Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Viera a život


 [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
Autor Správa
Poslať 26.11.2012 21:33:59   Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Deklarujem, ze verime. To slovo je niekedy prilis bezobsazne.
Obsahom nasej viery ma byt Slovo Boha.
Comu ste uverili konkretne?

Raz tu bolo vyznanie viery.

Ano to su zakladne pravdy viery.

Co je ich naplnenim?
Co konkretne denne verite a kedy to vidno a ake je ovocie?
Kto vas uci zivej viere a ako sa to prejavuje?
Obsah VIERY je kde?

Skuste na tuto temu: Zivot vo viere, ako tomu rozumiem.
Co som ochotny verit a co ma uz presahuje, hoci je to v Pisme.

Budte otvoreni.
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.11.2012 21:37:26   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 3907 príspevkov
Vďaka za založenie témy k roku viery.
Pravdu povediac trochu na tomto fóre chýba.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 15:43:54   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3748 príspevkov
VYZNANIE VIERY
http://www.katechizmus.sk/?action=getk&kid=67

26 Keď vyznávame svoju vieru, začíname slovom „Verím“ alebo „Veríme“. Preto prv než vysvetlíme vieru Cirkvi, akú vyznávame vo Vyznaní viery, aká sa slávi v liturgii a žije zachovávaním prikázaní a modlitbou, položme si otázku, čo znamená „veriť“. Viera je odpoveď človeka Bohu, ktorý sa mu zjavuje a dáva a súčasne mu prináša prehojné svetlo pri hľadaní posledného zmyslu jeho života. Najprv teda budeme uvažovať o tomto hľadaní človeka (prvá kapitola), potom o Božom zjavení, ktorým Boh vychádza v ústrety človeku (druhá kapitola), a napokon o odpovedi viery (tretia kapitola).

...

Vyznanie viery:
http://www.katechizmus.sk/?action=gett&tid=4
Apoštolské vyznanie
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

http://www.katechizmus.sk/?action=gett&tid=3
Nicejsko-carihradské vyznanie
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

Desatoro:
http://www.katechizmus.sk/?action=gett&tid=19
Desať prikázaní
v poradi
Exodus 20, 2-17
---
Deuteronómium 5, 6-21
---
Katechetická formula*1

1 „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.
---
„Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.
---
Ja som Pán, tvoj Boh.

---
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať. Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.
---
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
---
Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2 Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo. Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
---
Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo… lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
---
Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3 Pamätaj, že máš svätiť sobotný deň. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.
---
Zachovávaj sobotný deň a zasväť ho.
---
Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.
---
Cti svojho otca a svoju matku.
---
Cti svojho otca a svoju matku.

5 Nezabiješ.
---
Nezabiješ.
---
Nezabiješ.

6 Nescudzoložíš.
---
Nescudzoložíš.
---
Nezosmilníš.

7 Nepokradneš.
---
Nepokradneš.
---
Nepokradneš.

8 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
---
Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
---
Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9 Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho.
---
Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
---
Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10 Nebudeš žiadostivo túžiť po jeho manželke ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí.“
---
Nebudeš túžiť… po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.
---
Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:09:17   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3748 príspevkov
Martin Petrovic píše:
Deklarujem, ze verime. To slovo je niekedy prilis bezobsazne.

Slovo viera ma konkretny vyznam.
Bezobsazny je pre toho kto neveri.

Martin Petrovic píše:
Obsahom nasej viery ma byt Slovo Boha.

Toto Slovo (ktore sa stalo telom = Jezis)
Jn 1,1
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Jn 1,14
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Martin Petrovic píše:
Comu ste uverili konkretne?

Rim 6,6-8
Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.
Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.
Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.
Gal 3,1
... Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!
Hebr 6,1-2
... o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha,
učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde.Martin Petrovic píše:
Raz tu bolo vyznanie viery.
Ano to su zakladne pravdy viery.

A stale pevne, ktore vyznavaju aj mnohi protestanti.

Martin Petrovic píše:
Co je ich naplnenim?

Rim 10,4
Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.
Rim 13,10
...teda naplnením zákona je láska.
1Pt 1,8-9
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy,
že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Flp 3,12-15
Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.
bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou.
Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.
A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví.

Martin Petrovic píše:
Co konkretne denne verite a kedy to vidno a ake je ovocie?

Viď vyššie spomenuté.

Martin Petrovic píše:
Kto vas uci zivej viere a ako sa to prejavuje?

Uci nas sam Boh
Oz 10,12
Sejte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky, preorte si úhor, je čas hľadať Pána, kým príde a naučí vás spravodlivosti.

Jn 6,44-47
Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.
U Prorokov je napísané: "Všetkých bude učiť sám Boh." A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne.
Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca.
Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

Jn 14,26
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:16:19   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
RomanH: pekne si to napisal. Bozie Slovo je naozaj zriedlo bohate a syte ucinne budujuce.

Viera je zaujimava tema.

Viackrat som pocul ako ludia priznali: "Verim v Boha".
Je to siroke tvrdenie a nik sa vas nebude pytat na nejake detaily vasej osobnej viery.
Skor to je brane ako nabozenske vyjadrenie typu chodim do kostola, nez vyznanie hlbokeho presvedcenia.
Ak na toto vznikne diskusia tak pravdepodobne s vami budu chciet viest rozhovor oponenti Bozej existencie,
pripadne sa budu zaujimat ake mate nabozenstvo a tvrdit, ze veriaci su aj tak falosni v kostole ini a vonku ini.

Malokedy pocujem:"Verim Bohu".
Na takto povedane sa moze zacat celkom zaujimava diskusia.
Co Mu veris?
Ako vies, ze teraz Mu toto mozes verit?
Co ked to nevide?

To osobne vacsinou zacne ludi provokovat k otazkam.
V podstate ide o otazku hranic nasej viery a ta zavisi od nasho vztahu k Bohu.
Kym Je pre nas, kym Je v nas.
Tieto hranice ma zaujimaju tiez.
Mate skusenost, ze nastala situacia, ktora sa bezne neriesi volanim k Bohu lebo to je moc riskantne ak to nevide?
Niekto sa mozno aj modli, ale zaroven sa hladaju vselijake ine priamo dostupne riesenia.
Lenze vam doslo, ze staci vykonat podla Slova co hovori Boh a ostat v dovere k Bohu.
Napriek tomu co vam hrozilo, drzat sa toho co ste uverili.

Situacia sa zda pre vas negativna:
Ostatni uz prezivaju zlyhanie, hrozia sa nasledkov a cakaju v obavach ked vy mate vieru.


Mozno vsak zazit aj pozitivne vydrzanie:
Mozno ste pytali co niekto ini vidi ako trufale.
Verite vsak a pride nejaka odpoved. Niekto vravi a je to, uz to mas ale vy verite na viac . Vas Boh je vacsi.
Niekto by sa nechal od radosti z vzacnej malickosti pripravit o viac o vacsiu blizkost ak po nej volate,
no vy cakate dalej mate vieru na vela a tato odpoved este nie je to co ste vierou prijali.

Aku vieru mam na mysli? Pokornu, doverujucu a trpezlivu, ale aj odolnu proti otrasom a vernu, horucu.
Mozno aj zastrasovanu, mozno vybojovanu proti pochybnostiam ale stale zivu vieru.

Nakoniec prisiel vysledok vypocutie a povzbudenie, stali ste dobre.

Poznate take?
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:26:08   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12926 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Slovo viera ma konkretny vyznam.
Bezobsazny je pre toho kto neveri.

slovo viera ma konkretny vyznam ale rozny podla toho ako ho ludia chapu

Citácia:
Kolko viery uz je prilis moc?

nazov evokuje ze autorovi ide o kvantum viery

jedno chapanie je uznavanie existencie bozej
ale tam sa moc neda hovorit o kvantzifikacii

dalsie chapanie slova viera je slovom vztah lasky a dovery voci Bohu
tu plati ze extrem neexistuje
cim viac tym lepsie

tretie chapanie slova viera je v podstate moc, v podstate carodejnicka moc
ktory jej nositelovi prepoziciava moc manipulovat zivotom zdravim a dejinami pre seba i druhych
toto chapanie presadzuje cast charizmatikov a letniciarov pod pod nazom "Hnutie Viery"
(Keneth Hagin a spol.)
vid knihy Svrablave usi a Jine evangelium
toto chapanie viery naopak velmi narusa vztah dovery k Bohu

zaujimalo by ma ktore chapanie slova viera mal autor temy na mysli ...
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:29:22   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Doveru v Jeho Slovo v Neho, ponad to co vidis a citis alebo vnimas prameniacu z velmi osobnej lasky k Bohu.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:31:12   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12926 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
cize bez toho aby si si cokolvek od Boha narokoval?
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:39:49   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
RomanH: Este ma napada, ze vacsinu z toho co si napisal poznal aj bohaty chlapec v evanjeliu.
On vyznal, ze to vsetko som robil od mladosti.

A hladal nieco viac, lebo citil, ze tu je cosi ine co treba mat.

A Pan Jezis mu s laskou prezradil, ze ak chce byt dokonaly ma prejavit vieru v Neho.
Uplnu doveru.
Vsetkeho sa vzdat a nasledovat Jeho - mal sa zbavit vsetkeho svetskeho zabezpecenia a byt zavisly iba na Slove.
Verit Slovu.

Taka viera je ina ako bola dovtedy viera mladenca a konfrontacia s tymto poziadavkom skoncila smutkom a opustenim Slova.
Stacil teda Zakon a predpisy, istota - iba na smutok.
Ale je tu aj ine prislubene a je to vyzva: vo vsetkom sa radujte.

Ako je to mozne?
Radost Panova je nasa sila.
Radost z Pana sa neda nicim prekazit.
Veris Mu to?
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:42:25   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18809 príspevkov
Martin Petrovic píše:
Radost z Pana sa neda nicim prekazit.
Veris Mu to?
Neverim. :)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:42:53   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
misojogi píše:
cize bez toho aby si si cokolvek od Boha narokoval?
Napak vsetko si narokujes od Boha - celeho Boha chces a za akukolvek cenu .

Celeho Ho aj mozes mat ale tu cenu malokto chce zaplatit.

Tvoja otazka vsak skryva cosi ine ZE?
Ja od Boha nic nepozadujem, ja som uz celkom spokojny a nech je akokolvek, kto som ja, aby som cokolvek od Boha chcel.

To si myslel vsak?

A mas kus pravdy.
Uplne Mu mozeme doverovat vo vsetkych okolnostiach a akekolvek tazkosti a protivenstva mozeme neochvejnou doverou v Neho premenit na pozehnanie pre svet.

Ale ja u teba citim este jeden akcent.
Neziadaj.

Toto vsak je v rozpore so Slovom
Boh hovori, kto hlada najde, kto klope tomu bude otvorene,
proste a bude vam dane.

Videl si aj na Panovi Jezisovi, ze prosil Otca a konal.
Pytal a dostal, toto aj ucil a zaviazal ich - naucit to nas ostatnych.
Aj oni prezili svoje stisenie a uplne nic pre telo aby rastol duch, mali cas bez skutkov ked boli uplne vnutorni iba On a oni. potom im vsak vravel prijmite Ducha Svateho.
Budte vystrojeni mocou - kvoli svedectvu a sluzbe
Slovo hovori, o co skor da Otec svojho Ducha Svateho tomu kto prosi.

Jezis nepovedal neziadaj.
Stale treba uvazlivo citat a vnimat Slovo.
Mame byt bohati v nebeskom kralovstve, tam mam byt nas poklad.
Buduje sa ziskanim dusi a to nedostanes ak nebudes prosit.
Duch svaty je nam dany na ziskanie dusi na svedectvo po celom svete.
Komu Ho otec da - tomu kto prosi
a kto Ho ma - ten kto Ho aj prijme a udrzi sa cisty.
Vidis, ze o nieco musis poziadat aj si podrzat.

Aktivita voci Bohu je nam ukazana ako ziaduca, je to podmienka proste a dostanete.

Cloveka Jeho Laska laka.
Diabla Jeho Laska laka.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:45:25   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
legionar píše:
Martin Petrovic píše:
Radost z Pana sa neda nicim prekazit.
Veris Mu to?
Neverim. :)
Ako by si mohol milovat, ked nepoznas?
Ked poznavas milujes, ked milujes tuzis viac a volas a ked si s Nim radost je obrovska.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 16:54:32   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3748 príspevkov
Martin Petrovic píše:
RomanH: Este ma napada, ze vacsinu z toho co si napisal poznal aj bohaty chlapec v evanjeliu.
On vyznal, ze to vsetko som robil od mladosti.

Velmi trefne :-)

Pomaly k tomu vsetci co sme uverili nejako konvergujeme a zistujeme ze inak to nejde.
Sami nic nezmozeme.
A opat je to Boh, ktory nam to dava poznat.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 17:50:13   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 3938 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Pekne ste to uviedli chlapci, ale nezabúdajme že to čo ste uviedli je vlastne obsah viery, resp jej prejav, ale nič nehovorí o tom čo je vlastne viera. Viera je predovšetkým VZŤAH k Bohu a s Bohom. Nie je to súbor poučiek ktoré treba vedieť a pravidiel ktoré treba dodržiavať ale vzťah dieťaťa k Otcovi.
Myslíte si že dieťa aby milovalo otca aby malo k nemu pekný a oddaný vzťah plný lásky, dôvery, poslušnosti a očakávania potrebuje poznať nejaké poučky o tom aký je otec, čo môže od neho očakávať? Nie, dieťa spočíva v Otcovom náručí, teší sa z jeho prítomnosti a lásky. Vie že otec mu chce len to najlepšie. Tomto sú Ježišove slová "ak nebudete ako deti nevojdete do Božieho královstva".
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.11.2012 18:14:55   Re: Kolko viery uz je prilis moc?
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3748 príspevkov
misionar3 píše:
Pekne ste to uviedli chlapci, ale nezabúdajme že to čo ste uviedli je vlastne obsah viery, resp jej prejav, ale nič nehovorí o tom čo je vlastne viera.


Martin sa nepyta co je viera - pyta sa comu sme uverili a ako sa to prejavuje.
Ak sa pytas co je viera tak.
napr. takto:
http://slovnik.azet.sk/pravopis/?q=viera
1. cirk. slobodný súhlas s pravdami, kt. zjavil Boh: v. vo večný život

2. náb. presvedčenie; vierovyznanie: kresťanská v., prestúpiť na inú v-u

3. pevné presvedčenie o jestvovaní, o správnosti niečoho, verenie: v. v človeka, v spravodlivosť, vo vlastné schopnosti;
v. v lepšiu budúcnosť


http://slovnik.azet.sk/pravopis/?q=veri%C5%A5

1. byť presvedčený o jestvovaní niekoho, niečoho:
v. na sny, na duchov;
v. v zázraky, na zázraky i pren. pripúšťať nemožné;
v., že vo vesmíre je život

2. náb. byť presvedčený o jestvovaní Boha a slobodne súhlasiť so všetkými pravdami, kt. zjavil; mať náboženskú vieru, byť veriaci, op. neveriť, byť ateista: v. v Boha, v. vo večný život;
celá rodina v-í

3. byť presvedčený o pravdovravnosti niekoho, o pravdivosti niečoho:
treba mu v., hovorí pravdu;
nev-í mu ani slovo;
ja tým rečiam nev-m

4. dôverovať: viac v-í cudzím ako svojim, slepo v. každému

5. dúfať: pevne v-m, že nakoniec zvíťazíme

6. hovor. v zápore s neurč. má modálny význ., nebyť schopný, nemôcť: nev-í sa už dočkať konca

? sýty hladnému, lačnému nev-í;


Ak chces biblicky
Hebr 11,1
Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.


misionar3 píše:
Viera je predovšetkým VZŤAH k Bohu a s Bohom. Nie je to súbor poučiek ktoré treba vedieť a pravidiel ktoré treba dodržiavať ale vzťah dieťaťa k Otcovi.


Aby si mal nejaky vztah, musis niekde zacat - uverit.

Mohli by sme povedat v tomto zmysle ze uverenim sme uzdraveny.
Jezis to hovoril zakazdym - tvoja viera ta uzdravila.
A ti co boli uzdraveny, vacsinou nemali vztah s Bohom, ale mali vieru.
A tak oni zacali vierou.
Teda myslim si ze viera nie je vztah :-)

misionar3 píše:

Myslíte si že dieťa aby milovalo otca aby malo k nemu pekný a oddaný vzťah plný lásky, dôvery, poslušnosti a očakávania potrebuje poznať nejaké poučky o tom aký je otec, čo môže od neho očakávať?


Nepotrebuje poznat poucky.
Potrebuje poznat pravdu.

misionar3 píše:
Nie, dieťa spočíva v Otcovom náručí, teší sa z jeho prítomnosti a lásky.

Iba take dieta, ktore pozna Otca.
Dieta, ktore Otca nepozna sa netesi.
Preto je dolezite poznat pravdu - tie poucky ak chces - zo zaciatku to mozno vnimas ako poucky - neskor sam spoznas ze ide o pravdu.

misionar3 píše:
Vie že otec mu chce len to najlepšie.

Vela deti to nevie.
Inak by uz vsetci boli u Otca.

misionar3 píše:
Tomto sú Ježišove slová "ak nebudete ako deti nevojdete do Božieho královstva".

S tym sa da iba suhlasit.
Deti opakuju po rodicoch, doveruju im, veria im ze vsetko co povedia rodicia je pravda - aspon do urciteho veku - Jezis mal na mysli isto male deti, nemaju starost o tento svet, ... a tiez POSLUCHAJU :-)

Jezis povedal kto poslucha - ten ma miluje.
Ako sa dozvieme co mame posluchat - ak by sme nepoznali pravdu - podla teba poucky ?
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší

Obsah fóra » Viera a život

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: