Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v Katolíckej Cirkvi


 [ Príspevkov: 501 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
svetské médiá u nás prekrúcajú neustále. Už samotné nadpisy sa snažia formulovať senzačne poburujúco, aby ľudí dráždili a provokovali, aby na to klikli. Obsah tých článkov však býva tiež plný výmyslov, prekrúcaní či aspoň manipulácií...

Preto informácie svetských médií o dianí v Cirkvi nemožno prijímať, ale treba si pozrieť pôvodné výroky dotyčných cirkevných predstaviteľov - a najlepšie v pôvodnom kontexte, lebo často médiá zámerne neuvedú kontext, v ktorom aj tie autentické výroky majú úplne úplne iný zmysel než vyznievajú mať vtedy, keď sú mimo toho kontextu - a až z prečítania pôvodných výrokov v pôvodnom kontexte možno si robiť nejaký obraz, dedukcie, či akékoľvek vyjadrovanie sa k tomu. Naopak: výroky médií mimo tých citátov nemožno brať vážne ako nejaký zdroj informácií, lebo to až príliš často bývajú len prekrúcania či dokonca výmysly, a teda nemožno tie reči automaticky prijíať ako fakty.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
Pekným príkladom k téme je napr. Rozhovor s kardinálom Jozefom Tomkom, kde trochu prečistil novinárom žalúdok:
Alebo všeobecnejšie:
> Tomáš Halík. Otevřený dopis Radě České televize. Reakce na nedělní pořad ČT 168 hodin
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2998 píše:
Vážená Rado ČT, vážený pane generální řediteli,

zasílám Vám stížnost na zcela neseriózní, zlehčující a bulvární pojetí nábožensko-etického tématu v reportáži věnované "novým smrtelným hříchům" v pořadu 168 hodin ze dne 16. 3. 2008, kterou zpracovali Veronika Švihelová a Filip Kanda.

Důležité vyjádření nejvyšší autority katolické církve k velice závažné problematice, týkající se důstojnosti lidské osoby a podmínek přežití lidstva bylo v reportáži hrubě zkresleno, bagatelizováno a zesměšňováno. Je trapné, že reportáž k témuž tématu, vysílaná v témže čase komerční televizí Nova, byť rovněž nevalné úrovně, byla ve svém celkovém vyznění o několik řádů kvalitnější a serióznější, než ubohý bulvární pamflet veřejnoprávní televize.

Bohužel se však nejedná o ojedinělý „úlet“ nekvalitně připravené reportáže ... který by bylo možné vyřešit pouze jednorázovou omluvou. Jde o celkový přístup ve zpravodajství a reportážních pořadech k tématu náboženské víry.

Každý vzdělaný sociolog, politolog či jen nezaujatý pozorovatel současného společenského dění Vám potvrdí, že otázky, související s náboženstvím, stále nabývají v dnešním světě na důležitosti ... Každé seriózní médium veřejné služby v kulturně vyspělých zemích má proto dnes experty na náboženské otázky s příslušným teologickým či religionistickým vzděláním. Kdy konečně bude mít takové odborníky Česká televize?
Kdy reportéři veřejnoprávní televize přestanou klást stupidní otázky, prozrazující, že o předmětu své reportáže nejen nemají naprosto žádné odborné znalosti a jsou zcela nepřipravení, nýbrž že z nich přímo čiší flagrantní předsudky, stereotypy z doby komunistické propagandy, echo skandalizujících zpráv bulváru a někdy i zřejmá ideologická podjatost? Kdy budou pořady o otázkách náboženství svěřovány lidem, jejichž inteligence, úroveň vzdělání a osobnostní zralost bude zárukou, že neodvedou místo seriózní žurnalistické práce povrchní trapný skeč typu silvestrovské zábavní show – pořad, kterým nezesměšní církev a náboženství, nýbrž spíše sami sebe a Českou televizi?

Ať má člověk k náboženství obecně či k určité víře či náboženské instituci osobně postoj jakýkoliv, měl by vzít na vědomí, že téma náboženství nelze v našem světě bagatelizovat a marginalizovat. Argumentovat údajným „ateistickým charakterem“ a nezájmem české populace nelze, tento argument by naopak bylo možné obrátit – to, co nás obklopuje, není „ateismus“, ale spíš naprostá nevzdělanost v této oblasti, která je semeništěm předsudků, intolerance a naprosté nepřipravenosti orientovat se v jedné z velmi důležitých oblastí současného světa.

Žádám Vás proto velmi důrazně, abyste se zamysleli nejen nad tímto jedním skandálním pořadem, nýbrž hledali řešení hlubšího problému, který byl opět tímto konkrétním trapným přehmatem signalizován.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.

prezident České křesťanské akademie

V Praze, 18.3. 2008
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
Pozn.: tá Halíkom spomínaná "reportáž věnovaná 'novým smrtelným hříchům'" prezentovala primárne známu kačicu - prebratú z britských Timesov - prekrúcajúcu odpoveď jedného biskupa istému novinárovi, z čoho následne od 10. marca 2008 začali sekulárne médiá prinášať senzačnú spráu o tom, že Vatikán zmenil tradičný zoznam 7 hlavných hriechov na nový. Ľudia si to hneď všelijako komentovali namiesto toho, aby si overili, že ako to naozaj bolo... aj tu na fóre...
  areopág.sk : artemisia, 25.03.2008 píše:
  Mne sa zdalo divne, ze nikde niet nejakeho oficialneho vyhlasenia, na stranke Vatikanu nic nie je a ze tie hriechy boli popisane tak vagne. Potom som zistila toto:
   http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20080313009 píše:
   Vatikán nepublikoval nový zoznam siedmich hlavných hriechov. Niektoré média chybne interpretovali rozhovor s biskupom Gianfrancom Girottim, ktorý bol publikovaný v denníku L´Osservatore Romano 9.3.2008.
   Novinár Nicola Gori sa biskupa pýtal, aké sú podľa neho nové hriechy. Biskup odpovedal:
    "Dnes existuje hriešne konanie v oblastiach týkajúcich sa individuálnych a spoločenských práv. Ide predovšetkým o oblasť bioetiky, nemôžeme poprieť, že dochádza k porušovaniu základných práv podstaty človeka pri rôznych experimentoch, genetických manipuláciách, ktorých výsledky nemôžeme predvídať a mať ich pod kontrolou." Ako ďalšiu vyložené spoločenskú oblasť uviedol drogy, ktoré oslabujú psychiku a myseľ človeka. Ďalšou oblasťou je podľa neho sociálna a ekonomická nerovnosť, keď chudobní sa stávajú stále chudobnejšími a bohatí bohatnú, a to podporuje neudržateľnú sociálnu nespravodlivosť. Ďalšia oblasť je ekológia, ktorej sa venuje značná pozornosť.
   Čo uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi k termínu smrteľný hriech?
   Spáchať smrteľný hriech znamená voliť úmyselne, to je vedomé a dobrovoľné, skutok, ktorý je vo vážnom protiklade k Božiemu zákonu a k poslednému cieľu človeka. Smrteľný hriech v nás ničí lásku, bez ktorej je nemožná večná blaženosť. Keď hriešnik tento hriech neľutuje, odsudzuje sa k večnej smrti (KKC 1784).
   Aby hriech bol smrteľný, musí ho človek spáchať s plným vedomím a s plným súhlasom. Pri páchaní smrteľného hriechu sa predpokladá poznanie hriešnosti skutku a vedomie, že skutok odporuje Božiemu zákonu. Okrem toho sa vyžaduje dostatočné slobodný súhlas, aby rozhodnutie bolo skutočne osobné. Zavinená nevedomosť a tvrdosť srdca nezmenšuje dobrovoľný ráz hriechu, ale naopak ho ešte zväčšuje (KKC1859).
   Neresti môžu byť usporiadané súbežné s čnosťami, ktorých sú opakom, alebo môžu byť spojené s hlavnými hriechmi, ktoré kresťanská skúsenosť rozlišuje podľa Jana Kassiána a svätého Gregora Veľkého. Nazývajú sa hlavné, pretože plodia iné hriechy, iné neresti. Sú to: pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, nestriedmosť, lenivosť (KKC1866).
   Zdroj: ZENIT, Irena Sargánková, TS ČBK
  pre vsetkych este raz: Nez sa zacne o niecom debatovat, bolo by dobre si to najprv overit, co je to za spravu a odkial pochadza. Uviest pramen, pripadne rovno aj povodny text. Nech vieme, o com sa bavime. ... Lenze na ... forach to skoro nikdy nikto nerobi!
Médiá a internet však boli plné tých klamstiev o novom zozname. . .

Napr. komunistická Pravda to uvádzala 10.03. v článku s názvom "Vatikán rozšíril zoznam smrteľných hriechov", kde píše: "Vatikán najnovšie zahrnul do svojho zoznamu smrteľných hriechov užívanie drog, znečisťovanie životného prostredia, manipuláciu s genetickým materiálom a tiež sociálne a ekonomické krivdy."

bulvárna Pluska zasa 12.03. v článku s nadpisom "Za drogy navždy v pekle" píše: "Za znečisťovanie životného prostredia môžete najnovšie skončiť naveky v pekelných plameňoch. Vatikán totiž zverejnil zoznam smrteľných hriechov prispôsobených 21. storočiu. Zohľadňujú nové javy, ako sú ekologické katastrofy, génové inžinierstvo a podobne" a podnadpisy ďalších odstavcov: "Nezabudli ani na pasákov", "Zatratenie aj za znečisťovanie"... napokon na záver uvádza "zoznamy":
  Staré hriechy: 1. Pýcha, 2. Lakomosť, 3. Závisť, 4. Hnev, 5. Smilstvo, 6. Obžerstvo, 7. Lenivosť

  Nové hriechy:
  1. Užívanie drog a obchodovanie s nimi
  2. Zneužívaie detí a mladistvých
  3. Znečisťovanie životného prostredia
  4. Prostitúcia
  5. Genetická manipulácia
  6. Chamtivosť privádzajúca druhých do chudoby
  7. Míňanie peňazí na luxus
Liberálni bulvárni SMEtiari (11. 3. 2008 Lucia Michalková) to zasa priniesli v článku s nadpisom "Trieď odpad! Inak pôjdeš do pekla", kde uvádzajú takýto "zoznam":
  Citácia:
  Sedem hriechov 21. storočia
  - Genetická modifikácia
  - Vedecké experimentovanie na ľuďoch v rozpore s etikou
  - Znečisťovanie životného prostredia
  - Sociálna nespravodlivosť
  - Zapríčiňovanie chudoby
  - Užívanie drog
  - Nenásytnosť po peniazoch
Žiaden taký konkrétny "zoznam nových 7 smrteľných hriechov" pritom v tom pôvodnom článku neodznel, ale tieto zoznamy si naozaj vymysleli novinári, samotné tie ich zoznamy sa navzájom líšia a dávali tam veci, ktoré v tom rozhovore vôbec neodzneli!!! Pekne o tom píše česká wiki:
Zpráva se ukázala jako nepravdivá. Vznikla nepochopením a zkreslením rozhovoru biskupa Gianfranca Girottiho, regenta Apoštolské penitenciatury pro L'Osservatore Romano.[7][8][9] Biskup Girotti žádné nové hlavní hříchy nedefinoval ani nevytvořil žádný seznam, pouze v rozhovoru (mimo jiné) mluvil o sociálních hříších moderního světa, zdůrazňoval jejich závažnost a vyjmenoval některé jejich příklady. Pojem smrtelný hřích v celém rozhovoru vůbec nepadl. Všechny zveřejněné seznamy jsou výtvory novinářů, přičemž některé obsahují položky, které se v rozhovoru vůbec neobjevily (např. „genetické modifikace potravin“).

Sociální hříchy jsou konkrétní projevy sedmi hlavních (smrtelných) hříchů a jejich seznam v žádném případě nerozšiřují. Mohou být ale smrtelnými hříchy ve smyslu závažnosti.[10] Také se nejedná o nic nově definovaného, ale spíše jen o upozornění, že význam tohoto druhu hříchů, která církev odsuzovala už dlouhodobě, roste.

Přestože katolická církev na mnoha místech tvrzení o nových smrtelných hříších dementovala, mimo jiné i oficiálním prohlášením České biskupské konference[9], Česká televize odvysílala reportáž o zavedení nových smrtelných hříchů a doplněnou o zlehčující sekvence ještě jednou, v publicistickém pořadu 168 hodin[11]. Zejména tato prezentace ČT byla chápána řadou katolíků jako útok na církev[12] či příklad nedbalosti při přebírání zpráv z druhé ruky, nekompetence redaktorů v oblasti náboženské problematiky, neochoty médií přiznat vlastní chybu a běžného obrazu našeho zpravodajského světa[13][14], případně obzvlášť okatou kombinaci obojího.[15][16]
_________________________
[7] http://newsbusters.org/people/gianfranco-girotti
[8] http://www.americamagazine.org/blog/entry.cfm?blog_id=2&id=9A0A606B-5056-8960-327C219014498879 James Martin na kolaborativním blogu časopisu America
[9] http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/vatikan-nevydal-novy-seznam-sedmi-smrtelnych-hrichu.html Oficiální dementi a vysvětlení České biskupské konference
[10] Smrtelný hřích = závažný hřích, tj. vědomé a dobrovolné překročení Boží vůle v závažné věci, viz Katechismus katolické církve
[11] Patřičný díl pořadu 168 hodin z 16. října je dostupný na: http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10117034229-168-hodin/208411058250316-16.03.2008-21:30-soudy-musi-rozhodnout-v-otazce-matka-nebo-dite.html
[12] Cyprián Suchánek v dopise Radě ČT, dostupné: http://claritatis.cz/download/2008-06.pdf
[13] http://www.lupa.cz/clanky/smrtelny-hrich-internetove-zurnalistiky/ [Michal Černý: Smrtelný hřích internetové žurnalistiky. Lupa.cz]
[14] Romuald Štěpán Rob v dopise médiím, dostupné na http://claritatis.cz/download/2008-06.pdf
[15] Tomáš Halík: Otevřený dopis Radě České televize. ChristNet.cz: http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2998
[16] Milan Glaser: Seznam nových smrtelných hříchů?, dostupné na http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=9224
Taktiež označenie "smrteľné" tu bolo zavádzajúce, keďže to, či je hriech smrteľný, závisí od okolností. Avšak tie kapitálne hriechy sú HLAVNÉ - od "hlava" (lat. caput), lebo vychádzajú z hlavy človeka, a sú to všeobecné kategórie ľudských nerestí, z ktorých vychádzajú i všetky ostatné morálne hriechy. Napokon v článkoch cítiť snahu sugerovať ľuďom, že hriech je to, čo si zrovna zmyslý Vatikán...

ako to napísal Milan Glaser. [radiovaticana]. Seznam nových hříchů?
  Také Česká televize v neděli (16.3.2008) ve svém zpravodajském týdenním souhrnu 168 hodin podlehla vábení imaginárního vatikánského seznamu zbrusu nových smrtelných hříchů a - stejně tak jako některá tištěná média i rozhlasové stanice - papouškovala tento nesmysl, pocházející z dílny britských Timesů. Těžko se ubránit dojmu, že smyslem tohoto žurnalistického výkonu bylo něco jiného než ztropit si zase jednou šprťouchlata z katolíků a katolické víry. Tvůrci výmyslu o vatikánském seznamu nových hříchů se přitom možná nechali svést titulkem článku Vatikánského deníku L´Osservatore Romano (9.3.2008) "Nové formy sociálního hříchu", pod nímž byl rozhovor s biskupem Girottim ... Na tyto veskrze nevinné odpovědi vatikánského činitele se odvolala mediální kampaň, která se minulý týden rozpoutala ve sdělovacích prostředcích skoro celé Evropy. Za mediálním humbukem kolem údajně nového seznamu smrtelných hříchů je těžké nevidět pouhý předsudek. A ten sugeruje, že hřích je něco, co si usmyslí Vatikán.
  Na tuto iracionální averzi se pak úměrně kreativitě a chabým znalostem z katechismu nabalily další pojmy. A tak z poměrně rozmanitého pojmosloví morální teologie dostal přednost - v souvislosti s hříchy - atraktivnější přívlastek smrtelné před označením hlavní, a vznikl seznam smrtelných hříchů. Ten má však tu nevýhodu, že neexistuje, protože ke hříchům s přívlastkem smrtelné se žádný konkrétní počet neváže. Přesné číslo čili seznam v souvislosti s hříchy však v morální teologii opravdu existuje. Křesťanská tradice jím vyčíslila tzv. hlavní hříchy. Je jich sedm a označují obecné kategorie lidských neřestí, čili zvrácených duchovních postojů člověka. Všechny ostatní neřesti z nich vyplývají. Jsou to pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Tyto kategorie sami o sobě nemají co do činění s technickým či sociálním pokrokem. Repertoár lidských neřestí pokroku nepodléhá. Žádná senzace se tedy nekoná.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
Alebo k tej kačici o "nových smrteľných hriechoch" bol zaujímavý článok od Michal Černý:
  "Smrtelný hřích internetové žurnalistiky"
  pokud k chybě dojde, nebylo by pro elektronická média korektní ve vztahu k čtenáři doplnit informaci "stala se chyba, čtenářům se omlouváme"? Například na již zmiňovaných Lidovkách se tato zpráva objevila na titulní stránce hned dvakrát (jednou coby zpráva, podruhé jako komentář). Ani k jednomu textu nebyla dodána vysvětlující a opravující informace a ani samostatný článek nevyšel. ... Takových přehmatů přitom existuje spousta. Stávají se a myslím, že by pro ně měl každý pochopení, pokud by se k nim redakce postavila čelem a řekla, že vycházela ze špatných zdrojů či něco podobného. V opačném případě riskují, že jejich zprávy nebudou důvěryhodné. Přitom editace článku vydaného na webu prakticky nic nestojí.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
Benedikt XVI (nar. 1927, pápež od r. 2005)

jeho si médiá podávali odpočiatku: už pri jeho zvolení ho očierňovali rečami, že bol v Hitlerjugend (Hitlerova mládež), čo bola čistá manipulácia, keďže v Hitlerjugend boli vtedy všetci povinne: bolo to ako naši pionieri... Ako to vysvetlil aj jeho brat Georg Ratzinger, že B16 sa stal členom HJ automaticky dovŕšením 14. roku života, podľa vtedajších zákonov, avšak nenavštevoval ich mítingy (zdroj: Catholic News 2008-09-29, "Benedict did not attend Hitler Youth: Georg Ratzinger", http://www.cathnews.com/article.aspx?aeid=9254).

Podobne keď bol v r. 1943 zapísaný do mládežníckej Flakhelfer tak z nej dezertoval k Američanom (zdroj: Allen, John L. Jr, National Catholic Reporter 1999-04-16, "The Vatican's Enforcer," http://www.natcath.com/NCR_Online/archives/041699/041699a.htm).

Očierňovači šírili po nete napr. fotku "Hailujúceho Ratzingera", a pritom to bola účelovo manipulatívne vystrihnutá fotka z obrázku, kde spolu so svojim bratom dávali kňazské požehnanie:
_______________

Veľké manipulácie médií boli aj vtedy, keď B16 sňal exkomunikáciu z lefébristických biskupov. Médiá vtedy účelovo zverejnili interview - dovtedy nezverejnené - v ktorom jeden z tých biskupov vyjadril pochybnosti o tom, či nacisti používali plyn. Vravel, že na to nie sú dôkazy, že si to nevie predstaviť, atď... A tak médiá potom aj správu o sňatí exkomunikácie preznetovali ako "rehabilitovanie popieračov holokaustu"... hoci ich exkomunikácia nemala vôbec nič spoločné s ich názormi na holokaust...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
Beneditkova prednáška v Regensburgu

V roku 2006 mal Benedikt XVI prednášku v Regensburgu, jej celé znenie je tu:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_en.html
okrajovo v nej zmieňoval diskusiu jedného patriarchu z moslimami, kde médiá vytrhli z kontextu jeden výrok toho patriarchu a prezentovali to ako Benediktove vlastné slová a názory - čo vyvolalo po celom svete masové protesty a odsudzovania Benedikta http://en.wikipedia.org/wiki/Regensburg_lecture i v našich buvároch - a pritom to nebolo Benediktovo vyjadrenie jeho názoru, ale v kontexte išlo Beneditkovi o niečo úplne úplne iné: ako vysvetľuje to aj v poznámke pod článkom k tomuto bodu, kde vyslovuje i ľútosť nad tým, že táto pasáž bola vytrhnutá z kontextu i vyjadrenie dúfania, že čitateľovi celého textu musí byť jasné, že to len citoval z polemiky, do ktorej nechcel vstupovať, ale bol to len úvod k niečomu úplne inému, čo sa tam rozoberalo následne, a o to mu išlo.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
Benedikt XVI o kondómoch

V rokoch 2009 a 2010 médiá "riešili" Benediktove výroky o kondómoch. tak v r. 2009 vytrhli z kontextu a neuvážene zosmiešňovali nasledovný červenou zvýraznený výrok:
B16. interview z 17.03.2009 píše:
Otázka: Vaša Svätosť, medzi mnohé neduhy, ktoré trápia Afriku, patrí predovšetkým šírenie AIDS. Postoj Katolíckej Cirkvi o tom, ako proti nemu bojovať, je často považovaný za nereálny a neúčinný.

Odpoveď: Povedal by som, že naopak: Myslím, že najúčinnejšia, v súčasnom boji proti AIDS je práve Katolícka Cirkev, s jej hnutiami a rozmanitými organizáciami. Mám na mysli komunitu sv. Egídia, ktorá robí tak veľa - viditeľne i neviditeľne - v boji proti AIDS, taktiež Kamilliáni a mnohí ďalší, všetky sestry, ktoré sa starajú o chorých... Povedal by som, že nie je možné prekonať problém AIDS iba s peniazmi - hoci potrebnými - ak chýba ľudský rozmer, ak Afričania nepomáhajú (osobnou zodopovednosťou), nemožno ho prekonať s distribúciou kondómov, naopak zhoršia to. Riešenie musí byť dvojaké: po prvé, humanizácia sexuality, ako ľudská a duchovná obnova, ktorá so sebou prináša nový spôsob, ako sa správať medzi sebou navzájom a po druhé: ozajstné priateľstvo prinášané všetkým, trpiacim, a vôľu urobiť obetu a sebazápor, aby sa zmierili s utrpením. A to sú faktory, ktoré pomáhajú a priniesť skutočný pokrok: naše dvojaké úsilie obnoviť humánnosť vnútorne, dať duchovnú a ľudskú silu pre vlastné riadenie tiel nás a iných, a schopnosť trpieť trpieť s trpiacimi, ostať prítomný v situáciách skúšok. Toto sa mi vidí byť správnou odpoveďou a Cirkev to robí, a tak ponúka veľký a dôležitý prínos. Ďakujeme všetkým, ktorí tak činia.
____________
Santità, tra i molti mali che travagliano l’Africa, vi è anche e in particolare quello della diffusione dell’Aids. La posizione della Chiesa cattolica sul modo di lottare contro di esso viene spesso considerata non realistica e non efficace.
Io direi il contrario: penso che la realtà più efficiente, più presente sul fronte della lotta contro l’Aids sia proprio la Chiesa cattolica, con i suoi movimenti, con le sue diverse realtà. Penso alla Comunità di Sant’Egidio che fa tanto, visibilmente e anche invisibilmente, per la lotta contro l’Aids, ai Camilliani, a tante altre cose, a tutte le Suore che sono a disposizione dei malati … Direi che non si può superare questo problema dell’Aids solo con soldi, pur necessari, ma se non c’è l’anima, se gli africani non aiutano (impegnando la responsabilità personale), non si può superarlo con la distribuzione di preservativi: al contrario, aumentano il problema. La soluzione può essere solo duplice: la prima, una umanizzazione della sessualità, cioè un rinnovo spirituale e umano che porti con sé un nuovo modo di comportarsi l’uno con l’altro; la seconda, una vera amicizia anche e soprattutto per le persone sofferenti, la disponibilità, anche con sacrifici, con rinunce personali, ad essere con i sofferenti. E questi sono i fattori che aiutano e che portano visibili progressi. Perciò, direi questa nostra duplice forza di rinnovare l’uomo interiormente, di dare forza spirituale e umana per un comportamento giusto nei confronti del proprio corpo e di quello dell’altro, e questa capacità di soffrire con i sofferenti, di rimanere presente nelle situazioni di prova. Mi sembra che questa sia la giusta risposta, e la Chiesa fa questo e così offre un contributo grandissimo ed importante. Ringraziamo tutti coloro che lo fanno.
--- http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20090317_africa-interview_it.html
___________________
Q. – Your Holiness, among the many ills that beset Africa, one of the most pressing is the spread of Aids. The position of the Catholic Church on the way to fight it is often considered unrealistic and ineffective.
A. – I would say the opposite. I think that the most efficient, most truly present player in the fight against Aids is the Catholic Church herself, with her movements and her various organizations. I think of the Sant’Egidio community that does so much, visibly and also behind the scenes, in the struggle against Aids, I think of the Camillians, and so much more besides, I think of all the Sisters who take care of the sick. I would say that this problem of Aids cannot be overcome merely with money, necessary though it is. If there is no human dimension, if Africans do not help [by responsible behaviour], the problem cannot be overcome by the distribution of prophylactics: on the contrary, they increase it. The solution must have two elements: firstly, bringing out the human dimension of sexuality, that is to say a spiritual and human renewal that would bring with it a new way of behaving towards others, and secondly, true friendship offered above all to those who are suffering, a willingness to make sacrifices and to practise self-denial, to be alongside the suffering. And so these are the factors that help and that lead to real progress: our twofold effort to renew humanity inwardly, to give spiritual and human strength for proper conduct towards our bodies and those of others, and this capacity to suffer with those who are suffering, to remain present in situations of trial. It seems to me that this is the proper response, and the Church does this, thereby offering an enormous and important contribution. We thank all who do so.
--- http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20090317_africa-interview_en.html
Dr. Edward C. Green, director of Harvard's HIV Prevention Research Project, hoc sám sa hlásiaci k liberálom a obhajcom kondómov, predsa keď videl, ako amatérske bulváry po celom svete vysmievajú pápeža za uvedený výrok, tak napísal fundovaný článok (publikovaný v The Washington Post) s názvom: "Pápež mal pravdu" (The Pope Was Right)!
  Edward C. Green, 29.3.2009 píše:
  Kondómy, HIV-AIDS a Afrika - Pápež mal pravdu!

  Keď sa pápež Benedikt XVI tento mesiac vyjadril, že distribúcia kondómov nepomáha, ba môže zhoršiť šírenie HIV / AIDS v Afrike, spustil búrku protestov. ... Ale v skutočnosti súčasné empirické dôkazy ho podporujú!

  My, liberáli, ktorí pracujú v oblasti globálnej HIV / AIDS a plánovania rodiny, by sme podľahli hroznému profesionálnemu riziku, ak pôjdeme v tejto deliacej téme proti pápežovi: Kondóm sa stal symbolom slobody a - spolu s antikoncepciou - ženskej emancipácie, takže tí, ktorí spochybňujú "ortodoxnosť kondómu" sú obvinení z toho, že sú proti týmto veciam. Moje komentáre sú však len o otázke kondómov používaných na zastavenie šírenia AIDS v Afrike - nie inde.

  V roku 2003, Norman Hearst a Sanny Chen z univerzity v Kalifornii vykonali štúdium účinnosti kondómov pre AIDS program Spojených národov a našli žiadny dôkaz, že by kondómy fungovali ako primárne HIV-preventívne opatrenie v Afrike. UNAIDS ticho poprel štúdiu ... a odvtedy významnejšie články v ostatných časopisoch ako Lancet, Science a BMJ potvrdili, že kondómy nefungujú ako primárne opatrenie v šírení AIDS v populácii Afriky. V roku 2008 v článoku v Science s názvom "Reassessing HIV Prevention" 10 AIDS expertov prišlo k záveru, že "používanie kondómov nedosiahlo dostatočnú úroveň - dokonca ani po mnohých rokoch šírenia a často agresívnej propagácie - aby vytvorilo merateľné spomalenie nových infekcií u všeobecnených epidémiách subsaharskej Afriky."

  Dovoľte mi, aby som sa rýchlo dodal, že kondómy sú účinné v krajinách ako je Thajsko a Kambodža, kde je najviac HIV prenášaného komerčném sexom, a kde to bolo možné politicky vymáhať 100 percentné použitie kondómov v bordeloch (ale nie mimo nich). Teoreticky by šírenie kondómov malo fungovať všade. A intuitívne by použitie kondómu malo byť lepšie ako jeho nepoužite. Avšak to nie je to, čo ukazujú výskumy v Afrike!

  Prečo nie?

  - Jedným z dôvodov je "riziko kompenzácie." To znamená, že keď si ľudia myslia, že sú v bezpečí, keď použijú kondóm - aspoň niekedy - tak skutočne začnú vykonávať sex rizikovejšie.


  - Ďalším faktorom je, že ľudia len zriedka používajú kondómy v ustálených vzťahoch, pretože to by znamenalo nedostatok dôvery. (A ak používanie kondómov rastie, je to možné, že sme svedkami nárastu príležitostného či komerčného sexu). Avšak, to sú tie vzťahy, ktoré činia Afriku najviac epidemickú. Tam je väčšina HIV infekcií v bežnej populácii, nie u vysoko rizikových skupín, ako sú prostitútky, homosexuáli či osoby s injekčnými drogami. A vo významnejšom rozsahu afrických populácií majú ľudia dva alebo viac pravidelných sexuálnych partnerov, ktorí sa v ​​čase prekrývajú. V Botswane, ktorý má celosvetovo jedenu z najvyšších mier HIV, 43 percent mužov a 17 percent opýtaných žien mali dva alebo viac pravidelných sexuálnych partnerov v predchádzajúcom roku. Takýchto viac súbežných sexuálnych partnerov znamená gigantickú neviditeľnú sieť vzťahov, prostredníctvom ktorých sa HIV / AIDS šíri. Štúdia v Malawi ukázala, že priemerný počet sexuálnych partnerov bol o niečo málo cez dva, plné dve tretiny tejto populácie sú prepojené prostredníctvom týchto prekrývajúcich sa sietí súbežných vzťahov.

  Takže čo v Afrike funguje? Stratégie, ktoré rozbíjajú tieto početné a súčasné sexuálne siete - alebo jednoducho povedané: vzájomne verná monogamia alebo aspoň zníženie počtu partnerov, najmä tých súčasných. "Uzavretá" či verná polygamia môže tiež fungovať.

  V Ugande skoršie veľký domáci program boja proti AIDS, ktorý začal v roku 1986, kládol dôraz na "Držať sa jedného partnera" alebo "Žiadne pastvy"(čo znamená zostať verný v polygamnom manželstve) a "Ľúbiť verne." Tieto jednoduché správy fungovali. Nedávnejšie dve krajiny s najvyšším výskytom infekcie HIV, Svazijsko a Botswana, obe začali kampane, ktoré odrádzajú ľudí od toho, aby mali viac a paralelných sexuálnych partnerov.

  Rozumejte mi, ja nie som proti kondóm. Všetci ľudia by mali mať plný prístup ku kondómom a kondómy by malo byť vždy záložnou stratégiou pre tých, ktorí nebudú alebo nemôžu zostať vo vzájomne vernom vzťahu. To bol kľúčový bod "konsenzu" v roku 2004 publikovanom a schválenom zhruba 150 svetových odborníkov AIDS, vrátane zástupcov OSN, WHO a World Bank. Títo odborníci však tiež potvrdili, že pre sexuálne aktívnych dospelých by mala byť prvou prioritou podporovanie vzájomnej vernosti. Navyše, liberáli i konzervatívci sa zhodujú, že kondómy nemôžu riešiť problémy, ktoré sú naďalej v Afrike kritické, ako je medzigeneračný sex, nerovnosti medzi pohlaviami a ukončenie domáceho násilia, znásilnenia a sexuálneho nátlaku.

  Rozhodne je na čase podávať viac dôkazmi podložených AIDS prevencí v Afrike.
  ______________
  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/27/AR2009032702825.html
  Condoms, HIV-AIDS and Africa - The Pope Was Right

  By Edward C. Green
  Sunday, March 29, 2009

  When Pope Benedict XVI commented this month that condom distribution isn't helping, and may be worsening, the spread of HIV/AIDS in Africa, he set off a firestorm of protest. Most non-Catholic commentary has been highly critical of the pope. A cartoon in the Philadelphia Inquirer, reprinted in The Post, showed the pope somewhat ghoulishly praising a throng of sick and dying Africans: "Blessed are the sick, for they have not used condoms."

  Yet, in truth, current empirical evidence supports him.

  We liberals who work in the fields of global HIV/AIDS and family planning take terrible professional risks if we side with the pope on a divisive topic such as this. The condom has become a symbol of freedom and -- along with contraception -- female emancipation, so those who question condom orthodoxy are accused of being against these causes. My comments are only about the question of condoms working to stem the spread of AIDS in Africa's generalized epidemics -- nowhere else.

  In 2003, Norman Hearst and Sanny Chen of the University of California conducted a condom effectiveness study for the United Nations' AIDS program and found no evidence of condoms working as a primary HIV-prevention measure in Africa. UNAIDS quietly disowned the study. (The authors eventually managed to publish their findings in the quarterly Studies in Family Planning.) Since then, major articles in other peer-reviewed journals such as the Lancet, Science and BMJ have confirmed that condoms have not worked as a primary intervention in the population-wide epidemics of Africa. In a 2008 article in Science called "Reassessing HIV Prevention" 10 AIDS experts concluded that "consistent condom use has not reached a sufficiently high level, even after many years of widespread and often aggressive promotion, to produce a measurable slowing of new infections in the generalized epidemics of Sub-Saharan Africa."

  Let me quickly add that condom promotion has worked in countries such as Thailand and Cambodia, where most HIV is transmitted through commercial sex and where it has been possible to enforce a 100 percent condom use policy in brothels (but not outside of them). In theory, condom promotions ought to work everywhere. And intuitively, some condom use ought to be better than no use. But that's not what the research in Africa shows.

  Why not?

  One reason is "risk compensation." That is, when people think they're made safe by using condoms at least some of the time, they actually engage in riskier sex.

  Another factor is that people seldom use condoms in steady relationships because doing so would imply a lack of trust. (And if condom use rates go up, it's possible we are seeing an increase of casual or commercial sex.) However, it's those ongoing relationships that drive Africa's worst epidemics. In these, most HIV infections are found in general populations, not in high-risk groups such as sex workers, gay men or persons who inject drugs. And in significant proportions of African populations, people have two or more regular sex partners who overlap in time. In Botswana, which has one of the world's highest HIV rates, 43 percent of men and 17 percent of women surveyed had two or more regular sex partners in the previous year.

  These ongoing multiple concurrent sex partnerships resemble a giant, invisible web of relationships through which HIV/AIDS spreads. A study in Malawi showed that even though the average number of sexual partners was only slightly over two, fully two-thirds of this population was interconnected through such networks of overlapping, ongoing relationships.

  So what has worked in Africa? Strategies that break up these multiple and concurrent sexual networks -- or, in plain language, faithful mutual monogamy or at least reduction in numbers of partners, especially concurrent ones. "Closed" or faithful polygamy can work as well.

  In Uganda's early, largely home-grown AIDS program, which began in 1986, the focus was on "Sticking to One Partner" or "Zero Grazing" (which meant remaining faithful within a polygamous marriage) and "Loving Faithfully." These simple messages worked. More recently, the two countries with the highest HIV infection rates, Swaziland and Botswana, have both launched campaigns that discourage people from having multiple and concurrent sexual partners.

  Don't misunderstand me; I am not anti-condom. All people should have full access to condoms, and condoms should always be a backup strategy for those who will not or cannot remain in a mutually faithful relationship. This was a key point in a 2004 "consensus statement" published and endorsed by some 150 global AIDS experts, including representatives the United Nations, World Health Organization and World Bank. These experts also affirmed that for sexually active adults, the first priority should be to promote mutual fidelity. Moreover, liberals and conservatives agree that condoms cannot address challenges that remain critical in Africa such as cross-generational sex, gender inequality and an end to domestic violence, rape and sexual coercion.

  Surely it's time to start providing more evidence-based AIDS prevention in Africa.

  The writer is a senior research scientist at the Harvard School of Public Health.
interview s týmto odborníkom publikoval aj William Crawley na BBC v článku s názvom: "Pápež mal o kondómoch pravdu, tvrdí Harvardský expert na HIV" (The pope was right about condoms, says Harvard HIV expert: http://www.bbc.co.uk/blogs/ni/2009/03/aids_expert_who_defended_the_p.html), btw. na otázku, či Harvard neukončí jeho projekt z dôvodu jeho "politickej nekorektnosti" tam odpovedal: "Vždy som bol politicky nekorektný: vždy som spochybňoval autoritu a snažil sa hovoriť pravdu bez ohľadu na následky." ("My position is very politically incorrect. I have always been politically incorrect. I have always questioned authority and tried to speak truth to power whatever the consequences.")...

Je jasné, že pápežovi išlo presne o tamto, že púhe kondómy nie sú riešením, ale môžu ľudí skôr ešte viac motivovať k promiskuite, čo vzhľadom na to, že stále nie sú 100% spoľahlivé, by problém úplne nevyriešilo, a takto by sa mohli nakaziť aj takí, ktorí by sa ináč (keby neboli kondómami povzbudení k väčšej promiskuite) nenakazili. A že v Afrike je to obzvlášť vážnym problémom.

Na strane druhej, samozrejme, že pre jednotlivca, ktorý by aj tak mal promiskutiný sex, by sex s kondómom bol (z pohľadu rizika nákazy HIV) bezpečnejší ako bez kondómu: toto pápež nikdy nepoprel, a ani by nepoprel, keďže to je triviálny fakt, ktorý je jasný každému inteligentnúmu človeku, akým B16 rozhodne je.

Podrobnejšie sa k tomu vyjadril o pár mesiacov neskôr v interview s iným novinárom (Peter Seewald), ktorý je publikovaný v jeho knihe "Svetlo sveta".
  Citácia:
  Peter Seewald:
   "Pri príležitosti svojej cesty do Afriky v marci 2009 sa Vatikánska politika boja proti AIDS stala opäť terčom kritiky médií. Dvadsať päť percent všetkých obetí AIDS po celom svete, sú dnes liečené v katolíckych zariadeniach. V niektorých krajinách, napr. ako je Lesotho, štatistika je 40 percent. V Afrike ste uviedli, že Cirkevné tradičné učenie sa ukazuje byť jediným istým spôsob, ako zastaviť šírenie HIV. Kritici, vrátane kritiky z vlastných cirkevných radov, namietajú, že je šialenstvom zakázať vysoko rizikovej populácii používať kondómy."
  Benedikt XVI:
   "Mediá úplne ignorovali zvyšok cesty do Afriky z dôvodu jediného výroku. Niekto sa ma vtedy totiž spýtal, prečo Katolícka Cirkev prijíma nereálne a neúčinné stanovisko o AIDS. V tom bode som sa skutočne cítil, že išlo o provokáciu, pretože Cirkev robí viac než ktokoľvek iný. A za tým si stojím, pretože je to jediná inštitúcia, ktorá pomáha ľuďom z tak blízka a konkrétne s prevenciou, vzdelávaním, pomocou, radami a doprovodom. A pretože je na špičkovej úrovni v starostlivosti o obete AIDS, najmä deti s AIDS.

   Mal som možnosť navštíviť jedno z týchto oddelení a hovoriť s pacientmi. To bola skutočná odpoveď: Cirkev robí viac než ktokoľvek iný, pretože ona nehovorí z tribunálu novinových článkov, ale pomáha svojim bratom a sestrám, kde sú v skutočnom utrpení. V mojich pripomienkach som nerobil všeobecné vyhlásenie o probléme kondómu, ale len povedal - a to je to, čo spôsobilo taký veľký odpor - že nemôžeme vyriešiť problém tým, že distribuuje kondómy. Oveľa viac je potrebné urobiť: Musíme byť blízko k ľuďom, musíme ich viesť a pomáhať im, a musíme to ako pred, tak aj po tom ako sa nakazia.

   Ako v skutočnosti viete, ľudia sa môžu dostať ku kondóm, keď chcú, aj tak. Ale to len dokazuje, že kondómy samy o sebe neriešia problém samotný. Viac sa musí stať. Medzitým samotná svetská sféra sama vyvinula tzv. teóriu ABC: Abstinuj-Buď verný-Condom, kde sa kondóm chápe iba ako posledná možnosť, keď ostatné dva body nebudú. To znamená, že naprostá fixácia na kondóm znamená banalizáciu sexuality, ktorá je koniec koncov práve tým nebezpečným zdrojom postoja, ktorý už nevidí sexualitu ako prejav lásky, ale len akási droga, ktorú si ľudia sami sebe spravujú. To je dôvod, prečo boj proti banalizácii sexuality je tiež súčasťou boja, aby sa zabezpečilo, že sexualita je považovaná za pozitívnu hodnotu, a aby mohla mať pozitívny účinok na celé ľudské bytie.

   Môže byť dôvod v prípade niektorých jednotlivcov, napr. keď prostitút(ka) používa kondóm, kde toto môže byť prvým krokom k nasmerovaniu k moralizáciu, prvým predpokladom zodpovednosti na ceste k obnoveniu vedomia, že nie všetko je dovolené a že nikto nemôže robiť čokoľvek chce. Ale to naozaj nie je spôsob ako sa vysporiadať so zlom nákazy HIV, to môže byť len dosiahnuté len humanizáciou sexuality."

  Peter Seewald: "Vravíte teda, že Katolícka Cirkev v skutočnosti nie je v zásade proti používaniu kondómov?"

  Benedikt XVI: "Ona to samozrejme nepokladá za reálne a morálne riešenie, ale v niektorých prípadoch, keď je zámerom znížiť riziko infekcie, to však môže byť prvý krok na ceste k inej, humánnejšej sexualite."
  _____________
  anglický preklad talianskeho originálu: Light of the World, pp. 117-119.
  http://piadesolenni.com/pope-oks-condoms/

  [Peter Seewald:] On the occasion of your trip to Africa in March 2009, the Vatican’s policy on Aids once again became the target of media criticism. Twenty-five percent of all Aids victims around the world today are treated in Catholic facilities. In some countries, such as Lesotho, for example, the statistic is 40 percent. In Africa you stated that the Church’s traditional teaching has proven to be the only sure way to stop the spread of HIV. Critics, including critics from the Church’s own ranks, object that it is madness to forbid a high-risk population to use condoms.

  [Benedict XVI]:
   The media coverage completely ignored the rest of the trip to Africa on account of a single statement. Someone had asked me why the Catholic Church adopts an unrealistic and ineffective position on Aids. At that point, I really felt that I was being provoked, because the Church does more than anyone else. And I stand by that claim. Because she is the only institution that assists people up close and concretely, with prevention, education, help, counsel, and accompaniment. And because she is second to none in treating so many Aids victims, especially children with Aids.

   I had the chance to visit one of these wards and to speak with the patients. That was the real answer: The Church does more than anyone else, because she does not speak from the tribunal of the newspapers, but helps her brothers and sisters where they are actually suffering. In my remarks I was not making a general statement about the condom issue, but merely said, and this is what caused such great offense, that we cannot solve the problem by distributing condoms. Much more needs to be done. We must stand close to the people, we must guide and help them; and we must do this both before and after they contract the disease.

   As a matter of fact, you know, people can get condoms when they want them anyway. But this just goes to show that condoms alone do not resolve the question itself. More needs to happen. Meanwhile, the secular realm itself has developed the so-called ABC Theory: Abstinence-Be Faithful-Condom, where the condom is understood only as a last resort, when the other two points fail to work. This means that the sheer fixation on the condom implies a banalization of sexuality, which, after all, is precisely the dangerous source of the attitude of no longer seeing sexuality as the expression of love, but only a sort of drug that people administer to themselves. This is why the fight against the banalization of sexuality is also a part of the struggle to ensure that sexuality is treated as a positive value and to enable it to have a positive effect on the whole of man’s being.

   There may be a basis in the case of some individuals, as perhaps when a male prostitute uses a condom, where this can be a first step in the direction of a moralization, a first assumption of responsibility, on the way toward recovering an awareness that not everything is allowed and that one cannot do whatever one wants. But it is not really the way to deal with the evil of HIV infection. That can really lie only in a humanization of sexuality.

  [Peter Seewald:] "Are you saying, then, that the Catholic Church is actually not opposed in principle to the use of condoms?"

  [Benedict XVI]: She of course does not regard it as a real or moral solution, but, in this or that case, there can be nonetheless, in the intention of reducing the risk of infection, a first step in a movement toward a different way, a more human way, of living sexuality.
Médiá samozrejme opäť vytrhli z celého vyjadrenia len jednu vetičku (tú modrou označenú) a vyrobili z toho senzačné správy o revolučnej zmene názoru pápeža/Cirkvi na kondómy, úplne pri tom zamlčali ten zvyšok, že pápež to nepokladá za niečo morálne, ani za opravdivé riešenie problému ako takého.

A to, že narozdiel od svojho skoršejho vyjadrenia teraz spomenul, že v jednotlivých prípadoch - keď by niekto aj tak mal sex, napr. prostitút(ka) - kondóm môže pomôcť v prevencii: to je samozrejmá vec, ktorú ani vtedy nepoprel a je každému jasná, takže o tom hovoriť ani nemusel, hlavne však to jeho prvé vyjadrenie bolo na úplne inú otázku, totiž nie na otázku o kondómoch - ako v tom druhom prípade - ale na otázku o tom, že katolícke riešenie je neúčinné: a práve tomu v tej prvej odpovedi oponoval, keď obhajoval katolícke metódy ako najúčinnejšie, kým kondómy tam spomínal len okrajovo, kde poukázal na ich negatíva oproti katolíckym metódam, a síce, že kondómy nevykoreňujú problém ako celok, ba ešte môžu problém aj zhoršovať, keďže sami o sebe skôr len podporujú promiskuitu, ktorá je tou príčinou toho všetkého zla. Avšak nebola tá prvá odpoveď nejakou odpoveďou na kondómy, ale len stručne tam zmienil ich problém. Tuná však, keď odpovedal výslovne na otázku kondómov, tak zmienil výslovne aj tamtie samozrejmosti: no naďalej trval na tom, že nie sú morálne, ani nie sú opravdivým riešením problému ako takého.

O žiadnej "revolučnej zmene" pápežových postojov sa teda nedá hovoriť: ju sa snažili nahovoriť len médiá, ktorí nemali ani toľko inteligencie, aby pochopili prečítanému textu, resp. zámerne svojich čitateľov manipulovali prekrúcaniami a vytrhávaním z kontextu...

Na manipulácie médií upozornil aj pápežov hovorca Lombardi, ktorý vo svojej nóte prakticky len zopakoval to, čo pápež hovoril v celkovom kontexte:
  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20101123011

  Nóta P. Federica Lombardiho SJ, o vyjadrení Svätého Otca ohľadne používania prezervatívov
  P:3, 23. 11. 2010 10:38, ZAH

  „Na konci 11. kapitoly knihy Svetlo sveta pápež odpovedá na dve otázky ohľadne boja proti AIDS a používania prezervatívov, otázky týkajúce sa diskusie nadväzujúcej na pápežove slová, ktoré povedal o tejto téme počas svojej cesty do Afriky v roku 2009.“

  „Pápež jasne zdôrazňuje, že vtedy nemal v úmysle zaujať nejaký postoj ohľadne problému prezervatívov vo všeobecnosti, ale chcel zdôrazniť, že problém AIDS nemožno vyriešiť iba šírením prezervatívov, lebo treba urobiť oveľa viac: robiť prevenciu, vychovávať, pomáhať, radiť, byť nablízku ľuďom, či už preto, aby neochoreli, ale aj vtedy, keď už sú chorí.“

  „Pápež konštatuje, že aj v mimocirkevnom kontexte sa rozvinulo podobné povedomie, ako to vidno z tzv. teórie ABC (abstinencia – byť verný – kondóm), v ktorej prvé dve skutočnosti (abstinencia a vernosť) sú oveľa dôležitejšie a pre boj proti AIDS podstatné, zatiaľ čo prezervatív je na poslednom mieste, a slúži ako východisko vtedy, keď prvé dve chýbajú. Treba si teda jasne uvedomiť, že prezervatív nie je riešením tohto problému.“

  „Pápež ďalej rozširuje svoj pohľad a trvá na tom, že sústreďovanie sa iba na prezervatív sa rovná znehodnoteniu sexuality, ktorá stráca svoj význam ako prejav lásky medzi dvoma osobami a stáva sa akoby ,drogou’. Bojovať proti takémuto znehodnoteniu sexuality je ,súčasťou veľkého úsilia o to, aby bola sexualita hodnotená pozitívne a mohla plniť svoju pozitívnu úlohu v celistvosti ľudského bytia‘.“

  „Vo svetle tohto širšieho a hlbšieho pohľadu na ľudskú sexualitu a na s ňou súvisiace dnešné problémy pápež potvrdzuje, že ,prirodzene Cirkev nepovažuje prezervatívy za skutočné a morálne riešenie‘ problematiky AIDS“.

  „Zároveň pápež uvažuje o výnimočnej situácii, v ktorej praktizovanie sexuality predstavuje pre život druhého skutočné riziko. V takom prípade pápež morálne neospravedlňuje nezriadené praktizovanie sexuality, ale považuje používanie prezervatívov na zmenšenie rizika nákazy za ,prvý akt zodpovednosti‘ a ,prvý krok na ceste k humánnejšej sexualite’, na rozdiel od ich nepoužívania, ktoré by ohrozilo život toho druhého“.

  „Preto nemôže byť pápežovo odôvodnenie definované ako revolučná zmena názoru“.
A podobne aj iní, napr.: http://www.zenit.org/en/articles/benedict-xvi-condoms-and-the-light-of-the-world
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
Kardináli nepodali ruku Benediktovi XVI

Rôzne konšpiračné teórie o tom, prečo Benedikt XVI "naozaj" odstúpil, uvádzali aj jedno manipulatívne video z youtubu, kde pápež 22.9.2011 v Nemecku sa spolu s kardinálmi zvítavali s nemeckým prezidentom: kardináli podali ruku prezidentovi, avšak pápežovi už väčšina z nich ruku nepodala:Video je podozrivé už hneď odpočiatku, keďže prvým kardinálom je tam pápežov sekretár Tarcisio Bertone, a to už hádam ani najväčší konšpirátor nemôže vážne myslieť, že by Bertone chcel ponižovať pápeža a ešte k tomu verejne. A naozaj, keď si človek pozrie celé video: http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_7B2RY5PY - tak mu je jasné, o čo išlo naozaj: išlo o uvítací ceremoniál, na ktorom boli dva zástupy, jedným boli politickí hodnostári a druhým boli kardináli: najprv nemecký prezident kráčajúc vedľa pápeža predstavoval pápežovi politických hodnostárov, a tí si podávali ruku s pápežom, avšak už nie s prezidentom, ktorý ich len predstavoval pápežovi! - a hneď za tým prešli k druhému zástupu, kde sa vymenili a pápež presne analogicky predstavoval prezidentovi svojich kardinálov a tí si mali podať ruku s prezidentom, no nie už s pápežom, ktorý ich len predstavoval: avšak niektorí kardináli omylom po podaní ruky prezidentovi ju automaticky podali aj pápežovi: to však bol ich omyl... pápežova ruka ani nebola nastavená na podávanie, ale len predstavovacím spôsobom poukazovala na jednotlivých kardinálov, analogicky ako to robil pred tým prezident. Žiadna senzácia sa teda nedeje, len pár kardinálov sa zmýlilo a v rozpore s protokolom podalo pápežovi ruku aj vtedy, kedy nemalo.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
pápež František: jeho inaugurácia a "list poľských biskupov"

o. Jozef Šoška napísal výstižný komentár k bulvánemu článku:konštatujúc:
o. Jozef Šoška píše:
to je trapne somarsky clanok. Veta :"Pripomína, že keď chcel jeden z kňazov nového pápeža po jeho zvolení dekorovať pelerínou lemovanou hranostajom, dostalo sa mu odpovede, že "karneval sa skončil"." je klamstvo, papez odpovedal v skutocnosti slovami : "ďakujem, radšej nie" ("grazie, preferisco di no")

a tie slova o cirkvi a charite, ako keby polski biskupi vytvorili nejaku tez proti papezovi, je nie omyl, ale sprosty zamer autora clanku, ktory je diletant a nie profesionalny zurnalista. Totiz tu vetu, ze Cirkev nie je charita je veta, aku vyslovil tento papez po svojom zvoleni. Doslovne povedal: "ak nevyznavame Jezisa Krista, nic nam neosozi. Staneme sa len ubohou NGO (mimovládna organizácia), ale nie Cirkvou, Kristovou nevestou." A tuto jeho myslienku biskupi pouzili.


Cely obsah toho listu polskych biskupov sa da najst e precitat, ale tosi ma zamer vybrat par veci a interpretovat ich mimo kontextu a umysla autorov. Ked ho volili, dobre poznali jeho osobnostny profil, a ked ho zvolili daleko poza 2/3 vacsinu, tak to o comsi svedci. To, ze novy papez stve niektorych ludi (ci katolikov ci liberalov) je fakt. Ale nic nove pod slnkom. Ale ked sa uz neda medialne napadat papez, tak sa aspon vytvori obraz rozporu medzi nim, jednotlivcom, a vsetkymi ostatnymi, tymi zlymi. Ved ako inak uzivit zauzivany medialny obraz zlej cirkvi a ako inak obalamutit blogerov, co si nic neoveria, len okomentuju clanok, ktory nevie priniest poriadne a overene informacie. Ak chcete blogeri blogovat, tak si veci overujte, inak tu pisete vo vetre veternych mlynov z Don Quijota. To, ze sa niektorym ludom aj spomedzi cirkevnych hodnostarov papez vidi radikalny v ponizenosti, a im to nesedi, moze byt pravda, ale aspon im ukaze, ze to je mozne aj inak. Ale aby zurnalisti vytvarali za kazdu cenu akysi rozpor v Cirkvi, je nahluple. A Agrikola, Cirkev sa uz postarala o noveho papeza. Ved si ho zvolila a vedela koho. Si az prilis potopeney vo svojich konspiracnych teoriach.

teda pani Malachovska, to je trape od Vas. Ten list ste si mali sama precitat najpr. Ten list napisali polski biskupi nie papezovi, ale veriacim. Cituju a rozvijaju posolstvo noveho papeza. A Vy tam pletiete legendy , ktore si ani sama neoverite. To, ze aj niekotrym biskupom moze jeho spravanie vadit, moze byt pravda. Ale to co pisete, a ako to pisete ste si ako zurnalistka mohli overit a pisat ako to je. Nie ako chcete, aby to bolo.

pani Malachovska by mala citat nielen Gazeta Wyborcza , a vytvarat clanok z clanku, ale ist ku zdrojom, Aj tie su dosptupne. Takto to je sice rychlejsie a lacnejsie, ale voci citatelom a pravde aj menej zodpovednejsie.
pozn.: originálny text inkriminovaného listu poľských biskupov je tu:v liste sa mimi iné vraví: „Poslaním Katolíckej cirkvi je solidarita s chudobnými. Toto cirkevné spoločenstvo však nie je žiadnou charitatívnou organizáciou. Jej najdôležitejšou úlohou je hlásanie spásy chudobných a evanjelia.“ A ešte: „Materiálne potreby ľudí v núdzi dokážu podstatne lepšie uspokojiť iné organizácie ako cirkev.“ A tiež varšavský arcibiskup, kardinál Kazimierz Nycz povedal: „Pápež František chce chudobnú cirkev, to však neznamená, že ju zbaví bohatých ľudí, ani to, že sa začne zbavovať kultúrnych pamiatok nahromadených Vatikánom za uplynulých dve tisíc rokov.“ - a tak to je, a hlavne: bolo to adresované "ich veriacim", nie pápežovi, ktorému je to predsa jasné a nepopiera to, ale naopak: od neho to prebrali...

_____________

Podobne všelijaké reči, že je murár, či čo, pritom to, čo to údajne bol, tak išlo len o ročné čestné členstvo v charitatívnej organizácii rotary, ktoré mu oni sami udelili. K murárom je však František dosť kritický, napr.:
  "Problémom je lobovanie za túto (homosexuálnu) orientáciu, lobovanie chamtivých ľudí, politické lobovanie, slobodomurárske lobovania, toľko veľa lobistických skupín. Toto je horší problém," dodal.
--- http://www.sme.sk/c/6884486/pre-papeza-nie-su-problemom-homosexuali-ale-ich-loby.html

Tiež vôbec, všetko, čo hlása, sú to kresťanské názory, nezlučiteľné s murárskymi tézami, takže je jasne proti ideám murárov a spol.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
až komicky trápna bola správa niektorých médií, že:

"Pápeža Františka obvinili z exorcizmu, ten to odmieta": http://www.webnoviny.sk/svet/papeza-frantiska-obvinili-z-exorcizmu/675132-clanok.html?from=featured_article

je to až dvojako absurdné, jednak preto, že o žiaden exorcizmus nešlo a dvak preto, že aj keby šlo o exorcizmus, tak je to vari niečo, z čoho môže byť pápež "vinný", že ho "obviňujú"?

podrobnejšie sme to rozoberali v samostnej téme: viewtopic.php?f=57&t=5385
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
"Pápež František: Aj ateisti môžu ísť do neba"

takýto manipulatívny nadpis dali bulvárne médiá u nás - papagájujúc tým svetové bulváry - správe o Františkovej homílii, v ktorej povedal:
„Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou.
Všetkých, nielen katolíkov. Všetkých!
- Otče, taktiež ateistov?, opýtate sa.
- Taktiež ateistov, všetkých. ... Kristova krv nás všetkých vykúpila!"
čo pritom nie je žiadna novota, ale je to učenie Biblie z 1Tim 2:4-6, kde aj sv. Chryzostom sa vyjadril obdobne:
  sv. Ján Chryzostom (350-407), PG 62, 537nn píše:
  "Jeden je Boh" - vraví - "a jeden Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,
  ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase"
  (1Tim 2,5-6).
  - "Čo teda? Aj za pohanov?", pýtaš sa ma.
  - Áno, určite Kristus zomrel aj za pohanov...
  - Ako teda - pýtaš sa - že neveria?
  - Lebo nechcú. No On svoje uskutočnil.
Skrátka, to, že Kristus zomrel za všetkých, čím všetkých vykúpil, to je jasné učenie Cirkvi, viď. Katechizmus §605 citujúci koncil v Quiercy z r. 853, hovorí: „Nie je, nebol a ani nebude nijaký človek, za ktorého by nebol [Kristus] trpel.“... Ale nikde sa tým nehovorí, že všetci pôjdu do neba, lebo to záleží aj od tých ľudí samotných...

Ani žiadne vyjdarenie, že "ateisti môžu ísť do neba" v celej kázni neodznelo - proste sa k tomu nevyjadroval, ale celá tá kázeň bola úplne o niečom inom. Samozrejme, Cirkev uznáva, že niekto z nevedomosti, či pod., ani nemusí byť formálnym katolíkom, a môže sa dostať do neba - o tom hovorieval aj jeho predchodca, aj koncil a aj pred tým niektorí pápeži o takýchto témach podobne pojednávali, napr. Pius IX... - ale to tam teraz F neriešil, on proste tam hovoril o inom, žiaden výrok "ateisti môžu ísť do neba" tam neodznel, bolo to prekrúcanie médií, z ktorého si médiá vyrábali ktohovie akú kontroverziu, hoci reálne tam pápež povedal len to, čo Cirkev stále učila, že Kristus zomrel za všetkých...

Čiže bola to len ďalšia vymyslená kontroverzia zo strany bulvárov:

legionar píše:
Sucasny papez zrazu zacal tvrdit, ze "aj dobri neveriaci mozu prist do Neba", hoci doterajsie oficialne "ucenie" hovori jednoznacne, ze nemaju sancu, pokial "neprijmu Krista". Tak ako ?
  Kontroverziu vyvolalo jeho vyhlásenie, že ateisti môžu ísť do neba. „Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou - všetkých, nielen katolíkov. Všetkých! Otče, taktiež ateistov?, opýtate sa. Taktiež ateistov, všetkých. A táto krv z nás robí deti Božie prvoradej kategórie,” povedal Svätý Otec. Ateisti vyhlásili, že nebo neexistuje a Vatikán vyjadrenie pápeža “upravil” s tým, že ateisti do neba nepôjdu.
  porov. aj:
   „Pán nás všetkých vykúpil Kristovou krvou - všetkých, nielen katolíkov. Všetkých! Otče, taktiež ateistov?, opýtate sa. Taktiež ateistov, všetkých. A táto krv z nás robí deti Božie prvoradej kategórie. Boli sme stvorení ako Boží obraz a Kristova krv nás všetkých vykúpila! Každý z nás má teda povinnosť konať dobro," citovalo z pápežovho vystúpenia Radio Vatikán.

   Samotná kázeň novej hlavy cirkvi nenašla u mnohých pochopenie. Negatívne reakcie nenechali na seba dlho čakať najmä kvôli rozporu s pohľadom jeho predchodcu, pápeža Benedikta XVI., ktorý sa na ateistov pozeral ako na druhoradých ľudí. K ostrej kritike na pripojila aj Medzinárodná aliancia ateistov, ktorá tvrdenie, že aj ateisti sa môžu dostať do neba, ostro odmietla.
"Medzinárodná aliancia ateistov" odmieta "Františkov výrok", ktorý pritom František nepovedal... no pekne...

Ale o tomto už máme aj samostatnú tému: viewtopic.php?f=57&t=5456
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
"Pápež František o homosexuáloch"
nαjmεnší, viewtopic.php?p=249242#p249242 píše:
Škoda, že som toto musel prečítať na "svetskom" médiu :( radiovaticana mlčí, neviem však, prečo to uvádzajú ako prelomový prístup, myslím si, že Cirkev to takto chápala v podstate vždy...
jj, zasa sa médiá absurdne snažia vyrábať vraj senzačnú novotu a neexistujúci rozpor medzi ním a jeho predchodcom:
Citácia:
Pápež František tvrdí, že homosexuáli by nemali byť odsudzovaní. Iná orientácia podľa neho nie je problémom. "Ak je niekto gay a hľadá Boha a koná dobro, kto som ja, aby som ho súdil?" povedal pápež František novinárom počas letu z Brazílie do Vatikánu.

Jeho poznámky na adresu homosexuálov sú teda oveľa zmierlivejšie, ako mal jeho predchodca v tejto otázke.

František v lietadle pred novinármi bránil homosexuálov pred diskrimináciou. Odvolával sa na katechizmus katolíckej cirkvi, podľa ktorej homosexuálna orientácia nie je hriešna, homosexuálny akt áno.
sami predsa hovoria, že F sa v tom odvolával na katechizmus - veď ten katechizmus uznával aj jeho predchodca a sám sa participoval na jeho tvorbe, tiež uznával, že homosexuálna orientácia nie je hriešna - veď za to tí ľudia zväčša nemôžu - ale až "homosexuálny akt"... Takže aké "oveľa zmierlivejšie" oproti jeho predchodcovi? :o ... škoda reči na takéto bulváre...
A) homosexualny akt je zly.
B) kto som ja, aby som sudil homosexualov?

obidve vyjadrenia su v sulade s nazorom oboch papezov, ale ak benedikt zdoraznuje A, pricom frantiskek zdoraznuje B, tak media maju pravdu a papez frantisek sa noazaj vyjadruje "ovela zmierlivejsie".
to sú už len také subjektívne dojmy, keď obaja v tej veci povedia to isté... iba že vraj "ale jeden viac zdôraznil to, druhý tamto" - a pritom dokonca aj to je často viac skôr len o tom, že čo médiá viac zdôrazňujú, čo vytrhnú z kontextu a ako to celé prezentujú, aký nadpis dávajú tým článkom - prakticky vždy nejako manipulatívny - ako to celé vykresľujú, čo ľuďom podsúvajú a sugerujú... Benedikta hrozne prekrúcali už odpočiatku, a snažili sa ho vykresľovať čo najodpudivešie pre bežných ľudí, všakovakým prekrúcaním a zosmiešňovaním... a Františka sa zasa snažia vykresliť ako nejakého odporcu Benedikta, a zasa manipulujú jeho výroky, ale teraz pre zmenu na opačnú stranu do opačného extrému...

Je to ako keby médiá prakticky tú istú sivú farbu u jedného opisovali ako len trochu slabšiu čiernu, a u druého ako slabšiu bielu farbu... Pritom u oboch by stačilo, keby len neprekrúcali, neškatuľkovali, nič manipulatívne nepodsúvali, ale len zacitovali celé znenie výrokov, keď o niečom informujú... Lebo to, ako médiá zvyknú maniplovať svojimi nadpismi, vytŕhaním z kontextu a manipulatívnymi komentármi, to je až nehoráznosť...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 6473 príspevkov
Citácia:
to sú už len také subjektívne dojmy, keď obaja v tej veci povedia to isté... iba že vraj "ale jeden viac zdôraznil to, druhý tamto" - a pritom dokonca aj to je často viac skôr len o tom, že čo médiá viac zdôrazňujú, čo vytrhnú z kontextu a ako to celé prezentujú, aký nadpis dávajú tým článkom - prakticky vždy nejako manipulatívny - ako to celé vykresľujú, čo ľuďom podsúvajú a sugerujú... Benedikta hrozne prekrúcali už odpočiatku, a snažili sa ho vykresľovať čo najodpudivešie pre bežných ľudí, všakovakým prekrúcaním a zosmiešňovaním... a Františka sa zasa snažia vykresliť ako nejakého odporcu Benedikta, a zasa manipulujú jeho výroky, ale teraz pre zmenu na opačnú stranu do opačného extrému...
...toto si veru vystihol. Zial, ludia im toto zeru a vobec sa nesnazia presvedcit sa, aka je vlastne pravda. To je vidiet aj na tomto fore...
Hore
 Profil  
 
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
Citácia:
to sú už len také subjektívne dojmy
no samozrejme ze su to subjektivne dojmy. no a co? ved kazdy predsa vie, ze ide o subjektivne dojmy, tak o co ide?

Citácia:
Pritom u oboch by stačilo, keby len neprekrúcali, neškatuľkovali, nič manipulatívne nepodsúvali, ale len zacitovali celé znenie výrokov, keď o niečom informujú
na tom co som napisal, nie je nic manipulativne, prekrucane, skatulkovane, je to uplne jednoducha interpretacia pocuteho, presne taka, aku sa dozvies ked sa pojdes do toho ria opytat beznych ludi otazku, ci sa papez frantisek vyjadruje ku gayom "ovela zmierlivejsie" nez papez benedikt.

vsetko co citas je interpretovana informacia a kazdy kto ma vsetkych 5 pokope to aj tak berie. nemoze predsa v novinach vyjst clanok s nadpisom "papez povedal:" a v clanku by bol len prepis jeho prihovoru.

ja ked si precitam ze frantisek sa vyjadruje ovela zmierlivejsie, tak si pod tym nepredstavim to, ze by tvrdil nieco, s cim benedikt nesuhlasi alebo co. predstavim si pod tym presne to, co citam - ze frantisek sa vyjadruje ovela zmierlivejsie. ked si niekto zacne k tomu vsetko mozne domyslat, je to jeho problem, ked nevie citat noviny.
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15070 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
co sa tyka sv otca a slobodomurarov
http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/svobodni-zednari-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku.html
Citácia:
Existují také organizace, které zdánlivě nemají se zednářstvím nic společného. Takovými jsou u nás především Rotary Club a Lion’s Club. Tyto organizace mají za úkol shromažďovat na místní úrovni významné osobnosti z oblasti politiky, byznysu a kultury a seznamovat se s nimi. Takové organizace, které sami zednáři nazývají „zednářská bratrstva“ jsou pak prostorem pro hledání nových adeptů zednářských lóží. Mnozí křesťané jsou naivní v tom, že když je jim nabídnuta účast v takových organizacích, nechají se klidně zlákat. Členem těchto veřejných klubů, navenek naprosto bez vztahu k zednářství, se ale ve skutečnosti může stát jen člověk, s nímž se v budoucnu do zednářské lóže nějak počítá. Je-li však někdo členem některé z těchto organizací, neznamená to nutně, že je zednářem. V tomto bodě dochází k nejčastějším nedorozuměním a také k pomluvám, které mohou mít pro jednotlivce a někdy i společnost fatální dopad.
takze aj keby bol clenom rotary este to nic neznamena a nemusi znamenat, maximalne to ze na neho nieco chystali ....
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 501 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Ďalší

Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v Katolíckej Cirkvi

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: