Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Viera a život


 [ Príspevkov: 27 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
v živote som už chodil na rôzne portály, a uviedol bych tu malé porovnanie dvoch extrémov, na ktorých by som chcel ilustrovať, čo sa mi vidí ako odpoveď na otázku.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
VERZIA I.: ľudia.

som síce najmladší aktívny člen tohto fóra (25 rokov), ale pred skoro celým desaťročím dozadu som chodil na nejaké chaty, boli tam fajn ľudia, ktorí dohromady tvorili úžasnú atmosféru. Zväčša sme sa tam nesnažili vyriešiť nejaké hlboké teologické otázky, len sme sa tak normálne spolu rozprávali ako božie deti.

Pamätám sa, ako tam raz mrkol jeden satanista, či čo to bol, takí tí death metaloví či čo - takí radi chodia rýpať na kresťanské portály - no tento bol užasnutý z toho, aká príjemná atmosféra tam bola, a ako sme navzájom na seba reagovali, etc... priznal sa nám so svojim obdivom k tomu, čo tam čítali jeho oči...

(Pozn.: ale samozrejme, keď tam vtrhol nejaký provokatér, rýpač, či sektár, ktorý tam všetko len strpčoval, provokoval, urážal, etc. tak to bol hnus, čo tam robil, tam keď niekto vtedy mrkol, tak si zrejme len niečo pomyslel a zneuchete utekal preč...)
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
VERZIA II.: témy.

Mrkol som občas aj na nejaké "neutrálne" či ateistické weby, a viac ráz som už zažil, ako si tam linkovali nejaké "kresťanské" fóra, a zabávali sa na tom, že O ČOM sa tí kresťania rozprávajú, etc... o akých témach, etc...

Poznám tiež jedno fórum, čo si hovorí katolícke, no úplne ho ovládol satan, doslova a do písmena. Hoci sa tam tvári ako katolík, píše tak, akoby chcel ľudí len znechutiť, etc... a darí sa mu v tom, samozrejme...

Ostatne aj na tomto fóre sme si už užili všelijakých tém (aj od neho), často navonok i teologických kresťanských, no spôsob, akým tam ľudia navzájom na seba reagovali, bol skôr príkladom toho, ako by sa to nemalo robiť... už nielen z toho kresťanského hľadiska, ale ani z toho čisto ľudského...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
ZÁVER Z POROVNANIA:

tak sa mi teda vidí, že keď sa budeme voči sebe správať ako kresťania, tak by sme boli skutočne kresťanským fórom i v prípade, že by sme sa tu do žiadnych teologickejších tém ani nepúšťali.

čím netvrdím, že nemáme trochu písať aj o takých čisto kresťanských témach (aj keď osobne si myslím, že na riešenie vážnejších teologických problémov sú skôr akademické pôdy než verejné fóra), ale predsa, ak tamto predošle zmienené bude chýbať, tak toto fórum bude skôr satanistické, hoci by sme navonok písali len tie najkatolíckejšie témy, so samými skenmi z denzingera či spol.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
HISTORICKÉ PRÍKLADY

Tertulián okolo roku 200 píše:
  Modlíme se i za panovníkov ... za pozemské blaho, za pokoj ... Hoci máme určitú pokladnicu, nedávame tam poplatok akoby za kúpenie si viery, mesačane tam dáva skromný poplatok každý, kto chce, ak môže, nikoho nenútime, každý to robí dobrovoľne. Tie peniaze neslúžia tomu, aby sme robili hostiny, pri ktorých sa ľudia prejedajú a opíjajú, ale slúžia na výživu a pohreby núdznych, k pomoci sirotám a opusteným rodičom, chorým, tým, ktorí sú nešťastí, odsúdeným do dolov, poslaných na ostrovy či do väzení. O týchto všetkých sa stará "Božia sekta". Toto zvláštne dielo lásky vyvolalo u niektorých (pohanov) poznámku: "POZRITE, AKO SA MILUJÚ" - kým tamtí sa navzájom nenávidia - "A JEDEN ZA DRUHÉHO SÚ OCHOTNÍ UMRIEŤ" - kým tamtí sú ochotní jeden druhého zabiť.

--- Apologeticus 39, 7 (PL 1,471 A4)
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
a ten istý Tertulián svedčí ďalej (ibidem):

  Nazývame sa bratmi, no je to ináč než ako keď tamtí predstierajú pokrvné príbuzenstvo. ... o čo dôjstojnejšie sa totiž takto nazývajú tí, ktorí poznajú jedného Boha a ktorí pijú jedného ducha sviatosti, ktorí z jedného lona neznalosti s úžasom prišli k jedného svetlu tej istej pravdy! ... totiž my, čo sme jedného zmýšľania, neváhame pomôcť druhému. Okrem manželiek máme všetko spoločné. Zriekame sa takého spoločenstva, aké pestujú oni, ktorí si privlastňujú manželstvo priateľov, ako konali ich predkovia...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
NOTA BENE (dobre si všimni):

Tí pohania nehovorili: "hihihi, pozrite, O ČOM sa tí kresťania rozprávajú" - ako to dnešní pohania hovorievajú linkujúc si medzi sebou "kresťanské" fóra - ale hovorili: VIDE UT INVICEM SE DILIGANT : POZRITE, AKO SA NAVZÁJOM MILUJÚ !

  "Lebo nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom ... tak ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13,34-35)

amen.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
Ján Zlatoústy v 4. storočí píše:

  Lebo nám je dokonca prikázané milovať nielen tých, ktorí nás milujú, ale aj našich nepriateľov!!!

  Kto potom - dokonca ak by bol aj plný nespočetného zla - by mohol byť až tak neľútostný, až tak krutý, že po prijatí takéhoto zákona bude neznášať a nenávidieť dokonca aj tých, ktorí ho milujú?!

  Máme účasť na duchovnom stole, nech sa teda podieľame aj na duchovnej láske!

  Lebo keď aj lotri, keď spolu jedia, zabúdajú na svoju (lotrovskú) povahu - akú výhovorku budeme mať my, ktorí neustále prijímame telo Pána, a nenapodobňujeme ani len ich nežnosť?

  A mnohí dokonca, nielen od jedného stola, ale hoci len z jedného mesta, predsa žijú vo veľkom priateľstve - ale my, ktorý máme nielen to isté Mesto, ale i ten istý Dom a Cestu i Dvere i Koreň i Život i Hlavu i toho istého Pastiera a Kráľa a Učiteľa a Sudcu a Stvoriteľa a Otca... a ktorým je všetko spoločné, čo si potom zaslúžime, ak sme rozdelení jeden od druhého?

--- PG 57:386-388
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
a pokračuje:
  Veruže keby sme všetci žili tak, ako by sme mali, tak ani konateľov zázrakov by deti pohanov neobdivovali až tak ako nás!

  Lebo pokiaľ ide o zázraky, tie často so sebou nesú buď dojem púheho výmyslu, alebo iného zlého podozrenia - hoci tie naše by také neboli - ale čistý život už takéto podozrenia nevzbudzuje! Áno, ústa všetkých takých budú umlčané až získaním čností!

  Nech teda cnosť je našim úsilím: lebo hojne bohatstva je v nej, a veľkým úžasom je obdivovaná!

  Ona udeľuje pravú slobodu - tak že keby bol človek i otrokom, získal by viac obdivu než slobodní občania, takže by to bolo preňho oveľa viac: nestal by sa z chudobného boháč, ale hoci by chudobným ostal, preukázal by sa ako bohatší než bohatý.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
A znova:
  Ak by si teda chcel robiť zázraky, osloboď sa od hriechu, a tým máš vykonané všetko.

  Áno, hriech je veľký démon, milovaný, a ak sa toho zbavíš, urobíš viac než tí, ktorí tisíce démonov vyhnali.

  Počúvaj Pavla, ako hovorí, že radšej cnosť než zázraky!

   "Túžte po vyšších charizmách (t.j. daroch milosti)" - vraví - "a predsa ešte VZNEŠENEJŠIU CESTU vám ukážem." (1Kor 12:31 a viď. ďalej).

  A keď (následne) hovoril o tej ("vznešenejšej") "CESTE", nehovoril o prebúdzaní mŕtvych, ani o očisťovaní malomocných, ani o ničom podobnom, ale miesto toho všetkého kladie LÁSKU (viď. 1Kor 13:1-13).
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
a ďalej:

  Počuj aj Krista hovoriaceho:
   "...Mnohí mi povedia v onen deň: 'Či sme neprorokovali v tvojom mene, a nevyháňali démonov a nevykonali mnoho mocných činov?' No ja im poviem: Nepoznám vás." (Matúš 7:22-23)

  A keď mal byť ukrižovaný, zavolal si svojich učeníkov a povedal im: "Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci," nie "ak budete vyháňať démonov," ale: "ak budete milovať jeden druhého" (Ján 13:35)!!!

  A znovu: "Tak všetci spoznajú, že si ma poslal," nie "ak budú kriesiť mŕtvych," ale: "ak budú jedno" (Jn 17,23).
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
i opäť:

  Lebo čo sa týka zázrakov, oni často hoci inému osožia, predsa však tomu, kto ich vykonal, uškodia tým, že ho vedú k pýche, nadutosti, či niečomu podobnému.

  Ale pri našich činoch nemá byť miesta pre takéto podozrenie, ale osožia tým, ktorí ich konajú ako aj mnohým iným.

  Tieto (činy) teda s veľkou starostlivosťou konajme!

  Ak sa zmeníš z neľudskosti na dávajúceho almužny - tým si vystrel ruku, ktorá bola vyschnutá!!!

  Ak prestaneš chodiť do divadla a začneš chodiť do chrámu - tým si vyliečil nohy, ktoré boli chromé!!!

  Ak odvrátiš oči od hľadení na neviestky či iné ženy nie tvoju vlastnú - tým si otvoril oči, ktoré boli slepé!!!

  Ak miesto bezbožných piesní sa naučíš duchovné žalmy - tým si spôsobil, že nemý prehovoril !!!

  TOTO SÚ NAJVÄČŠIE ZÁZRAKY - TOTO SÚ NAJÚŽASNEJŠIE ZNAMENIA !!!
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
A napokon dodáva:

  Ak budeme konať takéto znamenia, budeme skrze ne veľkí a obdivuhodní - a všetko zlo pritiahneme k cnosti, a dosiahneme budúcej slávy, ku ktorej my všetci máme dôjsť, milosťou a milosrdenstvom nášho Pána Ježiša Krista, ktorému sláva a moc na veky vekov! AMEN.

--- Patrológia Grécka 57:386-388


Toľko sv. Ján Zlatoústy (Chryzostom)... Pozn: trošku som sa ním rozrečnil, ale to hlavné, čo som z toho teraz chcel, bolo toto:

  Veruže keby sme všetci žili tak, ako by sme mali, tak ani konateľov zázrakov by deti pohanov neobdivovali až tak ako nás!
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
DODATOK:

  Tit 3,8-9: "Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne."

ono totiž aj keď Cirkev musela zakročiť počas histórie zvolávaním koncilov či pod., robila to práve preto, aby UKONČILA SPORY medzi bratmi a nastolila pokoj... lebo už od počiatku prichádzali všelijakí rýpači a konfliktní ľudia vyvolávajúci nepokoj v Cirkvi...

  "Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. ... A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im..." (Sk 15:2.7)

Podobne neskôr prichádzal Novatinán, Árius, Nestorián, a i...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11035 príspevkov
Čo na záver? Už len znova pripomínam záver uvedený vyššie (http://areopag.sk/viewtopic.php?p=236907#p236907)...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 27 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší

Obsah fóra » Viera a život

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: