Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Náučné témy


 [ Príspevkov: 92 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
Autor Správa
 

od 28.06.2014 21:30:22
napísal 571 príspevkov
dakl
Citácia:
Platným krstom sa k Cirkvi pripojí každý. Vylúči sa z nej smrteľným hriechom. Aj matrikový katolík sa smrteľným hriechom z Cirkvi vylúči, môže sa však do nej vrátiť sviatosťou zmierenia. Nekatolíkovi tento návrat umožní iba dokonalá ľútosť.
Ok, povedzme to inak. Ktokoľvek, kto odmietne ponuku spasenia spočívajúcu v prijatí pravej viery, nemôže byť spasený.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 25.11.2014 15:21:23
napísal 135 príspevkov
dakl píše:
Ježiš vo svojom výroku pripúšťa rozluku manželstva z dôvodu smilstva (nakoniec aj v kat. cirkvi je možná rozluka z určitých dôvodov), avšak nehovorí o zrušení manželstva. Teda nehovorí o novom manželstve.
Každý kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu

Neviem, či z daného verša je jednoznačne možné uviesť, že tu Ježiš hovorí o rozluke. Cirkev rozluku ako si sám uviedol pripúšťa a predpokladám, že z viacerých dôvodov ako len kvôli smilstvu. No ak by sme tento verš mali chápať ako Ježišove slová o rozluke, tak potom by Ježiš rozluku odsudzoval vo všetkých prípadoch okrem smilstva. Ako som už uviedol, pochybujem, že Cirkev uznáva ako dôvod rozluky jedine smilstvo...

dakl píše:
Úmyselná nevedomosť už ospravedlniteľnou nevedomosťou nie je.
Nemyslím, že v danom prípade pri vysvetľovaní daného verša ide v protestantských cirkvách o úmyselnú nevedomosť. ( kto by sám dobrovoľne zotrvával v úmyselnej nevedomosti pokiaľ sa snaží byť úprimne veriaci? Myslím, že sa snažia študovať Písmo ako vedia, avšak nemajú učiteľský úrad Cirkvi, ktorý by im to správne vysvetlil.) Myslím, že skôr ide o to, že skrátka daný verš si je možné vysvetliť aj iným spôsobom napriek ďalším veršom, ktoré si na podporu tvrdenia o nemožnosti zrušiť manželstvo uviedol. A v takomto prípade ak sú v tejto veci protestanti v omyle, rozvedú sa a uzavrú nové manželstvo, môžeme teda hovoriť, že páchajú hriech?

stefan píše:
Aj keď je Cirkev neomylná aj v otázkach mravov, morálka rastie spolu s ľudstvom, nedá sa totiž porovnávať dnešná spoločnosť a jej hodnoty so spoločnosťou a hodnotami stredoveku.
Morálka síce rastie spolu s ľudstvom, no myslím, že to isté evanjelium a podstatu Kristovho učenia mala predsa Cirkev k dispozícii aj v stredoveku. Skôr si myslím, že "istý pacifizmus" by mal byť Cirkvi vlastný. Teda pokiaľ pod pacifizmom obaja chápeme to isté. Osobne v ňom vidím snahu o zmierlivé riešenie konfliktov ( pokiaľ je to možné ). Veď sám Kristus hovorí :"Kto mečom bojuje, mečom zahynie".

stefan píše:
To je úplne v poriadku, však som Ti aj písal, že David spočiatku nebol na diskusiu o tejto bule dostatočne pripravený.
Áno viem, pamätám sa na to. Preto som uviedol minulý čas. Že nie len ja som v danej veci rozmýšľal podobne.

dakl píše:
Platným krstom sa k Cirkvi pripojí každý. Vylúči sa z nej smrteľným hriechom. Aj matrikový katolík sa smrteľným hriechom z Cirkvi vylúči, môže sa však do nej vrátiť sviatosťou zmierenia. Nekatolíkovi tento návrat umožní iba dokonalá ľútosť.
stefan píše:
Ok, povedzme to inak. Ktokoľvek, kto odmietne ponuku spasenia spočívajúcu v prijatí pravej viery, nemôže byť spasený.
Dakl, teda aby som Ťa chápal správne, aký názor zastávaš. Evanjelik, ktorý je pokrstený ( pripojený k Cirkvi ) dokonalou ľútosťou oľutuje smrteľný hriech, pričom však stále je vo svojom presvedčení ( neverí do smrti v katolícke pravdy ) môže byť podľa Teba spasený?

Inak stefan aj dakl, ako vidíte "kauzu" Sixtus V. a jeho preklad Vulgáty? Skopčím to sem...

V tom s tebou súhlasím a zároveň, keď si spomenul nariadenie, ktoré sa týka všetkých katolíkov, spomenul som si na jeden "ošemetný" prípad, ktorý sa týka tiež všetkých katolíkov. Týka sa to prekladu Biblie Vulgáty pápežom Sixtom V. Ako iste mnohí vedia, tento preklad bol dosť nepodarený s mnohými chybami, ba možno o ňom povedať, že bol v podstate nepoužiteľný. Napriek tomu ho však pápež Sixtus V. "poistil" bulou Aeternus ille kde o danom preklade hovorí, že danú ( ním upravenú verziu Vulgáty je možné považovať za ) : pravdivú, zákonnú, autentickú a nespornú pri všetkých verejných i súkromných dišputách, čítaniach kázaniach a výkladoch. Pričom, vo svojej bule vyslovene hrozil exkomunikáciou každému, kto by pri daných príležitostiach využíval inú verziu písma a zároveň hrozil exkomunikáciou každému, kto by v danej, ním upravenej verzii Vulgáty čokoľvek menil. No aby sme sa dostali k podstate veci, Sixtus V. zomiera, a jeho nástupca Klement VII. sa pustí do "opravy" Sixtovej Vulgáty plnej chýb. A práve v tom spočíva ten paradox. Jeden pápež vyhlasuje svojou bulou svoj preklad Písma za jediný možný pri daných vyššie uvedených príležitostiach a taktiež zakazuje pod hrozbou exkomunikácie komukoľvek v ňom niečo meniť, a hneď jeho nástupca Klement VII. jeho verziu Vulgáty upravuje a mení. Azda sa teda dostal Klement VII. ( a spolu s ním všetci, ktorí spolupracovali na novej verzii Písma + tí, ktorí tú novú verziu Písma od vtedy používali ) do exkomunikácie, ktorou hrozil Sixtus V., každému, kto bude jeho verziu Písma meniť? Sixtus totižto zakazuje komukoľvek v nej niečo meniť a komukoľvek používať inú verziu Písma. ( pri daných príležitostiach ) Zároveň si všimni, že Sixtus V. hovorí zo svojej moci pápeža ku všetkým katolíkom.

Zároveň som dnes som nad tým uvažoval z pohľadu podmienok pre mimoriadne magistérium ex cathedra, že zrejme aj na tento "prípad by to sedelo". Pápežské „ex cathedra“ musí spĺňať štyri podmienky: - pápež vystupuje ako hlava; - podáva definitívnu náuku; - podáva ju celej Cirkvi; - ide o veci viery alebo mravov (por. Lumen gentium 25 )

Pápež Sixtus V. vystupuje ako hlava, dáva nariadenie zo svojej autority pápeža. Podáva definitívnu náuku. ( Že, len jeho preklad je správny a teda len jeho preklad sa smie používať pri spomínaných príležitostiach a nikto v ňom nesmie nič meniť pod hrozbou exkomunikácie ) Táto jeho náuka smeruje ku celej Cirkvi, pričom ide o vec mravov. Netvrdím, že to je ex cathedra, keďže už skôr zastávam názor, že staré výroky nie je len tak možné označiť za ex cathedra, napriek tomu je zaujímavé, že aj tento relatívne kontroverzný prípad zrejme spĺňa podmienky ex cathedra.
_________________
Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. (Jn 11,25-26) Neboj sa, len ver! (Mk 5,36)
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Naim píše:
dakl píše:
Ježiš vo svojom výroku pripúšťa rozluku manželstva z dôvodu smilstva (nakoniec aj v kat. cirkvi je možná rozluka z určitých dôvodov), avšak nehovorí o zrušení manželstva. Teda nehovorí o novom manželstve.
Každý kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu

Neviem, či z daného verša je jednoznačne možné uviesť, že tu Ježiš hovorí o rozluke. Cirkev rozluku ako si sám uviedol pripúšťa a predpokladám, že z viacerých dôvodov ako len kvôli smilstvu. No ak by sme tento verš mali chápať ako Ježišove slová o rozluke, tak potom by Ježiš rozluku odsudzoval vo všetkých prípadoch okrem smilstva. Ako som už uviedol, pochybujem, že Cirkev uznáva ako dôvod rozluky jedine smilstvo...

dakl píše:
Úmyselná nevedomosť už ospravedlniteľnou nevedomosťou nie je.
Nemyslím, že v danom prípade pri vysvetľovaní daného verša ide v protestantských cirkvách o úmyselnú nevedomosť. ( kto by sám dobrovoľne zotrvával v úmyselnej nevedomosti pokiaľ sa snaží byť úprimne veriaci? Myslím, že sa snažia študovať Písmo ako vedia, avšak nemajú učiteľský úrad Cirkvi, ktorý by im to správne vysvetlil.) Myslím, že skôr ide o to, že skrátka daný verš si je možné vysvetliť aj iným spôsobom napriek ďalším veršom, ktoré si na podporu tvrdenia o nemožnosti zrušiť manželstvo uviedol. A v takomto prípade ak sú v tejto veci protestanti v omyle, rozvedú sa a uzavrú nové manželstvo, môžeme teda hovoriť, že páchajú hriech?
To, že Ježiš nehovorí o zrušení manželstva iba o prepustení manželky, je dúfam jasné. To, že nespomínal aj iné príčiny rozluky je síce pravda, ale v podstate ich nevylúčil, pretože dal Petrovi a aj apoštolom moc zväzovať a rozväzovať. A z tejto svojej moci má Cirkev právo v závažných prípadoch povoliť rozluku. Nie som si celkom istý, ale myslím, že tá stránka, ktorá rozluku zavinila, nemôže pristupovať k sviatostiam.
K tej úmyselnej nevedomosti. Ako som napísal v predchádzajúcom vstupe, nemožno si z Písma vyberať, čo sa mi hodí, ale treba ho brať komplexne. A v Markovom evanjeliu je tá reč jednoznačná. Manželstvo je nezrušiteľné. To musí byť jasné každému úprimne hľadajúcemu protestantovi. Keď jedno telo rozdelíš, zahynie.

Inak, mám dojem, že sa tu príliš hráme so slovíčkami. Písmo totiž nie je matematická poučka. Aby sme ho správne chápali a interpretovali, treba sa viac venovať Duchu Písma ako slovíčkáreniu.
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 

od 28.06.2014 21:30:22
napísal 571 príspevkov
Naim
Citácia:
Inak stefan aj dakl, ako vidíte "kauzu" Sixtus V. a jeho preklad Vulgáty? Skopčím to sem...
Poznám zbežne prípad tohto nepodareného prekladu, ale nejako zvlášť som sa nad tým nezapodieval. Asi to chápem tak, že tento pápež si želal, aby sa používal jeho preklad, tak to všetci rešpektovali. Keď zomrel, tak s ním zomrelo aj jeho "želanie" a teológovia sa vrátili k iným prekladom.
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Naim píše:
dakl píše:
Platným krstom sa k Cirkvi pripojí každý. Vylúči sa z nej smrteľným hriechom. Aj matrikový katolík sa smrteľným hriechom z Cirkvi vylúči, môže sa však do nej vrátiť sviatosťou zmierenia. Nekatolíkovi tento návrat umožní iba dokonalá ľútosť.
Dakl, teda aby som Ťa chápal správne, aký názor zastávaš. Evanjelik, ktorý je pokrstený ( pripojený k Cirkvi ) dokonalou ľútosťou oľutuje smrteľný hriech, pričom však stále je vo svojom presvedčení ( neverí do smrti v katolícke pravdy ) môže byť podľa Teba spasený?
Neviem, ako to mám ešte povedať. Spasený je každý, kto nestratil posväcujúcu milosť získanú krstom, teda spáchaním smrteľného hriechu. V zásade vyznaním viery (jej podstaty) je Apoštolské, resp. Nicejsko carihradské vyznanie viery. Kedy a nakoľko človek zhreší neprijatím určitých právd sa neodvážim posudzovať, to by bolo na inú diskusiu.

Naim píše:
Inak stefan aj dakl, ako vidíte "kauzu" Sixtus V. a jeho preklad Vulgáty?
Je to jednoznačne disciplinárna záležitosť. Teda nie neomylné učenie Cirkvi. V cirkevnej disciplíne predsa to, čo pápež nariadi, môže pápež aj zmeniť. Vždy je to pápež, aj keď iná osoba. Stalo sa to veľakrát.
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 25.11.2014 15:21:23
napísal 135 príspevkov
dakl píše:
To, že Ježiš nehovorí o zrušení manželstva iba o prepustení manželky, je dúfam jasné.
No to "prepustenie" v starom zákone znamenalo rozvod. Muž, keď sa chcel rozviesť so svojou ženou, dal jej "priepustný list" a prepustil ju ( rozviedol sa ) a mohol si vziať inú ženu.

dakl píše:
K tej úmyselnej nevedomosti. Ako som napísal v predchádzajúcom vstupe, nemožno si z Písma vyberať, čo sa mi hodí, ale treba ho brať komplexne. A v Markovom evanjeliu je tá reč jednoznačná. Manželstvo je nezrušiteľné. To musí byť jasné každému úprimne hľadajúcemu protestantovi. Keď jedno telo rozdelíš, zahynie.
Napriek tomu je to tak, že niektoré protestantské cirkvi si daný verš vysvetľujú tak ako som Ti uviedol. Teda na základe neho pripúšťajú rozvod. Myslím, že si tak jednoducho vysvetľujú Písmo, že hoc manželstvo pokladajú za nerozlučné, predsa "im však Písmo dáva možnosť na rozvod" v spomenutom prípade. A tu si mi neodpovedal na otázku...ak sú teda v tomto omyle ( pričom tomu úprimne veria ) dopúšťajú sa teda pri rozvode a následnom ďalšom manželskom zväzku hriechu?

dakl píše:
Inak, mám dojem, že sa tu príliš hráme so slovíčkami. Písmo totiž nie je matematická poučka. Aby sme ho správne chápali a interpretovali, treba sa viac venovať Duchu Písma ako slovíčkáreniu.
Ja nemám pocit, že slovičkárime. Práve naopak, snažím sa venovať podstate Písma a poukázať, že je možnosť, že si ho niekto vysvetlí aj inak, pričom tomu úprimne verí a ak je v omyle, tak predsa nemôže páchať hriech. Takto ste argumentovali s misojogim a takto to začínam vnímať aj ja.

dakl píše:
Neviem, ako to mám ešte povedať. Spasený je každý, kto nestratil posväcujúcu milosť získanú krstom, teda spáchaním smrteľného hriechu.
Ale to je v poriadku. Tento tvoj názor poznám, už si ho napísal. Ja som Ti však uviedol konkrétny príklad, na ktorý som chcel počuť tvoj názor.

dakl píše:
Je to jednoznačne disciplinárna záležitosť. Teda nie neomylné učenie Cirkvi. V cirkevnej disciplíne predsa to, čo pápež nariadi, môže pápež aj zmeniť. Vždy je to pápež, aj keď iná osoba. Stalo sa to veľakrát.
Na základe čoho môžeme rozlíšiť disciplinárnu záležitosť od záležitosti mravov? Ja vidím mravy ako určitý spôsob správania sa. A pápež Sixtus V. v tejto veci rozhodol ako sa treba "správať" a adresoval to všetkým katolíkom. Preto by som len rád vedel ako v tomto prípade odlíšim, že ide o disciplinárnu záležitosť a netýka sa to mravov.
_________________
Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. (Jn 11,25-26) Neboj sa, len ver! (Mk 5,36)
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Naim píše:
dakl píše:
K tej úmyselnej nevedomosti. Ako som napísal v predchádzajúcom vstupe, nemožno si z Písma vyberať, čo sa mi hodí, ale treba ho brať komplexne. A v Markovom evanjeliu je tá reč jednoznačná. Manželstvo je nezrušiteľné. To musí byť jasné každému úprimne hľadajúcemu protestantovi. Keď jedno telo rozdelíš, zahynie.
Napriek tomu je to tak, že niektoré protestantské cirkvi si daný verš vysvetľujú tak ako som Ti uviedol. Teda na základe neho pripúšťajú rozvod. Myslím, že si tak jednoducho vysvetľujú Písmo, že hoc manželstvo pokladajú za nerozlučné, predsa "im však Písmo dáva možnosť na rozvod" v spomenutom prípade. A tu si mi neodpovedal na otázku...ak sú teda v tomto omyle ( pričom tomu úprimne veria ) dopúšťajú sa teda pri rozvode a následnom ďalšom manželskom zväzku hriechu?
Pokiaľ viem, nekatolícke spoločenstvá dodržiavajú určité zvyky a majú určitú spiritualitu, ale neprijímajú autoritu svojej cirkvi tak, ako je to v Katolíckej cirkvi. Teda za spôsob svojho konania, za svoje činy je v podstate zodpovedný každý sám. V takých prípadoch, keď zvyklosti daného spoločenstva pripúšťajú rozvod, či homosexuálne manželstvo, hrozí práve tým členom tohoto spoločenstva aj reálne upadnutie do bludu. V takom prípade je hriechom to prijatie bludu a jeho aplikácia v živote. Lebo rozvod narušuje harmóniu v živote, trpia ním deti aj opustený manžel či manželka, je prejavom nelásky voči blížnemu. V tom spočíva tento hriech. Rovnako pácha hriech proti láske napr. aj polygamný moslim, ktorý jednu zo svojich manželiek odvrhne, aj keď to Korán pripúšťa. Neverí úprimne ten, kto je schopný spáchať hriech proti láske (myslím tým lásku skutočnú, kresťanskú, nie sebeckú, erotickú).
Neviem, ako môže niekto považovať manželstvo za nerozlučné a súčasne aj za zrušiteľné. Prečítaj po sebe, čo si napísal.
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 22039 príspevkov
dakl píše:
Neviem, ako môže niekto považovať manželstvo za nerozlučné a súčasne aj za zrušiteľné. Prečítaj po sebe, čo si napísal.
No, napriklad Vatikan, ze ? :)
Ale oni to jednoducho "prekryju" slovickom "anulacia" - a maju vystarano ... :lol:
Aj ovca cela, aj vlk syty - aj Vatikan "cisty" ... :roll:
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 25.11.2014 15:21:23
napísal 135 príspevkov
dakl píše:
Neviem, ako môže niekto považovať manželstvo za nerozlučné a súčasne aj za zrušiteľné. Prečítaj po sebe, čo si napísal.
Zjavne som to nedostatočne vysvetlil. No myslel som to tak, že manželstvo chápu ako nerozlučné vo všetkých prípadoch okrem smilstva, tak ako to uvádza verš. Teda jediná možnosť ako "zrušiť" manželstvo je smilstvo, za ostatných okolností chápu manželstvo ako nerozlučné.

Naim píše:
A tu si mi neodpovedal na otázku...ak sú teda v tomto omyle ohľadom učenia o manželstve ( pričom tomu úprimne veria ) dopúšťajú sa teda pri rozvode a následnom ďalšom manželskom zväzku hriechu?
Ja som skôr narážal na to, či sa dopúšťajú hriechu tým, že "rozvádzajú staré manželstvo" a či páchajú hriech cudzoložstva v prípade uzavretia nového manželstva. Ja len tvrdím, že ak sú v omyle ohľadom učenia o nerozlučnosti manželstva, nemôžu sa dopúšťať hriechu tým, že sa rozvedú a vezmú si iného človeka...v tomto prípade sa skrátka nemôžu dopúšťať cudzoložstva. Iné by bolo pokiaľ by vedeli, že rozvod a následné nové manželstvo nie je dovolené a predsa by tak konali.

Keďže si ohľadom Sixta V. uviedol, že ide jednoznačne o disciplinárnu záležitosť, rád by som poznal tvoj názor na základe čoho tak súdiš.
Naim píše:
Na základe čoho môžeme rozlíšiť disciplinárnu záležitosť od záležitosti mravov? Ja vidím mravy ako určitý spôsob správania sa. A pápež Sixtus V. v tejto veci rozhodol ako sa treba "správať" a adresoval to všetkým katolíkom. Preto by som len rád vedel ako v tomto prípade odlíšim, že ide o disciplinárnu záležitosť a netýka sa to mravov.
_________________
Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. (Jn 11,25-26) Neboj sa, len ver! (Mk 5,36)
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Naim píše:
A tu si mi neodpovedal na otázku...ak sú teda v tomto omyle ohľadom učenia o manželstve ( pričom tomu úprimne veria ) dopúšťajú sa teda pri rozvode a následnom ďalšom manželskom zväzku hriechu? Ja som skôr narážal na to, či sa dopúšťajú hriechu tým, že "rozvádzajú staré manželstvo" a či páchajú hriech cudzoložstva v prípade uzavretia nového manželstva. Ja len tvrdím, že ak sú v omyle ohľadom učenia o nerozlučnosti manželstva, nemôžu sa dopúšťať hriechu tým, že sa rozvedú a vezmú si iného človeka...v tomto prípade sa skrátka nemôžu dopúšťať cudzoložstva. Iné by bolo pokiaľ by vedeli, že rozvod a následné nové manželstvo nie je dovolené a predsa by tak konali.
Hriech proti láske je a zostane vždy hriechom, porozmýšľaj nad tým, čo som uviedol vyššie.
Naim píše:
Na základe čoho môžeme rozlíšiť disciplinárnu záležitosť od záležitosti mravov? Ja vidím mravy ako určitý spôsob správania sa. A pápež Sixtus V. v tejto veci rozhodol ako sa treba "správať" a adresoval to všetkým katolíkom. Preto by som len rád vedel ako v tomto prípade odlíšim, že ide o disciplinárnu záležitosť a netýka sa to mravov.
Neštudoval som dotknutú bulu, ale pochybujem, že by tvrdila, že Vulgata Sixtina je jediný správny preklad Písma. Iba ho nariadila ako jediný k používaniu v katolíckej liturgii so snahou eliminovať opisovačské chyby v dovtedy ručne písaných knihách. Nakoniec, prečítaj si:
Citácia:
S příchodem knihtisku se zmenšilo i nebezpečí lidských chyb při vydávání knih a to přispělo k jednotnosti textu. Tridentský koncil potvrdil Vulgatu jako závazný latinský překlad Písma, a to vedlo k tomu, že bylo potřeba text ujednotit a pokusit se nalézt jeho původní znění. Prvním z těchto pokusů byl pokus papeže Sixta V. (1585 – 1590), tzv. Sixtinská Vulgata (Vulgata Sixtina). Příchod dalšího papeže, Klementa VIII. (1592 – 1605), však přinesl další z pokusů text očistit a vydat. Tato Klementinská Vulgata (Vulgata Clementina) z r. 1592 se stala standardním vydáním bible pro latinsky hovořící církev až do 60. let 20. století.
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 25.11.2014 15:21:23
napísal 135 príspevkov
dakl píše:
Hriech proti láske je a zostane vždy hriechom, porozmýšľaj nad tým, čo som uviedol vyššie.
Súhlasím, za predpokladu, že jeden z manželov ešte toho druhého ľúbi a ak sú súčasťou manželstva aj deti, tak sa dopúšťa, ten ktorý sa rozvádza aj hriechu proti láske. No sú aj manželia, ktorí deti nemajú, pričom aj vzájomná láska medzi nimi už "vyprchala". Takže rozvod chcú vzájomne. Myslím, že vtedy si neubližujú a teda sa ani nedopúšťajú hriechu proti láske.
_________________
Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. (Jn 11,25-26) Neboj sa, len ver! (Mk 5,36)
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Naim píše:
dakl píše:
Hriech proti láske je a zostane vždy hriechom, porozmýšľaj nad tým, čo som uviedol vyššie.
Súhlasím, za predpokladu, že jeden z manželov ešte toho druhého ľúbi a ak sú súčasťou manželstva aj deti, tak sa dopúšťa, ten ktorý sa rozvádza aj hriechu proti láske. No sú aj manželia, ktorí deti nemajú, pričom aj vzájomná láska medzi nimi už "vyprchala". Takže rozvod chcú vzájomne. Myslím, že vtedy si neubližujú a teda sa ani nedopúšťajú hriechu proti láske.
Jasne som napísal, že ide o kresťanskú lásku, ktorá nemôže "vyprchať", to môže urobiť iba erotická láska, ktorá je veľmi často iba egoizmom (milujem niekoho preto, že mi je s ním dobre, keď mi z nejakých príčin prestane byť dobre, láska "vyprchá").
Inak protestantské spoločenstvá vôbec neposudzujú, či sú tam deti, alebo nie atď. A manželský sľub je predsa do smrti. Nepočul som, že by sa niekde sľubovalo "budem ti verným manželom, kým sa s tebou nerozvediem" :D
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 25.11.2014 15:21:23
napísal 135 príspevkov
dakl píše:
Jasne som napísal, že ide o kresťanskú lásku, ktorá nemôže "vyprchať", to môže urobiť iba erotická láska, ktorá je veľmi často iba egoizmom (milujem niekoho preto, že mi je s ním dobre, keď mi z nejakých príčin prestane byť dobre, láska "vyprchá").
Záleží na tom, čo si pod pojmom kresťanská láska predstavuješ. No povedzme, že manželská kresťanská láska by mohla vyzerať nejak takto, na základe uvedeného manželského sľubu:
Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Myslím, že protestanti majú podobný manželský sľub ( nie som si tým istý, ale zrejme iný nebude ). Teda chápu manželskú kresťanskú lásku podobne ako my. S tým rozdielom, že napriek sľubu o vernosti do konca života, im ich učenie a "videnie" písma predsa len udeľuje jednu "výnimku", ako a za akých podmienok sa "dá dostať z manželstva von" (..okrem prípadu smilstva... ). Ak teda je daná podmienka v podobe smilstva z jednej, či druhej strany naplnená, pričom medzi manželmi nie je vzájomná láska a v manželstve nie sú deti. Tak sa rozvodom a uzavretím prípadného ďalšieho manželstva nemôžu dopúšťať hriechu ani proti kresťanskej láske. Keďže ich chápanie manželskej kresťanskej lásky je odlišné od toho "nášho katolíckeho". Z nášho pohľadu sa dopúšťajú hriechu, no ide o materiálny hriech ( teda hriech objektívne vznikol, no oni zaň nenesú zodpovednosť, keďže sú v omyle pri chápaní manželstva, jeho nerozlučiteľnosti a zároveň s tým spojenou kresťanskou manželskou láskou ). No ak skrátka sú v omyle, nemôžu byť v hriechu rozvodom a uzatvorením nového manželstva, minimálne dovtedy kým im niekto nevysvetlí skutočnú podstatu nerozlučiteľnosti manželstva a oni naozaj nepochopia pravdu. Ak by však niekto poznal a uvedomoval si pravdu o nerozlučiteľnosti manželstva a pravej podstate kresťanskej manželskej lásky a predsa by si vybral "jednoduchšiu cestu" v podobe mylného učenia, vtedy by sa dopúšťal hriechu. Neviem ako by som Ti to už lepšie vysvetlil. No logika v tejto veci nepustí, ak niekto je v omyle, nemôže spáchať hriech, za ktorý je vinný v Božích očiach.
_________________
Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. (Jn 11,25-26) Neboj sa, len ver! (Mk 5,36)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 2033 príspevkov
V protestantských cirkvách je možný nový cirkevný sobáš, ale len pre tú stránku v manželstve, ktorá je z ľudského hľadiska na rozvode nevinná a stala sa len obeťou rozvodu zo strany druhého manželského partnera. Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského a seniorského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.

http://www.ecavba.sk/info_sobas_det.php?id=1274&r=6
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Naim píše:
Neviem ako by som Ti to už lepšie vysvetlil. No logika v tejto veci nepustí, ak niekto je v omyle, nemôže spáchať hriech, za ktorý je vinný v Božích očiach.
Nakoľko je niekto v omyle, môže posúdiť iba Boh. Ja som iba prezentoval svoj názor na vec. Horší omyl je protestantská zásada - "Hreš koľko chceš a ešte viac ver" ktorá vlastne ospravedlňuje aj život v trvalom hriechu... Neviem, či toto možno považovať za ospravedlniteľný omyl.
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 92 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší

Obsah fóra » Náučné témy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: