areopag.sk
http://areopag.sk/

Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta ZLA?
http://areopag.sk/viewtopic.php?f=56&t=5162
Stránka 16 z 17

Autor:  misionar3 [ 04.09.2013 15:22:27 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

Martin Petrovic píše:

Nepokladam za potrebne dat sem dalsie svoje nazory, zdroje a argumenty.
KONEČNE!!!!!

Po mnohých planých rečiach múdre rozohodnutie. Len dúfam že to dodržíš.

Autor:  anux [ 04.09.2013 18:54:31 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

...myslim, ze v to dufame vsetci, avsak ja neverim, ze to dodrzi. Mozno na chvilku prestane a potom sa rozbehne vassulomania nanovo, budme realisti... :-(

Autor:  misojogi [ 16.02.2014 11:20:16 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

Irska vestica z pohladu TV LUX
http://gloria.tv/?media=570402
dobre argumenty

MP, prosim pozri si to
mozno sa ti otvoria oci ....
Svätá Faustína
Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Svätá Faustína
Svätá Faustína : Duša musí názoru duchovného vodcu ( spovedníka ) dávať prednosť pred mienkou samého Boha, lebo len vtedy bude chránená pred KLAMOM A VYBOČENÍM Z CESTY.
Duša, ktorá by nepodrobila tieto vnuknutia prísnej kontrole Cirkvi, čiže duchovnému vodcovi, dáva tým najavo, že ju vedie nedobrý duch !
Duchovný vodca musí byť v týchto veciach veľmi opatrný a musí skúšať dušu v poslušnosti. Satan sa môže skrývať aj pod plášťom pokory, ale plášť poslušnosti si na seba nedokáže natiahnúť, a tak vyjde najavo celá jeho práca.
Duchovný vodca to hneď zbadá , že danú dušičku vedie sám Boh. Boh mu to dá poznať jasne a zreteľne a taká duša - väčšmi než iná, má byť pod ešte prísnejšou kontrolou duchovného vodcu !
Vnútorný boj duše, dáva veľmi veľa svetla. Duša v tom svetle poznáva aké je všetko úbohé a klamlivé. Treba vedieť, že duša nemôže sama rozhodovať o svojích vnuknutiach, musí ích rozlíšiť veľmi skúsený a svätý kňaz.
Kým sa neuistí, nech je voči ním nedôverčivá. Tým vnuknutiam a všetkým vyšším milostiam nech vôbec nedôveruje ! Aj keď duša hneď rozlišuje falošné vnuknutia od Božích, nech je vždy opatrná, lebo mnohé veci sú neisté lebo môže utrpieť veľmi veľké škody
Bohu sa páči a teší sa keď duša nedôveruje jemu samému kvôli nemu samému. Pretože ho miluje, je opatrná, pýta sa a sama hľadá pomoc, aby si overila, či je to naozaj on, ktorí v nej pôsobí. Pomoc si nevyberá ona sama, (duša pyšná nikdy neprijme kritiku, a najmä od toho kto je jej nepríjemný.
Láska ( a viera ) nespočíva v citoch, ale v skutkoch. Je to úkon vôle.
Väčšiu odmenu dostaneš za skutky a závislosť od spovedníka, než za ..samotné skutky kajúcnosti, v ktorých sa budeš cvičiť. Dcéra ..moja,vedz o tom a a podľa toho konaj, že hoci to by bola aj najmenšia ..vec, ale má na sebe pečať poslušnosti voči môjmu zástupcovi, je v .mojích očiach milá a veľká.


alebo par poznamok k veci

Citácia:
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/varovanie/
Mária Božieho Milosrdenstva, žijúca v Európe, sa rozhodla z dôvodov vlastnej bezpečnosti a ochrany svojej osoby ako aj vlastnej rodiny a svojich detí nezverejniť svoju plnú identitu, pretože by tým boli ohrozené samotné tieto posolstvá jej prenasledovaním až po fyzické útoky a ohrozenie jej bezpečnosti a bezpečnosti jej rodiny.
Poznámka: Čo to je za prorokyňa a vizionárka, ktorá sa bojí trpieť pre Božie meno? A to utajovanie? Ježiš povedal: „Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu“ (Jn 3, 20-21).

Mária Božieho Milosrdenstva bola našim Pánom Ježišom Kristom upozornená, aby nikto jeho posolstvá neanalyzoval či osobne neinterpretoval a ani nepridával k nim svoje vlastné osobné názory, pripomienky alebo výklad.
Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, táto kniha je to, čo bolo prorokované.
Nikdy sa nepokúšajte analyzovať moje posolstvá, pretože to, aby ste tak robili, nie je potrebné.
Nie je možné čakať na dobrozdanie a odobrenie tejto našej evanjelizačno – informačno – propagačnej práce zo strany našej drahej katolíckej cirkvi.
Nie je dôležité, či Cirkev prehlási tieto posolstvá za autentické (pravé), nakoľko čas nie je na ich strane.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ ( 1 Jn 4, 1). Skúmať a analyzovať proroctvá je povinnosťou Cirkvi a povinnosťou veriacich je predložiť posolstvá Cirkvi na rozlíšenie. Odmietanie odobrenia zo strany Cirkvi je prejavom neposlušnosti, ktorý protirečí s Božím slovom: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal“ (Lk 10, 16).

Každý človek vo veku nad 7 rokov bude mať tento mystický zážitok, ktorý bude posledným milosrdným aktom Boha ešte pred Druhým príchodom jeho milovaného Syna Ježiša Krista, aby každý mohol spoznať, že BOH existuje...
Poznámka: Prečo deti pod sedem rokov nebudú mať tento zážitok a nebudú môcť spoznať, že Boh existuje? Veď už aj mladšie deti sú schopné urobiť niečo, čo si uvedomujú, že je zlé. Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“ (Mk 10, 14).

Prečo sa udeje Varovanie?
 Aby sa každému človeku podal viditeľný a neodškriepiteľný dôkaz o existencii pravého živého Trojjediného BOHA.
 Aby bol každý človek privedený späť k Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi – Spasiteľovi a Vykupiteľovi celého ľudstva.
 Aby sa obrátili neveriaci, ktorí by inak nemali žiadnu možnosť spásy bez tohto veľkého aktu Božieho milosrdenstva.
Pre mnohých bude videnie vlastných hriechov a následného miesta zatratenia – Pekla – natoľko šokujúce a zdrvujúce, že to neprežijú a zomrú v smrteľných hriechoch bez toho, aby mohli byť zachránení. Mnohí budú natoľko šokovaní a zhnusení tým, čo v sebe uvidia – všetku tú duchovnú špinu a úbohosť svojej duše, stojacej pred Božím Majestátom – že skôr, ako by mohli oľutovať a poprosiť Boha o odpustenie, padnú mŕtvi v tomto hriešnom stave bez možnosti vrátiť sa ešte raz do svojho pozemského tela a konať pokánie.
Poznámka: Je to úplne jasné protirečenie logike. Veď nemôže byť každý človek privedený späť k Božiemu slovu a neveriaci obrátiť sa, ak to mnohí „neprežijú a zomrú v smrteľných hriechoch bez toho, aby mohli byť zachránení.“

Autor:  carmenis [ 01.08.2014 22:21:20 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

Ahojte. Ked sa tu bavite o tom papezovi, uz ste citali toto od sv. Frantiska z Assisi ?
Svätý František z Assisi krátko pred svojou smrťou zhromaždil svoje Deti avaroval ich pred budúcimi útrapami hovoriac:

"Konajte odvážne, bratia, buďte pevní a dôverujte Pánovi.

Rýchlo sa blíži čas, keď nastanú veľké súženia a skúšky;

- rozhojnia sa nejasnosti a nezhody vduchovných i svetských záležitostiach;

- milosrdná láska bude čoraz chladnejšia azloba hriešnikov bude stále viac narastať.

- Diabli budú mať neobvyklú moc, nepoškvrnená čistota nášho i ostatných Rádov sa natoľko poškvrní, že bude len málo Kresťanov, ktorí budú poslúchať pravého Sv. Otca a Rímsku Cirkev s úprimným srdcom a dokonalou láskou.

Včase tohto prenasledovania jeden, ktorý nebude zvolený kánonicky, dosiahne Pápežstvo, ktoré sa bude rafinovane snažiť dotiahnuť do bludov a k smrti. Škandály sa potom veľmi znásobia, náš Rád bude rozdelený, a mnohé ďalšie Rády budú úplne zničené, lebo budú súhlasiť s bludom namiesto toho, aby protinemu bojovali.

Bude tak veľa rozličných názorov a rozkolov medzi ľuďmi, rehoľníkmi a kňazmi, že keby výnimočne tieto dni neboli skrátené, podľa slov Evanjelia, aj vyvolení by upadli do bludov, i keby neboli výnimočne vedení uprostred takého veľkého zmätku nesmiernou Božou milosťou.

Potom niektorí budú prudko napádať naše Pravidlá a spôsob života, a prídu na nás hrozné skúšky. Tí, ktorí si zachovajú vieru, dostanú korunu Života, ale beda tým, ktorí dôverujúc len v ich Rád sa stanú vlažnými, lebo nebudú schopní prejsť cez pokušenia dopustených na skúšanie vyvolených.Tí, ktorí si zachovajú horlivosť a dodržiavanie čností s láskou a nadšením pre pravdu, budú trpieť zraneniami a prenasledovaním ako rebeli a rozkolníci.

Ich prenasledovatelia poháňaní zlými duchmi budú tvrdiť, že poskytujú Bohu veľkú službu tým, že vyničia týchto ľudí ako morovú nákazu z povrchu zeme. Ale Pán bude útočiskom ubiedených a zachráni tých, ktorí v neho dúfali. A v snahe podobať sa svojej Hlave, budú títo vyvolení konať s dôverou a pri smrti získajú večný život. Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchať radšej Boha ako človeka, nebudú sa ničoho báť a radšej budú uprednostňovať dočasnú skazu, ako by mali dať súhlas ku klamstvu a zrade.

Niektorí kazatelia budú pravdu zamlčiavať, ostatní ju pošliapu a poprú. Svätosť života bude zosmiešňovaná i tými, ktorí sa navonok hrajú na veriacich. Preto v tých dňoch im Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale Ničiteľa."

Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosna-cirkev/

Autor:  legionar [ 01.08.2014 22:41:21 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

Ako sa velke nic da povedat stovkami prazdnych slov ... :roll:

Autor:  Didymos [ 01.08.2014 23:00:35 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

carmenis píše:
Ahojte. Ked sa tu bavite o tom papezovi, uz ste citali toto od sv. Frantiska z Assisi ?
jj, to sa všetko splnilo ešte koncom stredoveku. Kto trochu pozná dejiny ... vzdoropápeži, nepokoje vo františkánskom ráde, atď ... - už to tu bolo spomínané tuším aj v tejto téme ...

Autor:  anux [ 02.08.2014 0:42:08 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

...vzhladom na zdroj je otazne, kolko z toho sv. Frantisek v skutocnosti povedal...

Autor:  carmenis [ 02.08.2014 12:44:33 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

anux píše:
...vzhladom na zdroj je otazne, kolko z toho sv. Frantisek v skutocnosti povedal...
Nahodne som to zobrala z tejto stranky, ale nasla som to aj na inych. Tiez by ma vsak zaujimalo, ci je to pravdive, len neviem ako to zistit :-|

Autor:  frederix [ 02.08.2014 12:53:26 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

A naco by ti to bolo?

Autor:  carmenis [ 02.08.2014 12:53:57 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

minix) píše:
carmenis píše:
Ahojte. Ked sa tu bavite o tom papezovi, uz ste citali toto od sv. Frantiska z Assisi ?
jj, to sa všetko splnilo ešte koncom stredoveku. Kto trochu pozná dejiny ... vzdoropápeži, nepokoje vo františkánskom ráde, atď ... - už to tu bolo spomínané tuším aj v tejto téme ...
Takze myslis, ze to uz naozaj bolo ? Zial, neviem, ze nieco taketo sa uz udialo a jeden papez nebol zvoleny kanonicky. Teda viem, ze bolo tusim raz aj 3 -papezstvo ? Len nechapem, preco mnohi ludia toto Frantiskovo proroctvo vyuzivaju skor na podporu poslednych casov.

Autor:  frederix [ 02.08.2014 13:02:25 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

carmenis píše:
Len nechapem, preco mnohi ludia toto Frantiskovo proroctvo vyuzivaju skor na podporu poslednych casov.
Lebo maju nieco, cim mozu zaujat.
A ak nemaju-vymyslia si to a pripisu dajakej znamej persone z historie.
A ludia strasne radi veria "proroctvam o konci sveta", alebo inym udajne pravdivym varovaniam a podobnym nezmyslom.

Autor:  Cloe-Clement [ 02.08.2014 13:06:49 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

carmenis píše:
minix) píše:
carmenis píše:
Ahojte. Ked sa tu bavite o tom papezovi, uz ste citali toto od sv. Frantiska z Assisi ?
jj, to sa všetko splnilo ešte koncom stredoveku. Kto trochu pozná dejiny ... vzdoropápeži, nepokoje vo františkánskom ráde, atď ... - už to tu bolo spomínané tuším aj v tejto téme ...
Takze myslis, ze to uz naozaj bolo ? Zial, neviem, ze nieco taketo sa uz udialo a jeden papez nebol zvoleny kanonicky. Teda viem, ze bolo tusim raz aj 3 -papezstvo ? Len nechapem, preco mnohi ludia toto Frantiskovo proroctvo vyuzivaju skor na podporu poslednych casov.
Kazda generacia si mysli, aspon niektori jej clenovia, ze ziju v nejakej vynimocnej, apokalyptickej dobe.
Myslim, ze sucasna Cirkev co do internych zalezitosti preziva takmer zlate casy, uz je prec obdobie papezov typu Alexandra VI.

Autor:  carmenis [ 02.08.2014 13:11:03 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

Mate pravdu. Je to naozaj asi len o fascinacii a vymyslani samych novych konspiracnych teorii. Ja som si povedala, ze by bolo dobre verit Jezisovym slovam, ze ani brany pekelne ju nepremozu a skala nemoze byt nikdy znicena.

Autor:  frederix [ 02.08.2014 13:15:05 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

carmenis píše:
Mate pravdu. Je to naozaj asi len o fascinacii a vymyslani samych novych konspiracnych teorii. Ja som si povedala, ze by bolo dobre verit Jezisovym slovam, ze ani brany pekelne ju nepremozu a skala nemoze byt nikdy znicena.
Jj-bolo by dobre. :-D

A inak-vitaj na areopagu. ;)

Autor:  carmenis [ 02.08.2014 14:22:28 ]
Predmet príspevku:  Re: Bude institucionalna cirkev(vedenie RKC) na konci sveta

frederix píše:
carmenis píše:
Mate pravdu. Je to naozaj asi len o fascinacii a vymyslani samych novych konspiracnych teorii. Ja som si povedala, ze by bolo dobre verit Jezisovym slovam, ze ani brany pekelne ju nepremozu a skala nemoze byt nikdy znicena.
Jj-bolo by dobre. :-D

A inak-vitaj na areopagu. ;)
Nooo, len si zo mna strielaj :-P :-D Nie, vazne. Ja som tomu vzdy verila, ale uznavam, obcas sa necham zlakat takymito temami :-)
A dakujem za privitanie ;-)

Stránka 16 z 17 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina [ letný čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/