areopag.sk
http://areopag.sk/

Cirkevni otcovia
http://areopag.sk/viewtopic.php?f=56&t=5809
Stránka 1 z 1

Autor:  Cloe-Clement [ 25.04.2014 9:42:09 ]
Predmet príspevku:  Cirkevni otcovia

Su spisy círk. otcov pre teologiu to, co experiment pre fyziku?

Autor:  Didymos [ 25.04.2014 11:03:16 ]
Predmet príspevku:  Re: Cirkevni otcovia

Cloe-Clement píše:
Su spisy círk. otcov pre teologiu to, co experiment pre fyziku?
pýtaš sa, či tam je analógia, nuž ako vieme, akákoľvek analógia, keď by aj bola, tak pokrivkáva: je to konštatovanie len v nejakom jednom aspekte či abstrakcii, takže záleží aký ten aspekt tu myslíme.

A tuná by som povedal, že len vo veľmi úzkom zmysle by sme mohli takto hovoriť, napr. že teológia sa zaoberá aj svedectvami otcov, zatiaľ čo fyzika experimentami - ale tu myslím len púhy fakt, že sa aj nimi zaoberá, lebo už aj tu keď ideme do detailov, tak tam sú rozdiely, keďže fyzika má ako svoj zdroj prakticky len experimenty, ktoré už len pozoruje, meria, vyhodnocuje a snaží sa to vystihnúť nejakými matematickými modelmi, z ktorých prípadne potom robí aj nejaké rozumové dedukcie, atď.

No dôležité tam je, že experiment, to je realita, a tá je pre fyzika záväzná., aj keď, prakticky môže človek urobiť chyby merania, chybné dedukcie, atď., čo už je však problém toho človeka, nie reality.

So spismi otcov je to však už zložitejšie, keďže v prvom rade teológia nečerpá len z nich, ale aj z iných, ba skôr z iných zdrojov. Aj keď, môže tiež niekto urobiť aj chybnú dedukciu zo spisov otcov, ako fyzik z experimentov, avšak tu je problém aj v tom, že aj tí otcovia, aj keď to neboli formálni heretici, keď na to pozerám z doby, kedy žili, no nemuseli ani vedieť všetko, ani neboli neomylní, ale všeličo toho tiež popísali na rôzne témy, atď.

Avšak oni sú pre teológiu zaujímaví ako starobylí autentickí svedkovia Tradície ranej Cirkvi, keďže mnohé veci, ktoré pochádzajú z učenia apoštolov (prípadne ktorí to zasa mali od svojho Učiteľa) neboli priamo zaznamenané v Biblii (ba vlastne aj samotný NZ vznikol až postupne behom niekoľkých desaťročí po vzniku kresťanstva, takže na začiatku sa všetko len ústne tradovalo).

A keďže pre teológiu je však dôležité Božie zjavenie, ktoré je zapísané v Biblii, ale aj tradované, teda Biblia+Posvätná Tradícia. Kde k tomu druhému sú cirkevní otcovia SVEDKOVIA toho: mnohé veci dokonca mohli byť detailnejšie až postupne rozpoznávané a vyjasnené aj v Cirkvi, takže v Cirkvi je Tradícia živá. Takže tam by sme mohli rátať aj všetky koncily a pápežov, nielen prvé storočia.

No keď hovoríme o cirkevných otcoch tak to sú pre nás tí starobylí - to je tam nutná podmienka, no tiež aj spolu s inými potrebnými kritériami, aj keď úplne presná striktná jednoznačná oficiálna definícia zrejme ani neexistuje, ale tie rôzne kritériá, aké sa zvyknú obvykle spomínať, sú o tom, aby to bol starobylý kresťan svätého života, ktorý žil v súlade s Cirkvou, atď.: zväčša to boli biskupi a svätci - hlavne tí najväčší a najvýznamnejší otcovia - takže tam je to ešte pomerne jasné, že tí ideálne spĺňajú tie kritériá.

Problémom sú skôr len rôzni rozkolníci a pod., no každopádne aj tie spisy môžu byť pre nás zaujímavé z toho historického hľadiska, a tiež môžu byť svedkami mnohých vecí, ktoré aj tí ostatní spomínajú, keďže nikto taký sa neodchýlil od ostatných úplne vo všetkom - to skôr až potom nejaké také sekty ako napr. gnostici, ktorí si brali kresťanstvo skôr len ako masku na predávanie vlastných ezoterických spisov, kde prakticky všetko mali vlastné, nanajvýš ak tak niečo aj od klasických kresťanských spisov skopírovali - a dobre si všimni, ako proti nim písal sv. Irenej (c.140-c.200), žiak sv. Polykarpa (69-155), ktorý (Polykarp) bol zasa žiakom apoštola Jána, čo zdôrazňoval:
sv. Irenej (c.140-c.200) v Liste Florinovi, odsudzujúc učenia gnostikov píše:
Tato učení, Florine, abych se velmi šetrně vyjádřil, nevznikla z nějakého zdravého smýšlení. Jsou v rozporu s církví a z těch, kteří s tím souhlasí, se stávají velcí bezbožníci. Takové názory se neodvážili obhajovat ani mimo církev stojící heretici. Takovou nauku nepředali ani kněží před námi, kteří se stýkali s apoštoly. Viděl jsem tě, když ještě jako chlapec jsem byl v dolní Asii u Polykarpa, jak jsi v plném lesku vystupoval na císařském dvoře a snažil ses získat císařovu náklonnost. Pamatuji se na to lépe než na to, co se událo nedávno. Vždyť co člověk v mládí pozná, roste to s jeho duší a nakonec s ní to splyne. Proto jsem se snažil udat také ještě místo, kde blažený Polykarp seděl a mluvil, popsat jeho způsob života, jeho postavu, přednášky, které měl k lidu, jeho styk s Janem a s ostatními, kteří viděli Pána, co vyprávěl, co říkali oni a co od nich slyšel o Pánu. Polykarp mluvil o zázracích a učení Pána tak, jak to slyšel od těch kteří Slovo života viděli na vlastní oči. Vše se shoduje s Písmem svatým. To jsem tehdy od něho slyšel. Kéž bych to, na co si živě vzpomínám napsal velmi podrobně ne na papír, nýbrž do srdcí. Před tváří Boha mohu nyní dosvědčit, že onen blažený apoštolský kněz kdyby něco takového slyšel, že by si zacpal uši a podle svého zvyku by zvolal: Dobrý Bože, pro jaké časy jsi mne uchoval, že musím tohle slyšet. Utekl by z místa, kde by slyšel ať vsedě či stoje takové řeči. To možno dokázat i z jeho listů, které poslal sousedním obcím, aby je povzbudil, i některým bratřím, aby je napomenul i povzbudil.
ako to od neho cituje aj Euzébius (c.263–339) v Cirkevnej histórii, V. 22.

Napokon, tí otcovia boli veľmi nábožní ľudia, kde aj rôzne ich vlastné duchovné poučenia či pod., bývajú zaujímavé. Takže sú to hodnotní autori z viacerých dôvodov.

P.S.: niečo o cirkevných otcoch z nejakých encyklopédií:
- Catholic Encyclopedia : Fathers of the Church
- wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers
Najznámejšie patristické diela v anglickom preklade:
- http://www.newadvent.org/fathers
- http://www.ccel.org/fathers.html
- http://www.tertullian.org/fathers
česky zopár diel najstarších otcov, hlavne už aj apoštolskí otcovia ako Ignác Antiochijský (c.40-c.100):
- http://patrologie.fatym.com

Autor:  tomix [ 25.04.2014 11:22:35 ]
Predmet príspevku:  Re: Cirkevni otcovia

cize zjednodusene povedane: nie.

Autor:  Physis [ 25.04.2014 11:50:15 ]
Predmet príspevku:  Re: Cirkevni otcovia

:lol:

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/