Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Náučné témy


 [ Príspevkov: 241 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Ďalší
Autor Správa
Poslať 20.12.2014 21:56:41   Re: Duša & evolúcia
 
Obrázok užívateľa

od 18.04.2002 8:17:46
napísal 7622 príspevkov
dakl píše:
Je zbytočné sa hádať a presadzovať svoje názory. Ja považujem Bibliu za pravdivú, čo sa týka právd viery a vývoja viery. Keď moja babka - prostá dedinská žena, čo vychodila tri ľudové (s vyučovacím jazykom maďarským, hoci po maďarsky nevedela) verila na Bibliu tak, ako jej to naservírovali (nikdy ju nečítala, okrem nejakých úryvkov). Ja som jej tú vieru nebral, lebo by aj tak nepochopila môj pohľad na vieru.
Hľadajúca v tejto téme vymenovala jednotlivé smery kreacionizmu.http://areopag.sk/viewtopic.php?f=56&t=5798&start=105
Prišiel som na to, že stvorenie vlastne neskončilo. Boh stvoril predsa aj mňa! Nestvorili ma moji rodičia. Teda stvorenie neskončilo, beží ďalej. Lebo Boh tvorí vývojom, teda evolúciou, ak chcete. Myslím si, že celý hmotný svet s jeho premenami bol už v okamihu Big-bangu "naprogramovaný". V siedmy deň Boh odpočíval. A čo robil v ôsmy deň a ďalšie dni?
Citácia:
Jn5, 17 Ježiš im povedal: "Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem."
Samozrejme, že potopa nemohla prebehnúť takým spôsobom, ako je v Biblii opísaná. Rovnako udalosti pri stavbe Babylonskej veže. Ale čo nám napr. táto udalosť hovorí? Aké poučenie nám dáva? Pre mňa to, že ľudstvo je vlastne jednotné, že niet lepší a horší národ a iba pýcha nás rozdeľuje. A že integrácia ľudstva je oprávnená, lebo jeho rozdrobenie na národy bolo iba dôsledkom ľudskej pýchy.
Boh do chodu Vesmíru nemusí zasahovať. Tak, ako dokonalý programátor nemusí zasahovať do geniálne vytvoreného počítačového programu, ktorý aj napriek určitým náhodným odchylkám (mám na mysli slobodnú vôľu človeka) nakoniec dospeje k želanému výsledku, ktorým je ukončenie vývoja, teda aj stvorenia vtedy, keď náš Pán prevezme vládu (Bod Omega ako ho videl stále nedocenený Teilhard de Chardin).
Skus si prestudovat slobodomurarsku koncepciu Boha, velkeho architekta vesmiru, ako ho oni volaju. Boh stvoril svet a uz don nezasahuje. Biblia pise iny pribeh.
_________________
List Títovi - kapitola 3,9
Vyhýbaj sa hlúpym otázkam,..., svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne.
Hore
 Profil  
 
Poslať 20.12.2014 22:45:03   Re: Duša & evolúcia
 
Obrázok užívateľa

od 18.04.2002 8:17:46
napísal 7622 príspevkov
legionar píše:
Bajky su vzdy zabavne, ked ich clovek zacne naozaj poctivo rozoberat:
1. Noe MAL vziat "z kazdeho druhu PO PARE". (Prikaz Boha!)
2. Z coho zili masozravce, to sa benevolentne prechadza mlcanim. Asi Boh "sposobil", ze im na ten cas stacila aj slama. :)
3. A najlepsie na zaver:
"Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári." !!!
Mal ich iba po pare a Z KAZDEHO jedneho paru JEDEN kus proste zamordoval.
Tomu sa hovori caro nechceneho ... :)
Zeby zobral uz z potomstva zvierat?
_________________
List Títovi - kapitola 3,9
Vyhýbaj sa hlúpym otázkam,..., svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne.
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 8:29:41   Re: Duša & evolúcia
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Kto má chuť, nech si prečíta myšlienky významného francúzskeho vedca - neurofyziologa o ľudskej duši. Paul Chauchard (1912-2003) bol konvertita. Jeho myšlienky hodne prispeli mne osobne k prijatiu viery.

Paul Chauchard: VĚDA A SMYSL ŽIVOTA (Výňatek z druhé kapitoly - Filosofický pohled na svět)
(Vyšehrad, edice Prameny1971)

Zvláštnosti lidské duše

Zůstává jen jeden důležitý problém, totiž problém lidské duše.Věda k ní dochází po stupních počínaje od živočicha, a ze svého hlediska v ní může nadto vidět jen rozdíl v organizovanosti. Je zde tudíž rozdíl biologického rázu, ale nic takového, coby bylo srovnatelné s nepřekročitelnou propastí, kterou postuluje naše víra: živočich nemá pravou duši, zatímco člověk ji má od okamžiku svého početí, a tato duše je povolána k nesmrtelnosti. Svatý Tomáš, který ji zasazuje do jednoty jednotlivce, nikdy nezapomíná na to, že tato duše není nějakým principem jako živočišná duše, nýbrž je autonomní realitou. Není prostě pouhou formou, ale jakožto forma ustavuje jedinečnou skutečnost člověka. U člověka, jenž je zároveň hmotou a duchem, má jeidině duch vlastní ontologickou existenci, zatímco hmota zůstává pouhým principem. (Neidetifikujeme tu však tělo a hmotu. Tělo je vlastně složená věc, zahrňující i přítomnost duše: tělo bez duše je mrtvola.) Nic tedy nepřekáží tomu, aby unitární teze vědy byla slučitelná s naší vírou: člověk, pokud je pozemskou bytostí, jest nerozlučnou jednotou ducha a hmoty ve formě organizovaného těla, jež je oporou ducha, jest tím, co bychom mohli nazvat oduševnělým tělem nebo vtělenou duší. Bylo by lépe zdůraznit jednotu tohoto nerozlučně složeného celku tak, že bychom jej nazvali jedním výrazem "těloduše".
A přece tato duše, jež je tak integrovaná ve hmotné jednotě, je sama o sobě jedinou ontologickou skutečností. Z vědeckého hlediska tu je diskontinuitní vývoj těladuše, jenž homogenně pokračuje od zvířat k člověku. Ontologicky vzato mají živočichové pouze duchovní princip úplně spjatý s hmotou; jenom člověk má skutečnou duši, ale i ona je s hmotou spjatá. Víra v existenci duchovní duše nijak neznamená, že by tato duše nemohla mít stejné vztahy s hmotou, jaké jsou u živočichů. Dostáváme tuto duši vytvořením nového jedince. Tam, kde živočich zřejmě má pouze biologickou složenou formaci, tam člověk zřejmě má skutečně vytvořenou duchovní duši, která však je neoddělitělná od svého podílu na biologické stavbě složeného člověka. Vědec si tedy podrží své hledisko a věřící nemusí od ničeho upouštět. Kdo vidí pouze jeden aspekt věci, myslí si o druhém, že je s ním neslučitelný. Kdo vidí oba, uvědomuje si, že hlubokému ontologickému rozdílu nepřísluší, aby se zjevoval na vědecké rovině jinak než v přirozeném biologickém rozdílu mezi člověkem a živočichem.

Osud lidské duše

Přesvědčení o duchovní povaze lidské duše, z níž vyplývá její nesmrtelnost, patří k základům naší víry. To nemůže nevěřícímu nijak vadit, protože ve vědecké rovině je to, co nazýváme lidskou duší, pouze duchovním aspektem určité hmoty a nikoliv nějakou aktivní silou. Tato lidská duše, jež je jedinou pravou ontologickou skutečností, existuje, jak nám klasicky říká víra, v několika po sobě následujících stavech bytí. nejprve tu je stav vtělený ve složeném člověku, tělesné bytosti zkoumané biologií. Když pak biologické příčiny, jež jsou inherentní živé přírodě, způsobí, že tento složený člověk zmizí, duchovní duše přetrvá v dalším stavu bytí jako oddělená duše, oníž vědecky nemůžeme nic říci, protože v pozemských podmínkách známe ducha jedině v jeho spojení s hmotou. Je jisté, že smrtí mizí myšlení a vědomí v psychologické formě a po smrti se ani život ani vědomí neobnovuje. Jde o něco jiného, o jiný, duchovní život, v němž pokračuje táž duše. Domnělá vzkříšení při lékařských reanimacích nejsou vůbec vzkříšeními. Při nich se prostě vyrve smrti člověk, který již byl na umření, ale nebyl mrtev. Věda nikdy nezpůsobí vzkříšení; jen Lazar byl vzkříšen (srv. slova bible „iam foetet“).
Naše víra dodává, že jednou bude ještě další stav bytí, který se nazývá mnohoznačným jménem vzkříšení těla, což vede nevěřící k oprávněným protestům, neboť tu nepůjde ani o vzkříšení ani o tělo v biologickém smyslu, ale o oslavení; duše se znovu spojí s hmotou, která bude pouze analogií hmoty pozemské.
Takto se uzavře cyklus. Po učednické době tělesného života by tedy následovalo období čistého myšlení samostatně existující duše, jehož jakousi předtuchou jsou snad mystické intuice (temná noc smyslů), které přesahují naše vědomí, a pak by se opět vytvořila úplná bytost mající oba typy myšlení. Nic z toho se neprotiví vědě a není protirozumové. Je to otázka, jež závisí na filosofii, teologii a víře.
Dodejme, že tyto následné stavy bytí se neodehrávají na nějakém místě, v pekle či v nebi - tyto názvy, jež jsou mnohoznačné jako ostatně celá lidská řeč, označují pouze stavy duše, do nichž nás nikdo neuvrhne za trest či za odménu, ale do nichž se postavíme sami svými činy.

Svět je tvořen vývojově

Pochopíme-li takto otázku ducha a hmoty a uvědomíme-li si, že tu jsou dva kontradiktorní a přece slučitelné aspekty, zbývá ještě otázka autonomie hmoty, kterou klade věda. Tento vědecký přístup je zdánlivě naprosto protikladný náboženskému přístupu, v němž vše je závislé, věci stejně jako člověk. „Vše se děje samo,“ říká věda; „vše závisí na Bohu Stvořiteli,“ říká náboženství.
Ve skutečnosti si nevěřící a často i věřící tvoří falešnou představu o božím tvůrčím činu, neboť si jej předsatvují jako gesto architekta či dělníka, jenž modeluje své dílo zvenčí. Zapomeňme tedy poněkud na náš způsob tvůrčí činnosti a vezměme si příklad z toho, co dělá život. Život není nějakým aktivním principem, jenž řídí fyzikální chemii, embryologický růst, biologický vývoj. Fyzikálně chemické příčiny vysvětlují jevy ve své rovině. Stejně tak je tomu i s Bohem, který nechává působit druhotné příčiny, jež si zachovávají svou autonomii, aniž přitom na něm přestávají záviset. Přestaňme tedy říkat: „Vše se děje samo a Bůh tudíž neexistuje,“ a řekněme: „Vše se děje samo, protože Bůh působí ve světě právě takto.“ Bůh není vědeckým vysvětlením naší neznalosti; to vysvětlení nám podává sama věda. Ovšem právě tato možnost vědeckého vysvětlení si vyžaduje vysvětlení jiného řádu.
Protože jsme věřící, víme, že Bůh jest - to stačí. Všechno co ukazuje věda, veškerý hmotný vývoj, autokomplexifikace, která se nám jeví jako autonomní, to všechno je způsob, jímž se projevuje Bůh tvořící svět, je to tvoření. je však nutné jít ještě dál.
Zdá se, že mnozí teologové, kteří si přejí, aby nepřišli do konfliktu s vědou, přijímají vyhýbavé stanovisko: omezují tvůrčí boží akt. Na začátku Bůh malíčkem pohnul hmotou, pak ji ponechal určitou autonomii až do dne, kdy stvořil život, což si vyžadovalo jeho speciálního zásahu. Pak se živé tvorstvo samo dále vyvíjelo až do okamžiku, kdy příroda byla těhotná člověkem, a tu Bůh přijal od vývoje zcela hotové tělo a stvořil lidskou duši. U lože opičího páru, jenž počal potomka, je přítomna pouze biologie, u lože lidského páru je přítomen Bůh. Takto to nemůže být! Tvůrčí akt se neomezuje na počáteční okamžik a na několik dalších velkých chvil. Mezi věřícími a nevěřícími probíhá velký a přitom zcela neužitečný spor o to, zda svět má počátek nebo ne. Můžeme v to věřit, ale ne to vědecky dokázat. My jsme ovšem přesvědčili nevěřící, že kdyby se prokázala, což je také nemožné, věčnost světa, bylo by to dokladem neexistence Boha a stvoření. Ne, takhle stvoření nevypadá, stvoření je věčná závislost světa na Bohu, bez něhož by ničeho nebylo. Vše je ve stavu tvoření a kosmologický obraz, který jsme načrtli na základě vědy, je právě obrazem stvoření, Bůh není nikdy nepřítomný a nečinný. Stvořené pak nikdy není pasivní, je autonomní a zároveň závislé a Bůh není vnější ve vztahu ke svému dílu.

Imanentní a transcendentní Bůh

Existují dvě velmi škodlivé koncepce Boha. Z Boha je možno udělat světovou duši; to je pak panteismus, který Boho odosobňuje a dělá z něho jakousi rozptýlenou duchovnost. A rovněž je možné z Boha udělat jakousi oddělenou bytost, jakousi modlu, sídlící kdesi mimo svět, na nějž pak zvnějšku magicky působí jsa odpovědný za vše iracionální, za všechny zázraky, za všechna vybočení z přírodních zákonů. Anebo je možné Boha umístit do lidského ducha, oddělit ho od jeho tvůrčí činnosti, což pak vědci umožní, aby se při svých výzkumech bez Boha obešel a setkával se s ním jakožto se svrchovanou bytostí jen ve svém duchovním životě. Obě tyto koncepce jsou falešné. Bůh není ani rozptýlený ani oddělený. Není ani pouze imanentně ve svém díle, ale není také vůči němu jen transcendentní. není to pouze Otec, jenž k nám hovoří. Bůh je tím vším zároveň. Bůh, stvořitel galaxií, není k našemu obrazu, to my jsme tak trochu k jeho obrazu, což způsobuje, že akt víry je nesnadný. Hledáme někoho a ten někdo je soušasně všude a v nás.
V celém tom vývoji směrem ke komplexitě, jejž prodělává autonomní hmota, pociťujeme tudíž imanentní přítomnost samého Boha a tento Bůh je stále přítomnější v postupné spiritualizaci hmoty. A hmota je v něm jako jeho myšlenka, kterou on nekonečně přesahuje, až spiritualizace nakonec dosáhne lidského prahu, kde imanentní Bůh v nás se stane - dík náboženskému smyslu a zjevení - Bohem zakoušeným v jeho transcendenci. Racionalistická kritika se upnula na to, že hledala původ tohoto pocitu u primitiva v jeho strachu, nevědomosti a rovněž v jeho obdivu, což je vše oprávněné, ale tato kritika nikdy nedokázala neexistenci toho, co takto primitiv svým způsobem vnímá.

Lidská duše a tvoření vývojem

Zbývá otázka zvláštního stvoření lidské duše. Všechno je stvořeno zvlášť. Evoluce není nějakou bohyní, je to tvoření vývojem, tajemný způsob, jehož používá Bůh skrytý ve svém díle. Neexistují oddělené tělo a duše. Bůh tvoří biologickou cestou opici jako opici v její opičí složenosti „těla-duše“, v níž duše nemá vlastní existenci. Tvoří člověka jako člověka s jeho lidskou složeností „těla-duše“, kde duše má svou vlastní existenci a posmrtný úděl. Vývoj nám přináší živočišnou psychofyziologickou přípravu člověka, jak to postuluje věda, ale tato příprava není na Bohu nezávislá, je imanentním tvořením. Pokaždé, když se objeví nové stadium, je stupeň jeho psychiky měřen stupněm vývoje jeho mozku. U člověka je sice tomu právě tak, avšak přece se tu při tvůrčím aktu objevuje jistá zvláštnost, jakési nadoduševnění, jež dává lidské duši její nadpřirozený rozměr, její osud, její osobní vztah k Bohu. Proti veškerému zdání se obecnost vědeckého evolucionismu, jež v sobě zahrnuje i člověka, nikterak nestaví proti úhrnu víry, která není závislá na žádné kosmologii a s vědeckou kosmologií je dokonce ještě lépe slučitelná než se starou kosmologií primitivního člověka, kterou Bůh nicméně nutně v určité době použil ke svému zjevení.

* * *

Je tedy zřejmé, že nás vědecká kosmologie zdaleka nevede ke ztrátě víry, spíš nás přiměje, abychom se pohroužili do samé podstaty božího bytí a zabývali se teologií. Jen tak můžeme nevěřícím ukázat poněkud správněji, kdo jest Bůh a jeho činnost ve světě. Jejich kritiky, správně zaměřené proti „velkému architektovi všehomíra“ se netýkají pravého křesťanského Boha. Dodejme, že dialektika imanentního a transcendentního, jež překonává dialektiku emergence a teprve jí dává plný rozměr, je velkým vysvětlujícím principem komplexity skutečnosti. Také naše duše je, stejně jako Bůh, ve své rovině imanentní i transcendentní. Imanentní je v tom, že se neodděluje od hmotných struktur člověka, ať jde o vajíčko, o dospělý organismus nebo o mozkové struktury, a přece nepřestává nikdy být zároveň transcendentní ontologickou realitou, v jejíž nesmrtelný úděl věříme1.
Museli jsme v tomto obraze dvojí tváře světa zdůraznit jednak vědeckou interpretaci jevů a na druhé straně i jejich ontologický aspekt, který jediný bere v úvahu samo bytí skutečnosti. Uvidíme, že se na základě vědecké kosmologie, jež vysvětluje místo lidského fenoménu ve světě, může vytvořit i určitá shoda věřících s nevěřícími v otázkách přirozené morálky. Je správné si uvědomit, že se vědecké vysvětlení shoduje s hlediskem víry. A musíme pochopit, že způsob boží přítomnosti ve světě, imanentní harmonii zákonů, se odráží i v našem životě víry a ukazuje nám, co od nás Bůh očekává v rovině naší činnosti.

___________________________________________________________________________
1 V tomto smyslu, jak jsme upřesnili, by se tedy dalo říci, že právě lidská duše ve své ontologické osobnosti t v o ř í biologického jedince nebo psychiku ne jakožto nějaká aktivní síla, ale jako přítomnost, jež se zjevuje pouze v harmonii hmotných procesů a v jejich způsobu bytí.
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 9:49:55   Re: Duša & evolúcia
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 21989 príspevkov
Roman Bača píše:
Zeby zobral uz z potomstva zvierat?
To urcite. :)
Ja sa nestacim divit, comu vsetkemu su ludia ochotni uplne slepo uverit.
Pretoze "zachrana" VSETKYCH druhov na Noemovom korabe je proste BLBOST - Tak ako to je popisane sa to nikdy stat nemohlo.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 15:02:32   Re: Duša & evolúcia
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 18672 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
"zachrana" VSETKYCH druhov na Noemovom korabe je proste BLBOST
asi islo skor o domace zvierata a pravdepodobne obetoval mladata (boli na lodi dost dlho aby vrhli mlade)
tie domace zvierat asi zobral urcite a zvysok moze byt aj metafora ...
----------------------------
Citácia:
Miso, dal si sa k Panteistom?
nie nedal, len som pouzil jazyk ludi ktori maju na vec iny nazor, aby bolo jasne ako to myslim ....
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 20:04:27   Re: Duša & evolúcia
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 21989 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
"zachrana" VSETKYCH druhov na Noemovom korabe je proste BLBOST
asi islo skor o domace zvierata a pravdepodobne obetoval mladata (boli na lodi dost dlho aby vrhli mlade)
tie domace zvierat asi zobral urcite a zvysok moze byt aj metafora ...
Aj si si precital po sebe, co si napisal ? :roll:
Co este "musi byt iba akoze", aby Ti to sadlo ?
Ak vzal iba domace, odkial sa vzali tie divoke ? Ked sa VSETKO utopilo ? :D
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 20:08:14   Re: Duša & evolúcia
 
Obrázok užívateľa

od 17.04.2013 11:28:18
napísal 1168 príspevkov
http://rozumnavira.cz/teologie/90-byla-potopa-lokalni-nebo-globalni-co-na-to-bible
_________________
"Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy." (2Tim, 1, 7) ... "Ale vaša reč nech je "áno - áno", "nie - nie"." (Mt, 5, 37)
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 20:15:56   Re: Duša & evolúcia
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 18672 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Ak vzal iba domace, odkial sa vzali tie divoke ? Ked sa VSETKO utopilo ? :D
asi sa neutopilo vsetko(ryby sa urcite neutopili)
co som cital svojho casu tak potopa sa nemusela tykat doslovne celej zemegule ale len celeho vtedajsieho znameho sveta (tzv urodny polmesiac od Egypta po Iran)
ale zrejme to bola obrovska katastrofa kedze sa potopa zachovala v povestiach vsetkch znamych narodov ...
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 21:43:49   Re: Duša & evolúcia
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 21989 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Ak vzal iba domace, odkial sa vzali tie divoke ? Ked sa VSETKO utopilo ? :D
asi sa neutopilo vsetko(ryby sa urcite neutopili)
co som cital svojho casu tak potopa sa nemusela tykat doslovne celej zemegule ale len celeho vtedajsieho znameho sveta (tzv urodny polmesiac od Egypta po Iran)
ale zrejme to bola obrovska katastrofa kedze sa potopa zachovala v povestiach vsetkch znamych narodov ...
Jo, jo - ved prave preto sa Ta pytam, co este vsetko musi akoze platit, aby Ti tie bajky sedeli.
Tak bud plati Biblia (=Svate pismo) a Boh vykynozil vsetko okrem toho, co tam bolo popisane, alebo je Biblia iba zaznam starovekych mytov, ktore boli zaznamene aj inde.
Tam nie je moznost "nieco ano, ale v podstate nie celkom a nie tak" ...

Ale tu uz sme s tym OT, takze asi stacilo. :)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 22:04:05   Re: Duša & evolúcia
 
Obrázok užívateľa

od 03.04.2014 0:44:52
napísal 654 príspevkov
Biblia je notoricky historicky nepravdiva, neviem preco chcete od potopy nieco ine.
Ved niektori odbornici uz tvrdia, ze Jezis sa nenarodil v Betleheme, ale v Nazarete.
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 23:27:24   Re: Duša & evolúcia
 

od 09.03.2005 0:19:39
napísal 179 príspevkov
Poznám jednu pani, číta Slovenku a Život.
Podľa jej informácii je väčšina tu uverejnených názorov notoricky hlúpa.

Možno by bolo lepšie vyjadrovať sa k tomu, čomu sa rozumieme.
Ak sa ničomu nerozumieme, stačí reflektovať pohnutia duše. To je aspoň autentické a pravdivé.
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.01.2015 23:39:28   Re: Duša & evolúcia
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 23:23:17
napísal 734 príspevkov
misojogi píše:
... co som cital svojho casu tak potopa sa nemusela tykat doslovne celej zemegule ale len celeho vtedajsieho znameho sveta (tzv urodny polmesiac od Egypta po Iran)
ale zrejme to bola obrovska katastrofa kedze sa potopa zachovala v povestiach vsetkch znamych narodov ...
V tom je pointa. Príbeh o potope není v Mojžišovom podaní autentický. Či už sa nám to páči alebo nie. Neurobíme s tým nič.
Mojžiš čerpá zo Sumerskej mytológie(a nie len v príbehu o potope) a je na nás ako sa s tým vysporiadame. Či Sumeri takisto nevychádzajú z nejakej inej mytológie, to nevieme, pretože staršie písomné pramene momentálne nepoznáme.

PS. Už som sa neraz vybíjal na jalových debatách s extrémistami, už o to nestojím. Fakty nepustia.
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.01.2015 4:57:02   Re: Duša & evolúcia
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 18672 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Tam nie je moznost "nieco ano, ale v podstate nie celkom a nie tak" ...
LEGI
myslim si ze v tomto pripade sa to neda redukovat na uvedene dve moznosti
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.01.2015 8:43:29   Re: Duša & evolúcia
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
legionar píše:
Bajky su vzdy zabavne, ked ich clovek zacne naozaj poctivo rozoberat:
1. Noe MAL vziat "z kazdeho druhu PO PARE". (Prikaz Boha!)
2. Z coho zili masozravce, to sa benevolentne prechadza mlcanim. Asi Boh "sposobil", ze im na ten cas stacila aj slama. :)
3. A najlepsie na zaver:
"Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári." !!!
Mal ich iba po pare a Z KAZDEHO jedneho paru JEDEN kus proste zamordoval.
Tomu sa hovori caro nechceneho ... :)
Legi, mal by si byť dôslednejší :) Prečítaj si:
Citácia:
Gn 7, 2 Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu.
To iba pre dôslednosť, lebo argumentuješ zbrklo. Príbeh o potope však ja čítam inými očami než Roman...
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.01.2015 11:49:37   Re: Duša & evolúcia
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 21989 príspevkov
dakl píše:
legionar píše:
Bajky su vzdy zabavne, ked ich clovek zacne naozaj poctivo rozoberat:
1. Noe MAL vziat "z kazdeho druhu PO PARE". (Prikaz Boha!)
2. Z coho zili masozravce, to sa benevolentne prechadza mlcanim. Asi Boh "sposobil", ze im na ten cas stacila aj slama. :)
3. A najlepsie na zaver:
"Tu Noe postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári." !!!
Mal ich iba po pare a Z KAZDEHO jedneho paru JEDEN kus proste zamordoval.
Tomu sa hovori caro nechceneho ... :)
Legi, mal by si byť dôslednejší :) Prečítaj si:
Citácia:
Gn 7, 2 Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu.
To iba pre dôslednosť, lebo argumentuješ zbrklo. Príbeh o potope však ja čítam inými očami než Roman...
Jo, myslim, ze v povedomi ludstva su iba tie "pary".
Sedmicka to este zhorsuje. :)
Ak sa totiz nemalo sancu zmestit po pare, tak po 7 parov ... ;)

Zatial najlepsi odhad poctu druhov na Zemi je okolo 3,7 milióna.
Z toho cca. 50000 stavovcov.
A navyse este cca. 400000 druhov rastlin.

Tak si to prepocitaj sam ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 241 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Ďalší

Obsah fóra » Náučné témy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: