Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Náučné témy


 [ Príspevkov: 244 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Ďalší
Autor Správa
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Toto je z posolstva dávaného Thiare v Mexicu skrze diktát.
Tieto posolstvá boli odobrené Jeho Excelenciou biskupom Romanom Danylakom, ukrajinskym biskupom v Toronte.

Uvadzam vynatok, ktory je klucovy opre tuto temu:

17. máj 1993 5:45

Vsetci veriaci mojej Cirkvi dlhujú NAJVYSSIU POSLUSNOST môjmu reprezentantovi, Svätému Otcovi, ked hovorí v zálezitostiach viery, dogiem a mravov a to bez toho, aby ste pripustili alebo prekrízili svojími vlastnymi osobnymi kritériami. Bohu sa páci POSLUSNOST, pretoze poslusnost je pokora. A moji veriaci sú povinní poslusnostou mojim biskupom, ak títo biskupi sú v spojení so Svätym Otcom, to znamená, ak pracujú a riadia mojich veriacich v súlade s nariadeniami dávanymi Svätym Otcom, králujúcim a pravym pápezom.
(Ako som ti to uz vysvetlil, ked


príde cas väcsieho zmätku, ked príde anti-pápez,
pravy pápez bude ten, ktory je oddany a ktory vzyva moju Matku.


Toto je tak, lebo ten kto je od Nepriatela, a vsetci, ktorí su od Nepriatela, hrozia sa a boja sa Jej.)
Dcéra, ak Sväty Otec, ktory predchádzal (v tomto prípade Jána Pavla II.), zanechal vám dekrét a prítomne králujúci pápez ho neodvolal alebo nezmenil, znamená to, ze králujúci pápez odobruje a prijíma ako autentické to, co jeho predchodca prehlásil. Jestvujú veci, ktoré s casom môzu byt zmenené alebo odobrené novym najvyssím velknazom - co je iné meno pre pápeza - s vynimkou dogiem, ktoré raz boli prehlásené ako pravdivé, a nimi zostávajú, bez moznosti polemiky alebo zmien od nasledujúcich pápezov, lebo kazdy pravy pápez má pomoc Ducha Svätého v oblasti dogiem. Ohladom tejto veci nie sú a ani nemôzu byt rozdiely medzi pápezmi.
Pokracujme, dcéra: Ak králujúci pápez, mocou, ktorou je zaodiaty, neodmietne predchádzajúci dekrét urobeny pravym pápezom, ten dekrét, hoci bol promulgovany pred mnohymi rokmi, zostáva PLATNYM.
Prv, nez prídeme k hlavnej myslienke tohto posolstva, chcem pripomenút svojim detom, mojim veriacim krestanom, ze


prichádzajú casy a uz ste v nich, ked, aby ste jednali správne v súlade s mojou náukou,
budete sa musiet riadit svojim najlepsím úsudkom zalozenym na mojom Evanjeliu
a
budete musiet pocúvat vylucne pravého, králujúceho pápeza.
V tych casoch mnohí biskupi a knazi budú, vlastne uz postrádajú vieru. Budú to strasné casy krízy a zmätku pre moju Cirkev!


Ale medzi mojimi vernymi krestanskymi laikmi nebude nedostatok opravdivych vodcov, ktorí budú verni mojej náuke a plní viery vo mna.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 3886 príspevkov
Poznamenávam ale, že terajší pápež je podporovaný BXVI.,
teda nejde o antagonický vzťah pápežov, ako sme boli zvyknutí z pápežských schiziem v minulosti.
A tiež pápež František vzýva Božiu matku.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
V tychto posolstvach TLIG sa PETER vztahuje na papeza ( v tom case JPII ), su to vsetko veci od roku 1988.
Predosly text Thiare je vsak az z roku 1993, cize upozornuje na nieco co pride po PETROVI JPII.

TLIG potvrdzuju, ze JPII je jednoznacne pravy a kralujuci papez, veriaci v Pana Jezisa Krista
ale
Boh odhaluje, ze tuto vieru v papezovom okoli na najvyssich miestach cirkvi nenachadza, prave naopak.
Hovori doslovne, ze vzburenci vnutri cirkvi okradli papeza o moc.
Vyslovuje predpoved, ze to zmeni a opat upevni papezovu moc.

Má Církev se sjednotí, pod jednou Autoritou. Což jsem neprosil Petra, aby pásl Mé beránky? Nezvolil jsem ho za pastýře Svých ovcí? Což jsem sám neřekl slova:
"Ty jsi Petr, to je skála,
a na té skále vystavím Svou Církev"
Proč tato arogance mezi národy, toto zbytečné spřádání lidských plánů? Vyvolil jsem Petra jako muže podle Svého Srdce, jako skálu, na které buduji Svou Církev Proč překrucovat Můj Příkaz?

Koho tím míníš, Pane?
Mluvím o těch, kdo zlostně spřádají plány proti Mému základnímu kameni. Což nepozorujete, že vaše plány stojí na písku?
Pane, stále ještě nevím, o kom mluvíš.
Vím, Vassulo, že toto všechno je pro tebe temné, ale je to jasné jako bílý den pro ony falšovatele! Mé oči se na ně upírají. Můj pozvednutý meč je připraven udeřit. Oni se znají a věř Mi, jejich dny jsou sečteny! Ano, rozhlédněte se kolem sebe, svůdcové. Proč jste překvapeni? Zahynete! Protože Já vykonám v této době dílo, které byste nepovažovali za možné, kdyby vám o něm někdo pověděl!1
http://www.tlig.cz/msg/vass186.html

Moje Církev byla krutě zraněná ... a brzy se budou otřásat Její Základy. Pak bude následovat vyhlazení všech, kdo způsobili Její Rány, a těch, kdo do Mého Těla vnikli s úmyslem uškodit Mu.
Navštívení Církve však teprve začalo. Hradby Jeruzaléma budou strženy do prachu, aby mohl vzniknout Můj Nový Jeruzalém. Jsem to Já, Pán, kdo zbuduje Církev, kdo obnoví Její zdi. Učiním ji krásnou, abyste všichni toužili žít pod její Novou Střechou, pod Novým Nebem a na Nové Zemi, a Láska se k vám vrátí jako Láska. Já, váš Bůh, budu žít mezi vámi a všichni budete žít v pokoji pod Mým Jménem. Váš duch bude naplněn svatostí a čistotou
Ano, Vassulo, sestoupím shůry jako Blesk a úplně ji obnovím Jejich soužení budou četná, protože zpustošili Můj Dům. Vyplenili Jej. Rozumíš, Vassulo? Je to, jako když Pán svěří Svůj Dům služebníkům ... i když jim přísně nařídil, aby Dům udržovali v pořádku a měli se na pozoru před lupiči, chovali se nevázaně a bezstarostně, nedbali na Jeho nařízení. Když se pak vrátil, našel Své služebníky spící, a zatímco spali, byl Dům vykraden a zpustošen. Takovým neposlušným služebníkům, kteří se vzbouřili proti uděleným Příkazům, se pak vede zle, když se Mistr vrátí
Při Svém Návratu najdu Svůj Dům v troskách, neboť chybí Mé Základní Prvky. Moji beránci budou vyhladovělí pobíhat kolem. Ach, Vassulo, kolik toho budu muset napravovat ... je tu trní a křoviska místo lilií a růží, které jsem sázel Svýma Vlastníma Rukama. Udusilo to Mé květiny, jednu po druhé. Co to tu všechno se Satanovou pomocí vyrostlo, aby Mé děti byly obklíčeny a polapeny. Má Vassulo, každým dnem se přibližují k Papeži,1 aby ho utiskovali a dali mu postavit svůj jedovatý osten. Trny ho mají udusit.2 Petr je v jejich pasti a je uprostřed nich bezmocný ...

Vassulo?
Ano, Svatá Matko.
Věř, neboť toto všechno se děje. Tělo Mého Syna bude ještě víc krvácet. Petrův konec je blízko. Chybí láska
http://www.tlig.cz/msg/vass304.html

Ó Petře, Můj Petře!1 Milovaný Mé Duše, veď Mé stádo zpět k původní Neporušenosti! Petře, pohleď na Mne, milovaný, do Mé Tváře. Cti Mě, svého Pána Láska a věrnost se teď potkávají. Spravedlnost a Pokoj jsou teď před vašimi dveřmi. Zachráním všechny, kdo se Mě drží. Jsem vaše Útočiště. Rozhlédni se kolem sebe, Petře! Neviděl jsi to? Už Mě to unavuje dívat se, jak Kainové zabíjejí Mé Ábely Vždyť jsem jim přece dal uši, ale oni nechtějí slyšet. Dal jsem jim oči, ale nechtějí vidět. Jejich srdce jsou tvrdá a studená. Hledají svou vlastní čest a ne Mou. Ó Petře, jak jsem unaven ... nedostává se lásky ... Oslavuj Mě, Petře! Oslavuj Mě, milovaný.
(Plný lásky mluvil Ježíš k Petrovi. Hlas Pána byl smutný a unavený, ale když mluvil k Petrovi, jako by z Jeho slov zaznívalo: na něho se mohu spolehnout.)
http://www.tlig.cz/msg/vass245.html

Ukázal jsem ti Pravdu a sňal jsem závoj z tvých očí, abys viděla, koho jsem vyvolil pro Petrův Stolec a komu jsem jednou řekl: "Ty jsi Petr a na této skále zbuduji Svou Církev. A brány podsvětí ji nikdy nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude považováno za svázané i v nebi; cokoli rozvážeš na zemi, bude považováno za rozvázané i v nebi."1
Dal jsem tomuto muži tuto Autoritu a vy se ho dnes pokoušíte svrhnout a ukrást jeho pastýřskou hůl, abyste vládli Žezlem Nevěry a Zkaženosti.

http://www.tlig.cz/msg/vass449.html

Všechno se bude dít skrze Mne. Jsem jedna jediná Čistá Svatá Církev. Modli se o tuto Jednotu. Modli se za duše, které odmítají vás, Mé milované.
Miluji vás, jsem s vámi po všechny dny.1 Pojďte ke Mně, když se vám svírá srdce z běsnění loupeživých vlků Slyšte Mne:
Mé Království je mezi vámi.
Petře-Mého-Srdce, Petře-Mých-Beránků To je Svaté Jméno, které jsem mu dal: Petr-Mých-Beránků, ale Kainové ho odmítli, ukradli mu Korunu, kterou jsem ho poctil. Já, Pán, ho miluji, neboť je to nejmilovanější z Mých synů. Vrátím mu Korunu, kterou mu ukradli.
Zruším falešná království, která zpustošila Mé Tělo, jsou to kolísající království, království bez kořenů. Ve Svém Světle, jako zářící Pochodeň, zbuduji Své Pravé Království a Petrovi opět plně svěřím jeho Trůn. Dám mu do ruky železné žezlo, přenesu na něho moc, aby vládl jako pastýř. Shromáždím Své rozptýlené beránky,2 a když to bude hotovo, obejmu toto Stádo Svými Pažemi a žádný, vůbec nikdo, ani Zlý, nebude schopen ukrást jediné jehňátko z tohoto Stáda Obestřu je Svým ochranným Pláštěm a budu je chránit Svým Tělem. Petrovi vrátím, co jsem mu dal, když jsem byl na zemi jako člověk Žádný člověk nepřekročí hranice Mé Vůle, neboť toto všechno dnešní dění v Mé Církvi není Mé. Oškliví se Mi anarchie a vzpoura proti Mně
Milovaní! Bratři! Žehnám každému vašemu kroku Já, Pán, kterého hledáte, přijdu znenadání do Svého Chrámu. Stojím u vašich dveří a klepu, pustíte Mě? Přináším Svůj Plán Spásy. Můj pergamenový Svitek je popsán a teď je připraven ke svinutí Je třeba říci, že jsem nově koncipoval Svůj Plán Lásky a Pokoje, aby Petrův Stolec byl náležitě ctěn. Přicházím mu vrátit jeho korunu pastýře. Přibliž se, Petře ... přibliž se, Petře ... přibliž se svému Pánu

http://www.tlig.cz/msg/vass280.html
Hore
 Profil  
 
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Roznymi posolstvami Boh odhaluje utok na papezsky stolec.
Dal som svoj pohlad na mozny pad ucenia cirkvi a uchvatenie papezskeho stolca, ktory ma (podla mna) podporu v Pisme.

Zial staci vam tvarit sa, ze to nie je mozne ale Boh hovori celkom jasne uplne ine veci.

Boh pomenoval zradnu snahu v jeho cirkvi o stiahnutie Petra zo stolca aby jeho moc uchvatil niekto plny lzi.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 3886 príspevkov
JPII sa raz vyjadril, že zlé veci sa mu stávajú práve doma, vo Vatikáne...
Niekto plný lži, mh.
Btw. tu sa F1 modlí pred Matkou Božou.... http://www.gloria.tv/?media=482947
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Citácia:
Btw. tu sa F1 modlí pred Matkou Božou.... http://www.gloria.tv/?media=482947
Ked by som mal obrazok Pana Jezisa s verejnou hriesnicou Mariou este pred jej obratenim a vtedajsi komentar farizejov, nieco to dokazuje?
Lubive farebne obrazky z miest kde sa cielene necham fotit a aha aky sme stastni, papez sa dokonca modli.

Skusme rozlisovat...
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 3886 príspevkov
Martin Petrovic píše:
Skusme rozlisovat...
Hlavne sa modlime...a milujme Božou láskou.
Toto ako vnímaš?
"Opäť vás pozývam, milujte svojich pastierov a modlite sa, aby sa pod ich vedením oslávilo meno môjho Syna v tomto ťažkom čase."
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
teta_txt : Nasa mamka vie kto potrebuje objavit pravdu a ma za jej zitie zodpovednost.

Celá Má Církev bude obnovena. Tyto prvky, když vám budou navráceny, zkrášlí a zdokonalí Mou Církev, ale nejdříve chci korunovat Petra, Petra-Mých-beránků. Dal jsem mu toto jméno, které mu zůstane.
Půjdu do Chrámu, jako jsem to činil za Svého pozemského života, a Svým Pásem-Neporušenosti potrestám všechny lháře. Zasáhnu silou a potrestám a přemohu všechny mamonáře
Vtáhnu do 'Jeruzaléma', aby mohl Nový Jeruzalém uvidět Světlo. Odklidím balvany, které zahrazují Cestu. To, Má Vassulo, bude známo jako Velké Navštívení Mé Církve

http://www.tlig.cz/msg/vass283.html

Chapes, ze cirkev nie je v poriadku ale v neporiadku?
Mamka povedala: Laska chyba.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 3886 príspevkov
Ako to hovoril sv. František?
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, co pochybujú; nádej tým, co si zúfajú; svetlo tým, co tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.
Amen.

Zbytočne budeme konštatovať, ten a ten nemá lásku, alebo v našom spoločenstve vyhasla láska.
"Vy im dajte jesť!"

Pekná je aj táto modlitba:
"Duchu Svätý, prebuď svoju Cirkev a, prosím ťa, začni odo mňa! Oživ naše spoločenstvo a začini odo mňa! Daj, aby sa pokoj a poznanie Boha rozšírili po celom svete a začni odo mňa! Prines svoju lásku a pravdu ku všetkým ľuďom a začni odo mňa!"
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18655 príspevkov
Zeby dalsie kolo uplne nepodlozenych blabolov ?
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12229 príspevkov
legionar píše:
Zeby dalsie kolo uplne nepodlozenych blabolov ?
asi tak. . . zial. . . :(

Martin Petrovic píše:
teta-txt píše:
Citácia:
pravy pápez bude ten, ktory je oddany a ktory vzyva moju Matku.
pápež František vzýva Božiu matku. ... tu sa F1 modlí pred Matkou Božou.... http://www.gloria.tv/?media=482947
Ked by som mal obrazok Pana Jezisa s verejnou hriesnicou Mariou este pred jej obratenim a vtedajsi komentar farizejov, nieco to dokazuje? Lubive farebne obrazky z miest kde sa cielene necham fotit a aha aky sme stastni, papez sa dokonca modli. Skusme rozlisovat...
takymto sposobom mozes "spochybnit" naozaj vsetkych, od sv. Petra az po Benedikta XVI... lenze co to dokazuje? ak chces niekoho obvinit, tak TY to musis dokazat. . .

teta-txt píše:
Poznamenávam ale, že terajší pápež je podporovaný BXVI.,
teda nejde o antagonický vzťah pápežov, ako sme boli zvyknutí z pápežských schiziem v minulosti.
a nielenze Benedikt uznal Frantiska, ale este pred tym sa Benedikt oficialne vzdal svojho uradu, takze akokolvek vzate, BXVI uz nie je "kralujucim papezom", ako to MP nazyva . . .
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12423 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Ta Thiara z Mexika hovori jasne
avsak nie je iste nakolko ju brat vazne a akeho obdobia sa to tyka
Citácia:
príde cas väcsieho zmätku, ked príde anti-pápez,
pravy pápez bude ten, ktory je oddany a ktory vzyva moju Matku.
Tento text sa da chapat aj ako papez versus okolity svet vratane nevernych biskupov a knazov
cize nie ako dvaja papezi proti sebe
Citácia:
prichádzajú casy a uz ste v nich, ked, aby ste jednali správne v súlade s mojou náukou,
budete sa musiet riadit svojim najlepsím úsudkom zalozenym na mojom Evanjeliu
a
budete musiet pocúvat vylucne pravého, králujúceho pápeza.
V tych casoch mnohí biskupi a knazi budú, vlastne uz postrádajú vieru. Budú to strasné casy krízy a zmätku pre moju Cirkev!
a Vasula?
Citácia:
Trny ho mají udusit.2 Petr je v jejich pasti a je uprostřed nich bezmocný ...
tento text nehovori o dvoch papezoch proti sebe, ale o jednom ktoreho dusi jeho okolie
zda sa ze Vasula je ZA PAPEZA: je presvedcena ze Peter(a jeho nastupca) nezlyha
Citácia:
(Plný lásky mluvil Ježíš k Petrovi. Hlas Pána byl smutný a unavený, ale když mluvil k Petrovi, jako by z Jeho slov zaznívalo: na něho se mohu spolehnout.)
Citácia:
Ukázal jsem ti Pravdu a sňal jsem závoj z tvých očí, abys viděla, koho jsem vyvolil pro Petrův Stolec a komu jsem jednou řekl: "Ty jsi Petr a na této skále zbuduji Svou Církev. A brány podsvětí ji nikdy nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude považováno za svázané i v nebi; cokoli rozvážeš na zemi, bude považováno za rozvázané i v nebi."1
Dal jsem tomuto muži tuto Autoritu a vy se ho dnes pokoušíte svrhnout a ukrást jeho pastýřskou hůl, abyste vládli Žezlem Nevěry a Zkaženosti.
Vasula hovori ze Peter ma prislubene od Jezisa ze Petrov urad nebude NIKDY porazeny, ale ze sa o to budu viaceri zlocinci pokusat
Citácia:
Petře-Mého-Srdce, Petře-Mých-Beránků To je Svaté Jméno, které jsem mu dal: Petr-Mých-Beránků, ale Kainové ho odmítli, ukradli mu Korunu, kterou jsem ho poctil. Já, Pán, ho miluji, neboť je to nejmilovanější z Mých synů. Vrátím mu Korunu, kterou mu ukradli.
toto skor hovori o tych co su proti papezovi a oddeleni od neho, zrejme to nie je o antipapezovi

Citácia:
Roznymi posolstvami Boh odhaluje utok na papezsky stolec.
Dal som svoj pohlad na mozny pad ucenia cirkvi a uchvatenie papezskeho stolca, ktory ma (podla mna) podporu v Pisme.
utoky na papezsky tron boli a budu
ale ze bude existovat uspesny falosny papez to zatial hovori len Thiara, ani Vasula (aspon to co si sem dal) tento nazor nezdiela
tiez co si doteraz dal z Pisma tento nazor prilis nepodporuje(nie je to z toho zjavne)

Citácia:
Boh pomenoval zradnu snahu v jeho cirkvi o stiahnutie Petra zo stolca aby jeho moc uchvatil niekto plny lzi.
to ano ale ci bude tato snaha uspesna to sa este nevie, ja by som sa skor drzal toho co napisala Vasula ze brany pekla Petra NIKDY nepremozu
takze ostavam v dovere voci Bohu a nebojim sa ...

Citácia:
JPII sa raz vyjadril, že zlé veci sa mu stávajú práve doma, vo Vatikáne... Niekto plný lži, hmm.
mozno prave preto Frantisek nechce byvat v kurii

.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12423 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
a nielenze Benedikt uznal Frantiska, ale este pred tym sa Benedikt oficialne vzdal svojho uradu, takze akokolvek vzate, BXVI uz nie je "kralujucim papezom", ako to MP nazyva . . .
toto je dobry argument a hodny toho aby sa nad nim ludia zamysleli

Citácia:
Ked by som mal obrazok Pana Jezisa s verejnou hriesnicou Mariou este pred jej obratenim a vtedajsi komentar farizejov, nieco to dokazuje? Lubive farebne obrazky z miest kde sa cielene necham fotit a aha aky sme stastni, papez sa dokonca modli. Skusme rozlisovat...
OK tak teda rozlisujme:
Co hovori papez Frantisek?
kolko si si precital z jeho kazni a myslienko, co su tu na fore a inde na nete?

ja osobne som z neho nadseny, ved aj ty musis citit, ze je to charizmatik (letnicne orientovany) a citit z neho zapal pre Jezisa a osobny vztah s Nim.
Hore
 Profil  
 
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Bozim slovom dolozim, ze nepriatelovi ide o to aby obsadil papezsky stolec.

Pani Vassula Ryden dostala tieto texty v case papeza Jana Pavla II.
Pan Jezis upozornoval ako tazko je papezovi v obkluceni zradcov:
30. aprila 1988
Zrada vstoupila do Mé Svatyně.
9. jula 1989

Svrhnu všechny tyto Kainy, kteří se sami usadili na vysoké trůny Falše. K čemu jsou Mi jejich trůny? Varoval jsem je a stále je varuji, a čím víc jsem je varoval, tím víc se zdráhali slyšet, aby se nenaklonili ke Mně a nebyli obráceni.

Tito Kainové setrvali v odpadlictví po několik desetiletí, nikdy nepřestali konat zlé skutky. Lnou k iluzím a nepravdě. Šlapou po Mých zbožných a po těch, kdo zůstávají věrni Mému Petrovi. Ano, vysmívají se všem, kdo v něho stále věří.
22. oktober 1990
Což jste nečetli už dříve, že máte zůstat bdělí a dobře se dívat, abyste, až uvidíte ohavnost spustošení, jak o tom mluvil prorok Daniel, uprostřed Mé Svatyně, poznali, že je to znamení ohlášené prorokem pro konec Časů? Jak to, že nemůžete poznat, jaká je doba? Cihly Mé Svatyně se zřítily a vy žijete uprostřed tohoto velkého odpadu své doby.

Moji utlačovatelé si teď myslí, že mají převahu, a obchodníci jsou přesvědčeni, že budou nadále obchodovat v Mé Svatyni, ale říkám jim: "Vy, kteří jste porušili svou moudrost a vyměnili Můj Obraz za neživou sochu, falešného boha, modlu, vy, kteří se snažíte nastolit toto strašlivé zpustošení a zrušit Mou Věčnou Oběť, vy budete pít z plného poháru Mé Spravedlnosti. "Figura pomazaná rafinovanými barvami, kterou se vám tito obchodníci pokoušejí ukazovat jako předmět uctívání a následování, to nejsem Já. To je vynález zvrácené lidské dovednosti, aby byla snížena Má Svatost a Mé Božství, je to falešný ekumenismus, je to vzdor vůči všemu, co je svaté.

Trpíce pro hříchy těchto obchodníků, modlete se za kněze, kteří se stali obchodníky, jejich vina je těžká. Modlete se, ať do nich mohu vložit Svého Ducha Pravdy, aby zachovávali Můj Zákon a upřímně ctili Mé Božství Milovaní, vy, kterým jsem dal na čelo znamení, že jste Moji, nedejte se těmito obchodníky donutit k následování onoho falešného obrazu. Mějte se na pozoru.

24. januar 1991

Protože jsem věděl, že lidé mají nekonečnou schopnost hřešit a že na konci časů Nepřítel bude nastolen do Mé Svatyně, uchoval jsem si pro Sebe zbytek věrných, aby se stali budovateli Mé Nové Svatyně, Prvními-Plody Mého Ducha
1. jun 1993
Já, Pán jsem procházel zemí, varoval jsem svět, že Nepřítel na ně přijde jako obrovská vlna, aby je pohltil, ale nikdo doopravdy nevěřil, že by Satan mohl kdy proniknout branami Mé Svatyně, a přesto se to stalo .... kráčel přímo do Mé Svatyně cestou hříchů a omylů Mých Vlastních, kteří až dodnes oponují pastýři, kterého jsem vám dal.1 Tak jak můžete chtít, aby Moji beránci respektovali tyto kněze, když oni sami rebelují proti Mému vyvolenému? Nevěnují pozornost Mému pastýři ....

Zmocňuje se Mě smutek a Mé Srdce je rozdrásané tím, co vidím přicházet. To, co bylo zlomkem odpadlictví, se teď stane všeobecným odpadem, dobře zakotveným. Tento odpad bude tak rozsáhlý, že až se rozšíří, pohltí mnohé....

Říkám ti, existuje spiknutí pastýřů, kteří se protiví svému vůdci, a Ničitel je vede, aby znesvěcovali Mé Svaté Jméno, a odbojný duch, který mezi nimi bují, se teď dostane navenek. Což jste nečetli, což jste nepochopili?4 Bídák povstane a se svým vojskem přitáhne a znesvětí svatyni i pevnost. Vymýtí Věčnou Oběť a dá tam ohyzdnou modlu pustošitele .... bude se považovat5 za většího než všichni bohové a vysloví neuvěřitelná rouhání proti Bohu bohů, a bude se mu dobře dařit, dokud hněv nedosáhne svého vrcholu, a bude udílet velké pocty těm, kdo ho uznají, bude jim dávat rozsáhlou pravomoc .... tento odbojný duch bude ovládat6 obyvatele země.

Ano, bude to7 doba velkého soužení, jaké nebylo od vzniku národů.

-----------------------------------
1 papeži Janu Pavlu II.
2 fatimská zjevení?
3 Bůh mi dovolil nenapsat kdo
4 Dan 11,31
5 Dan 11,36
6 Zj 13,14
7 Dan 12,1
Tu je viac o vzbure: http://www.tlig.cz/msg/vasb877.html

19. juna 1995

Na začátku Mého Poselství jsem řekl: "ošetři Mé Rány svou láskou", jsem strašlivě zraněný. Zvedni své oči k nebi a uvidíš Mé anděly plakat .... ach, generace, podněcuješ hněv Mého Otce, rozdmýcháváš Jeho hněv, který vzplane a vyšlehne plameny, a až se to stane, přijde k tobě jako sžírající oheň a spálí tě na popel spolu s tvou nepravostí a tvou vzpourou, se vším zlem maskovaným dnes jako dobro.

Běda vám, kdo jste přestrojeni za služebníky spravedlnosti12 sloužíce v Mé Církvi, ale nejste nic jiného než falešní služebníci, sloužící zákonům Šelmy. Vám pravím: nebudete-li litovat, přitáhnete na sebe hněv Mého Otce a skončíte také v plamenech. Nelíbí se vám ten, kdo sedí na Petrově Stolci a kdo vám neustále připomíná, abyste Mé zákony zachovávali ve svatosti, protože jsou svaté. Nelíbí se vám jeho volání po církevní Tradici a každodenním Eucharistickém životě. Trápí vás, když dochází ke sbližování Východní Církve se Západní a k podporování jednoty!

Pokolení nevěřící a zvrácené! Jak dlouho ještě mám snášet vaši vzpouru? Ale říkám vám: stane se, čeho se bojíte. Uskuteční se, čeho se hrozíte. Má Církev se nakonec sjednotí a bude Jedna a Má Modlitba k Otci bude vyslyšena. Budete ještě trvat na svých zlých záměrech? Jednoho dne, služebníci Šelmy, spolu s Falešným Prorokem čili druhou Šelmou ponesete tíhu svých vin, a ty budou těžké jako Smrt.

Dnes ještě v tajnosti13 usilujete o Petrův Stolec, používáte svých lidí, které jste dosadili na vysoká místa, aby na Pravdu navěsili liberalismus a všelico. Pleníte a požíráte Můj Svatý Zákon, abyste odstranili Mou Tradici. Proto Můj Otec vám vezme všechno, co vlastníte, sežehne vašich deset Věží a odkryje jejich základy. Všechny vaše drahokamy budou roztříštěny a vás stráví plamen. Pokud od vás neuslyším volání lítosti, vykonám všechny tyto věci ve velmi krátkém čase. Ecclesia ožije!
--------------------------------------------------------
12 dnešní Kainové - odpadlíci, kteří šíří omyly, ti, kdo chtějí zrušit Věčnou Oběť, ti, kdo se staví proti papeži, když chce uchovat tradici Církve jako v prvních dobách, ti, kdo bojují proti jednotě
13 Šelma a její následovníci
Tu je jasne napisane ze tento stav nastane a Boh zakroci az ked nastane. Teda na tron naozaj zasadne zvodca:
TLIGhttp://www.tlig.cz/msg/vasb982.html píše:
20. september 1996
Zpustošení a zkáza pronikly do Mé Svatyně...
Vzpoura pochází od Satana, který je prvním Rebelem. Ať je požehnán každý, kdo věří, že se splní Příslib, který jsem učinil!

Slavnostně vám říkám, že nastala hodina vzpoury, je tu hodina toho, který o sobě říká, že je mnohem větší než všechno, co lidé nazývají 'bohem', a je mezi vámi. Jeho touhou je vstoupit na trůn v Mé Svatyni a v ní se syčením zavést svou nauku .... aby znehodnotil Mé Ustanovení Eucharistie. On a jemu podobní chtějí zrušit Mou Ustavičnou Oběť. Chce zničit Mou Smlouvu a Můj Zákon. Až to pak nastane, bude pochlebovat mnoha osobám, když jim bude udílet veliké pocty. Proto také bude mnoho lidí uznávat jeho i jeho učení.
...
Ano, Odbojníka svrhnu z trůnu. Toto vítězství přijde s ohněm a jak si přeji, aby již vzplanul!
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12229 príspevkov
Martin-prepac, ale argumentacia vassulou tu nikoho nepresvedci, toto nie je dokaz a jej zapisky nie su bozim slovom.
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 244 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Ďalší

Obsah fóra » Náučné témy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: