Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Náučné témy


 [ Príspevkov: 9 ] 
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11056 príspevkov
mnohí vravia, že voľby sú predsa len právo a nie povinnosť - nuž áno, Z OBČIANSKEHO hľadiska - ale NIE Z MORÁLNEHO...

- Občianske zákony totiž hovoria len o tom, čo štát/spoločnosť umožňuje a čo naopak trestá.
- No okrem štátu existuje aj svedomie, a v ňom sme viazaný morálnymi zákonmi.

Voliť je občianske právo/možnosť, no s každou možnosťou prichádza aj zodpovednosť za využitie tej možnosti, a teda aj určité morálne povinnosti sa zodpovedne zachovať voči daným možnostiam.

Pričom vyberať si môžeme len z možností, ktoré máme, takže napr. ak sú len dvaja kandidáti, tak si vyberáme z nich. Nevybrať si žiadneho by nič pozitívne nezlepšilo, naopak, bola by to nezodpovedné nevyužitie tejto možnosti, ani žiadnemu dobru by sme tým nenapomohli, ani žiadnemu zlu by sme tým nebránili. To, že každý má chyby, za to my nemôžeme, za to nie sme zodpovední, keďže to nevieme zmeniť, avšak sme zodpovedný za ten rozdiel, za to, čo ovplyvniť môžeme: snažiť sa o čo najväčšie dobro z tých možností, ktoré máme, a zároveň o elimináciu zla, ktoré ešte môžeme eliminovať. Oba tieto aspekty/zmeny sú LEN DOBRÉ. Teda naše konanie je len správne a dobré, keď sa snažíme voliť čo najlepšieho kandidáta z tých, ktorí sú, a čo najviac eliminovať zlo, ktoré môžeme. Zatiaľ čo to, že nejakému zlu už nevieme zabrániť, za to - ako vravím - už my zodpovední nie sme. Proti tomu môžeme protestovať nejakým iným vyjadrením svojho názoru, ale nie neúčasťou, ktorá naozaj nič nerieši, len nečinne riskuje, že prejde ten najhorší kandidát, ktorému sme mohli zabrániť, no nič sme pre to neurobili.

Toľko moja snaha o logické vysvetlenie, no aby bolo jasné, že je to niečo, čo je všeobecne známe v morálnej teológii a pod., tak aspoň symbolicky na ilustráciu zacitujem aj ukážky nejakých morálnych teológov a pod. z netu, hoci dá sa to nájsť v akomkoľvek obšírnejšom katolíckom článku na túto tému.

   ThLic. Martin Koleják, morálny teológ: Povinnosť voliť
   Koncil učí:
    „Nech sa všetci svedomite usilujú zaradiť spoločenské záujmy medzi hlavné povinnosti dnešného človeka a ako také ich aj zachovávať."*
   Ide tu aj o voľby. Voľby sú v moderných demokratických krajinách privilegovaným momentom, kedy zverujeme niektorým osobám úlohu zastupovať nás v procesoch rozhodovania o veľmi vážnych veciach. Koncil pripomína:
    „Nech sú teda všetci občania pamätliví na právo a zároveň i povinnosť používať svoje slobodné hlasovacie právo v záujme všeobecného dobra."**
   ... Mýlia sa tí - upozorňuje Kongregácia pre náuku viery - čo sa nazdávajú, že môžu zanedbávať svoje pozemské povinnosti, a neuvedomujú si, že práve viera ich zaväzuje, aby si ich plnili ešte viac.***
   Voliť je morálnou povinnosťou,**** otázkou svedomia.
   Peschke dodáva, že
    odmietnutie zúčastniť sa volieb bez skutočného dôvodu by bolo ťažkým hriechom, ak by sa vo voľbách malo rozhodnúť o tom, či sa k moci dostane vláda, ktorá by bola nepriateľská alebo nepriaznivá k náboženstvu a k slobode svedomia."*****
   ___________________
   * DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, past. konšt. Gaudium et spes, č. 30.
   ** DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, past. konšt. Gaudium et spes, č. 75.
   *** Porov. KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY, Doktrinálne usmernenia č. 9.
   **** viď. predošlý citát koncilu.
   ***** K. H. PESCHKE, Teológia morale alla luce del Vaticano II, Pontificia Universita Urbaniana, Roma 1989, 388.
   ThDr. Ivan Šulík, PhD., ktorý toho času prednášal morálnu teológiu na Teologickej fakulte a bol šéfredaktorom Katolíckych novín v TV Lux: U Nikodéma (20) 23.03.2009:
   cca od prvej štvrtiny videa: http://www.tvlux.sk/archiv/play/1075 píše:
   Moderátor:
    Skúsme si teraz rozobrať tému ako je to s voľbami a kresťanmi, čo majú ísť voliť, alebo nemusia... Koncil k tomu pripomína:
     „Nech sú teda všetci občania pamätliví na právo a zároveň i povinnosť používať svoje slobodné hlasovacie právo v záujme všeobecného dobra."

   ThDr. Šulík:
    Je tam to slovíčko POVINNOSŤ. To je mimoriadne dôležité, čiže nie je to len moje právo, ale správa vecí verejných je aj moja povinnosť. A tú povinnosť môžem prejaviť tak, že keď sú voľby, slobodné voľby, tak idem a vyjadrím sa, že o kom si myslím, že by mohol byť tým najlepším z tých, ktorí sú mi ponúkaní...

    Čiže VOLIŤ je MORÁLNOU POVINNOSŤOU.

    Bohužiaľ, ako sme spomínali, je tu tá apatia ľudí, je tu to znechutenie, ale POVINNOSŤ za spoločné dobro sa týka všetkých a týka sa samozrejme aj kresťanov.

   Moderátor:
    A dalo by sa to tak povedať, že by mal kresťan voliť / využiť svoje právo, vtedy, keď nemá žiadny dôležitý dôvod na to, aby nešiel?

   ThDr. Šulík:
    Určite, určite.

   Moderátor:
    Lebo môže mať nejaký dôvod, čo nevieme, nepoznáme, ale bezdôvodne asi by to nemal nechať tak len z pohodlnosti, alebo z nejakých organizačných dôvodov, že odcestoval na záhradku, alebo tak.

   Hosť:
    Mňa by zaujímalo, vy ste morálny teológ, keby sme to dotiahli možno do absrudity: Je hriech keď nejdem voliť? Keď vravíme, že je to povinnosť.

   ThDr. Šulík:
    Morálka jasne hovorí, že je to vážne previnenie, ak ja z nejakých banálnych, teda nie závažných dôvodov nejdem voliť, a riskujem tým, že spoločnosť sa dostane do rúk ľudí, ktorí povedzme budú konať nie v záujme človeka a v záujme rešpektovania ľudskej dôstojnosti.

   Hosť:
    Čiže mal by som sa spovedať z takého previnenia?

   ThDr. Šulík:
    Určite. Ak by som nešiel voliť, tak len z mimoriadne vážneho dôvodu.

    Ľudia "argumentujú" tým, prečo neidú voliť: "Ja sa neviem rozhodnúť, ani jeden z tých kandidátov mi nesedí. Alebo žiadna z tých strán mi nevyhovuje." ALE TOTO NIE JE DÔVOD!!!

    Ja nevyberám medzi anjelom a čertom v tých voľbách, aby bolo hneď na prvý pohľad jasné.

    Ak mi lekár povie, že jednoducho preto, aby som existoval, potrebujem jesť. Naordinuje mi nejaký ťažký liek a ja sa pred tým musím najesť. Zastavím sa v reštauráciii po ceste a tam je záverečná a majú napr. ryžový nákyp a dukátové buchtičky. Aj keby som ani jedno nemal rád, nemôžem povedať, že ja nebudem jesť. Pretože ja MUSÍM jesť. A teda MUSÍM SA ROZHODNÚŤ MEDZI JEDNÝM alebo DRUHÝM.

    A to isté je analógiou - samozrejme každá analógia pokrivkáva, ako sa vraví, ale to isté platí aj pre voľby. Ja sa nerozhodujem medzi stelesneným ideálom v tomto politikovi a niekým, kto je absolútne povedzme hodný zatratenia. Ja si z tej škály vyberám toho, ktorý podľa mňa z tých, ktorí sa mi ponúkajú, je najschopnejší a najlepší.
  Klasickým učebnicovým príkladom - ku ktorému sa vyjadril aj pápež Ján Pavol II. - je napr. situácia, kedy niekto podá návrh zákona, ktorý síce naďalej povoľuje potraty, ale už v obmedzenejšej podobe než bolo doteraz, t.j. v obmedzenejšej podobe než by bolo, keby sme za taký zákon nezahlasovali. Preto kresťanskí politici hoci majú deklarovať, že sú úplne proti potratom, avšak keď nemajú možnosť takému zákonu zamedziť, ale majú možnosť rozhodnúť aspoň o takomto zmiernení, tak je správne hlasovať ZA takýto návrh, hoci tiež povoľuje potraty, ale keby ho neschválili, tak by potraty boli povolené aj tak, no v ešte väčšej miere. Preto ten posun, t.j. to jediné, čo spôsobia takou voľbou, je len pozitívny v tomto smere.

  Ján Pavol II. sa o tom vyjadruje takto:
  EV 73, a tiež UKP 4 píše:
  „Ak by v situácii, o ktorej je reč, nebolo možné odmietnuť alebo úplne zrušiť zákon o umelom potrate, člen parlamentu, ktorého osobný absolútny nesúhlas s potratom je jasný a všetkým známy, konal by správne, keby podporil návrhy, cieľom ktorých je obmedzenie škodlivosti takéhoto zákona a umenšenie jeho negatívnych dôsledkov na poli kultúry a verejnej mravnosti“
  Zacitujem tiež o tom čosi z webu volim.sk, ktorý v predošlom videu z TV Lux spomína pani Katarína Hulmanová, členka pápežskej rady pre laikov, ktorá spomína, že prevádzkujú tento web - spravuje to občianske združenie Fórum kresťanských inštitúcií (FKI):

   V niektorých prípadoch zaujme každý kandidát zlé stanovisko k jednej alebo viacerým otázkam týkajúcich sa absolútnych morálnych hodnôt. V takomto prípade voľme kandidáta, ktorý zaujme čo najmenej takýchto stanovísk ... Dať hlas v takýchto situáciách nie je z morálneho hľadiska to isté ako priama podpora kandidátov ... je to aktivita s cieľom obmedziť zlo, a teda je dobrá.

   Ako príklad uveďme stanovisko Jána Pavla II. v súvislosti so situáciou, kedy nie je možné zamietnuť alebo celkovo zrušiť zákon povoľujúci potraty [viď. citát vyššie] (EV 73, a tiež UKP 4).

   Katolíci sa musia snažiť presadiť kandidátov, zákony a politické programy, ktoré sú v plnej miere v súlade s absolútnymi morálnymi hodnotami. Ak nie je možná voľba ideálneho kandidáta, zákona alebo politického programu, mali by sme si vybrať najlepšiu možnosť, ktorá podporuje najväčšie dobro a predstavuje najmenšie zlo.

   Nevoliť môže byť jednou z volieb, ale zvážme, či v konkrétnom prípade nevoliť naozaj znamená podporiť dobro a obmedziť zlo.
  Tá posledná veta je tu trochu krkolomne napísaná - neviem kto ten článok písal, lebo autora neuvádza, vraj je to preklad z nejakého anglického článku, no tiež neuvádza zdroj - každopádne je to OK, keďže síce spomína, že existuje možnosť aj nevoliť, čo samozrejme že existuje, no otázka je, či je správna, a k tomu sa tu práve dodáv, že: "ale zvážme, či v konkrétnom prípade nevoliť naozaj znamená podporiť dobro a obmedziť zlo" - čo samozrejme, keď zvážime, tak v našich podmienkach - ako som už poznamenal v úvode témy - by NEVOLIŤ pozitívne nezmenilo NIČ na výsledkoch volieb, ani by sme tým nepodporili dobro, ani by sme tým nijako neobmedzili zlo. Lebo to sa môže len zúčastnením sa volieb, a volením toho lepšieho - alebo aspoň menej škodlivého (keďže nikto nie je dokonalý) - kandidáta.

  Napr. teraz je podľa mňa úplne jasné, ktorý kandidát nie, keďže komunistických zlodejov by sme mali zastaviť... Keď tu komunisti mali totalitu, tak bola možnosť voliť len z nich, alebo proti nim. A Cirkev sa aj vyjadrila k tomu - ako napr. v prvom linku spomína ThLic. Martin Koleják, morálny teológ:
   Citácia:
   1. 7. 1949 Sväté ofícium vydalo dekrét, podľa ktorého voliť komunistickú stranu je bez akýchkoľvek pochýb ťažkým hriechom, pretože komunizmus je vo svojej podstate materialistický a protikresťanský.
  To bolo o situácii, kedy sa dalo vyberať medzi komunistami a inými, alebo kedy bola len jedna strana a človek sa mohol len rozhodnúť, či hlasuje zaňu, alebo nie... Nuž a myslím, že očistiť našu vládu od komunistov, je stále aktuálna výzva, ani dovoliť jednej komunistickej strane, aby okrem kresla premiéra ovládla aj kreslo prezidenta, keď pritom tomu môžeme zabrániť... ale o tomto konkrétnom prípade už v téme o konkrétnych voľbách. Kým tu som chcel takto všeobecne vysvetliť ako je to s týmto princípom, keďže ten sa tu týka prakticky každých volieb.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 25.03.2013 14:37:28
napísal 493 príspevkov
Pri voľbách je ťažké odlíšiť niekedy pár vecí preto si pomôžem výrokmi:

Politický systém je dizajnovaný na to, aby klamstvá zneli dôveryhodne a vražda priateľne.
George Orwel

Diplomat je človek, ktorý vás pošle do horúcich pekiel takým spôsobom, že sa na tu cestu dokonca tešíte.
C. Stinnett

Demokracia je vláda tyranov korigovaná novinármi.
Ralph Waldo Emerson

Politik je člověk, kterého dobře platíme, aby nás stále přesvědčoval, jak se máme dobře.
Pavle Kovačovič

Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.
Winston Churchill

Politika je rvačka kvůli zájmům, maskovaná jako zápolení kvůli zásadám.
Ambrose Bierce
_________________
"Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it." - Thomas Paine
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 2033 príspevkov
Citácia:
Pri voľbách je ťažké odlíšiť niekedy pár vecí preto si pomôžem výrokmi:
Vo volbach do Narodnej Fronty jedna strana dostavala previdelne 99% a viac percent, hadajme ktora :). To sme sa potom podobnymi vyrokmi nemuseli zapodievat.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11056 príspevkov
LiveD, tieto výroky, ktoré cituješ, chceli byť len kritikou demokracie, socializmu, kapitalizmu, a vôbec asi všetkého - a aj to veľmi zjednodušenou a jednostrannou... Ale to som predsa ani netvrdil, že je tu niečo ideálne, naopak, sám vravím, že všetko má svoje chyby, preto na všetko by sme mohli nejako "frflať", avšak to stále neznamená, že úplne všetko je rovnaké, lebo vždy sú aj nejaké rozdiely medzi politikmi - aj teraz sú na jednej strane bezcharakterní politici ako napr. "Ten, ktorého netreba menovať a ani voliť", ktorí len chcú byť pri koryte a nabaliť sa, ale sú aj charakterní politici, filantropi, ktorým záleží na ľuďoch a na tom, čo je správne. Ako napr. tamten, onen, henten a pod., je ich viacero, ktorí takí sú, alebo sa k tomu aspoň blížia, keďže zaiste žiaden nie je dokonalý, no aspoň sa k tomu blížia a nedá sa to prirovnávať k Tomu, ktorého netreba menovať a hlavne ani voliť... o tom hovorím... že treba vždy hľadať čo najlepšie z toho, z čoho sa vyberať dá. To je jediná možnosť, ktorú máme, a ktorou môžeme veci zmeniť, zlepšiť. A naozaj ak budeme rozumní, tak si budeme voliť tých normálnejších - a nie takých ako ten - tak sa budú veci stále len zlepšovať. No ak naopak nebudeme takto postupovať, ale budeme len trucovať, že žiadna možnosť nie je dokonalá, tak sa potom ľahostajne necháme okrádať aj tými najhoršími z najhorších, lebo nespravíme proti tomu NIČ, ani len najmenšiu snahu o ich elimináciu... No znova zdôrazňujem, že ich eliminácia nie je skrze NEVOLENIE NIKOHO - to práve ničomu nepomáha, iba tým najhorším, ktorých týmto nijako neeliminujeme. Jediná možnosť je, aby aj ľudia charakterní išli do politiky, a aby sme my potom volili takých, čo najcharakternejších z tých, ktorí sa tam dostanú...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 25.03.2013 14:37:28
napísal 493 príspevkov
Uvidíme páni. Ohľadom politiky a ľudí tam som veľmi pesimistický. Je pekné, že máte elán som zvedavý čo budete tvrdiť s odstupom času. Vždy pri voľbách to začína veľkými očakávaniami, slovami a po nich s odstupom času sa to končí ešte väčším sklamaním bez potrebných skutkov. Rád by som bol milo prekvapený avšak obávam sa, že toho sa nedočkám.
_________________
"Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it." - Thomas Paine
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 2033 príspevkov
s odstupom casu? Ked som pocul,ze musia vymret minimalne 2 generacie ludi ratajuc samozrejme od prevratu aby sa v tejto republike zacalo nieco vobec diat, aby sa ludia zbavili nanosu tej najhrubsej spiny a bahna co do ludi naplavil komunizmus bol som optimisticky,ze ta doba bude podstatne kratsia. Ale vzhladom na to,ze nam stale vladnu ti ludia, ktori mali byt novou generaciou Jakesov, Husakov, Bilakov sa v nasej krajine de fakto nezmenilo nic a ta doba na ocistu bude zrejme nutna v plnej dlzke. Nemame zreformovane temer nic co by nas dostalo z tejto moralnej a ekonomickej mizerie do ktorej sme upadli ako nasledok 40 rokov budovania realneho socializmu ci komunizmu. Nedokazali sme, teda aspon vacsina ludi, zreformovat svoje myslenie, aby mali aspon elementarnu snahu nieco spravit so svojimi zivotmi a aby sa uspech v tejto krajine po zasluhe netrestal. Preto ja po kazdych volbach vobec nic neocakavam,ze sa zmeni, ale verim,ze sa kazdymi jednymi volbami, v ktorych mame sancu prejavit aku taku obciansku volu a slobodu sme blizsie tomu co by sa dalo nazvat obcianska spolocnost kde vymozitelnost prava nie je len toaletny papier s ktorym si Harabin nevytiera onu cast tela, ale realitou.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.05.2006 9:21:13
napísal 6071 príspevkov
Bydlisko: gemer
tomix píše:
s odstupom casu? Ked som pocul,ze musia vymret minimalne 2 generacie ludi ratajuc samozrejme od prevratu aby sa v tejto republike zacalo nieco vobec diat, aby sa ludia zbavili nanosu tej najhrubsej spiny a bahna co do ludi naplavil komunizmus bol som optimisticky,ze ta doba bude podstatne kratsia.
je na mieste otázka, či komunizmus bol následkom, alebo príčinou "špinavosti ľudstva"
ak vyrastáme v rodine, kde je závisť bežná, tak jasné, že sme náchylnejší na voľbu prerozdelovača.
na druhej strane ak prerozdelovanie (okrádanie bohatších) berieme ako normu, tak sa naučíme závidieť...
istým spôsobom je to špirála.
preto je aj povinnosť kresťana ukázať svojím životom, že sa žiť dá aj slušne.
mimochodom, viete prečo v Monaku nemohol byť komunizmus? - bo tak veľký "bordel" sa do tak malej krajiny nezmestí.
_________________
ridendo verum
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11056 príspevkov
live_D píše:
Uvidíme páni. Ohľadom politiky a ľudí tam som veľmi pesimistický. Je pekné, že máte elán som zvedavý čo budete tvrdiť s odstupom času. Vždy pri voľbách to začína veľkými očakávaniami, slovami a po nich s odstupom času sa to končí ešte väčším sklamaním bez potrebných skutkov. Rád by som bol milo prekvapený avšak obávam sa, že toho sa nedočkám.
Nemať prehnané absolútne očakávania je predsa fajn, keďže práve oni sú zdrojom sklamania, zatiaľ čo pesimista býva prekvapený skôr len pozitívne : ) ... a ja si tu predsa tiež nerobím neviem aké prehnané absolútne očakávania, že by som potom mohol byť ex post sklamaný. Naopak, ja tu hovorím skôr len o tom relatívnom rozdiele, že jedného pokladám za lepšiu voľbu než druhého. A to sa mi ani veľmi nedá ako vyvrátiť, už pre tú neurčitosť, ktorá v tom je, že nevravím presne, čo konkrétne sa všetko udeje, ale čo vravím, že ten rozdiel medzi tými dvoma kandidátmi je natoľko priepastný a principiálny, že už teraz môžem skonštatovať, že aj keby "môj kandidát" nespravil vôbec nič, tak aj tak to budem pokladať za lepšiu alternatívu než to, keby som sa mal pozerať na to, ako celé vedenie krajiny ovládli komunisti/červení (ktorí už teraz majú post prieméria a ešte by chceli aj prezidenta)...

A prečo by to bolo lepšie? Už aj kvôli tomu samotnému, aby sme sa konečne začali očisťovať od komunistov a mečiaristov. Lebo toto naozaj Slovensko potrebuje, a ani za 20 rokov po novembri '89 sa nám to ešte stále dostatočne nepodarilo.

Ako tu spomína tomix, napr. taký Harabin a spol., veď to je niečo neskutočné, čo sa tu deje... A kto s tým súhlasí? Veď ja nepoznám asi nikoho, kto by súhlasil s týmito vecami, čo naša červená vláda schvaľuje, totiž Harabina, Fica a spol...

Nepoznám jediného rozumného človeka, ani na internete, ani mimo neho, ktorý by sa hlásil k voľbe našich červených!!! Naopak: všetci sú týmto len zhrození...

  Vezmi si akékoľvek známeho politológa, alebo vôbec akékoľvek človeka, čo sa trochu o toto zaujíma, a úplne všetci takýto, ktorých som kedy počul, sa jednotne zhodujú v tejto veci proti súčasnej vláde.

  Napr. si všimni aj samotných kandidátov na prezidenta - prinajemnšom tých prvých iks najúspešnejších - tak tiež sa úplne úplne všetci bez najmenšieho zaváhania zhodli na tom, že by v druhom kole podporili kohokoľvek z nich, okrem toho jedného.

Tak nehorázne priepastný rozdiel je medzi tým jedným a medzi všetkými ostatnými, že to všetci aspoň polo-rozumní vidia... A keď aj výnimočne započujem nejaký hlas pro-ficovský, tak to je vždy taký extrémny úlet, tak povrchná argumentácia, ktorá neobstojí ani chvíľku, že to za rozumné nijako nemôžem pokladať...

Jednoducho tí, čo volia Fica, to je ako nejaká sekta, ktorej členovia majú vygumovanú schopnosť samostatného kritického uvažovania, neschopný čo i len polo-obstojnej argumentácie, kvôli čomu sa ani do žiadnych politických diskusií nezvyknú vôbec zapájať, nanajvýš tak len nejakými uletenými glosami, aké používajú na svojich zhromaždeniach/podujatiach organizovaných Ficom, kde nad ním len stádovito ókajú, aký je ich vodca úžasný.

No nijako ináč som v živote žiadneho fico-voliča nestretol, lebo všetci normálni vidia, čo SMER stvára v politike, a ešte ako arogantne a okato, keď ignorujú prakticky akékoľvek návrhy opozície, zatiaľ čo aj o úplnej banálnosti im musí pani Laššáková diktovať, ako majú hlasovať, čo oni už len ako cvičené opice urobia...


Ak keď je pravda, že existujú aj v iných stranách určité kompromisné riešenia, keď sa dohadujú v niečom, aby jednotne hlasovali, avšak v bežných prípadoch to je na jednotlivcoch, napr. viď. také OĽaNO, aké plurality názorov sú tam povolené, a čo aj pár členov vylúčili, tak to nebolo z hlasovacích dôvodov.

No ani žiadna iná strana sa v tomto nedá ani porovnávať s červenými, ktorí sú pri hlasovaní úplne len ako cvičené opice a nič viac, len mechanické figúrky svojho lídra, ktorý zasa poslúcha svojich finančných pánov ako J&T... A je to už až tak okaté, že nepostaviť sa proti tomu, by bolo len daním najovo, že ten rozdiel medzi ním a ostatnými nevidíme, alebo že nám je to jedno, čo červení stvárajú, a že znova budú zvolení...

A ešte má táto vláda takú nehoráznu drzosť, že keď opozícia vysvetľuje, ako vlastizradne zapredávajú vlastný štát, tak oni odídu z rokovacej sály a opijú sa priamo v parlamente, cez pracovnú dobu - keby to spravil ktokoľvek iný v práci, tak by dostal v práci padáka... http://youtu.be/8Q5pyUUcTDE - to už nie je len o nejakej skrytej zlodejine, ale je to všetko tak otvorene arogantné správanie, že je to už je výslovný výsmech voličom, že až také niečo asi ani za Mečiara nebolo...

Alebo napr. keď v minulých voľbách kvôli znechuteniu z gorily pravica dostala rekordne málo hlasov, tak Fico sa ešte provokačne na všetkých fotkách počas volieb fotil s koka-kolou v ruke, znova ako výsmech zo svojich voličov, akí sú hlúpi, že mu veria, že "on len pil kolu"... A TOTO je už naozaj taký výsmech zo svojich voličov, že také niečo nemalo obdobu asi ani u Mečiara, ani u komunistov pred '89...

A ak mu dovolíme, aby sa tento človek stal teraz ešte aj prezidentom, tak to už bude nielen najvyšší možný výsmech, aký môže urobiť (keďže už vyššia funkcia než prezident nie je), ale bude to aj hanba nás všetkých, že sme mu v tom nezabránili...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11056 príspevkov
P.S.: alebo ak by ho aj niekto nechcel odmietnuť preto, že je komunista, tak aspoň kvôli tým politickým kauzám, ktorých má až až, by sa mu malo povedať DOSŤ, a dať mu najavo, že tie kauzy netolerujeme, tým, že uprednostníme človeka, čo nemá také kauzy.

Už aj to by bolo i symbolické i účinné gesto, keďže ten druhý také kauzy nemá. Ba čo viac: ani nebude mať, keďže ako prezident - a ešte k tomu v opozícii ku vláde - by také kauzy nevedel urobiť ani keby chcel - a nieto ešte teraz, keď ani nechce... čo mu tiež možno skôr uveriť než Ficovi, keďže Fico je zjavný neúprimný lišiak, zatiaľ čo ten druhý prejavuje známky úprimnej snahy o očistenie prezidentskej stoličky. Aby nebol prezident len na smiech, ako to je dnes...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 9 ] 

Obsah fóra » Náučné témy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: