Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v kresťanskom svete


 [ Príspevkov: 183 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Ďalší
Autor Správa
 

od 09.09.2020 13:33:44
napísal 571 príspevkov
legionar píše:
"Za hriech je odmenou 'smrt' " - to je teza, ktoru hlasaju aj krestania.
Budhizmus hovorí o karme, a v podstate aj viaceré zložky New Age hovoria o odplate. Prakticky aj predkresťanské náboženstva hovoria o treste zo strany Bohov.
Akurát kresťanstvo je jediné, kde Boh ponúka človeku aj prostriedky polepšiť sa, samozrejme za predpokladu, že človek má záujem pracovať na sebe.
_________________
Sláva Isuzu Christu!
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22407 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Lukáš Krivošík robí reláciou Knihomoľov zápisník dobrú a prospešnú edukačnú prácu. Pripájam ku knihe jednu recenziu. link: https://oprave.blogspot.com...

DENEEN J.P. - Proč selhal liberalizmus
Vynikajúca a provokatívna kniha, týkajúca sa lepšieho chápania súčasného spoločenského systému. Deneen ponúka „vytriezvenie“ z liberalizmu a to formou studenej sprchy. V určitom zmysle je táto publikácia opakom Fukuyamovej skoršej práce „Koniec dejín a posledný človek“ v ktorej Fukuyama prináša predpoklad, že liberálna demokracia je posledným vývojovým štádiom politického usporiadania spoločnosti. V inom zmysle, však Deneenova kniha ide o krok ďalej s mimoriadne odvážnym a provokatívnym tvrdením, že liberalizmus je tak isto ako fašizmus či komunizmus ďalšia alebo skôr posledná ideológia a ako taká v sebe obsahuje rôzne patogény. Deneen tvrdí, že súčasný stav spoločnosti, naprieč Západom, predstavuje posledné vývojové štádiu liberalizmu. Nachádzame sa akoby v roku 1987, vidíme že socializmus nefunguje, chápeme jeho nedostatky, no už nie sme schopní ho zmeniť. Na rozdiel od našich rodičov z roku 1989 ani nemáme po ruke záložný politický systém, ktorý by sme mohli prevziať. Samotná kniha predstavuje ponurú víziu budúcnosti, avšak rozhodne nie hororovú. Asi najzásadnejšou myšlienkou je, že: „Liberalizmus zlyhal-nie pre to že by sklamal, ale pretože sa naplnil. Pretože bol úspešný. Keď sa liberalizmus „stal viac sám sebou“ keď začali byť zrejmejšie jeho vnútorná logika a jeho vnútorné predpoklady, vytvorili patológie, ktoré deformujú ako jeho vlastné tvrdenia, tak aj i realizáciu liberálnej ideológie.“
Deneen dáva do protikladu samotné ciele liberalizmu napr. s tvrdeniami Tocquevilla a jeho Demokracie v Amerike. Ako je možné, že sa vytrácajú základné piliere demokracie a liberalizmu, napríklad samospráva, spolky, osobná angažovanosť, individuálna iniciatíva, solidarita, dobročinnosť, občianska svornosť? Kto za to môže? Ako je možné, že sa z grécko-rímsko-kresťanského ponímania slobody ako cnosti, zdržanlivosti, múdrosti, umiernenosti a úcty stala sloboda a voľnosť splniť si akékoľvek okamžité potreby, túžby a pudy bez ohľadu na iných? Podľa autora knihy, je na čase aby sme pochopili, že za uvedený stav nemôže nikto iný ako sám liberalizmus a jeho vnútorné pnutia. Liberalizmus predstavuje naj plazivejšiu ideológiu. Na jednej strane sa tvári, že každého uctieva, rešpektuje, podporuje avšak zároveň neznesie akúkoľvek konkurenciu. Liberalizmus bojuje proti akýmkoľvek prejavom kultúry či spoločnosti okrem tej svojej, na čo však neodpovedá pretláčaním svojej kultúry ale naopak pretláčaním antikultúry. Každý človek je taký slobodný ako je oslobodený od svojich spoločenských, rodinných, pracovných či sociálnych pút, ktoré podľa liberalizmu len dusia najvnútornejšie túžby človeka. To že tieto inštitúcie potierali najmä tie najzhubnejšie prejavy ako bezbrehý individualizmus, sebectvo, pýchu však už žiadnym spôsobom nekompenzuje, naopak. Vykorenený človek je človek opustený a jediný kto sa ho vie ujať je práve štát, ktorý ho „musí“ chrániť. Na jednej strane je liberalizmus „stádom“ indivíduí avšak štátna moc je tak rozsiahla ako nikdy predtým. Kde-aký tyran by mohol závidieť dnešným možnostiam kontroly obyvateľstva súčasným západným liberálnym demokraciám. Liberalizmus je v súčasnosti stávkou na to, že ekonomika je schopná bez základných spojív ako zodpovednosť, dôvera vytvárať snáď do nekonečna väčšie výnosy ako náklady. To že tieto náklady sú viditeľné na devastácií životného prostredia a čoraz viac excesovým správaním finančných trhov, len dokladá, že sme v neskorom liberalizme.
Autor popisuje niekoľko okruhov liberalizmu, ktoré možno považovať za hlavné filozofické východiská.
1, ovládnutie prírody – liberalizmus chápe prírodu ako rezervoár zdrojov a človeka ako bytosť, ktorá je ekonomicky povinný tieto zdroje ovládnuť a maximalizovať výnosy z nej. Výsledkom sú devastácia životného prostredia
2, oslobodenie človeka – človeka je potrebné oslobodiť hádam zo všetkých možných zväzkov (kultúra, rasa, rodina, spoločnosť, národ...) a spraviť z neho oslobodeného jedinca, ktorý sa bude rozhodovať na základe vlastných preferencií – v skutočnosti ide o vykorenenie jednotlivca, ktorý v zásade bez pomoci výchovy a základných sociálnych štruktúr nie je schopný oslobodiť sa od nadvlády svojich emócií, pudov, túžob a presúva sa od racionality k pudovosti. Táto nová forma atomizácie vedie spoločnosť k pseudo „počiatočnému stavu“ v ktorom je však štát už prítomný a naviac silnejší ako kedykoľvek predtým.
3, ochranársky štát – štát ma svojimi dozorovými a kontrolnými mechanizmami presadzovať slobodu jednotlivca, aby tento dosiahol vlastné sociálne, ekonomické a kultúrne oslobodenie – sloboda bola tradične chápaná v rovine jednotlivec – štát, v neskorom liberalizme ale štát oslobodzuje občana od všetkého len nie od seba, nakoľko len štát je schopný sa zastať oslobodeného občana, ktorý je vlastne sám. Ideál slobody sa realizuje silný štát.
4, demokracia – skutočný liberalizmus demokraciu nepotrebuje, sám najlepšie vie, ako oslobodiť občana. Demokracia v zásade predstavuje pravidelnú legitimačnú ceremóniu. Dosah občana na reálnu tvorbu politík je minimálny. Sám nerozhoduje racionálne, nakoľko na to nemá ani dostatočné informácie. Presunom kompetencií na vzdialenejšie subjekty (federálna vláda v USA, Európska únia) občan stráca akýkoľvek dosah na všeobecnú moc. Prejavy vôle voličstva (referenda, petície) sa považujú za nekompetentné a z dlhodobého hľadiska sa ignorujú.
5, humanitné vzdelanie – je zbytočné, neekonomické, nie je potrebné pre zvyšovanie HDP spoločnosti. Vítané sú len technické smery ktoré ako jediné sú užitočné - v antike boli tieto „remeselné smery“ považované za otrocké vzdelanie, pričom cieľom boli práve slobodné umenia, ktoré oslobodzovali človeka od každodennej rutiny a nutnosti zaobstarávať živobytie, resp. humanitné smery, ktoré človeka kultivovali. Následné, občiansky a politicky nevzdelané voličstvo je cieľom výsmechu a pohŕdania elít a polemík o sprísňovaní podmienok udelenia voličského práva resp. jeho obmedzovania.
6, technika, pokrok – len on zabezpečí všetky naše túžby a priania resp. ich vytvorí a obsiahne. Technológie prestavujú prejav slobody človeka – v skutočnosti sme čím ďalej tým viac na technike závislí pričom zásadná otázka je, ako človek prežije pokrok.
7, nová elita – cieľom liberalizmu (Listy federalistom, Jefferson, Hayek, Dewey...) je oslobodenie človeka od aristokratizmu, protekcionizmu - skutočným cieľom je zvrhnutie jedných elít a inštalácia elít nových a to najmä na základe efektivity, talentu, schopností či ctižiadosti, pričom majetkové rozdiely medzi kráľom a sedliakom, boli menšie ako medzi dnešným príslušníkom strednej vrstvy a bohatými. Schopnosť prechodu v tomto neo-kastovom systémom, ktorý je založený na veľkosti majetku sa rok čo rok sťažuje a už v súčasnosti vylučuje milióny ľudí do sféry „neschopnej luzy“ ktorá jednoducho nie je dosť kvalifikovaná a flexibilná, za čo si môžu sami. Náklady na univerzitné vzdelanie (ktoré zväčša len umožňuje zotrvanie v strednej triede) čí celoživotné hypotéky vycuciavajú schopnosti strednej triedy vytvárať protitlak novej elite.
Záver ponurých vyhliadok autor necháva otvorený. Na viacerých miestach spomína Benediktova voľbu od Roda Drehera, či komunitu Amišov, pričom sám odporúča vznik nových nezávislých komunít, ktoré na základe praxe snáď prinesú teóriu, ktorá nám pomôže preklenúť starobu liberalizmu. Zásadná kritika spočíva v tom, že liberalizmus nie je v súčasnosti schopný samoobnovy vlastnými prostriedkami. Liberalizmus ťažil zo zdedených cností, návykov a spoločenských väzieb, ktoré však sám devalvoval. Liberalizmus využíval všetky dostupné zdroje, z ktorých už množstvo neexistuje, preto je podľa Deneena obnova liberalizmu v podobe návratu k idylickým základom liberalizmu: voľnej ruky trhu, väčšej slobody občana či demokracie len intelektuálnym blúznením. Našu intelektuálnu slepotu prekrývajú najmä nesporné úspechy liberalizmu na ekonomickom poli. Ak však nebudeme vnímať reálny obraz ale budeme sa spoliehať len na zašlé „zlaté časy“ budeme na to rovnako ako obhajcovia socializmu, ktorý pred jeho pádom poukazovali na rozšírenie elektrifikácie, zavedenie sociálnych výdobytkov kozmického veku a tým poukazovali na životaschopnosť socializmu.
Knihu možno odporučiť najmä kvôli jej intelektuálnej provokatívnosti ako aj sviežosti štýlu, ktorý ešte bičuje "emócie" na hranu. Tak alebo onak, možno uviesť, že Deneenova kniha predstavuje štruktúrovanú kritiku voči ktorej sa skôr alebo neskôr bude musieť postaviť liberálne krídlo.
Zdroj: DENEEN, P.J. Proč selhal liberalismus. Praha: Academia, 2019, 153 s. ISBN 978-80-200-3050-4
Recenzia: https://oprave.blogspot.com...
https://oprave.blogspot.com/2019/11/deneen-jp-proc-selhal-liberalizmus.html
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 24207 príspevkov
Rovnaka blbost, ako keby som sa pytal: Preco bijes svoju zenu ? :lol: (=Preco zlyhal liberalizmus?)
Alebo este lepsie: Preco zlyhal katolicizmus ?

Co tak pouzit katolikmi oblubeny argument, ze "zlyhali iba ludia", "ucenie" je dobre ?
;)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22407 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
https://blog.postoj.sk/62852/nastroj-jednoty
Citácia:
Známy novoveký filozof David Hume sa vo svojom diele Úvahy o ľudskom rozume vyjadril nasledovne: „Ak vezmeme do ruky nejakú knihu, napríklad o teológii alebo školskej metafyzike, opýtame sa: Obsahuje nejaké abstraktné úvahy o veličinách a číslach? Nie. Obsahuje nejakú zo skúsenosti vychádzajúcu úvahu o faktoch a existencii? Nie. Hoďte ju teda do ohňa; veď potom nemôže obsahovať nič iné, iba sofistiku a klamstvo.“ Túto myšlienku vyjadril David Hume v 18. storočí, ale pre človeka, ktorý pozorne sleduje dejiny ľudského myslenia je celkom zrejmé, že pointa, ktorú Hume vyjadril, časom nestratila nič na svojej životaschopnosti a v rôznych obmenách ju možno identifikovať aj dnes. Nie sú zriedkavé prípady, keď sa teológ stretáva so zosmiešňovaním a ponižovaním svojej činnosti ako nezmyselného, prázdneho tárania.
Hore
 Profil  
 
 

od 29.05.2006 20:25:53
napísal 7044 príspevkov
Jeden z príkladov novovekých filozofov, ktorí najviac ovplyvnili súčasné myslenie ľudí. Ľudia ani nevedia ako, ale prebrali tieto myšlienky ako dogmy a navyše si absolútne totálne naivne myslia, že sú to ich pohľady na svet, ich myšlienky a ich svetonázory :roll:
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22407 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
https://www.idnes.cz/xman/styl/vira-v-boha-nabozenstvi-implicitni-uceni-rozpoznavani-vzorcu-mozek-kognitivni-proces-studie-krestans.A201006_105451_xman-styl_fro

Citácia:
„Naše studie zkoumala otázku, proč a jak lidský mozek dospěje k víře, že Bůh existuje,“ říká jeden z autorů studie Adam Green, který se zabývá psychologií a neurovědou na Georgetownské univerzitě. A vyzraďme a vysvětleme hned zkraje, jakou možnou odpověď jeho tým našel.

Vychází z toho, že naše vědomí nám poskytuje jen zlomek dat, jimž věnuje mozek pozornost, jak líčí server Big Think. Mnoho mozkových procesů se odehrává pod hladinou vědomí. Informace, podněty, signály čerpáme z okolního prostředí a zpracováváme je podvědomě vlastně neustále. Aniž bychom o tom věděli. Aniž by nám o tom naše vědomí řeklo.

K oněm procesům, které na povrch našeho vědomí nevystoupají, přitom patří, například kromě intuice, i to, co věda nazývá „pattern recognition“, tedy rozpoznávání, schopnost implicitního učení se, dovednost pochopit a předpovídat komplexní vzorce jevů. A díky zajímavému pokusu autoři studie došli k hypotéze, že právě lidé, jejichž mozky jsou v podvědomém rozpoznávání vzorců v jejich okolí dobré, mohou ony vzorce připisovat ruce vyšší moci, jak uvádí Green na serveru ScienceDaily.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 24207 príspevkov
nikto píše:
Jeden z príkladov novovekých filozofov, ktorí najviac ovplyvnili súčasné myslenie ľudí. Ľudia ani nevedia ako, ale prebrali tieto myšlienky ako dogmy a navyše si absolútne totálne naivne myslia, že sú to ich pohľady na svet, ich myšlienky a ich svetonázory :roll:
Ako dobre, ze som sa nikdy neobtazoval "studovat filozofov" ... :lol:
Takze ani neviem, kto to bol a co vlastne "hlasal".
Nepotrebujem to.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22407 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Takze ani neviem, kto to bol a co vlastne "hlasal".
Nepotrebujem to.
keby si sa obtazoval studiom filozofie tak by si zistil ze sam hlasas niektore ich filozoficke myslienky a ani si to neuvedomujes
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 24207 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Takze ani neviem, kto to bol a co vlastne "hlasal".
Nepotrebujem to.
keby si sa obtazoval studiom filozofie tak by si zistil ze sam hlasas niektore ich filozoficke myslienky a ani si to neuvedomujes
Nie.
Prave tymto som dokazal, ze "hlasam" iba MOJE myslienky ... :lol:
Takze si v tomto zmysle nepotrebujem nic "uvedomovat" ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22407 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
clovek si niekedy neuvedomuje vplyv doby v ktorej zije a to je prave to, pretoze niektore tie myslienky filozofov zludoveli
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 24207 príspevkov
misojogi píše:
clovek si niekedy neuvedomuje vplyv doby v ktorej zije a to je prave to, pretoze niektore tie myslienky filozofov zludoveli
Alebo ti filozofi jednoducho POUZILI (vyslovili, "ukradli") ludove myslienky. :lol:
Necitim nutnost orientovat sa v zivote podla akychkolvek filozofov. :lol:
Ani keby mi niekto nahovaral, ze tak vlastne robim ... ;)

(
Nieco ako:
Vsetci ludia su Slovaci, len niektori o tom nevedia. :D
Vsetci ludia sa riadia nejakou (oficialnou) filozofiou, len niektori o tom nevedia.
Vsetci ludia SU veriaci, len niektori o tom nevedia.
atd.
)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22407 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Alebo ti filozofi jednoducho POUZILI (vyslovili, "ukradli") ludove myslienky.
myslim si ze v tomto pripade to bolo opacne a ze Humova myslienka zludovela
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22407 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Nové údaje ukazujú, že väčšina Poliakov je nábožná, ale len málo z nich sa „pevne zaviazalo“ k svojej viere
12. MARCA 2020 | SPOLOČNOSŤ | 2 KOMENTÁRE

Podľa nových údajov zverejnených vládnou agentúrou Statistics Poland (GUS), niečo cez 60% Poliakov vykazuje „náboženský záväzok“. Ale iba 5,5% z nich je „pevne oddaných“ svojej viere, zatiaľ čo 23% je „mierne zaviazaných“ a 33% je „slabo zaviazaných“.
Približne 34% ľudí je „bez záväzkov“ (čo znamená, že majú nejaké náboženstvo, ale nie sú nábožensky aktívni), zatiaľ čo zvyšných, 5%, je mimo akéhokoľvek náboženstva, uvádza Onet.
Údaje o religiozite, ktoré sa vzťahujú na osoby vo veku 16 a viac rokov, zhromaždilo štatistické Poľsko pomocou indikátora založeného na vyhláseniach týkajúcich sa postojov, činnosti, náboženského vyznania a pocitu príslušnosti k denominácii alebo náboženským inštitúciám.
Prieskum používal päť kategórií religiozity - od „silne oddaných“ po „mimo akéhokoľvek náboženstva“ - s prihliadnutím na čas, ktorý jednotlivci venujú týmto komunitám, ako aj na ich vlastné vyhlásenie viery, pocity z náboženstva, náboženské praktiky, a pridruženie k inštitúciám
Katarzyna Zielińska, sociologička na Jagellonskej univerzite, pre agentúru Notes z Poľska uviedla, že hoci nové údaje priamo nenaznačujú žiadnu zmenu v religiozite, širší trend pozorovaný v posledných rokoch - uvedený v údajoch z volebného ústavu CBOS - zaznamenal pokles pokiaľ ide o vyhlásenia o postupoch, ako aj náboženskej príslušnosti.

„Tento trend nie je dramatický ani porovnateľný s procesmi prebiehajúcimi v západnej Európe za posledné polstoročie. Neustály pokles, ktorý Janusz Mariański [sociológ náboženstva a katolícky kňaz] nazval „plazivou sekularizáciou“, je badateľný od začiatku 21. storočia, “uviedla Zielińska.
Nové údaje Štatistického Poľska tiež ukazujú významné rozdiely medzi vekovými skupinami, poznamenáva Onet. Veková skupina 25 - 34 rokov je najmenej nábožensky založená - viac ako polovica respondentov v tejto skupine (51%) je buď nábožensky nezáväzná, alebo mimo náboženstva, a iba 17% je silne alebo mierne angažovaných.
Starší ľudia prejavujú oveľa väčšie náboženské nasadenie. Jeden z desiatich osôb vo veku nad 75 rokov je pevne odhodlaný a okolo 41% je mierne. Celkovo 41% ľudí vo veku 55-64 rokov má buď mierne alebo silné odhodlanie, 27% vo veku 45-54 rokov, 22% vo veku 35-44 rokov a iba 18% vo veku 16-25 rokov.
Zielińska poznamenáva, že tieto rozdiely tiež potvrdzujú trendy životného cyklu, ktoré sú dobre známe sociológom, pričom mladší ľudia majú tendenciu byť najmenej nábožensky založení v populácii a starší ľudia.
Potvrdili to údaje CBOS - ktoré ukazujú, že podiel absolventov škôl, ktorí sa deklarujú ako veriaci, za desaťročie klesol z 81% na 63% - a tiež výskumné stredisko Pew Research Center, podľa ktorého je v Poľsku najväčší pokles religiozity medzi najstaršou a najmladšou generáciou.

Ďalším badateľným trendom v štatistických údajoch Poľska je pokračujúci pokles podielu náboženských manželstiev v porovnaní s civilnými sobášmi, ktorý stabilne klesol na 61,9% zo 73,4% v roku 2002.
Správa tiež ukazuje, že 91,9% tvoria rímskokatolíci, čo je nepatrný pokles z 92,8% v roku 2016, zatiaľ čo podiel pravoslávnych kresťanov mierne vzrástol, z 0,7% na 0,9%, pravdepodobne v dôsledku veľkého prisťahovalectva do Poľska z Ukrajiny a Bieloruska v posledných rokoch.
To potvrdzuje ďalšie údaje, ktoré pravidelne ukazujú, že viac ako 90% Poliakov sa vyhlasuje za katolíkov. Medzitým okolo 40% navštevuje kostol každý týždeň, čo je najviac zo všetkých európskych krajín, v ktorých sa zúčastnilo prieskumu Pew Research Center.
Katolícka cirkev ako taká zostáva v krajine naďalej mimoriadne vplyvná. Má tiež úzke väzby na vládnucu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), ktorej vodca Jarosław Kaczyński nedávno uviedol, že cirkev predstavuje v Poľsku „jediný spoločný systém hodnôt“ a že „ za ním je iba nihilizmus“.
Cirkev však v posledných rokoch čelila kritike za blúdenie do politiky, ako aj za vnímanie zlyhania pri riešení pedofílie v jej radoch. Prieskum IBRiS v januári ukázalo, že zaznamenal najväčší pokles dôvery verejnosti medzi všetkými inštitúciami v posledných troch rokoch.

https://notesfrompoland.com/2020/03/12/most-poles-are-religious-but-few-are-strongly-committed-to-their-faith-show-new-data/
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22407 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
https://www.postoj.sk/65599/na-akom-zaklade-je-postavena-univerzita
Citácia:
Zaujímavým faktom je, že na serióznej katolíckej univerzite, ktorá vyučuje slobodné umenia, môžete čítať Platóna, Aristotela, Ciceróna, Luthera, Rousseaua, Marxa i Nietzscheho a brať ich všetkých vážne. Keby však boli pri kormidle oddaní stúpenci ktoréhokoľvek z týchto mysliteľov, zoznam povolenej literatúry by bol oveľa kratší. Povolila by vám nietzscheovská univerzita spokojne si čítať Marxa alebo Aristotela? Povolila by vám marxistická univerzita čítať Ciceróna alebo Akvinského?
Čudný predpoklad, že iba stačí odpratať z cesty kresťanstvo a univerzity budú „slobodnejšie“, skrátka nepotvrdili dejiny ani nedávna skúsenosť. Niežeby kresťanstvo nebolo v určitom napätí s univerzitou. To je však v poriadku, lebo večnou otázkou kresťanskej univerzity je, ako chápať vzťah medzi vierou a rozumom.
Kresťanským presvedčením v základe tejto otázky vždy bolo, že pravdy viery a rozumu si nikdy nebudú protirečiť, lebo v oboch prípadoch je ich konečným pôvodcom Boh. Ako výrečne povedal Ján Pavol II.: „Viera a rozum sú ako dve krídla, na ktorých ľudský duch stúpa ku kontemplácii pravdy.“ Snaha pochopiť tento vzťah medzi vierou a rozumom však často predstavovala dynamickú výzvu, ktorá sa menila podľa toho, ako prichádzali zmeny vo významných vedách a filozofiách danej doby. No práve táto výzva podnecovala intelektuálny život univerzity.
https://www.postoj.sk/38173/chranme-univerzity-pred-aktivistami-lavicovymi-aj-pravicovymi
Citácia:
Plazivo sa presadzujúcim duchom univerzitnej neslobody trpia najviac sociálne vedy, keďže sú prvým rukojemníkom spoločenských ideológií, ktoré chcú ovládnuť myslenie človeka. Ako hovorí profesor Václav Bělohradský, po ústupe náboženstva sa v sekularizovanej spoločnosti stávajú správcom určitých spoločenských ideí, predstáv o tom, čo je správne, práve sociálne vedy.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 24207 príspevkov
https://komentare.sme.sk/c/22924231/sekularizacia-nevedie-k-uplnemu-vymiznutiu-nabozenskeho-myslenia.html

Ano, to je pravda.
Lenze autor ako keby nezistil, CO naozaj vedie k vymiznutiu nabozenskeho zivota.

Je to VYVOJ (spolocnosti, vedy, techniky, technologii - proste vyvoj ako taky) za podmienky SLOBODY JEDINCA.
A ciastocne mozno aj NASILNE pretlacanie toho nabozenskeho myslenia ... (napr. tie cirkevne gymnazia, co som spominal minule)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 183 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Ďalší

Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v kresťanskom svete

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: