Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Voľná diskusia


 [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Autor Správa
Poslať 29.11.2017 11:31:46   Re: Lukáš 14, 26
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
xiaomigeo píše:
Čo presne znamená tento verš ?

Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.
Slovo nenávisť v originále vyjadruje skutočne nenávisť.
viď.
μισέω- nenávidieť, prenasledovať s nenávisťou, priečiť sa, byť odporným
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3404&t=KJV

Myslím, že slovo priečiť/byť odporným by vyjadrovalo lepšie tento preklad:
Ak niekto prichádza ku mne a "neprieči sa mu/nie je mu odporný" spôsob života tvojho otca, matky, ženy, detí, bratov, sestier, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

Toto čo Ježiš hovorí vyjadruje postoj Boha voči tebe keď si v hriechu. Boh je znechutený tým čo robíš v živote, prieči sa mu všetko čo robíš, keď nežiješ sväto.
Boh všade hovorí buďte svätý ako je On svätý.
Ak budeš svätý ako je on svätý, tak potom rovnako ako je jemu odporný tvoj spôsob života, bude aj tebe odporný tvoj spôsob života a niečo s tým urobíš aby si tak nežil.
Čiže bude ti odporný = budeš nenávidieť svoj vlastný život.

A už len logicky úplne rovnako, bude sa ti priečiť/hnusiť/bude ti odporný/budeš nenávidieť spôsob života tvojho otca, matky, ženy, ... kohokoľvek kto nežije sväto ako je Boh svätý.

Ale ak sa ti bude páčiť ich spôsob života - teda budeš dávať súhlas na to akým spôsobom žijú / ak ti nebude odporný rovnako ako je odporný Bohu - nuž potom nebudeš v súlade s Božím postojom voči nim a teda ako môžeš byť potom s ním jedno - tvoj dom bude rozdelený - nemôžeš milovať zlo aj dobro naraz - a tak nemôžeš byť Ježišovým učeníkom.

Jeden verš z evanjelia podľa Jána to vystihuje - komu je odporný vlastný život - zachráni si ho
Ján 12:25 (SSV)
Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

Vlastne ak miluješ ten starý spôsob života, ak miluješ, alebo schvaľuješ spôsob života akým žijú ľudia okolo teba si nepriateľom Bohu a vlastne nenávidíš Boha.
Jakub 4:4 (SSV)
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.

a tak teda kto je nepriateľom Boha nenávidí Boha
Ján 15:23 (SSV)
Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca.

a kto nenávidí Boha nemôže byť jeho učeníkom.

Rimanom 7:15 (SSV)
Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím.

Presnejšie to tiež vyjadruje list Hebrejom keď hovorí o Ježišovej nenávisti a my máme byť s ním jedno.
Hebrejom 1:9 (SSV)
Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.“

Ježiš teda nenávidel neprávosť. A rovnako ako on nenávidel neprávosť - je prirodzené - pre toho kto je s ním jedno - že on tiež nenávidí neprávosť.

alebo
Júdov 1:23 (SSV)
zachráňte ich, vyrvite ich z ohňa. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou; nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom.

Zjavenie 2:6 (SSV)
To máš však k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitov, ktoré aj ja nenávidím.

to isté slovo nenávidieť je tu preložené ako byť odporné - odpornej zveri
Zjavenie 18:2 (SSV)
Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri.

Slovo nenávidieť v Lukášovi 14:26 teda vyjadruje tvoj postoj srdca voči tvojmu vlastnému spôsobu tvojho starého života a voči spôsobu života tvojho okolia v čase keď už si Ježišovým učeníkom.
Je to niečo prirodzené, keď sa s Ježišom staneš jedným. Osvojíš si jeho postoje a bude ti prirodzene odporné ako si žil predtým, ako žije tvoje okolie.
Ale ak ti to teraz nie je odporné, potom ešte nie si Ježišovým učeníkom.
Vlastne to čo Ježiš povedal je aj akousi mernou jednotkou kto je a kto nie je Ježišov učeník a môžeš tak ľahko zistiť, či ti to je prirodzene odporné ako si žil predtým a ako žije tvoje okolie. Ak áno, potom si jeho učeník a niečo s tým budeš robiť - ohlásiš im dobrú zvesť, pokrstíš ich a naučíš ich zachovávať všetko, čo Ježiš povedal.
Ak ti to nie je prirodzene odporné, potom jednoducho ešte nie si Ježišov učeník. A Ježiš hovorí zanechaj všetko a poď nasleduj ma...

Vyjadruje to celý kontext toho verša aj záver kapitoly
Lukáš 14:33 (SSV)
Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.
Hore
 Profil  
 
Poslať 29.11.2017 11:55:30   Re: Lukáš 14, 26
 

od 10.01.2017 10:23:02
napísal 350 príspevkov
Tak ale výklad romanh je diametrálne odlišný od výkladu misionar3.

romanh píše:
Slovo nenávisť v originále vyjadruje skutočne nenávisť.
viď.
μισέω- nenávidieť, prenasledovať s nenávisťou, priečiť sa, byť odporným

...
Boh je znechutený tým čo robíš v živote, prieči sa mu všetko čo robíš, keď nežiješ sväto.
misionar3 píše:
naša láska k ľuďom (rodičom, príbuzným.....) má vychádzať z lásky k Ježišovi. Nenávidieť v tomto kontexte znamená mať podriadenú lásku.
Priznám sa, že teraz by už aj mňa celkom zaujímalo, ktorý z týchto dvoch výkladov je v súlade s postojom RKC.
Hore
 Profil  
 
Poslať 29.11.2017 12:48:03   Re: Lukáš 14, 26
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 22575 príspevkov
romanh:
"Boh všade hovorí buďte svätý ako je On svätý."

Nechcem byt "svätý" ako On !
Pretoze On ani zdaleka "svätý" nie je ...
(Myslim tym Boha Otca. Jezis je len "epizodka na zahladenie stop" a "nove PR" ... :) )
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 29.11.2017 17:26:44   Re: Lukáš 14, 26
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
jery píše:
Tak ale výklad romanh je diametrálne odlišný od výkladu misionar3.
Priznám sa, že teraz by už aj mňa celkom zaujímalo, ktorý z týchto dvoch výkladov je v súlade s postojom RKC.
Na výklad musíš čítať verš v celom kontexte. Kontext tohto veršu (26) začina veršom 25. "Išli s ním veľké zástupy." a končí veršom 35. "Kto má uši na počúvanie, nech počúva."

Zástupy išli za Ježišom preto, lebo chceli byť jeho učeníkmi. A on im hovorí - ak chcete byť mojimi učeníkmi tak musíte urobiť toto a toto... ak nie potom nemôžete byť mojimi učeníkmi. Toto sú podmienky, kto ich splní, môže ísť za mnou.
Potom hovorí príklad o tom, že kto chce byť naozaj jeho učeník - musí si to dobre "spočítať" - musí vedieť čoho sa vzdá - viď verš 33. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.
Vidno, že celá táto situácia je o tom, že ľudia chcú byť Ježišovými učeníkmi a on im predkladá aké sú podmienky aby sa nimi mohli stať.

Z toho teda vyplýva, že Ježiš im hovorí niečo takéto - inak povedané:
Vy chcete ísť za mnou? Nuž potom si to dobre spočítajte či sa vám to vyplatí. Lebo ak sa nezrieknete všetkého zlého, ak to nebudete mať v nenávisti a pozerať sa na to s odporom, potom nemôžete byť mojimi učeníkmi. Vaša soľ stráca chuť, musí byť napravená inak ju vyhodia a bude nanič. Keď nechceš byť nanič, tak uvažuj, zrátaj si to dobre, zriekni sa všetkého toho zlého, urob pokánie, daj sa pokrstiť a príjmi Ducha Svätého, aby sa chuť tvojej soli znovu obnovila aby si nebol neužitočný a vyhodili ťa do hnoja, ale aby si bol užitočný a robil to čo ti Boh dá robiť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.

Lukáš 14:25-35 (SSV)
Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: »Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.« Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Soľ je dobrá. Ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju napravia? Nehodí sa ani do zeme ani do hnoja, ale ju vyhodia von. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“
Hore
 Profil  
 
Poslať 29.11.2017 22:06:33   Re: Lukáš 14, 26
 

od 11.03.2015 21:18:50
napísal 66 príspevkov
romanh:
To je špatný výklad. Co když moje matka je velká světice a mně má být podle tebe její život odporný?
Správný výklad je že bližního ani sebe nesmíš milovat více než Boha. Bližního musíš milovat pro Boha a ne pro bližního, sebe milovat pro Boha a ne pro sebe, Boha nesmíš milovat pro sebe ( že po smrti dostanu odměnu) ale milovat Boha pro to jaký je, jeho vlastnosti, dobrotu, lásku, milosrdenství, moc atd.
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.12.2017 23:32:42   Re: Lukáš 14, 26
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
gabriel1, všímaj si celú situáciu a kontext. Komu to Ježiš hovorí? Nikto medzi tými ľuďmi nebol svätý a ani nemal svätú matku. Všetci v tom čase boli hriešnici. Ježiš ešte nebol ukrižovaný. Hovoril to tým, ktorí sa svätými stať chceli. V tom čase, nikto nemal svätú matku. Preto aj pre aplikáciu týchto veršov je potrebné mať podobný kontext. Navyše do tvojej situácie nie je možné aplikovať len týchto pár veršov, ale kontext celej biblie. Dnes už je Ježiš po ukrižovaní a naozaj sa niektorí, ktorí uverili a dali sa pokrstiť, stali sa svätými. Ale v tom prípade už neuvažujeme len nad kontextom jednej časti z Lukáša, ale nad kontextom celého písma. Nad tým kto je svätý a čo sa po viere a krste s nami deje, kým sa stávame, ..., ...
Ako príklad uvediem list Galaťanom,... Toto sa týka tvojej matky - veľkej svätice...
Galaťanom 3:26-28 (SSV)
Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi.

"vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi"
ak si aj ty svätý, potom ste jeden... ale o tomto prípade Ježiš v evanjeliu podľa Lukáša nehovorí... hovorí to úplne iným ľuďom.
Hore
 Profil  
 
Poslať 06.12.2017 21:42:22   Re: Lukáš 14, 26
 

od 28.06.2014 20:30:22
napísal 574 príspevkov
V podstate asi všetci chápeme, že sa tieto slová nemôžu brať úplne doslovne, lebo by to akosi bolo v rozpore s milovaním blížneho ako seba samého. Ja mám po ruke iba komentár Davida Goodinga, ktorý sa k tomu nejako obšírne nerozpisuje. Píše:
Nebeská hostina je zadarmo. Spĺňa všetky Kristove podmienky pre pravú pohostinnosť: nie je treba za ňu platiť, ani si ju zasluhovať; Hostiteľovi nie je možné sa odplatiť. Avšak aj keď je zdarma, neznamená to, že je lacná. Skôr naopak. Ten odstavec bude hovoriť o tom, že spasenie má tak vysokú hodnotu, že aj keby prijatie tohto daru malo znamenať stratu všetkého ostatného, vyplatí sa všetko ostatné obetovať. Tisíce ľudí boli a dodnes sú postavení pred túto voľbu hneď na začiatku svojho kresťanského života. Vidia, rovnako ako Šaul z Tarzu, že spása nie je zadarmo. Tak isto jasne vidia, že vyznať svoju vieru v Krista ich bude stáť kariéru, priateľov, rodinu, možno i samotný život; a teda sa rozhodujú medzi Kristom a spasením na jednej strane a všetkým ostatným na strane druhej. Všetci Kristovi učeníci musia byť na túto voľbu kedykoľvek pripravení. Musia byť ochotní "nenávidieť", teda dať na druhé miesto všetko ostatné a podľa potreby sa toho aj vzdať.
Gooding D., Lukášovo evangelium, str. 220.
Hore
 Profil  
 
Poslať 24.12.2018 22:45:00   Re: Lukáš 14, 26
 

od 24.12.2018 21:42:08
napísal 23 príspevkov
legionar píše:
xiaomigeo píše:
Čo presne znamená tento verš ?

Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.
Asi preklep ... :)
Samozrejme,že Ježiš tu nič nehovoril o nenávisti,práve naopak. Milovať rodičov a svojich blížnych je hlavná zásada kresťana.
Tu ide proste o Hebrejskú frázu ktorá poukazuje,že Boha máme viac milovať ako rodičov.
Príklad: Ak v 1 storočí židovskí rodičia niekomu bránili stať sa kresťanom,tak pravý ctiteľ Boha musel jasne chápať že Boh stojí na tom najvyššom piedestáli a poslušnosť jemu je prvoradá. A teda aj láska. Taký ctiteľ teda poslúchol Boha,aj napriek tomu ,že miloval svojich rodičov, ale láska k Bohu je na prvom mieste.
Biblia na viacerých miestach používa túto frázu, a na základe daných veršov môžme teda pochopiť ako to je?
V zhode s takouto interpretáciou Biblia hovorí, že Jakob „nenávidel“ Leu a miloval Ráchel, čo znamená, že Leu nemiloval až tak, ako miloval jej sestru Ráchel. (1. Mojžišova 29:30–32)
Aj preto to už mnohé preklady prekladajú týmto,zrozumitelnejším spôsobom.
Ježiš tiež povedal, že dokonca svoju „dušu“ čiže život by sme mali nenávidieť, čiže milovať menej ako Hospodina!
Dúfam ,že si už v obraze? ;)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2

Obsah fóra » Voľná diskusia

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: