dobro. Aby nám ukázali obraz diabla, aby sme si mohli zamilovať Boha. Ale takáto pomoc sa nám nedostáva.
Ja Ti Prajem aby si Ty dokazal byt takym sluzobnikom po akych volas. Ja by som chcel takym byt(ako laik).
Ale ja musim uznat ze parkrat sa mi v RKC pomoci dostalo (tebe sa asi nedostava vobec),a parkrat sa mi aj nedostalo.A vtedy som sa aj ja takto hneval na Cirkev ako Ty.

Ale na nieco si musime davat obaja pozor.
Ked budeme chciet byt takymi sluzobnikmi po akych volas musime pamatat aj na to aby sme nevytrhavali s psenicou aj plevel. Lebo sa mi zda ze v tomto prispevku chces vidiet iba plevel a psenicu prehliadas. A to je je tiez v rozpore s evanjeliom.
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.11.2001 18:22:00   
 

od 09.11.2001 1:00:00
napísal 13206 príspevkov
Bydlisko: Poprad
Milý Michal,
Keď katolík sa prihovára k svätému človekovi, ktorého pozostatky uctieva, nemusí klačať, ale keď klačí , tak si uvedomuje , že aj tam je prítomný Duch Svätý, ktorému sa vždy musíme klaňať. Každý príhovor k svätým alebo k Panne Márii je vlastne komunikáciou s nebom, čiže aj s Pánom Bohom. Viem, že ako protestant neklačíte ani keď sa modlíte k Pánu Bohu, ako som to videl vo viacerých protestantských modlitebniach.
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.11.2001 19:43:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 318 príspevkov
Milý Jozop
Ja sa skutočne ani v najmenšom nehnevám na cirkev, práve naopak. Hnevám sa iba na niektoré nesprávne praktiky, ktoré do cirkvi zaviedli nezodpovední ľudia.
K Oliverovi mám tiež niekoľko slov. My máme pravdu, lebo sme katolíci? Prečo potom niekoho osočovať, že je evanjelík?
František.
Hore
 Profil  
 
Poslať 11.11.2001 8:44:00   
 

od 09.11.2001 1:00:00
napísal 13206 príspevkov
Bydlisko: Poprad
Milý František,
Treba si preštudovať definíciu osočovania.
Hore
 Profil  
 
Poslať 11.11.2001 12:45:00   
 

od 10.11.2001 1:00:00
napísal 13 príspevkov
Bydlisko: Košice
Chcel by som reagovať na Oliverov príspevok z 2001-11-09 17:22.
Nesúhlasím z jeho názorom, že komunikácia s akoukoľvek duchovnou bytosťou inou ako je živý Boh je vlastne kumunikácia s živým Bohom. Pán Ježiš výslovne prikazuje modliť sa iba k Nemu.
A úcta k relikviám je podľa mňa iba ústupkom cirkvi ľudskému odkloneniu sa od Neho.
Hore
 Profil  
 
Poslať 11.11.2001 17:09:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 318 príspevkov
Oliver, čo potom znamenala tá Vaša poznámka, že"ako propestant nekľačíte ani keď sa modlíte...?"
Bol to faktický Váš prístup k uvedenej téme? Alebo osočovanie?
František.
Hore
 Profil  
 
Poslať 11.11.2001 21:25:00   
 

od 09.11.2001 1:00:00
napísal 13206 príspevkov
Bydlisko: Poprad
Milý František,
Ja som len konštatoval, že viaceré protestantské denominácie počas svojej liturgie nekľačia a to je všetko.
Hore
 Profil  
 
Poslať 11.11.2001 23:51:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 21 príspevkov
Bydlisko: B.Bystrica
Oliver,
aby si nemal pocit že niekoho osočuješ, vysvetli mi, prečo chodíš do protestantských modlitební.Ja tam nechodím. Som rímsky katolík. Ale to neznamená, že neviem rozlíšiť, čo vo viere je pravé a čo pozostatok "public" zvykov. Ľudia sa k relikviám modlia! Som toho svedkom. A komu sa máme iba modliť?
Hore
 Profil  
 
Poslať 12.11.2001 1:18:00   
 

od 09.11.2001 1:00:00
napísal 13206 príspevkov
Bydlisko: Poprad
Milý Michal,
Katolíci sa nemodlia k relikviám, ale k svätým osobám , ktorí sú v nebi. Snáď môžeme sa prihovárať k našim hrdinom viery ? Títo sú určitým spôsobom spojení s Najsv.Trojicou.
Ja som si ponavštevoval viaceré chrámy nekatolíkov, aby som poznal ich spôsoby a najmä liturgiu.
Hore
 Profil  
 
Poslať 12.11.2001 8:47:00   
 

od 27.10.2001 2:00:00
napísal 21 príspevkov
Bydlisko: B.Bystrica
Milý Oliver,
neúplné pozostatky pominuteľného ľudského tela ku ktorým sa niektorí veriaci modlia a klaňajú sa im, sú pozostatkom ľudových zvykov a povier. Správne František naznačil, cirkev ich mlčky toleruje. Pretože Cirkev jasne definovala, ku komu sa máme modliť. Určite sa rozpomenieš na to čo povedal anjel Jánovi keď pred ním pokľakol. Ja,ty a tvoji druhovia sme služobníci, pred Bohom pokľakni. Zaiste nikto z nás nepochybuje o tom, že hovoril o sv. apoštoloch. Ku komu je otočený každý kresťan svojou vierou? Predsa k Bohu a nie k ľuďom. Boh v svojej milosti je otočený k nám, ak si to zaslúžime. Oliver, nepoznáš dobre veriacich. Opýtaj sa ich, čo si myslia o relikviách a potom sa s nami podeľ s poznatkami.
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší

Obsah fóra » Viera a život

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: