Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Iné vierovyznania a náboženské organizácie


 [ Príspevkov: 85 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
Autor Správa
Poslať 30.05.2011 0:39:39   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Fyzické tresty a sexuálne zneužívanie


Mnoho skupín typu fundamentalistických kresťanských skupín (napr. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia) má ospravedlnenie telesných trestov z Biblie (Božia vôľa). Trest je údajne zjavený v Biblii, no väčšinou je to len skresľovanie Božieho obrazu.
Fyzicky zanedbávané deti boli aj u manželov Mihaiesových, vedúcich nového náboženského hnutia Citadela zvaného tiež Biblická kresťanská cirkev. Proti nim bol roku 1993 vynesený rozsudok vzhľadom na to, že deti boli pre účasť svojich rodičov na náboženskom hnutí Citadela vystavené väzenskému životu a podrobené príliš prísnemu režimu takých telesných trestov, ktoré závažným spôsobom narúšajú podmienky ich výchovy; a takisto vzhľadom na to, že boli zbavené akéhokoľvek iného spôsobu rodinného alebo spoločenského života, než je život tejto náboženskej skupiny. Hrubé zanedbávanie dokazuje aj výpoveď, ktorú podala bývalá členka tejto sekty: „Pani Mihaiesová vravievala: «Tvoje dieťa niečo vyviedlo? Potrestaj ho. Tvoje dieťa má v sebe zlo. Vyžeň to zlo. A aby si to zlo vyhnala, udri ho.» To bol zákon. Deti sú bité, sú oddeľované od svojich rodičov a rodičia s tým súhlasia pre dobro svojich detí v presvedčení, že sami sú neschopní im to dobro zabezpečiť. " (Abgrall, 2000).

Telesné tresty patrili tiež k bežnej rutine sekty Jima Jonesa Svätyňa ľudu. Deti boli bité, keď urobili niečo zlé, alebo keď hovorili so svojimi vrstovníkmi, ktorí neboli členmi skupiny. Spôsob trestania mal určitý postup, deti boli trestané studenou vodou, zavesením na strop na hák, elektrickými šokmi a pod.

Roku 1991 zatkli federálne úrady Eldridge Broussarda, vodcu Atletickej asociácie, ktorá mala hlavné sídla v Kretóne a Kalifornii, a sedem členov jeho sekty odsúdili za zotročovanie detí a porušovanie ich práv. Keď si Broussardova dcéra bez dovolenia vzala niečo na jedlo, otec rozkázal ostatným členom sekty, aby ju zbili. Dievčatko ubili na smrť. Vyšetrovaním sa zistilo, že deti od troch do osemnástich rokov boli pravidelne bité a vyberané do tzv. „predvádzacích skupín", ktoré museli behať veľké vzdialenosti, aby náboženskej skupine zarobili peniaze. Deti, ktoré sa nechceli predvádzať, ktoré robili chyby, alebo ktoré dôsledne neplnili rozkazy vodcu, boli bité dlhými drevenými palicami a bičované obťahovacími remeňmi na britvy, gumovými hadicami a spletenými povrazmi. Taktiež boli opakovane zastrašované fyzickými trestami a nútené dívať sa, keď iné deti dostávali výprask.

Za týranie detí boli v roku 1991 zatknuté dve členky skupiny zvanej Ježišova katedrála. Cirkevné bohoslužby slúžené v miestnosti prenajatej na letisku totiž zahrnovali taktiež bičovanie štvorročného dieťaťa šnúrou od telefónu. Deti, s ktorými hovorila polícia, vypovedali, že im oznámili, že toto bičovanie je Božia vôľa.

Noyes, zakladateľ skupiny Oneida, veril, že pokiaľ má dobré úmysly, bude všetko, čo robí, Bohu milé, i keby prekračoval zákon. Presvedčil svojich stúpencov, že Boh chce voľnú lásku a „hromadné manželstvá". Hlásal, že sexuálna voľnosť je priamou cestou k vytvoreniu raja na zemi. Mládež, sotva trinásťročnú, starší členovia zaučovali do sexuálnych techník. Všetci muži boli manželmi všetkých žien a všetci sa mali považovať za rodičov všetkých detí.

Vodca sekty Deti Božie, David Berg, nielenže nepopiera incest, no zdôrazňuje i jeho kultúrny a výchovný rys. Tvrdí: „Na sexe nie je absolútne nič zlé, keď sa praktizuje v láske. Nech je to čokoľvek, nech je to s kýmkoľvek, bez ohľadu na to, kto to je, koľko má rokov, aký príbuzný či akým spôsobom" (Novotný, 1998).

Waren Jeffs, vodca polygamnej mormónskej sekty, organizoval sobáše medzi neplnoletými dievčatami a staršími mužmi. Sekta, ktorú viedol - Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní - sa pred sto rokmi odštiepila od mormónov. Otrasný prípad sa stal vo Viedni, keď rodičia dali k dispozícii komunitnému vedúcemu sekty Ottovi Mühlovi svoje deti na akékoľvek jeho potreby.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 0:41:29   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Izolácia, odsúdenie, odriekanie


Sociálne väzby sú jedným z predpokladov rozvoja spoločnosti. Obsah tohto pojmu možno odvodiť zo sociálnych práv zaručených už spomenutou Listinou základných práv a slobôd. Konkrétne ide o práva každého slobodne sa združovať s inými, právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu a zodpovedajúce právo detí na rodičovskú výchovu a starostlivosť a rovnocenné postavenie manželských aj nemanželských detí, právo na najširšiu možnú ochranu a pomoc rodine. Výrazom negácie sociálnych väzieb je bezpochyby odluka detí od zákonných zástupcov a zbavenie rodičov práva na starostlivosť a výchovu vlastných detí. Bránenie v dochádzke dieťaťa do základnej školy je porušením základného práva občana na vzdelanie, ktoré je zaručené Listinou základných práv a slobôd.

Deti, ktoré vyrastajú v izolovanej náboženskej spoločnosti, nemali vo väčšine prípadov „rovnakú" výchovu, ale spoločným menovateľom je to, že všetky sú pevne viazané na religióznu spoločnosť, v ktorej žijú. Rodičia i vodcovia používajú celé spektrum výchovných metód. V jednotlivých skupinách sú veľmi rôznorodé; od tých, ktoré majú elementy väčšinovej spoločnosti, inde prevládajú princípy trestu a strachu alebo pocit viny a zatratenia.
Bežný je aj chlad v rodine a strata priateľov. Rodičia sa označujú napríklad ako „biologickí rodičia" (Cirkev zjednotenia), „sploditelia" (imanueliti) či „utlačovateľské osoby" (Scientologická cirkev). Členstvo v sekte často znamená tiež opustenie školy.
Členovia nesmú udržovať kontakty ani s blízkymi príbuznými, pokiaľ nepatria do skupiny. Deti potom môžu mať tety, strýcov, prarodičov, súrodencov, ale kontakty s nimi sú minimálne. Nestretávajú sa s nimi vo všednom živote, pri bežných spoločenských udalostiach.

Niektoré spoločnosti odmietajú sláviť tradičné sviatky vôbec alebo podľa svojho upraveného spôsobu. Separácia môže byť taká absolútna, že pokiaľ niekto v spoločnosti zomrie, rodinní príslušníci žijúci vnútri majú účasť na pohrebe odoprenú.

Keď deti navštevujú obyčajnú školu, cítia síce silné obmedzenie, ale keď má spoločnosť vlastnú školu alebo škôlku, sú kontakty s ostatnými vrstovníkmi ešte väčšmi redukované a kontrolované. Deťom sa táto izolácia vysvetľuje tak, že komunikácia so spolužiakmi z triedy alebo zo susedstva nie je veľmi dobrá; takisto nie je dobré, keď sa s nimi budú hrať, lebo sú zatratené, zatiaľ čo ony sú vyvolené, vybrané a budú zachránené. Veľkú diskusiu preto vzbudila snaha komunity na Kršnovom dvore otvoriť vlastnú základnú školu (gurukulu).
Škola je miesto, kde sa deti a mladí spoločne stretávajú, kde trávia hodne času. Sú tu zastúpené taktiež iné kultúry a iné impulzy než tie, ktoré deti dostávajú doma alebo v spoločenstve. To všetko môže viesť k veľkému zážitku iného rázu, ktorý prispieva k prehĺbeniu ich samostatnosti a schopnosti slobodne sa rozhodovať.

Príkladom sekty, ktorá nedovoľuje deťom svojich členov chodiť do školy, je spoločenstvo Jana Dvorského. Tí tvrdia, že všetko potrebné naučia svoje deti sami. Dvorský vyhlásil: „Odmietame podporovať akýkoľvek typ školstva, pričom zásadne odmietame 90?% vedomostí, ktoré školáci získavajú, bez ohľadu na metódy a tisíc vedľajších produktov chodenia do školy, akými sú nebezpečenstvo na cestách, morálne pustnutie, zvlčenie, bludárstvo, pätolizačstvo, pokrytectvo, závisť, choroby, neurasténie a podobne" (Kolomazníková, 1996).

K veľmi včasnej izolácii detí od rodičov dochádza taktiež v Scientologickej cirkvi. Len čo sa narodilo dieťa, bolo čo najskôr oddelené od svojich rodičov, od svojej matky. Bolo umiestnené do starostlivosti Nani, čo bola zvláštna kategória opatrovníčky. Tá sa starala o skupinu približne desiatich detí, kým nedosiahli 12 rokov. Nani učila deti spôsobom a metódam scientológie. Rodičia svoje deti takmer nevideli. Matku, ktorá porodila, väčšinou čo najskôr poslali na pätnásťdennú misiu do zahraničia, čo sa obvykle pretiahlo na tri mesiace. Takisto i otca dieťaťa.

Aj tu musím spomenúť sektu Deti Božie, kde David Berg zastáva tento názor: „Tvojmu dieťaťu tečie z nosa. To je jasne následok nejakého hriechu v tvojom živote a Boh ťa za to trestá. Keď sa nespamätáš a neprestaneš so svojimi pochybnosťami o našom spoločenstve (reptanie proti vedeniu), potom ti dieťa vezmeme a dáme ho niekomu, kto si ho viacej zaslúži" (Novotný, 1998).

Rodičia, členovia Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, odopierajú deťom školské výlety, večierky, neslávia Veľkú noc, Vianoce, narodeniny, nečítajú rozprávky. To sú pre deti ťažko prijateľné situácie, ktoré ich stavajú do roly outsiderov. Z toho vyplýva tiež zlá integrácia do skupiny vrstovníkov a veľké konflikty, v období puberty takmer každodenné. Niekedy sa môžu stávať také extrémy, keď sa rodičia snažia vynahradiť toto obmedzenie inými prostriedkami a môže dochádzať k rozmaznávaniu.

Závislosť a izolácia, ktoré vedú k sociálnemu zbedačovaniu, sa postupne môžu stať natoľko extrémnymi, že umožnia tie najotrasnejšie činy - ba aj hromadné vraždy či samovraždy, ktorých obeťami môžu byť taktiež deti. Mnoho siekt predstavuje uzavreté systémy s absolútnym právom, v ktorých sa považuje vlastné myslenie za chorobu či patológiu. Prirodzený vývoj detí nie je dovolený.

Sumárne vieme o situácii detí a mladistvých, žiaľ, stále veľmi málo. Aby sa tento deficit mohol odstrániť, treba výskum a podporu výskumu v tejto oblasti, pretože deti sú oslabeným článkom našej spoločnosti a majú preto právo na mimoriadnu ochranu.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 11:48:52   Scientológia
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Tichý pôrod


Scientológia ovplyvňuje život dieťaťa už pred jeho narodením. V tejto náboženskej skupine sa aplikuje tzv. tichý pôrod, ktorý má zabezpečiť čo najlepšie prostredie pre matku a jej novonarodené dieťa. Ide o rodenie a narodenie uskutočňované v tichom prostredí, pričom sa všetci prítomní usilujú, ako je to len možné, vyvarovať hovoreného slova. Žena sa musí dohodnúť so svojím lekárom či s pôrodnou asistentkou, akým spôsobom budú komunikovať bez slov. Rodička, samozrejme, môže vydávať iné zvuky. Tento postup má byť založený na výskumných prácach L. Hubbarda, no žiadny validný výskum tykajúci sa uvádzanej účinnosti tichého pôrodu nie je nikde publikovaný.

Prečo sa aplikuje tichý pôrod? Členovia veria, že slová prenesené v okamihoch bolesti a bezvedomia môžu mať neskôr v živote negatívne účinky, ktoré spôsobujú tzv. engramy. Engramy sú stopy fyzických bolestí a bolestivých emócií. Tie sú potom príčinou aberácií, teda všetkého narušeného a iracionálneho správania. Preto podstatou tichého pôrodu sú - „NIJAKÉ SLOVÁ".


Žiadny priestor na detstvo


Scientológia nie je len medzinárodný psychokoncern ponúkajúci svoje manipulačné technológie prostredníctvom školenia a kurzov za horibilné sumy, je to aj výchovný program. Podľa neho sa zaobchádza s deťmi ako s dospelými. V tomto náboženskom systéme skrátka niet miesta pre detstvo. Na deťoch sa vykonávajú metódy ako auditing či purifikácia. Tieto postupy môžu spôsobiť u detí stratu reality, pretože účinky uvedených procesov sú podobné ako pri hypnóze. Detstvo sa považuje len za dočasné obdobie a tejto životnej fáze sa nepripisuje zvláštna dôležitosť.

Scientológia tvrdí, že už malé deti by mali mať drezúru bez lásky. Sám Hubbard odporúča obmedziť kontakt detí s rodičmi na minimum.
Viac než v Slovenskej a Českej republike je scientológia rozšírená v Nemecku, odkiaľ pochádzajú najčastejšie varovné správy zamerané na túto náboženskú organizáciu. Bavorský minister vnútra Dr. Günther Beckstein ju označil za organizáciu, ktorá ponižuje deti a núti ich vykonávať ťažké práce. Uviedol, že ničí prirodzený vzťah medzi rodičom a dieťaťom, čo môže mať za následok nebezpečenstvo vzniku ťažkých duševných porúch u detí. Minister varoval rodičov a žiakov pred ponukami scientológov, ktoré sa týkajú nielen výchovy, ale napríklad aj boja s drogami. Doslova uviedol: „Aj keď pri nábore ukazuje scientológia prívetivú tvár, vyhľadáva len nové obete" (Beckstein, 1998).

Hubbard označuje detskú fantáziu za duševnú chorobu. Tí, čo vystúpili z tejto skupiny, dodávajú: „Deti, ktoré sa dostanú do rúk scientológov, sťažia plynulý vzťah k rodičom. Deti sa majú učiť, že práca pre túto skupinu je absolútna priorita" (Schmolzi, 2004).
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 12:09:06   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Hubbardove výchovné princípy


Ron Hubbard napísal množstvo prác o výchove detí. V Scientologickej cirkvi sa deti uznávajú ako ľudia, ktorým by sa mala prejavovať všetka úcta a láska, akú dostávajú dospelí. Scientológovia veria, že deti by sa mali povzbudzovať, aby prispievali k rodinnému životu, a nie, aby boli „vidieť, ale už nie počuť". Hubbard odporúča prečítať si knihu Detská dianetika, prípadne absolvovať kurz Ako byť úspešným rodičom. Doslova uvádza: „Bez informácií z tohto kurzu nespoznáte tajomstvo rodičovského úspechu. (...) Zistíte, čo sa nachádza v pozadí detských vzbúr, ako zvýšiť inteligenciu dieťaťa a jeho sebestačnosť, (...) ako so svojím dieťaťom nadviazať skutočnú komunikáciu. Vytvorte šťastnú rodinu, ktorú si želáte mať! Zapíšte sa do kurzu ešte dnes!" (Hubbard, 1998, s. 6). Napriek tomu, že Hubbard venoval veľkú pozornosť deťom, nevymyslel žiadnu novú študijnú ani výchovnú metódu. Špecifikom jeho výchovy je nazeranie na deti ako na dospelých.
U scientológov prevládajú výchovné metódy, ako je dril a drezírovanie, ktoré majú za úlohu vychovať určitý druh človeka - „nadčloveka". Toto má deštruktívny vplyv na rodinu; deti sa zanedbávajú, prehliadajú alebo celkom odsúvajú. Právo detí na život, na prirodzený rozvoj, primeraný vývoj a právo na vzdelanie sa tu úplne znevažuje. Vo svojom predhovore ku knihe Detská dianetika Hubbard hovorí: „Deti nie sú žiadne psy. Nemôžete ich cvičiť ako psov. Dieťa taktiež nie je zvláštny typ živočícha, ktorý sa líši od ľudí. Dieťa je muž alebo žena, ktoré ešte nedorástlo na plnú veľkosť" (Hubbard, 1976, s. 4).

Hubbard má zvláštny názor na starostlivosť o dieťa, pokiaľ sa mu stane nejaký úraz. Rodičia by nemali, ako je to vo väčšine prípadov, ihneď svoje dieťa utešovať a hovoriť mu také veci, ktoré už dieťaťu povedali stokrát, i keď dieťa nebolo zranené. Môže to stimulovať množstvo tráum. Rodičia by mali pomôcť dieťaťu predovšetkým tým, že nebudú hovoriť vôbec nič. Tomuto správaniu sa musia naučiť. Hubbard doslova uvádza: „Dávať na dieťa pozor? Nezmysel! To má pravdepodobne lepšie porozumenie pre budúce situácie než vy" (Hubbard, 1976, s. 8).

Hubbard taktiež odsudzuje výchovu, keď rodičia hovorievajú deťom, čo a ako majú robiť, ako sa majú správať. Zastáva názor, že keď dieťaťu niečo dáme, tak mu to patrí. Všetko, čo bolo dieťaťu darované, musí navždy zostať pod jeho vlastnou kontrolou a to i vtedy, keď veci ničí, nezaobchádza s nimi šetrne. Hubbard apeluje na rodičov: „Ako by ste sa cítili vy, keď vám niekto na Vianoce dá dar a potom by vám deň čo deň hovoril, čo s ním máte robiť, dokonca by ste boli aj potrestaní, keď nebudete konať, ako si to darca praje" (Hubbard, 1998, s. 27).

Základom scientologickej výchovy je motto: Každý zákon, ktorý platí pre správanie mužov a žien, platí tiež pre deti. Tento výrok je vysvetliteľný myšlienkovou konštrukciou scientológov: Všetci ľudia sú z rovnakej formy a touto formou je thetan.

Jadrom scientológie je totiž viera v nesmrteľné duchovné bytosti mimozemského pôvodu - thetanov, ktoré zostúpili do hmoty a pri prechode mnohými minulými životmi na seba nabalili veľké množstvo problémov a zabudli tak na svoj božský pôvod. Thetana má v sebe každý človek. Má tak nekonečne veľký božský potenciál (inteligenciu, zdravie a pod.), potrebuje si ho iba uvedomiť a vhodnými metódami (predovšetkým auditingami) sa zbaviť všetkých negatívnych nánosov. Tak sa stane clearom (čistým) a nastupuje dráhu tzv. operujúceho thetana (OT) - t. j. život, v ktorom postupne všetko zvláda a v ktorom neexistuje nič, čo by ohrozilo jeho „prežitie". Je to absolútne čistý slobodný duch, všemohúci, stále sa vteľujúci, nesmrteľný a nezničiteľný, ktorý pôsobí v pominuteľnej ľudskej schránke. Thetan vstupuje do ľudského tela pri počatí. Preto sú deti rovnocenné s dospelými, považujú sa za samostatné, zodpovedné a plnoprávne. Ľudia sú teda vtelením nesmrteľných bohov - thetanov.

Deti môžu byť týmito výchovnými metódami a myšlienkovým systémom veľmi poznamenané a odcudzené väčšinovej spoločnosti. Nemecký expert Kurt-Helmuth Eimuth uvádza, že scientológia vychová deti - outsiderov. Keď prídu do normálnej školy, trpia sociálnou depriváciou. Sú introvertné, nevraživé, arogantné, hašterivé. Veď ony sú jediné, ktoré môžu zachrániť tento svet.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 12:18:56   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Auditing a purifikácia namiesto materského mlieka


Auditing je terapeutické sedenie audítora (ktorým je scientológ) a auditovaného. Auditovaný má v rukách tzv. E-meter (detektor lži v scientologickom podaní) a spravidla v ľahkom hypnotickom stave v sebe „objavuje" negatívny zážitok. Ten potom audítorovi počas 2 až 3 hodín mnohokrát opakuje, vžíva sa do stále nových detailov. Táto metóda však môže obsahovať množstvo nebezpečenstiev.
Na audítora sa nekladú žiadne vzdelávacie požiadavky. V hypnotickom stave si subjekt vybavuje situácie, ktoré mu pôsobili problémy a pokúša sa ich prežiť znovu a znovu.
Niektoré postupy pri auditingu sú celkom neprofesionálne a neoverené, napríklad používanie viet prevzatých z knihy Alica v krajine zázrakov. „Auditing, ktorý je na prvý pohľad banálnym rozhovorom medzi dvoma osobami, je v skutočnosti nástrojom scientologického podrobovania príliš poddajných či dôverčivých osôb," konštatuje známy francúzsky psychiater, kriminológ a súdny expert v oblasti nových náboženských kultov Jean-Marie Abgrall.

Scientológia dokonca tvrdí, že je možné auditovať dieťa vo veku, keď sa naučí hovoriť a tvrdý dianetický proces by sa mal aplikovať už od piatich rokov. (Abgrall, 2000, s. 176).
Purifikácia je program, ktorý by mal zbaviť ľudstvo drogovej závislosti. Hubbard ho považoval za taký prevratný, že zaň dokonca očakával Nobelovu cenu. Skladá sa zo štyroch techník, sú to: saunovanie, beh, diéta a hypervitaminóza. Tieto techniky nie sú vo všeobecnosti škodlivé, ale scientológia vyžaduje ich až extrémne používanie. Sauna by mala trvať až 6 hodín pri teplote od 60 do 80 °C a to 28 dní idúcich za sebou. Každodenný beh trvá 20 až 30 minút. Strava je bohatá na vlákniny v podobe polosurovej zeleniny. Prijímajú sa tiež vysoké dávky vitamínov.

Aplikácia týchto postupov môže mať však katastrofálne následky. Podľa odborníkov spojenie sauny a fyzickej námahy vedie k dehydratácii, ktorá postihuje citlivé bunky, napríklad nervové, a uľahčuje vznik metabolických porúch na úrovni mozgu. Užívanie vysokých dávok vitamínov zase môže mať za následok okrem iného delirické záchvaty, pečeňovú a obličkovú toxicitu.

Hubbard napríklad odporúča podávanie niacínu. Avšak pri vysokých dávkach môže nastať nekróza pečene, zvracanie krvi a iné závažné ťažkosti. Abgrall doslova poznamenáva: „Purifikačný program môže mať smrtiaci účinok..." (Abgrall, 2000, s. 181).

Podľa Hubbardovho motta, ktoré hovorí, že deti sú iba malí dospelí a že všetky zákony pre mužov a ženy platia rovnako pre ne, sa auditing a purifikačný program aplikuje taktiež na deti. Tie sa však týmto život ohrozujúcim praktikám nemôžu brániť.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 12:27:04   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Scientologickí pedagógovia


V rámci scientológie sa praktizujú postupy, ktoré môžu razantne zasahovať do ľudského vnútra, preto by tu mali pracovať odborníci, ktorí by svojim klientom a predovšetkým deťom neublížili. Scientologickí audítori pracujúci s ľudskou mysľou, emóciami však sami často nemajú žiadne pedagogické či psychologické vzdelanie. Pre názornosť uvádzam text z dotazníka, ktorý je zameraný na vyhľadávanie „odborných" pracovníkov na prácu s deťmi:
„MILUJETE DETI? Ron hovorí: «Celá budúcnosť ľudstva závisí od jeho zamerania na deti». Viete si predstaviť kompletné scientologické okolie, v ktorom vyrastajú deti z celého sveta, so scientologickou technológiou štúdia, v Hubbardovej materskej škole zameranej na auditovanie? Zaiste, toto by mohlo vytvoriť celkom novú civilizáciu. V našom Sea Orgu, materskej škole tu v Kodani, dosiahneme do určitej miery túto víziu denne so šesťdesiatimi deťmi a vysoko produktívnymi spolupracovníkmi. Aby sme mohli naše aktivity rozširovať, chceli by sme zamestnať viac spolupracovníkov. Pokiaľ vás zaujímajú Ronove ciele, ktoré sú zamerané na deti, ste na správnom mieste.
Odpovedzte, prosím, na nasledujúce otázky:
1. Chceli by ste mať pozitívny prístup k životu?;2. Ste radi, keď môžete tráviť čas s deťmi?;
3. Robilo by vám radosť auditovať deti?;
4. Zaujímala by vás funkcia špecialistu na zdravú detskú výživu a varenie pre deti?;
5. Boli by ste radi, keby ste mohli pomáhať deťom pri štúdiu?;
6. Ste talentovaný a máte radosť pri práci v dielni, kreslení alebo hraní?;
7. Radi by ste organizovali a viedli aktivity, ako je futbal, pobyt na dedine atď?;
8. Láka vás pracovať s bábätkami, malými alebo väčšími deťmi?
V prípade, že ste na niektorú z týchto otázok odpovedali „áno", môže vás tešiť, že ste kvalifikovaný na prácu v nasledujúcich oblastiach: supervízor, detský audítor, kuchár pre deti, učiteľka v materskej škole pre najmenšie, malé alebo väčšie deti, ochranca (niekto, kto koučuje a drezíruje deti) atď."

Z tohto dotazníka je zrejmé, že človek pracujúci v Scientologickej cirkvi s detskou dušičkou nemusí mať zodpovedajúce vzdelanie ani prax. Na túto činnosť stačí, že prípadný záujemca má rád deti, rád sa s nimi hrá a stará sa o ne. Tento prístup je teda celkom nezodpovedný. V rukách neodborníka tak môže mať aplikovanie scientologických postupov škodlivé následky.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 12:36:32   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Výchovné fasády scientológie


Scientologická cirkev s cieľom osloviť a naverbovať čo najviac nových členov skrýva svoje aktivity za organizácie, ktoré síce podľa svojho názvu nemajú na prvý pohľad s touto náboženskou skupinou nič spoločné, avšak opak je pravda. Taktiež zakladateľom zdanlivo neškodných detských organizácií môže byť Ron Hubbard. Príkladom takých organizácií sú ZIEL, BASIC, protidrogové primárne programy a iné.

Združenie ZIEL - Centrum pre individuálne a efektívne učenie - poskytuje už asi dva roky rodičom, deťom i verejnosti návody na riešenie takmer všetkých školských problémov. Scientológia udáva, že pri aplikácii týchto študijných techník sa zvýši IQ až o 16 %. V Nemecku sa tieto študijné techniky uchytili na školách, predovšetkým vďaka publikácii Učenie - ako sa učiť. Tieto aktivity sú však len zastieraním sekty zvanej Scientologická cirkev.


Scientológia – liek na dyslexiu?


Niektorí rodičia majúci dyslektické deti hovoria o novej a skvelej spoločnosti BASIC, ktorá prináša revolučný prístup a nové metódy v liečbe tejto choroby. Po pozornom štúdiu internetových stránok tejto spoločnosti naďabite na meno Ron Hubbard. Vznikla ďalšia organizácia na zastieranie učenia scientológov? Pravdepodobne áno. Hubbard vraj v BASIC centre dokáže poskytnúť náhľad na to, prečo deti a študenti zanechávajú štúdium, čo spôsobuje, že strácajú o predmet záujem a pod. Sama organizácia sa prezentuje takto: „Študijné centrum BASIC, ktoré vzniklo v Českej republike v roku 2002, používa vo svojom programe objavy z oblasti vzdelávania od spisovateľa a humanistu L. Rona Hubbarda pod názvom Študijné technológie. Nie je to študijná pomôcka, memorovacia technika alebo rýchločítanie. Študijná technológia poskytuje študentovi nástroje, ako študovať a úplne porozumieť akémukoľvek predmetu. V praxi to znamená, že skutočne rozumiete tomu, o čom čítate a taktiež si pamätáte všetko, čo ste čítali, ale predovšetkým ste schopní použiť to, čo ste sa naučili."
Skúsenosti rodičov a ich detí, čo využili služby BASIC, sú však úplne iné. Rodičia napríklad nemohli byť spolu s dieťaťom v „liečebnej miestnosti". Pracovníci sa deťom nevenovali. Deti boli v miestnosti samy, kde si samy maľovali a nudili sa.

Zvláštnym spôsobom oslovovania detí a mládeže je rozosielanie veľkých počtov brožúr do škôl. Tie ponúkajú cestu k šťastnému životu, návod na lepší život, ktorý je založený na ľudskom rozume. Vo svete údajne chýba morálny kódex, je úpadok noriem i hodnôt a Ron Hubbard dokáže tieto problémy vyriešiť a urobiť tak svet lepším.

Rafinovanejším spôsobom, ako dostať na verejnosť scientologické princípy či predstaviť jej aktivity, je distribúcia kníh do verejných knižníc. Nakladateľstvo New Era Publications International, ktoré vydáva scientologické publikácie, má v posledných rokoch intenzívny kontakt s knižnicami, kde sú (i v školských knižniciach) bez problémov na zapožičanie Hubbardove knihy.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 12:41:29   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Povedz NIE drogám, povedz ÁNO životu


Scientológia zasahuje do veľmi citlivých spoločenských problémov a usiluje sa osloviť čo najviac osôb. Problém, ktorý je veľmi aktuálny, sú drogy a drogová závislosť. Dôležitá je primárna prevencia. Hubbard využil nutnosť tejto potreby a založil protidrogový projekt Povedz NIE drogám, povedz ÁNO životu. Do Českej a Slovenskej republiky sa dostal z Francúzska roku 2001. Jeho cieľom je intenzívna primárna prevencia a vzdelávacia osveta na úseku drog, ako aj oslovenie mládeže predtým, než sa rozhodne s drogami začať.

Rada vlády pre koordináciu protidrogovej politiky v ČR však vyjadrila v tlačovej správe svoje negatívne stanovisko týkajúce sa aktivít scientológov v oblasti primárnej protidrogovej prevencie. V správe sa uvádza, že program Povedz NIE drogám, povedz ÁNO životu nie je v súlade so základnými požiadavkami na primárne preventívne programy stanovenými Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Ide v prvom rade o požiadavky pravdivosti informácií (materiály scientológov obsahujú zavádzajúce a vedecky nepodložené tvrdenia) a o odborné kvalifikácie (scientológovia ponúkajú programy prostredníctvom osôb bez adekvátneho vzdelania a odborných skúseností).

Preventívne protidrogové programy ponúkané scientológmi obsahujú manipulatívne prvky pravdepodobne s cieľom získať ďalších priaznivcov tejto organizácie, ktorú v niektorých krajinách, ako aj viacerí českí odborníci označujú za sektu. V materiáloch či vo vystúpeniach aktivistov sa nie vždy jasne uvádza, že sú to programy Scientologickej cirkvi.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 12:50:28   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Svedectvá detí


Teresa Summersová z Clearwateru (Florida), ktorá je už bývalou členkou, spomína: „Matky, ktoré nechali vychovávať svoje deti v Scientologickej cirkvi, mali hrozný pocit viny z toho, čo tu museli ich deti prežiť. Deti museli tvrdo manuálne pracovať, niekedy 40 až 60 hodín týždenne. Podľa teórie sekty sú deti malí dospelí, ktorí sa môžu starať sami o seba. Taktiež lieky sa pokladajú za zakázané. V scientologických školách učia ľudia, ktorí nemajú akademické vzdelanie, sú iba trénovaní scientologickými postupmi (nič nevysvetľujú, nepomáhajú).
Ja som bola od trinástich do osemnástich rokov u scientológov. Niekedy som dostala zaplatené od 2,50 do 17,20 dolárov za týždeň. Tu som nedostala žiadne školské vzdelanie. Život tam bol hrozný. Spali sme na podlahe pri vchode a niekedy i bez podložky. Scientológovia ma dali do Sea Orgu v Los Angeles. V tejto organizácii bolo umiestnených asi 400 detí. Cieľom Sea Orgu bolo „vyučenie" detí v scientológii. Mojím poslaním bolo starať sa o deti, udržovať ich v čistote a dávať im jesť. Ja a iné dievča rovnakého veku (13 rokov) sme boli dve najstaršie deti v Sea Orgu. Ubytovanie bolo zanedbané. V miestnosti, kde sa deti hrali, boli po podlahe rozptýlené črepy či rozbité elektrické vedenie pod napätím. Dostávali sme málo jedla. Niekedy sme dostali skazené mlieko, v ktorom boli červy. Toto mlieko sme však nevyliali, len sme rukou vybrali červy. Taktiež som musela každý deň čistiť záchody. Písala som L. Ronovi Hubbardovi a vykreslila som mu naše životné podmienky, avšak nič sa nezlepšilo. Deti nemali dovolené žiť spolu s rodičmi."


Jimmy
„Vstupnou drogou do scientológie bol pre mňa komunikačný kurz. Prvé cvičenie v tomto kurze spočívalo v tom, že môj protisediaci partner (audítor) na mňa fixoval očný kontakt asi jednu hodinu. To pre mňa boli hrozné muky. Iným cvičením bolo, že človek musel prinútiť rozprávať partnera, ktorý vôbec nehovorí. Musel spoločníka mučiť tak dlho, kým na často intímne otázky neodpovedal to, čo chcel spytujúci sa počuť. Niektoré z týchto cvičení sa konali s jedenásť či dvanásťročnými chlapcami, ktorí z takého zaobchádzania mali plač na krajíčku."


Tanya
„V Sea Orgu sa u detí sústavne porušujú ľudské práva. V tejto organizácii sa deti systematicky vykorisťujú a používajú sa ako lacná pracovná sila na nútené práce. Deti a mladiství tu musia tvrdo manuálne pracovať a to od 8,30 do 22. hodiny až 7 dní v týždni. Deti musia taktiež pracovať v noci, keď napríklad kopú priekopy, čistia upchaté odpady, stavajú múry, od tretej hodiny ráno triedia poštu do vriec, a to už trinásťroční. Pritom nemajú dostatok času na obed a sú trestané za nedovolené vyhľadávanie toalety medzi prácou."


Záver


Aj keď bola Scientologická cirkev založená v 20. storočí a má množstvo prívržencov na celom svete, niektoré jej techniky a výchovné metódy sú nebezpečné a škodlivé. Scientológia popiera v niekoľkých bodoch základné hodnoty našej spoločnosti. Scientologická cirkev je organizácia, ktorá podceňuje dôverné vzťahy, ba nimi až pohŕda. Je to organizácia zaznávajúca práva detí. Organizácia používajúca rôzne výchovné metódy, ktoré však nestoja na slobodných a demokratických základoch.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 13:16:49   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Ciele a prostriedky scientológie


Cieľom scientológie je priviesť ľudí k poznaniu, že sú duchovné bytosti (thetani), pomôcť im na ceste k oslobodeniu z neustáleho kolobehu zrodenia a smrti a zvrátiť celkový úpadok civilizácie. Podľa vlastných slov jej ide o „civilizáciu bez vojen, kriminality a duševných chorôb, kde čestní ľudia majú svoje práva a kde schopní môžu dosiahnuť väčšie výšky". Cieľom každého scientológa je duchovný stav - clear. Dianetika tvrdí, že tí, ktorí sa stanú clear - to znamená, že nie sú pod kontrolou negatívnych skúseností zo svojho života - dosiahnu minimálne IQ 135, získajú tvorivé a riadiace schopnosti, mimoriadnu pamäť a schopnosť hlbokej relaxácie. Neexistujú však žiadne validné vedecké výskumy, ktoré by túto gnómu potvrdzovali.
Svoju náboženskú tvár scientológia nastaví iba vtedy, ak je to pre ňu výhodné. Pekné prostredie, príjemní inštruktori a prvý bezplatný test spôsobia, že novoprišelci scientológom prejavujú značnú dôveru. Lichotením i strachom sú potom nenápadne manipulovaní, aby si kupovali čoraz drahšie kurzy.
Scientológia je špecifickou zmesou filozofie a psychoterapeutických praktík. O sebe tvrdí, že je aplikovanou náboženskou filozofiou, pozná techniky duševnej práce, zaoberá sa štúdiom ľudského ducha v jeho vzťahu k druhým ľuďom, sebe samému a k celému vesmíru. Jej súčasťou je dianetika, ktorá je podľa jej autora moderná veda o duševnom zdraví. Lekári sa však k Hubbardovým tvrdeniam postavili zdržanlivo a kriticky. Renomovaný český psychológ Jiří Růžička ju dokonca považuje za „podvod, ktorý predstiera vedeckosť, no vedu si nectí. Liečebnú starostlivosť zneužíva, sľubuje nesplniteľné a vytvára ďalšiu utópiu, na ktorú naletí mnoho zúfalých, opustených ľudí." Tieto slová potvrdzuje i nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, prof. Isidor Isaac Rabi: „Tento zväzok (dielo Dianetika) obsahuje asi najviac sľubov a najmenej dôkazov než ktorákoľvek publikácia od objavenia kníhtlače."


Niektoré špecifické výchovné tézy Lafayette Rona Hubbarda:


> Prívetivosť a láska dieťaťa trvá len tak dlho, pokým môže byť samostatné. Ak rušivo zasiahnete, ubližujete a ohrozujete určitým spôsobom život dieťaťa. Právo dieťaťa samo sa rozhodovať sa porušuje z dvoch hľadísk. Jedným je jeho krehkosť v súvislosti s hroziacim nebezpečenstvom z jeho okolia, druhým hľadiskom ste vy.
> Keď dieťaťu niečo dáte, tak mu to patrí, vám to už viac nepatrí. Odev, hračky, izba, všetko, čo dieťa dostalo ako dar, musí navždy zostať pod jeho vlastnou kontrolou. Ako by ste sa cítili vy, keď vám niekto na Vianoce dá dar a potom by vám každý deň hovoril, čo s ním máte robiť a dokonca by ste boli i potrestaní, keď nebudete konať, ako si to darca želá.
> Ak budete chcieť vaše dieťa ovládať, zlomíte ľahko jeho vôľu a to tak, že bude apatické a bude z neho zhypnotizovaný obmedzenec či hlupák. Keď chcete vedieť, ako môžete ovládať svoje dieťa, kúpte si knihu o cvičení psov, pomenujte dieťa Rex a naučte ho „Prines!" a potom „Miesto!".
> Pri výchove vášho dieťaťa sa musíte vyhnúť jeho porovnávaniu so spoločenským zvieraťom. Spočiatku je vaše dieťa prístupnejšie a dôstojnejšie, vážnejšie než vy. V relatívne krátkom čase sa stáva vďaka starostlivosti, ktorá sa mu dostáva, také obmedzené, že sa vzoprie.
> Dávať na dieťa pozor? Nezmysel! To má zrejme lepšie porozumenie pre budúce situácie než vy.
> Je možné auditovať dieťa v takom veku, keď sa naučí hovoriť. Tvrdý dianetický proces by sa mal aplikovať už od piatich rokov.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 21:31:25   Hnutie Hare Krišna
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
I keď hnutie Hare Krišna nikdy nebolo masovým hnutím a počet jeho aktívnych členov na celom svete sa ráta iba na desaťtisíce, je to jedna z najviditeľnejších alternatívnych náboženských organizácií. ISKCON – Medzinárodná spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu – sa zaraďuje k netradičným náboženským skupinám či tzv. mládežníckym sektám. U nás pôsobí relatívne krátky čas a nachádza ohlas najmä u mladých, to znamená u ľudí v reprodukčnom veku, ktorí plánujú či majú deti. Ako vyzerá výchova, vzdelanie i samotné prípravy na príchod dieťatka vám priblíži tento príspevok.

Člen hnutia Hare Krišna musí dodržiavať a rešpektovať určité obmedzenia. Okrem džapovania, čo je pravidelné odriekavanie mahámantry, nesmie konzumovať žiadne mäso, ryby či vajcia, ba ani cesnak, cibuľu a hríby, nesmie užívať nič, čo obsahuje omamné látky (drogy, nikotín, kávu, čierny čaj), dopúšťať sa hazardu a mať nedovolený pohlavný styk. Nedovolený nie je len mimomanželský sex, ale akákoľvek pohlavná aktivita, ktorej účelom nie je plodenie detí. Je bežné, že v komunitách žijú i manželské páry a rodiny s deťmi, ale všeobecne sa vyvyšuje celibátny spôsob života.

Aby sa sexuálna túžba čo najväčšmi potlačila, v komunite sú zavedené určité opatrenia. Ženy a muži žijú na farme prísne oddelení. Muži v bhakta ášrame, ženy v matadží ášrame. Neexistuje vzájomná návšteva žien a mužov. I bezdetní manželia žijú oddelene. Je tiež zakázaná komunikácia na úrovni nevinného flirtu, o ktorom členovia tvrdia, že je to jemná forma nedovoleného sexu.

Z vyššie uvedených informácií je teda zrejmé, že člen hnutia môže ovládnuť sexuálnu túžbu dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je celibát a druhú možnosť predstavuje manželský zväzok, ktorý sexuálnu túžbu racionalizuje. V manželskom zväzku sa dovoľuje sexuálne zblíženie iba raz za mesiac a len s cieľom dať Krišnovi malého oddaného a to bez akýchkoľvek osobných vášní a túžob.

Zakladateľ svámi Prabhupáda o sexualite a plodení detí doslova uvádza: „Pohlavný styk je povolený jedine s cieľom plodenia detí. Keď muž nechce plodiť deti, nemá si s manželkou užívať sex. Moderná spoločnosť holduje sexu s použitím antikoncepčných prostriedkov alebo ešte horších metód, ako sa vyhnúť zodpovednosti, ktorú znamená dieťa. To nie je transcendentné, ale démonické. Ak chce ktokoľvek dosahovať pokrok v duchovnom živote, musí usmerniť sex a neplodiť deti bez toho, že by tým chcel slúžiť Krišnovi. Pokiaľ je schopný plodiť deti, ktoré si budú vedomé Krišnu, môže ich mať stovky, ale inak sa nemá len oddávať zmyslovej rozkoši." (Prabhupáda, 1998, s. 665)

V hnutí si vyberá skôr žena muža a ten, pokiaľ nechce „vyzerať lacno", sa zdráha, vykrúca a záujem ženy si nevšíma. Výber životného partnera neuskutočňuje osoba, ktorá hodlá vstúpiť do manželstva, ale chrámový vedúci, ktorý vyberie „vhodných adeptov". Manželia svoj vzťah na verejnosti nijako neprejavujú. Ani obyčajné telesné kontakty ako dotyky lebo pohladenie nie sú dovolené, pretože vraj len zvyšujú hmotnú pripútanosť manželov k sebe navzájom; tí by mali byť pripútaní len ku Krišnovi.

Oddaní, ktorí sa chcú zasnúbiť, sa musia poradiť s predstaveným chrámu. Keď im to dovolí, dostanú šesťmesačnú lehotu, pričom si vyskúšajú spoločný život pred védskym i pred úradným sobášom. V tomto období majú spolu sedieť pri spoločnom jedle, ona mu má podávať pokrmy a on ju inštruovať v otázkach týkajúcich sa Krišnu. Pokiaľ je ich spoločný život spojený s duchovným pokrokom, slávi sa tradičná védska svadba. Vo védskej kultúre sa manželský sobáš neuzatvára na základe túžby a fyzickej príťažlivosti. Vzťah manželov je založený na vzájomnej podpore a spolupráci v duchovnom živote.

Ak chcú mať manželia dieťa, žiadajú duchovného majstra o požehnanie. Nasleduje rituál, keď žena pripraví potraviny, nápoje a girlandy kvetov na peknom, čisto upravenom mieste. Samotnému styku predchádzajú dlhodobé meditácie a spievanie božích mien, čo má zaručiť, že malý človiečik, ktorý sa narodí, nebude splodený vo vášni a bude oddaný Krišnovi. Pred vykonaním samotného rituálu treba spievať päťdesiat kôl mahámantry a privodiť si ňou sústredenú pozornosť páru. Na celom rituáli je tým najdôležitejším vnútorné naladenie muža a ženy. Sústredená myseľ môže ovplyvniť pohlavie dieťaťa.

Ceremónia trvá šesť hodín a účel je dvojaký, potešiť Pána Krišnu a pritiahnuť povznesenú dušu do tela dieťaťa pri počatí.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 21:33:18   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Výchova a život v hnutí


Krišnovi stúpenci žijú v chrámoch, na farmách, v otvorených komunitách alebo vo vlastných bytoch. Vo všetkých týchto formách sa členovia riadia výchovnými princípmi Šrílu Prabhupádu.
I keď je hnutie neagresívne a odmieta akékoľvek násilie, zakladateľ odporúčal vo výchove aplikovať na žiakov a deti od päť do šestnásť rokov striktnú disciplínu. Keď nebudú počúvať, majú sa pokarhať lebo potrestať, jedine tak možno dosiahnuť vo výchove dve také zdanlivo protichodné veci, akými sú láska a disciplína.

Prabhupáda bol teda proti zbytočnej miernosti a zhovievavosti. Ale výslovne zakázal predovšetkým telesné trestanie. Rodičia by mali povzbudzovať deti do oddanej služby, mali by ich úprimne chváliť zakaždým, len čo je to možné a nevenovať zbytočnú pozornosť nevhodnému správaniu a „rozmazávať" ho. Mali by tiež vytvárať pozitívnu atmosféru, úprimne oceňovať každý pokrok malých vaišnavov, byť príkladom v pozitívnom prístupe, nehovoriť často nie, chyby brať ako nutné míľniky k cieľu. Rodičia by mali vytvárať atmosféru, kde prevláda láskyplný a chápavý prístup.

Napriek vyššie uvedeným rysom výchovy, ktorá sa zdá ako ideálna, odborní pozorovatelia zvonku poukazujú na možné negatívne vplyvy, ktoré sa môžu vo výchove tejto náboženskej alternatívnej skupiny vyskytovať. Eimuth uvádza: „Nápadný je strašný emočný chlad na strane dospelých, ale aj detí. Je nutné sa obávať, že v dospelosti nebudú schopné normálnych medziľudských vzťahov. Matky sa totiž sústredia svojimi citovými možnosťami iba na jednu osobu, ktorou nie je dieťatko, ale guru. Všetko ostatné je ľahostajné, bezvýznamné." (Eimuth, 1996, s. 23)

Ursula Zöpelová, predsedníčka Rodičovskej iniciatívy pre zachovanie duševnej slobody v Nemecku, hodnotí túto výchovu ako takú, pri ktorej nemôže byť reč o tom, že prebieha v zmysle západného humanizmu. Ako negatívum vidí nielen to, že deťom chýbajú základné znalosti napríklad z histórie (sprostredkúvajú sa im iba príbehy týkajúce sa hnutia a jeho zakladateľa), ale aj to, že výchova dievčat obsahuje iba varenie, upratovanie a iné domáce práce.

Podľa Prabhupádu potrebujú deti poznať iba štyri základné veci, ktorými sú:
1. vždy myslieť na Krišnu;
2. byť Krišnov prívrženec;
3. prejavovať Krišnovi úctu;
4. vzdávať Krišnovi hold.
Zakladateľ sľubuje, že pokiaľ sa človek plne venuje týmto štyrom zásadám, všetko ostatné sa naučí „ako po masle" a stane sa učencom.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 21:34:52   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Strava


Deti, tak ako ostatní členovia hnutia, musia dodržiavať stanovené pravidlá, teda aj zásady týkajúce sa stravovania. Príprava pokrmu, ako i jeho konzumácia predstavuje v tomto spoločenstve dôležitú úlohu. Takéto jedlo sa nazýva prasádam a ešte skôr, než sa podá ľuďom, sa symbolicky ponúkne na ochutnanie božstvám. Členovia veria, že sa do ich tiel týmto spôsobom dostane Krišnova duchovná energia.

Strava v hnutí je prísne vegetariánska, preto sa núka otázka, či deti dostanú všetky bielkoviny a tuky, ktoré sú nevyhnutné pre ich správny rast, predovšetkým v období vývinu. Členovia hnutia však vidia túto problematiku úplne jasne: „Aby sme dieťaťu poskytli všetko nevyhnutné pre jeho zdravý vývin (kalórie, proteíny, tuky, vitamíny, železo a i.), nie je potrebné dieťaťu dávať mäso. Stačí iba rozmanitá vegetariánska strava s dostatočným množstvom mliečnych produktov, obilnín, strukovín, čerstvej zeleniny a ovocia, čo plne uspokojí potreby dieťaťa a navyše dieťa ochráni pred mnohými ťažkosťami a chorobami, ktoré so sebou jedenie mäsa prináša.

Vegetariánstvo je vždy prínosom, zvlášť, keď mu dáme duchovný rozmer. Védska literatúra hovorí jasne: jedeniu mäsa by sa mal vyhýbať prosto každý. Inak hazardujeme jednak s naším zdravím, jednak s naším duchovným vývojom." (Vegetariánstvo a deti, 2007)
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 21:37:18   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Gurukula a princípy učenia


Deti, ktorých rodičia sú členmi hnutia, môžu chodiť do normálnej základnej školy alebo do školy, ktorú si zriadilo hnutie - gurukuly. Keď chodí dieťa do normálnej školy, musí navštevovať svätyne a chrámy svojho hnutia, kde sa učí z jeho materiálov. Členovia zastávajú názor, že skutočným cieľom vzdelania nie je jeho objemnosť, ale priblížiť sa Pánovi (Krišnovi).

Pre členov je ideálne mať zriadenú vlastnú gurukulu. Gurukula znamená „dom duchovného majstra". Tradičná gurukula bola domovom učenca (brahmana), ktorý tu ponúkol kvalifikovaným a vážnym žiakom útočisko a poučenie. Gurukula predstavuje školský systém, aký si želal zakladateľ Prabhupáda.
Členovia pokladajú za veľmi dôležité, aby predovšetkým deti dostali vzdelanie už medzi piatym a dvanástym rokom. Zastávajú názor, že je ťažké získať rešpekt, pokiaľ sú deti vo veku tínedžerov, keď rebelujú.

Existuje mnoho rôznych predstáv, aké by mala gurukula spĺňať, ale vždy sa musí zachovať základná predstava a ciele, na ktorých nástojil Prabhupáda. Tieto ciele sú:
1. Gurukula musí vychovať a vzdelať svojich žiakov pre celoživotné členstvo a účasť v hnutí Hare Krišna;
2. Gurukula musí vybaviť svojich žiakov schopnosťami, ktoré podporujú oddanú službu, ako napríklad poctivosť, čistota, pokora a zdržanlivosť;
3. Gurukula má zamestnávať svojich žiakov v praktickej službe pre Krišnu;
4. Gurukula musí svojich žiakov učiť pokore a predovšetkým oddanosti guru.

Zakladateľ hnutia nabádal svojich členov na to, aby zriaďovali výchovné zariadenia i v ostatných častiach sveta. Veril, že keď bude týchto škôl na svete dostatok, nestanú sa tak z detí hippies ani skazené deti spoločnosti, naopak, môžu sa stať prívržencami Pána a tvár sveta sa zmení automaticky k lepšiemu.

I keď by mala deťom patriť zvláštna starostlivosť vzhľadom na ich vývojovo špecifické potreby, v hnutí majú rovnaký režim ako dospelí. Vstávajú spoločne s rodičmi, to znamená o štvrtej až o pol piatej ráno, nasleduje studená sprcha, obliekanie a bohoslužba celej komunity. Ranný program sa začína po piatej hodine ráno. Keď sa dospelí venujú svojej meditácii mantier, deťom sa podáva mliečny nápoj. V rannom vyučovacom bloku sa strieda spievanie, hra na tradičných nástrojoch a učenie veršov z Bhagavadgíty, kreslenie, divadelné scénky, hry, nasleduje desiata.

O siedmej je zvyčajne opäť chrámový program celej komunity so spievaním a s prednáškou. Ďalšie vyučovanie sa začína o deviatej hodine. Po raňajkách sa deti venujú matematike, čítaniu, písaniu a ďalším predmetom. Koniec je o jednej hodine, potom idú deti s učiteľkou do prírody hrať hry, alebo len na prechádzku. O druhej hodine popoludní býva spoločný obed, ktorým sa učenie končí. Deň v gurukule sa pre malého vaišnavu končí okolo piatej hodiny podvečer.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.05.2011 21:38:01   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14361 príspevkov
Najdôležitejšie miesto vo vzdelávaní má praktická etika, ktorá obsahuje vyučovanie poctivosti, pravdivosti, skromnosti, odriekania, vyhýbania sa násiliu, súcitu s ostatnými a pomoci im. Praktická osobná potreba je dôležitejšia než všeobecný prehľad. Členovia hnutia uvádzajú, že chcú deti uchrániť pred zbytočným bifľovaním vzorcov, poučiek, ako dôležitejšie vidia skôr naučiť ich, kde tieto informácie v prípade potreby nájdu. Snažia sa naučiť deti skutočne praktické zručnosti, napríklad ako si naplánovať nákup a rozumne hospodáriť s peniazmi. Cieľom nie je vychovať veľkých učencov, ale vychovať človeka ideálneho svojím správaním, svojím vedomím Krišnu.

Samotné učenie je konceptualizované do troch učebných blokov, ktoré sú nasledujúce:
1. teológia hnutia spätá s rozvojom abstraktného filozofického myslenia a čaitanjovskou praxou (spievanie, recitácia mantier);
2. učenie etiky a morálky;
3. znalosti a zručnosti normálnych sekulárnych škôl (čítanie, písanie, počítanie, v rámci telesnej výchovy navyše joga). Pri učení sa kladie dôraz na hygienu, stravovacie návyky a životosprávu vôbec.

Rodičia a učitelia učia deti ctiť a chrániť prírodu, krajinu, od ktorej sme závislí. Vedú deti k tomu, aby rešpektovali práva všetkých Božích detí - vtákov, zvierat či rastlín a tým ich inšpirujú a rozvíjajú v nich lásku ku Krišnovi.

Výrazným prvkom nielen školského vyučovania, ale celej výchovy je vyhnúť sa kritizovaniu či skôr zabrániť mu, pretože kritika je spojená so zlými myšlienkami. I keď sa vo všetkých školách bežného typu používa výchova na pestovanie schopnosti kriticky myslieť, v hnutí sa kritika nepoužíva vôbec.

Školské pravidlá obsahujú aj predpisy týkajúce sa obliekania či úpravy a dĺžky účesu. Prinášať si vlastné hračky a sladkosti nie je dovolené. Rodičia sú upozornení na to, aby deťom nepúšťali televíziu, nechodili s nimi do kina a aby ich držali ďalej od „materialistickej" hudby. Tieto tri veci predstavujú totiž v spirituálnom živote jed a to nielen pre dospelých, ale predovšetkým pre deti.

Nezávislí odborníci ale krišnovské vyučovanie nevidia tak ideálne, ako ho opisujú členovia. Poukazujú najmä na to, že škola nevychováva ku kritike, ale k poslušnosti. Upozorňujú, že členovia sa zriekli všeobecného vzdelania a vývoja individuálnych potenciálnych schopností svojich detí, kolektívna výchova v gurukule je významnejšia než prirodzený vzťah rodičov a dieťaťa. Vo výchove tiež chýba sprostredkovanie tradičných (západných) hodnôt a noriem, ako je demokracia a rodina. Tieto hodnoty sa v hnutí odmietajú alebo majú len podružnú úlohu. Zistilo sa, že takzvaný výchovný koncept hnutia Hare Krišna nemá v podstate s výchovou vôbec nič spoločné. Namiesto výchovy sa na deti odmalička aplikuje dril, ktorý ich má prinútiť k jednoduchosti, strohosti a dojemnosti v zmysle hinduistických hodnôt.
Školák môže získať jednu zo štyroch kvalifikácií. Pri výbere sa prihliada na zručnosti a schopnosti dieťaťa i na jeho osobné vlohy:
1. brahmani - dostanú podrobné vzdelanie vo všetkých filozofických a intelektuálnych odboroch. Rysy tejto spoločenskej triedy sú pokoj, sebaovládanie, čistota, znášanlivosť, čestnosť, poznanie, múdrosť a zbožnosť;
2. kšatrijovia - tí, ktorí sú vychovaní a vzdelaní pre túto skupinu, preberajú neskôr vysokú vedúcu pozíciu. Ich rysmi sú hrdinstvo, sila, oddanosť, dômyselnosť, odvaha v boji, štedrosť a taktiež vodcovstvo;
3. vaišjovia - dostanú špecializované vyššie školské vzdelanie v odboroch ako je bankovníctvo, obchod či poľnohospodárstvo;
4. šúdrovia - majú najťažšiu pozíciu, ktorá spočíva v práci a službe pre druhých.
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 85 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší

Obsah fóra » Iné vierovyznania a náboženské organizácie

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: