Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Viera a život


 [ Príspevkov: 498 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Ďalší
Autor Správa
Poslať 26.05.2012 18:52:04   
 

od 09.10.2003 15:17:16
napísal 453 príspevkov
http://www.obohu.cz/uvahy/vyslovnost-boziho-jmena
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.05.2012 21:34:28   
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11034 príspevkov
Seberíni, ste trápny, že sem znova dávate tento link, pričom sa tvárite, akoby som vám naň už nereagoval. nuž ale fajn, tak vám to teda zopakujem:
Didymos, 18.04.2012 0:49:31 píše:
Dušan Seberíni píše:
http://www.obohu.cz/uvahy/vyslovnost-boziho-jmena
to je tak diletantný článok, že ani nestojí za komentár. Proti zjavnému faktu, že masoréti tam čítali "adonaj" (ako tu už bolo viac ráz vyargumentované) tento panáčik chce namietať tým, že potom by to vokalizovali "jahova" a nie "jehova". Tak v prvom rade musím podotknúť, že také "jahova" ako čítanie by bol tiež NONSENS, lebo "j" nie je hrdelnica, a nepíše sa pod ňu zložené ševa, ale jednoduché. A naopak, pod hrdelnice sa zasa nepíše jednoduché ševa, ale zložené:

Obrázok

a podobne - ako ten istý Weingreen poznamenáva - aj v tomto JHWH:

Obrázok

stačilo špecifikovať, že tam je ševa a nebolo potrebné špecifikovať aj to, že ide o zložené ševa chatef patach, lebo pod alef ani nemôže byť jednoduché ševa, ale môže byť len zložené, pričom najvlastnejšie mu je práve chatef patach, takže v takýchto prípadoch sa to ketiv uvádza len jednoduché ševa.

No že v qere tam naozaj chápali práve chatef patach (a teda sa to v qere ani NEMOHLO začítať nehrdelnicou "j", ktorá nemôže mať chatef patach ani nič podobné) vidíme JEDNOZNAČNE z toho, že keď sa k nemu pridávajú neodlúčiteľné predložky (B,K,L) alebo spojka W, tak vtedy pod také pripojené písmeno sa VŽDY dáva PATACH z toho zloženého ševa z qere - čo by sa však ináč nerobilo, totiž keby to čítali tak, ako si panáčik myslí, totiž ako "jehova" (začínajúce písmenom "j", s jednoduchým ševa) a nie "adonaj" (začínajúce zloženým ševa chatef patach).

A preto tento panáčik len dokazuje svoju diletantnosť a absurdnosť, keď následne sám uvádza obrázok, kde už hneď v prvom riadku je takýto prípad, kedy sa k JHVH pridala predložka L a samozrejme sa pod ňu dala čiarka PATACH. Takže sám jeho obrázok ho usvedčuje o tom, že tam nečítali "jehova", ale "adonaj".
a keď už sme vlastne pri tej jeho komickej "námietke", že tam nepíšu "Jahovah", ale "Jehovah", ono vlastne - ako aj tu uvádzam - to nie je ani "Jehovah", lebo tam nie je klasické "e", ale "ševa", teda nie samohláska, ale naopak: neprítomnosť samohlásky. v odbornej literatúre (viď. napr. uvedený sken) sa to prepisuje obráteným "e" o 180 stupňov, totiž znak: http://en.wikipedia.org/wiki/%C6%8F

čítalo by sa to teda tak, akoby človek vyslovil celé samostatné "j" a potom ten zvyšok, teda akoby "J Hova". Lenže masoréti to tak pravda nečítali, keďže u nich to len indikovalo, že to majú čítať "adonaj", ako to vedeli. Kde "adonaj" tiež totiž začína so "ševa", akurát tým, že "alef" je hrdelnica, tak sa to už nečíta ako oná neutrálna "samohláska", ale tuná ide o tzv. zložené ševa (hrdelnice majú vždy zložené ševa, kým nehrdelnice nikdy).

Čo - ako vravím - vidno aj z toho, keď k tomu JHWH pridávajú neodlúčiteľné predložky K,L,B alebo spojku W, tak pod ne píšu "a" - presne ako by to robili, keby tam bolo "adonaj" - kým v prípade, keby to čítali tak, ako si myslí Seberíni (totiž ako "J" so ševa), tak by pod to K,L,B písali chíreq a pod W šúreq, čo však nerobia, ale vo všetkých tých prípadoch tam píšu patach.

Obrázok

A ďalej - ako tamtiež pokračujem:
Didymos píše:
Potom sú tu však ešte aj ďalšie tri aj iné argumenty, a totiž, že keby to nečítali ako "adonaj" (Pán), tak prečo už PRÁVE V PRÍPADOCH, kedy je pred ním "adonaj" (Pán), tak to vokalizujú úplne ináč, a totiž podľa slova "elohím" (Boh)?

Na toto tiež (podobne ako aj na ten patach vždy pridávaný pod pridané B/L/K/W) neexistuje žiadna iná rozumná odpoveď než tá, že štandardne JHWH čítali "adonaj" (Pán), avšak v prípade, že sa tam už nachádzalo "adonaj" (Pán) v texte bezprostredne pred tým, tak aby predišli dvojnásobnému "adonaj" (Pán) za sebou, tak vtedy to JHVH čítali "elohím" (Boh).

A napokon je tu starobylá tradícia, doložená už aj z čias dávno pred masorétmi, že židia JHVH nečítali, ale hovorili miesto neho "adonaj", čo opäť korešponduje s týmto, že ich vokalizácia je prebratá z vokalizácie slova "adonaj" (samozrejme s tým, je že tam jednoduché ševa miesto zloženého) tam, kde sa to čítalo "adonaj" --- a inde zasa, kde sa čítalo "elohím" (totiž keď sa už v texte pred ním nachádzalo "adonaj"), tak do JHWH vtedy pridali značky presne zo slova "elohím", tuná dokonca úplne presne. A vlastne to môžeme použiť aj ako samostatný argument, lebo na tej verzii, ktorá presne preberá značky zo slova "elohím" je opäť JEDNOZNAČNE ZJAVNÉ, že nejde o "vokalizáciu slova JHVH", ale len o označenie qere. Prečo? Lebo - ako už bolo vyššie zmienené - keďže "j" nie je hrdelnica, tak sa NEMôŽE vokalizovať so zloženým ševa. Avšak v takýchto prípadoch sa tam pridáva zložené ševa chatef segol zo slova "elohím" (napr. Kniha sudcov 16:28), teda evidentne nejde o "vokalizáciu slova JHVH", ale len o označenie samohlások z qere začínajúceho hrdelnicou (ako to je v slove 'eLoHíM).
Špeciálne o tých prípadoch čítania "elohím" som tu tiež písal aj ďalej:
Didymos, 18.04.2012 23:56:27 http://areopag.sk/viewtopic.php?p=219032#219032 píše:
Dušan Seberíni píše:
dakl píše:
Prečo sa "dobrí" Masoreti nestali kresťanmi? Oni uznávali Ježiša za Mesiáša?
Ak je niečo pokrivené, tak iba takéto kľučkovanie...

Nekľučkujem!
A nerozdeľujem židov na dobrých a zlých!
Na tomto vlákne mnohokrát zaznelo - nie odo mňa - že židia mamiesto Božieho mena vyslovovali adonaj.
Môj postoj k židom tohto typu som predložil jasne : zo židov tohoto typu si ja príklad brať nebudem! K tomu sa hlásim!

A zrazu prekrúcač pravdy mi pripísal, že "teda aj" masoréti sú nepriatelia Boží lebo písali .....
NIE! Masoréti ... zanechali po sebe vzácne dielo.
kľučkujete až až. ja som vám tu len vysvetľoval, že masoréti čítali JHWH ako "adonaj" a niekedy ako "elohím". Na čo ste vy zahlásili:
    Dušan Seberíni píše:
    Keďže Didi brojí proti Božiemu menu, je prirodzené, že si na pomoc berie nepriateľov Boha.
    Typickým je jeho tvrdenie, že Božie meno sa nevyslovovalo preto, lebo židia ho nevyslovovali z úcty k tomu menu.
ak nepokladáte masorétov za božích nepriateľov, tak nehovorte, že Didi (to akože ja) "si na pomoc berie nepriateľov Boha". už ani nehovoriac o tom, že ja som si ich nebral "na pomoc", ale som len uvádzal fakty. to vy sa absurdne snažíte si brať masorétov "na pomoc" a pritom oni sú zjavne PROTI vám. Ako aj teraz vravíte:
Dušan Seberíni píše:
Masoréti v SZ poctivo označili KAŽDÉ slovo ako sa má čítať. A predovšetkým Božie meno.
Ak hovorím o masorétoch - zanechali po sebe vzácne dielo.

Aby žiaden prekrúcač pravdy nemohol klamať že nevieme ako sa Božie meno vyslovuje, označili ho tak, že JEDOZNAČNE VIEME !
máte pravdu, že masoréti poctivo označili každé slovo, že ako sa má čítať - tzv. "qere".

Treba však na to aj poznať ich pravidlá o qere a o tzv. qere perpetuum, napr. snáď by ste HW' masorétmi "vokalizované" ako HiW' nečítali "hiw", čo by bolo NEZMYSELNÉ SLOVO, ale každý, kto pozná masorétske pravidlá, vie, že tam ide o prípad qere perpetuum, kedy masoréti pridali samohlásky z iného slova, ktoré sa tam má čítať namiesto toho, čo je tam napísané. (a totiž, že tam treba čítať slovo "ona", hebr. "hí").

Obrázok

A podobne robili aj v prípade božieho mena, kde podobným spôsobom dali JEDNOZNAČNE čitateľovi najavo, kedy to má čítať "adonaj" a kedy "elohím".

Napr. toto je úryvok z veršu Sudcov 16:28

Obrázok

je to zaujímavý úryvok preto, lebo sa v tom jednom verši vyskytli slová "adonaj", "elohím" a dva výskyty JHWH, kde prvý (číta sa sprava doľava) je čítaný "adonaj", kým druhý "elohím".

To prvé JHWH vokalizovali ako "adonaj" (Pán), lebo sa pred ním nenachádzalo "adonaj" (Pán), avšak v tom druhom prípade sa už bezprostredne pred ním nachádzalo slovo "adonaj" (Pán) a tak toto druhé JHWH už vokalizovalo ako "elohím" - aby sa neopakovalo "adonaj" bezprostredne po sebe ("adonaj adonaj"), ale aby sa radšej povedalo "adonaj elohím" (Pán Boh).

Tak uvádza najlepší masorétsky rukopis tzv. Leningradský kódex:

Obrázok

takéto znamienka v slove JHWH by boli ABSURDNÉ, keby tam nemali byť chápané ako označenie iného slova (v zmysle qere perpetuum). A prečo absurdné? No preto, lebo "j" ako ne-hrdelnica pod sebou nemôže mať zložené ševa. Preto JEDINÁ (neabsurdná) možnosť je, že znamienka patria úplne inému slovu v qere (totiž slovu "elohím"), ktoré už začína hrdelnicou.

Takže zopakujem znova, čo vravíte:
Dušan Seberíni píše:
Masoréti v SZ poctivo označili KAŽDÉ slovo ako sa má čítať. A predovšetkým Božie meno.
Ak hovorím o masorétoch - zanechali po sebe vzácne dielo.

Aby žiaden prekrúcač pravdy nemohol klamať že nevieme ako sa Božie meno vyslovuje, označili ho tak, že JEDOZNAČNE VIEME !
áno, JEDNOZNAČNE VIEME, kedy to podľa masorétov treba čítať "adonaj" a kedy "elohím". V takom zmysle JEDNOZNAČNE VIEME, ako to treba (podľa masorétov) čítať.

Naopak, v tom vašom "chápaní" (totiž nechápaní/prekrúcaní masorétov) by to už nebolo jednoznačné, keďže raz to vokalizovali jedným spôsobom, inokedy iným spôsobom. Totiž:
- v prvom prípade (keď to vokalizovali ako "adonaj") je pod tretím písmenom značka qámec (ako je aj v slove "adonáj")
- kým v druhom prípade (keď to vokalizovali ako "elohím") je pod tretím písmenom bodka chíreq (ako je aj v slove "elohím")

toto je najjasnejší rozdiel, ktorý tieto dva prípady vždy a jednoznačne rozlišuje (tie ostatné znamienka, totiž "o" už sú aj v "adonaj" aj v "elohím". takže často masoréti to "o" v JHWH aj vynechávali, lebo už nebolo podstatné pre rozlíšenie "adonaj" od "elohím". podobne ako aj to ševa niekedy písali len ako jednoduché. aj na týchto rozdieloch napokon vidíme, že bodky v JHWH pre nich neboli podstatné, ale len to jediné v nich bolo podstatné, či pod tretím písmenom je qámec alebo chíreq, lebo podľa toho rozlišovali, či to majú čítať "adonáj" alebo "elohím". Naopak, ak by si Seberíni myslel, že to čítali s tými spoluhláskami a bodkami, ktoré sú "napísané" [ketiv], tak by to znamenalo ABSURDITU, že JHWH označuje 6 rôznych mien, pretože 6 rôznymi spôsobmi pridávali tie bodky, ak totiž rozlišujeme aj tie prípady, kedy napísali "o" a kedy nenapísali, alebo kedy dali jednoduché ševa a kedy zložené).

Taktiež si môžeme všimnúť, že ten druhý prípad (totiž JHWH čítané "elohím") je vždy a práve v spojeniach "'aDoNaJ JHWH", kým ten prvý (totiž JHWH čítané "adonaj") je vždy a práve vo všetkých ostatných (t.j. keď pred "JHWH" nie je 'aDoNaJ).

Takže napr. vo všetkých spojeniach "'aDoNaJ JHWH" je pod tretím písmenom v JHWH bodka chíreq (ako v slove "elohím"). Seberíni sa s týmto faktom musí zmieriť, lebo tento - ako aj kopa ďalších už tu viac ráz spomenutých faktov - jednoznačne ukazuje, že to nie je tak, ako by si prial on, ale je to tak, ako to je (t.j. ako už bolo vysvetlené).
už samotná táto verzia značiek v JHWH, keďže tam má ZLOŽENÉ ŠEVA - čo sa číta výlučne s hrdelnicami a nie s "j", ktoré hrdelnicou nie je, a teda ktoré by mohlo mať len JEDNODUCHÉ ŠEVA - je teda JEDNOZNAČNÝM dôkazom, že tie pridané samohlásky sa nemajú čítať spolu s tým JHWH, ale referujú na nejaké slovo v qere, ktoré začína HRDELNICOU (teda uričte nie JHWH, keďže "J" nie je hrdelnica), a takým je práve onô ELOHÍM.

zároveň však existujú aj rukopisy, kde je aj v týchto prípadoch JHWH s qere "elohím" uvedená len značka pre ŠEVA s nešpecifikovaním toho, že ide o onaké zložené ševa. A preto už detto ani pri "adonaj" nemuseli písať zložené ševa. Podobne tiež na mnohých miestach nepísali ani samohlásku "o", lebo pre nich bola irelevantná, keďže je aj v "adonaj" aj v "elohím", takže to pre nich nebolo podstatné k rozlíšeniu, o ktorý z tých dvoch prípadov ide, ale až tá posledná samohláska, či je "í" alebo "a" - to si tam oni všímali a podľa toho sa riadili. A na tom opäť vidíme ďalší príklad toho, že tie samohlásky neoznačujú reálne čítanie spolu s JHWH, lebo inak by tam písali vždy aj to "o", skrátka bola by len JEDNA verzia, no realita je taká, že celkovo mali najmenej 7 rôznych verzií PÍSANIA na rôznych rukopisoch a v rôznych kontextoch.

No samozrejme ČÍTANIE boli len dve: "adonaj" a "elohím", podľa kontextu.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.05.2012 22:59:28   
 

od 09.10.2003 15:17:16
napísal 453 príspevkov
Odpovedám Didymu:
Okrem toho, že ste veľmi chorý, striehnete ako vretenica, kedy urobím chybný krok.
Tak či tak je to s vami zlé:

Didymos píše:
Tak keď si napr. 1Pt 2:3 http://interlinearbible.org/1_peter/2-3.htm
porovnáte s gréckym Ž 34:8 http://apostolic.interlinearbible.org/psalms/34.htm

Obrázok

vidíme, že novozákonný 1Pt 2:3 preberá danú frázu z gréckeho prekladu (tzv. Septuaginta) starozákonného Ž 34:8. tento fakt je zjavný a dokonca aj na tom webe, ktorý tu dal Seberíni, je naznačený v poznámke k 1Pt 2:3: http://www.obohu.cz/bible/index.php?csp ... =CSP&kap=2

Nuž ale hebrejský text Ž 34:8 má v masorétskych rukopisoch (na ktoré sa Seberíni odvoláva) "JHWH" ( http://interlinearbible.org/psalms/34-8.htm ), avšak Seberíni už v prípade 1Pt 2:3 hovorí "Pán" a nie "JHWH". A tu teda vidíme aký je tento Seberíniho nepodložený selektivizmus naozaj selektivistický.

Tento obrázok ste zopakovali 4x na tomto vlákne a 4x na novom (of topic).
Spolu 8x. Nezbadal ste to?
A naozaj ste nepochopil, že na vaše pasce nereagujem?

Ak myslíte, že je to zle, vysvetlite to láskave UBS.

Odpovedám nie Didymu:
Božie meno do NZ som vkladal po starostlivom uvážení.
Práca ešte nie je definitívne ukončená.
Pri práci som sa riadil určitými zásadami.

Už som uviedol, že hlavným kritériom pre túto prácu je pre mňa
PREKLAD NZ DO HEBREJČINY, vydaný Izraelskou biblickou spoločnosťou,
na ktorý vlastní copyright United Bible Societies (UBS).


UBS združuje všetky klasické biblické spoločnosti – aj Slovenskú Biblickú spoločnosť.

Teda v otázke umiestnenia Božieho mena v hebrejskom preklade NZ je zatiaľ garantom UBS.
+++
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.05.2012 23:30:14   
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11034 príspevkov
Dušan Seberíni píše:
ste veľmi chorý, striehnete ako vretenica, kedy urobím chybný krok.
:o ja som chorý a striehnem ako vretenica? :o veď to VY tu predsa všetkých klasických prekladateľov a všetky rukopisy Biblie prehlasujete za LŽI a keď vám ukážem, že si v tom PROTIREČÍTE, tak ja som chorý? :o

Dušan Seberíni píše:
Spolu 8x. Nezbadal ste to?
A naozaj ste nepochopil, že na vaše pasce nereagujem?

Ak myslíte, že je to zle, vysvetlite to láskave UBS.
práveže ide o to, že ja netvrdím, že je to zle, ale VY TVRDÍTE, že je to "vedomá lož", a pritom ju sám robíte!!!

o toto ide!!!

VY JEDINÝ tu prehlasujete "Pán" za "vedomú lož" a paradoxne to isté aj VY SÁM tuná robíte.

to je vše. žiadne "pasce", ale iba upozornenie na fakty. na fakt, že vy tu vymýšľate šialené konšpirácie na základe ktorých všetky rukopisy NZ a všetkých klasických prekladateľov histórie, atď. prehlasujete za klamárov či diabolských či ktovie ešte akých (hoci paradoxne ich diela sám využívate, keďže len tým rukopisom vďačíme za text NZ!!!), no pritom v tejto vašej šialenej konšpirácii aj sám sebe protirečíte, takže kto je tu chorý a aj naozaj absurdný ste VY...

Dušan Seberíni píše:
Teda v otázke umiestnenia Božieho mena v hebrejskom preklade NZ je zatiaľ garantom UBS.
UBS nič negarantuje, je to len voľný a subjektívny preklad, nemá a ani nemôže mať hodnotu väčšiu (ba ani len rovnakú) ako text, z ktorého vznikol, totiž text grécky. no opakujem, že ja nehovorím, že USB sú klamári, keď 1Pt 2:3 prekladajú tak, akoby parafrázoval Ž 34:8 avšak s tým, že JHWH zamenil za "Adonaj" (ako aj grécky 1Pt 2:3 len cituje z gréckej Septuaginty Ž34:8, pričom má "Kyrios", t.j. "Pán"). Opakujem: ja nehovorím, že sú klamári.

To VY však ste prehlásili, že je to VEDOMÁ LOŽ.

Preto je naozaj komické, keď sa teraz chcete skrývať za UBS ako nejakého "garanta", keď pritom ho tu nepriamo prehlasujete za VEDOMÉHO KLAMÁRA (ako aj seba tým prehlasujete za VEDOMÉHO KLAMÁRA).

Podobne ako sa dokážete odvolávať na Nestle Aland ako na "textus receptus", no zároveň máte ten text za VEDOME LŽIVÝ a pritom ho sám používate, resp. mu vďačíte za to, že vôbec máme Bibliu a aj to vaše UBS práve z neho vychádza.

Skrátka vy ste protirečenie na protirečení a keď na to niekto upozorní, tak ho ešte idete prehlasovať za chorého a prirovnávať ku vretenici atď. :roll:
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 0:55:19   
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11034 príspevkov
BTW.
Didymos píše:
http://interlinearbible.org/psalms/34-8.htm
Ž 34:8 hebrejsky (z prava doľava): Obrázok

Ž 34:8 grécky (Septuaginta): http://apostolic.interlinearbible.org/psalms/34.htm
Obrázok
1Pt 2:3 http://interlinearbible.org/1_peter/2-3.htm


Seberíniho verzia Biblie (1Pt 2:3): "akže ste okúsili, že je Pán dobrotivý"

Tento príspevok ma zaujal.
Konečne vyšiel od vás kúštilinček pravdy.

Prvý obrázok jasne ukazuje, že v hebrejskom texte je Božie meno (viď popis modrým)
a zároveň dosvedčuje, že anglický preklad (viď hnedým) vedome klame, ak Božie meno prekladá ako LORD.

Druhý obrázok dosvedčuje, že rovnakej lži sa dopúšťa aj text LXX.
Tak o čom tu ešte diškurovať?
ako vravím, podľa takejto vašej logiky (NIE MOJEJ) by to znamenalo, že LŽI píše aj onen 1Pt 2:3 a aj Dušan Seberíni, ktorý to 1 Pt 2:3 tiež prekladá "Pán", ako uvádzam.

No taktiež by to znamenalo, že VEDOME KLAME tiež aj ten istý pán Dušan Seberíni, ktorý na svojom webe mnoho ráz píše "Pán" tam, kde masorétsky text má JHWH.

napr. v článku, kde tvrdí, že aj teraz treba zachovávať židovskú sobotu (zrejme inšpirovaný sektou adventistov siedmeho dňa), píše zmienený Dušan Seberíni v závere toto:

Dušan Seberíni píše:
Obrázok
mimochodom, nerozumiem 3. riadku, že "odpočatie JeHoVaHovo", to podľa vás sa "JeHoVaH" najprv "počal", keďže sa následne "odpočal"?

no každopádne v tom citáte Iz 66:22-23 uvádzate až dva razy "Pán", hoci masorétsky text v oboch prípadoch má JHWH, takže podľa vašej logiky píšete LOŽ a ste VEDOMÝ KLAMÁR (tak aspoň hovorí vaša logika, ktorú ste prezentovali vyššie).

a podobne to "Pán" píšete aj na iných miestach toho webu - a to som tam len námatkovo nakukol. btw. no ak by ste to teraz chytro išiel "opravovať", tak rovno môžete celú tú stránku zrušiť, lebo toľko klamstiev a protirečení, čo tie vaše fantázie obsahujú, to ozaj nemá úroveň a tak tým iba čo pletiete ešte aj ostatných ľudí, akoby nestačilo, že už sám ste takto popletený... : (
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 6:53:51   
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 18854 príspevkov
Dušan Seberíni píše:
Odpovedám nie Didymu:
Božie meno do NZ som vkladal po starostlivom uvážení.
Práca ešte nie je definitívne ukončená.
Pri práci som sa riadil určitými zásadami.
Uz len toto je dost smiesne ... :)
Je to ako keby som ja povedal, ze po starostlivom studiu som si nacrtol do notesa novy typ jadroveho reaktora, akurat este zvazujem, ci si ho postavim na balkone, alebo v pivnici.
Ale jedno mi je uz teraz na 100% jasne:
Vsetky jadrove elektrarne na svete "klamu ludi" a elektrina, ktoru dodavaju do siete je falosna ...

Debatovat o veciach, co v tomto kontexte popisali ludia, je strata casu.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 10:21:56   
 

od 09.10.2003 15:17:16
napísal 453 príspevkov
Didymos píše:
napr. v článku, kde tvrdí, že aj teraz treba zachovávať židovskú sobotu (zrejme inšpirovaný sektou adventistov siedmeho dňa), píše zmienený Dušan Seberíni v závere toto:

Dušan Seberíni píše:
Obrázok
mimochodom, nerozumiem 3. riadku, že "odpočatie JeHoVaHovo", to podľa vás sa "JeHoVaH" najprv "počal", keďže sa následne "odpočal"?

no každopádne v tom citáte Iz 66:22-23 uvádzate až dva razy "Pán", hoci masorétsky text v oboch prípadoch má JHWH, takže podľa vašej logiky píšete LOŽ a ste VEDOMÝ KLAMÁR (tak aspoň hovorí vaša logika, ktorú ste prezentovali vyššie).(


Ukážka je z publikácie REHABILITÁCIA SOBOTY, ktorá vyšla knižne pred 12 rokmi. Vtedy som ešte nemal copyright na Roháčkov preklad, takže som rešpektoval text pôvodného prekladu. Takže nemiešajte halušky s rezancami.
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 13:27:03   
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11034 príspevkov
Dušan Seberíni píše:
Ukážka je z publikácie REHABILITÁCIA SOBOTY, ktorá vyšla knižne pred 12 rokmi. Vtedy som ešte nemal copyright na Roháčkov preklad, takže som rešpektoval text pôvodného prekladu. Takže nemiešajte halušky s rezancami.
to sú čo za popletené rádoby-výhovorky? veď Roháček tam nepísal "Pán", ale "Hospodin", takže Roháčkov text ste aj tak nerešpektovali. No nech by ste už vychádzali z akéhokoľvek prekladu, KTO VÁS NÚTIL používať taký preklad, ktorý ste pokladali za LŽIVÝ?! no predsa NIKTO!!! kľudne ste si mohli urobiť vlastný preklad!!! (každý to tak predsa robí, že ak mu existujúce preklady nie sú po "chuti", tak si urobí vlastný preklad citovanej pasáže!!!). a hlavne ak ste tie existujúce preklady pokladali za lživé...

skrátka, môžete sa tu snažiť vyhovárať koľko chcete, je to márne, lebo keď ste používali preklad, ktorý je podľa vás LOŽ - hoci vás nikto nenútil taký preklad používať - tak ste jednoducho VEDOMÝ/ÚMYSELNÝ KLAMÁR, človek, ktorý dobrovoľne (keďže vás k tomu nikto nenútil) a vedome píše niečo, čo vedome pokladá za LOŽ.

Takému človeku sa už vlastne teraz ani nedivím potom ani tým ostatným klamstvám, ktoré píšete na tom svojom webe...


P.S.:
ono na tej vašej výhovorke vidíme aj tú vašu "zásadovosť". že na jednej strane nejaký preklad osočujete ako LŽIVÝ, prekladateľov máte za VEDOMÝCH KLAMÁROV, Božích nepriateľov či podobne - no napriek tomu ich diela využívate, atď. a keď sa vám to hodí, tak by ste sa chceli dokonca za nich skrývať, akoby za nejakých "garantov", hoci inokedy ich "garanciu" vy sám popierate a osočujete ich.

P.P.S.:
a samozrejme to "Pán" za "lož" prehlasujete len vy (hoci - paradoxne - sám to tak neraz používate), no inde píšete veci, ktoré sú lži tak či onak, takže ako celok aj vy aj ostatní sa zhodneme na tom, že váš web je LŽIVÝ
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 13:53:41   
 

od 09.10.2003 15:17:16
napísal 453 príspevkov
Didymos píše:
... takže ako celok aj vy aj ostatní sa zhodneme na tom ...


My dvaja sa môžeme dohodnúť len na jednom:
ŽE SA NEDOHODNEME !

...
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 14:02:01   
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11034 príspevkov
Dušan Seberíni, 26.05.2012 22:59:28 píše:
Odpovedám nie Didymu:
Božie meno do NZ som vkladal po starostlivom uvážení.
Práca ešte nie je definitívne ukončená.
vy ste naozaj zábavný, keď teraz - po tom, čo som vás upozornil na onô - ZRAZU prehlásite, že "Práca ešte nie je definitívne ukončená"...

už dávno ste tu dávali link, na tú svoju úpravu Roháčka, kde v úvode bolo:

Obrázok

keď som vám ukázal nejaké príklady z NZ, kde sa cituje SZ (ktorý v masorétskom texte má JHWH), kým vy tam máte "Pán", tak ste chytro pripísali na ten web, že: "ešte nie sú dokončené všetky úpravy v NZ"

Obrázok

avšak toť najnovšie ste už zahlásili, že vašu prácu dať Božie meno všade tam, kde má byť, ste už DOKONČILI a viac to už nebudete riešiť.

Dušan Seberíni, 25.05.2012 18:39:44 píše:
V minulom roku som sa odvážil – po dlhej, starostlivej príprave – vložiť Božie meno všade tam kde v Biblii má byť. Najprv v SZ.
Po niekoľkých mesiacoch som ho vložil aj do NZ
. A keď som prácu dokončil, došla mi z Izraela horeuvedená konkordancia, pomocou ktorej som mohol urobiť kontrolu.
Pri kontrole som zistil niekoľko (asi 6) rozdielov , ale to nebudem riešiť.


Dušan Seberíni, 25.05.2012 19:31:53 píše:
benajah píše:
Dušan Seberíni píše:
Božie meno v NZ používajú všetky preklady NZ do hebrejčiny.
Akurát že sú dosť nejednotné v tom kde Božie meno patrí a kde nie. Aj tí najzarytejší obhajcovia Božieho mena (spoločnosť Watch tower) museli uznať že na niektorých miestach je to problematické určiť.
To uznávam aj ja. Mám niekoľko veršov otvorených s ???? a ani do toho nejdem - musel by som mať na to zjavenie od Svätého Ducha.
a len o deň neskôr zahlásite, že:

Dušan Seberíni, 26.05.2012 22:59:28 píše:
Božie meno do NZ som vkladal po starostlivom uvážení.
Práca ešte nie je definitívne ukončená.
tak ako teda? dohodnete sa aspoň sám so sebou? :roll:

alebo čakáte na to "zjavenie od Svätého Ducha"? (to skôr môžeme čakať, že príde koniec sveta než osvietenie Seberíniho....). každopádne ste povedali, že "ale to nebudem riešiť", takže ako teda?


chcete sa odvolávať na biblickú spoločnosť, no pritom ona NETVRDÍ to, že majú Božie meno "tam, kde MUSÍ byť", a už detto netvrdí, že grécky text (ktorý je VŠEOBECNE PRIJÍMANÝ, a ktorý aj oni používajú) je LŽIVÝ - to tvrdíte naozaj iba vy (a prípadne možno ešte pár ďalších obdobne popletených a protirečivých).


navyše v príklade, ktorý som tu uviedol (1Pt 2:3), tam máte "Pán" aj vy, aj oná Biblická spoločnosť - takže to by ste už detto nemali meniť podľa tej vašej logiky, ktorú ste tu prehlásili. No na druhej strane ste takú verziu vyššie prehlásili za LOŽ... takže skrátka ste protirečivý a zostávate v protirečení...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 14:08:55   
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11034 príspevkov
Dušan Seberíni píše:
Didymos píše:
... takže ako celok aj vy aj ostatní sa zhodneme na tom, že váš web je LŽIVÝ


My dvaja sa môžeme dohodnúť len na jednom:
ŽE SA NEDOHODNEME !

...
tak potom sa vy opäť máte problém dohodnúť už aj sám so sebou!!! žiaľ... lebo presne o tom to je....
- prehlásili ste preklad masorétskeho JHWH ako "Pán" za LOŽ? áno
- používate na svojom webe preklad masorétskeho JHWH ako "Pán"? áno

- vyplýva z týchto dvoch premís, že váš web obsahuje LŽI? áno.

teda aj podľa vašej vlastnej logiky ten váš web obsahuje LŽI. a ak si myslíte že nie, tak s ktorýmže z týchto troch tvrdení nesúhlasíte a prečo?
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 14:21:23   
 

od 09.10.2003 15:17:16
napísal 453 príspevkov
Didymos píše:
... no každopádne v tom citáte Iz 66:22-23 uvádzate až dva razy "Pán", hoci masorétsky text v oboch prípadoch má JHWH, takže podľa vašej logiky píšete LOŽ a ste VEDOMÝ KLAMÁR (tak aspoň hovorí vaša logika, ktorú ste prezentovali vyššie).

Som rád, že to dokážete takto naozajstnovsky napísať.

Didymos píše:
... takže podľa vašej logiky píšete LOŽ a ste VEDOMÝ KLAMÁR...

To nie je podľa mojej logiky - to je citát z prekladu RKC. Takže buďte úctivý aspoň k vlastným!

Didymos píše:
... to sú čo za popletené rádoby-výhovorky? veď Roháček tam nepísal "Pán", ale "Hospodin", takže Roháčkov text ste aj tak nerešpektovali.

Didy - toto číta denne okolo sto ľudí. Nie je vám trápne, že tu primitivizujete?
To nie je Roháčkov preklad!

Na mojej stránke http://www.dobreslovo.sk/data/ v kolónke KNIHY-REHABILITÁCIA SOBOTY-Prológ si nájdete časť "Použité konvencie" a tam sa v časti Grafické konvencie dozviete všetko potrebné.
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 14:44:08   
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11034 príspevkov
Dušan Seberíni píše:
Ukážka je z publikácie REHABILITÁCIA SOBOTY, ktorá vyšla knižne pred 12 rokmi.
na upresnenie, čo v tomto prípade znamená to "vyšla knižne"... doma ste si ju vytlačili a zviazali (svoju tlačiareň - neregistrovanú v obchodnom registri - ste nazvali "dobré slovo"), a teraz ju predávate sekte adventistov siedmeho dňa po 2.50 EUR

Obrázok

http://kosice.3an.sk/pg_detail.php?id=3 ... Kniznica=1


________________________


Dušan Seberíni píše:
Didy - toto číta denne okolo sto ľudí. Nie je vám trápne, že tu primitivizujete?
To nie je Roháčkov preklad!
a vari ja som tvrdil, že to je Roháčkov preklad? :o veď som tvrdil práve PRESNÝ OPAK, takže nemusíte mi oznamovať to isté, čo som tu predsa sám uviedol. A aj som hneď spoznal, aký preklad ste použili (keďže preklad "Pán" používa v SR asi len jeden, kým ostatné majú "Hospodin"), avšak preto som hneď dodal, že:
Didymos píše:
No nech by ste už vychádzali z akéhokoľvek prekladu, KTO VÁS NÚTIL používať taký preklad, ktorý ste pokladali za LŽIVÝ?! no predsa NIKTO!!! kľudne ste si mohli urobiť vlastný preklad!!! (každý to tak predsa robí, že ak mu existujúce preklady nie sú po "chuti", tak si urobí vlastný preklad citovanej pasáže!!!). a hlavne ak ste tie existujúce preklady pokladali za lživé...
Pripomínam však, že "lživé" PODĽA VÁS a nie podľa mňa. Ja preklad "Pán" NEpokladám za taký ako ho pokladáte vy.

Dušan Seberíni píše:
Didymos píše:
... no každopádne v tom citáte Iz 66:22-23 uvádzate až dva razy "Pán", hoci masorétsky text v oboch prípadoch má JHWH, takže podľa vašej logiky píšete LOŽ a ste VEDOMÝ KLAMÁR (tak aspoň hovorí vaša logika, ktorú ste prezentovali vyššie).
Som rád, že to dokážete takto naozajstnovsky napísať.
takže sa zhodneme, že ste mali zámer klamať? keďže ste písali niečo, čo ste (nie ja, ale) VY SÁM pokladali za lož?

Dušan Seberíni píše:
Didymos píše:
... takže podľa vašej logiky píšete LOŽ a ste VEDOMÝ KLAMÁR...
To nie je podľa mojej logiky - to je citát z prekladu RKC. Takže buďte úctivý aspoň k vlastným!
:o Seberíni, Seberíni, s vašou logikou je to asi ozaj vážne... je to citát z prekladu RKC, avšak VY ste ho používali a VY ho pokladáte za LŽIVÝ - nie ja ho pokladám za lživý, ale len vy, ktorý za lživé rovnako pokladáte aj všetky rukopisy NZ a vôbec všeobecne prijímaný text NZ, či vlastne aj asi úplne všetky preklady NZ sú podľa vašej popletenej "logiky" "lživé"!!! takže keď ste ho VY používali ako preklad Biblie, no zároveň ste ho pokladali za LOŽ, tak ste mali ZÁMER klamať (t.j. písať niečo, čo sám pokladáte za lož) a aj ste ten zámer podľa vás vyplnili, t.j. napísali ste niečo, čo podľa vás (NIE PODĽA MŇA) je "LOŽ".

takže preto hovorím, že aj podľa vašej "logiky" tam máte "LŽI", ktoré ste dokonca so lživým ZÁMEROM písali. a to už v samotnom JHWH.

kým ja hovorím, že to "Pán" nie je lož, avšak INÉ MIESTA tam máte, ktoré sú aj tak LŽIVÉ, takže ako celok sme sa obaja zhodli (či si to už priznáte, alebo nie), že NEJAKÉ lži na tom svojom webe máte.

A samozrejme na tých ostatných veciach by sme sa mohli dohodnúť, že ste písali lži, keby ste však aspoň boli ochotní priznať aspoň DOKÁZANÉ FAKTY...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 19:50:05   
 

od 09.10.2003 15:17:16
napísal 453 príspevkov
Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Ex20:16


Didymos píše:
Dušan Seberíni píše:
Ukážka je z publikácie REHABILITÁCIA SOBOTY, ktorá vyšla knižne pred 12 rokmi.
na upresnenie, čo v tomto prípade znamená to "vyšla knižne"... doma ste si ju vytlačili a zviazali (svoju tlačiareň - neregistrovanú v obchodnom registri - ste nazvali "dobré slovo"), a teraz ju predávate sekte adventistov siedmeho dňa po 2.50 EUR

Obrázok

http://kosice.3an.sk/pg_detail.php?id=3 ... Kniznica=1


Všetko o uvedenej knihe je na zadnej strane v edičných údajoch.

Didymos píše:
... doma ste si ju vytlačili a zviazali...
KLAMÁR DIDY! Knihu vytlačila a zviazala registrovaná tlačiareň v Martine.


Didymos píše:
... svoju tlačiareň - neregistrovanú v obchodnom registri - ste nazvali "dobré slovo"...
KLAMÁR DIDY! Nikdy som žiadnu tlačiareň nevlastnil!


Didymos píše:
... svoju tlačiareň - neregistrovanú v obchodnom registri - ste nazvali "dobré slovo"...
KLAMÁR DIDY! Dobré Slovo je názov registrovaného vydavateľstva!


Didymos píše:
a teraz ju predávate sekte adventistov siedmeho dňa po 2.50 EUR
KLAMÁR DIDY! Vo vydateľstve Dobré Slovo je kniha je už hodne dlho rozobraná.


Ale teší ma, že Košiciach ju ešte majú. Ibaže Didi prezieravo odstrihol z obrázka posledný údaj, ktorý oznamoval "Stav v knižnici: 2 "
________________________

Doplnenie:
Príloha k zákonu 308/1991 Zb. uvádza:
"Zoznam cirkví a náboženských spoločností, ktoré na základe zákona alebo na základe súhlasu štátu pôsobia na území Slovenskej republiky (§ 22):
1. Apoštolská cirkev na Slovensku
2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
3. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
... atď.

Sektu adventistov som tam nenašiel - nuž doplňte si vedomosti v legislatívnej terminológii.
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2012 20:52:39   
 

od 03.01.2010 15:35:19
napísal 2557 príspevkov
Dušan Seberíni píše:
Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Ex20:16


Čarodejnicu nenecháš nažive! Ex 22:18 Takže toho exoda by som nejak nebral vážne :wink: Či je nejaký dôvod prečo tamto z neho platí a toto nie ? :o
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 498 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Ďalší

Obsah fóra » Viera a život

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: