areopag.sk
http://areopag.sk/

Knazska vysviacka pre zeny
http://areopag.sk/viewtopic.php?f=56&t=6235
Stránka 1 z 1

Autor:  misojogi [ 05.09.2019 10:22:09 ]
Predmet príspevku:  Knazska vysviacka pre zeny

http://www.ikatolici.cz/katechismus-sveceni-zen/
uz Patristika ukazuje ze je to nerealne
http://www.ikatolici.cz/katechismus-sveceni-zen/
Svěcení žen
— 15.5.2015 310
Platně přijmouti svátost svěcení může pokřtěný muž, jenž je s to, aby svůj úmysl svobodně projevil.

Pokřtěný muž může býti vysvěcen. Bylo totiž jak ve St. tak v N. zákoně pevné přesvědčení v církvi, že pouze mužové jsou schopni ke službě oltářní. Kristus vyvolil za apoštoly muže, a tito světili muže za své nástupce. Apoštol Pavel pak rozhodně prohlásil: „Ženy ve vašich shromážděních mlčte, neboť nedopouští se jim mluviti, nýbrž podřizovati se mají, jak zákon praví.“ (1. Kor. 14, 34). „Vyučovati pak ženě nedopouštím, ani panovati, nýbrž býti v tichosti.“ (1. Tim. 2, 12).

Církev nikdy nepřivolila, aby žena byla vysvěcena na kněze. Kdyby podle božského práva byly ženy schopny kněžství přijmouti, bylo by od církve nespravedlivé je vylučovati. „Co svět světem stojí,“ dí sv. Epifanius, „nikdy nesloužila žena jako kněz Hospodinu.“ (Haeres. 79, 3; srov. Tertullian, De vel. virg. 9).

Diakonisky vyučovaly za starých dob ženy ke křtu, posluhovaly jim, když byly při křtu do vody ponořovány, dozíraly na vchod pro ženy při bohoslužbě, pečovaly o vdovy a konaly skutky dobročinné. Do tohoto úřadu byly sice za církevních obřadův uváděny, avšak tím nebyly zařaděny k duchovnímu stavu, jak sv. Epifanius svědčí: „Je sice v církvi řád diakonisek, avšak není ustanoven ke kněžskému úřadu nebo k nějakému podobnému výkonu, nýbrž aby pečoval o slušný mrav ženského pohlaví“ (l. c.)

Knězová (presbylera), biskupová (episcopa), nazývaly se matky kněží a biskupů nebo manželky, které se dobrovolně manželství zřekly, aby jejich manželé mohli se státi kněžími.

Abatyše bývaly sice slavnostním způsobem svěceny a obdržely odznaky svého úřadu, než tím nebyly zařaděny do stavu duchovního.

Tolik je nepochybně jisto, že nikdy nebyla diakoniska vysvěcena na kněze, ač církev někdy byla nucena, aby zapověděla ženám přisluhovati (rozdavat) eucharistií.

Zdroj: P. Richard Špaček, Katolická věrouka, 1922, díl III., str. 447

Autor:  misojogi [ 05.09.2019 10:22:42 ]
Predmet príspevku:  Re: Knazska vysviacka pre zeny

zaujimava je aj kniha v google
https://books.google.sk/books?id=GDRtDwAAQBAJ&pg=PT38&lpg=PT38&dq=sv%C4%9Bcen%C3%AD+abaty%C5%A1e&source=bl&ots=IFQeCZECaO&sig=ACfU3U3mqlQezng1ZfbPqUpk5Ey9zw7Q8w&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjL-tKlnLTkAhXOYlAKHSmOBnUQ6AEwA3oECAgQAQ#v=onepage&q=sv%C4%9Bcen%C3%AD%20abaty%C5%A1e&f=false

Hubert Wolf Krypta
https://www.martinus.sk/?uItem=306927
Obrázok
Kapitoly z dějin římské církve od středověku po současnost
Citácia:
Opomíjená tradice jako inspirace pro současnou církev
Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a církevní historik Hubert Wolf. Ve svém díle „sestupuje do krypty“, do hlubin církevních archivů a vynáší na světlo doklady o životě církve, v nejednom případě skryté i očím historiků. Objevuje i formy, které by mohly sloužit jako alternativní modely pro současnou církev. Zejména druhý vatikánský koncil je autorovi důkazem, že i římská církev umí osvěžit paměť a tvořivě navázat na tradice neprávem opomíjené. Na základě archivního materiálu připomíná Wolf dobu, kdy papežové bývali součástí funkčních grémií, biskupové byli voleni, kdy slovo laiků mělo svou váhu a ženám byly svěřovány významné funkce. Na deseti příkladech z různých období dějin křesťanství od středověku po současnost ukazuje, že katolictví bylo vždy schopné se vyvíjet. Připomíná i skutečnost, že katolická církev, její existenciální proud s mnoha vedlejšími rameny, byla římským centralismem svedena do jednoho řečiště teprve v 19. století. Závěrečnou kapitolu věnuje autor papeži Františkovi.

Autor:  aldot [ 09.09.2020 15:30:37 ]
Predmet príspevku:  Re: Knazska vysviacka pre zeny

toto je disciplinárna otázka. Myslím si že nech vedie Cirkev hocičo k tomu, má právo o tom rozhodnúť a v prípade potreby to zmeniť, bez ohľadu na to aby jedno alebo druhé vysvetľovala prečo.

Autor:  legionar [ 09.09.2020 17:13:46 ]
Predmet príspevku:  Re: Knazska vysviacka pre zeny

aldot píše:
toto je disciplinárna otázka. Myslím si že nech vedie Cirkev hocičo k tomu, má právo o tom rozhodnúť a v prípade potreby to zmeniť, bez ohľadu na to aby jedno alebo druhé vysvetľovala prečo.
S tym sa da suhlasit.

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/