areopag.sk
http://areopag.sk/

Existuje peklo,....alebo parodox večných múk.
http://areopag.sk/viewtopic.php?f=55&t=6182
Stránka 8 z 8

Autor:  misojogi [ 27.01.2019 2:15:05 ]
Predmet príspevku:  Re: Existuje peklo,....alebo parodox večných múk.

Citácia:
Venoval som sa v tomto príspevku očistcu, zanedbal som odpustky a tiež prax raných kresťanov.
zisiel by sa aj dalsi prispevok o prvotnej cirkvi

Autor:  stefan [ 28.01.2019 23:33:04 ]
Predmet príspevku:  Re: Existuje peklo,....alebo parodox večných múk.

Áno, chápem že by bolo dobré to ešte doplniť o nejaké údaje ranej cirkvi. Pokračoval by som teda tam, kde som skončil pri hľadaní neskoršieho židovského pohľadu na smrť a prechodný stav, ktorý som uviedol z Knihy Henochovej a 4. knihy Ezdrášovej. Ako vyplynulo z uvedeného, židokresťania a aj samotný Ježiš plne reflektovali známe povedomie o šeole a vznikali aj židokresťanské spisy, ktoré danú tému rozvádzali. Jedná sa hlavne o Apokalypsu Petrovu, Apokalypsu Ezdrášovu a Apokalypsu Pavlovu. Tieto židokresťanské spisy sa so židovskými v niečom zhodujú, ale v niečom aj rozchádzajú. Rozchádzajú sa hlavne v tom, že do mystéria smrti zakomponovali už osobu Ježiša Krista.
Apokalypsa Petrova vznika podľa odhadov koncom prvého alebo začiatkom druhého storočia. Čo do starobylosti si teda nič nezadá s najmladšími knihami Nového zákona, hlavne s kanonickou Apokalypsou Jánovou. Rímska cirkev dokonca až do koncilu v roku 397 túto apokalypsu považovala za kanonickú. Vlastné učenie o očistci tento spis neobsahuje, ale kvetnato opisuje pekelné muky a tiež pokojné miesta po boku Kristovej prítomnosti, pričom podľa všetkého dáva možnosť spásy aj tým, ktorí sú spočiatku mučení pekelnými trestami.
Apokalypsa Ezdrášova, ktorá bola tiež v prvotnej Cirkvi pomerne rozšírená síce obsahuje náznakov očistca ešte menej, ale obsahuje jeho základne parametre a to je oheň a most a schody. Tento spis existuje v troch verziách ako vlastný Apokalypsa Ezdrášova, Apokalypsa Sedrachova a Videnie Blaženého Ezdráša. Videnia pekla sú tiež dosť brutálne. Ezdráš prosí Pána za zatratených, ale Pán ho nevyslyší.
Apokalypsa Pavlova mala z týchto troch asi najväčší vplyv v stredoveku. Bola odhadom napísaná v polovici tretieho storočia. Tento spis obsahuje niekoľko verzií, dlhších aj kratších a objavujú sa tam známe motívy ohňa, mostu, ohnivé koleso a pod. Pre očistec je najdôležitejšia verzia V, pretože tá ako prvá delí peklo na vrchné a spodné, obrazy ktoré spracoval aj sv. Augustín /ktorý však samotný spis ostro odsúdil/ a Gregor Veľký. Pre nás je najdôležitejšie to, že vo verzii V sa priamo píše o tom, ako vo vyššom pekle sv. Pavol priamo "uvidel duše tých, ktoré čakali na Božie zmilovanie".
V tomto príspevku nesmiem vynechať jednu veľmi dôležitú prax prvých kresťanov a to je prax modliť sa za mŕtvych. Tento zvyk jasne prijali kresťania ako istú vec od židov, ako som písal, židia sa týmto začali zaoberať v dobách Machabejských. Dokonca sv. Pavol si príbuznou praktikou pomáhal pri svojej katechéze o zmŕtvychvstaní 1 Kor 15,29-30 Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich? V tomto prípade sa nejedná o kresťanský krst, ale o krst gréckych prozelytov, ktorí prestupovali na židovskú vieru. Máme bohatú epigrafickú a liturgickú dokumentáciu od počiatkov Cirkvi, ktorá hovorí o modlitbách za mŕtvych, na rozdiel od pohanov, ktorí sa modlili k mŕtvym. Aj keď samotná táto prax neurčuje vieru v očistec v zmysle neskorších definícií, je pre túto vec nesmierne dôležitá, pretože pre očistec pripravuje pôdu.
Čo sa týka kresťanských autorov, tak uvediem len jednoduchý prehľad:
Tertulián +225 je považovaný za priekupníka náuky o očistci na západe. Vychádzal hlavne z textu o "zaplatení do posledného haliera" Mt 5,26
Klement Alexandrijský +215 bol priekopníkom náuky o očistci naopak na východe. Vychádzal hlavne z textu o očistnom ohni v 1 Kor 3,10-15
Cyprián +228 učil, že tí, ktorí sa zmierili s Cirkvou, ale nestihli dokončiť cestu pokánia, budú sa očisťovať vo večnosti. Epistula 55,20,3.
Bazil Veľký +397 často hovoril o prinášaní obiet za mŕtvych.
Ján Zlatoústy +407 vychádzal z Jób 1,5 kde boli Jóbovi synovia očistení obetou svojho otca, pýta sa, že prečo by aj naši zosnulí takto nemohli byť očistení...
O Augustínovi a Gregorovi veľkom som už písal. Nemožno nespomenúť ani Origena, ktorý sa odvolával na text Jób 14,4.
Uvediem tiež, že z raného obdobia je pre náuku o očistci veľmi dôležitý aj spis Utrpenie sv. Perpetuy a Felicity, kde sa hojne objavuje termín "refrigerium" - občerstvenie - s ktorým potom často pracoval práve Tertulián. Tak isto je tu dielo asi z konca druhého storočia zvané Skutky sv. Pavla a Tekly v ktorom sa Tekla na žiadosť svojej adoptívnej matky modlí za spásu svojej nevlastnej sestry Falkonilly.
Viac sa rozpisovať nebudem, poviem len že potom ďalej by sme mohli menovať hádam zaradom všetkých otcov a každý k tejto téme prispel. Naozaj, hádam sa nemýlim, ak by som povedal, že by sme nenašli nikoho dôležitého, kto by vyslovene zavrhoval pôvodné koncepty.

Zdroje:
Le Goff, J., Zrození očistce, 2003
Chovanec, M., Eschatológia, 2011 - rozšírená verzia pôvodnej z r. 2004

Stránka 8 z 8 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/