Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Voľná diskusia


 [ Príspevkov: 106 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
Autor Správa
Poslať 07.10.2016 15:55:49   Re: Problematické časti biblie
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3750 príspevkov
l1ve_D píše:
romanh píše:
l1ve_D píše:
16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš jesť.
17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.
Zdroj: svaté písmo genezis 2:16-17

_______________________________________________________________________________________
Pýtam sa tu prítomných. Prečo Boh oklamal (pričom tvrdíte, že Boh je dobrý ako to, že klame) Adama a Evu? Veď tvrdil, že v deň kedy zjedia ovocie poznania dobra a zla zomrú.

Ďalej prečo by sa mali Adam a Eva báť smrti? Veď aj tak nevedeli čo to je lebo nepoznali dobro a zlo.
l1ve_D píše:
Nie. Tu sa jednoducho nedá vyhovoriť na hranie sa na slovíčka. Je to základ RKC. Z toho sa vyvodzuje hriech a ostatné dôsledky v cirkvi. Lebo ak sa môže úplný základ celého RKC náboženstva takto voľne vykladať tak potom nemá žiaden zmysel brať RKC vážne.Toto sa Kurta Godela vôbec netýka tu je jasne položená otázka a dá sa aj jasne odpovedať. Ak tam jasná odpoveď nie je sú isté možnosti ako je to možné(čím to je spôsobené):
1.) Je to zlým prekladom. Poprosím na nasmerovanie na lepší.
2.) Je to výmysel človeka a teda nedomyslel to keď to písal.
3.) Zle to zapísal človek pri inšpirácii Bohom a potom nevieme čo vlastne Boh chce. Lebo nedal lepšiu verziu teda táto je úplne irelevantná.
4.) Je to od Boha nedokonalé v základnom bode tak potom aj Boh je nedokonalý a nemá právo nás súdiť.
a pod...
k časti "istotne zomrieš" sa mi veľmi páči Didymosov komentár hneď na začiatku - gramatický zvrat, zdvojené sloveso zomrieť v rôznych gramatických tvaroch (MOT taMUT), akési "zomriete smrťou", čo staroveký rabínsky preklad do gréčtiny (od rabbína Symmachusa) prekladal ako "stanete sa smrteľní"...

k časti "v deň" by som chcel povedať, že ide o "Boží deň". Všimni si ako sa píše "A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý.", druhý,... šiesty.
Keď nastal biblický deň, to znamená, že skončil keď nastal večer a nastalo ráno - vtedy bol tomu dňu koniec.
Všimni si ale, že o siedmom dni sa nepíše "A nastal večer a nastalo ráno, deň siedmy."

Čiže v ktorý deň Adam s Evou jedli zo stromu "poznania dobra a zla"?
V siedmy.
Boh nehovorí, že zomrú hneď ako z toho stromu budú jesť. Ale hovorí, že zomrú v deň, keď budú z neho jesť.
Čiže jedia zo stromu poznania dobra a zla a deň trvä. Kým ten deň skončí ešte môžu žiť.

A teraz dobre sleduj.
Božou vôľou je aby človek nezomrel. Didymos to tu citoval v ďalšom príspevku - keď poviem bezbožnému: "Určite zomrieš" a odvráti sa od svojho hriechu a bude konať právne a spravodlivo, vráti záloh, nahradí korisť, bude kráčať podľa príkazov života, aby nespáchal zločin, istotne bude žiť, nezomrie. Jeho hriechy, ktoré popáchal, nebudú sa mu vôbec pripomínať; konal podľa práva a spravodlivo, istotne bude žiť.

Pozri sa teda nato takto. Boh povedal, že človek zomrie v deň keď bude jesť zo stromu poznania dobra a zla. Človek jedol a keďže čo Boh povie platí, tak potom človek musí zomrieť. Ale má na to ešte celý deň, až kým neskončí siedmy deň.
A ten istý čas má aj Boh. Musí vymyslieť plán ako zachová svoju spravodlivosť - aby nebol vnútorne rozdelený - a vykonal trest, ktorý je platný (budeš jesť, zomrieš) - a zároveň ako zachráni človeka. Má na to celý siedmy deň.

Kedy nastal večer a nastalo ráno, deň siedmy?
Počas celého obdobia aj keď Boh učil Izrael Boh hovoril a smeroval človeka na ôsmy deň. Izrael robil skoro všetko na ôsmy deň. Na ôsmy deň obrezávali novorodencov, na ôsmy deň prinášali obety, ... Boh pripravoval človeka na niečo významné, že sa stane na ôsmy deň.

Boh na siedmy deň odpočíval.
Ale čo Ježiš hovorí, keď prišiel na zem?
Hovorí, že teraz Boh pracuuje tak aj Ježiš pracuje.
Učeníci hovoria, že je možné vojsť "v tento deň".
atd... je mnoho náznakov, že siedmy deň nastal za času príchodu Ježiša Krista.
Môžeme sa domnievať a povedať, že keď nastal večer siedmeho dňa, že vtedy sa narodil Ježiš.
Keď nastalo ráno siedmeho dňa vtedy Bol Ježiš ukrižovaný a vzkriesený.
Človek teda zomrel - v osobe Ježiša Krista - Ježiš zomrel namiesto človeka - v tento siedmy "deň".
Úplne na konci, v poslednej sekunde siedmeho Božieho dňa Ježiš zomrel namiesto človeka a vstal zmŕtvych.
Božie slovo ostalo teda zachované. Človek zomrel v ten deň, keď jedol zo stromu poznania dobra a zla. Bolo to v tej najposlednejšej sekunde siedmeho dňa. Človek zomrel v zastúpení (substitúcii) Ježiša Krista.
Úplne geniálny Boží plán ako zachrániť človeka od následkov hriechu - od trestu a pritom trest vykonať a zachovať tak spravodlivosť.
Boh je geniálny.
Nastal večer a nastalo ráno deň siedmy. A začal deň ôsmy.

My rátame naše dni, že začínajú 00:00 o polnoci a končia 24:00 o polnoci. Ale biblický deň začína ráno - keď začne svitať - odvtedy sa počítajú hodiny dňa - cca od našej 6 hodiny ráno. A celý deň - čas keď svieti svetlo - sa rozdelí na 12 hodín. To ale nekorenšpoduje naším hodinám. Keď je deň dlhší, potom sú aj hodiny dlhšie. A pod. Ježiš hovorí o dni, ktorý má 12 hodín a pod. Preto napr. tretia hodina bolo približne ráno cca o 9:00 a deviata hodina cca o 15:00 - preto keď Ježiš zomrel o deviatej hodine - bolo to okolo 15:00 nášho času.

Pozeraj sa potom na biblický text biblickými očami.
Obdobie starého zákona - po Adamovom hriechu - je celý jeden Boží deň, ktorý končí Ježišovou smrťou a jeho vzmŕtvychvstaním.
Vzmŕtvychvstanie je začiatok nového ôsmeho dňa.

V tento ôsmy deň sú devere pre každého otvorené a môže vojsť do nebeského kráľovstva. Môže vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Keď nastane večer a nastane ráno deň ôsmy - to bude vtedy keď príde Ježiš druhý krát. Tak začne deviaty deň - deň súdu.

Čiže obdobie po Adamovom hriechu až do vzkriesenia Ježiša Krista je siedmy deň.
Po vzkriesení Ježiša Krista je ôsmy deň.
Keď príde Ježiš druhý krát to bude deviaty deň.

A v každom období sa hovorí o tom dni.
V siedmom dni Boh ukazoval na ôsmy deň.
Ježiš často hovoril o deviatom dni - ako o dni súdu.
A potom príde koniec.
Či budú ďalšie dni - ktovie... asi áno.
Ježiš nám povedal, že posúdiť počasie vieme. Ale mali by sme vedieť posúdiť časy a obdobia Božie.

A toto si myslím, že je vysvetlením pre tento jeden deň
Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.
človek - Adam s Evou - v tento deň jedol zo stromu poznania dobra a zla.
A v tento deň - človek Ježiš - v zastúpení - v tento deň istotne zomrel.

Dobrá správa však je tá, že každý kto tomu uverí - že Ježiš zomrel namiesto nás - prešiel zo smrti do života.
V tento ôsmy deň je Boh stále trpezlivý a čaká, aby si uveril, aby si sa dal pokrstiť a tak by si prešiel spolu zjednotený s Ježišom zo smrti do života - do večného života.
A potom bude súd. A každý kto uverí nebude odsúdený, ale kto neuverí - kto neuverí a neprejde zo smrti do života - ten bude súdený podľa stále platného Božieho zákona. A trestom za hriech je stále v platnosti - smrť - preto kto neuverí bude potrestaný a zomrie. To je tá druhá večná smrť, večné zatratenie.

Boh je génius.
Ak chceš ten najlepší preklad biblie, potom sa nauč hebrejsky a grécky. Ale poviem ti jedno, ak sa upokoríš pred Bohom, tak aj cez zlý preklad, ti Boh všetko skrze svojho Ducha zjaví.
Tak ako Ježiš povedal zákonníkom - bolo povedané - ale ja vám hovorím.
Mojžišov zákon mal aj akúsi človečinu v sebe - ktorú si človek upravil, alebo jej nie celkom dobre porozumel - a Ježiš to napravil.
Teraz je Ježiš v nebi, ale kto je tu na zemi je Duch Svätý. Ten nás naučí všetko a pripomenie nám všetko. A tak aj keď máš nedokonalý preklad, Duch Svätý ti pripomenie všetko. Preto keď čítaš bibliu tak pros Ducha Svätého, aby ťa popri tom viedol, aby ti ukazoval dôležité časti a aby ťa o nich poučil. A on to urobí. Veľmi rád.

Dnes aj keď nevieš hebrejsky, alebo grécky s pomocou techniky aj v mobile sa dá už celkom slušne prepínať medzi jednotlivými prekladmi, porovnávať preklady, dokonca skúmať pomocou slovníka pôvodný hebrejský/grécky text. Teda aj keď nevieš hebrejsky/grécky vieš sa už celkom slušne v tom zorientovať a podľa toho ako sa necháš viesť Duchom Svätým aj nájsť aj pochopiť pravý význam slova, ktoré čítaš.
Najlepší učiteľ je Duch Svätý. Ale zo začiatku je určite výbornou pomocou vysvetľovanie od niekoho, kto Ducha Svätého má a kto sa už nechal poučiť. Každopádne každý je považovaný za hodnejšieho ak to čo počuje aj sám si náležite potom neskôr overuje v biblii, či je to naozaj tak. A prvý učeníci tak robili na základe pavlových kázní, keď skúmali, či je to naozaj tak a boli považoavaní za lepších od tých, ktorí len počúvali. Preto ti odporúčam aby si všetko skúmal aj to čo som ti tu povedal či je to naozaj tak.
Dal som si tu námahu a dočítal som dokonca čo vravíš. Vyplynulo mi z toho, že vravíš o dni v ponímaní Boha ako o časových obdobiach s určitou dĺžkou. Teraz by som Ťa poprosil kde konkrétne je to v genezis napísané, že sa to má takto chápať (budem rád ak mi zactiuješ SZ ideálne genezis)? Že tie Božie dni netrvajú 24 hod ale iný čas.
2Pt 3,8 (Druhý Petrov list - kapitola 3)
8 Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

Ž 90,4
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.

Tu je to čo som spomínal, čo hovoril Ježiš o časoch
Mt 16,3
3 a ráno: "Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka." Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete?!

Hovoril som aj o tomto
Tu inak môžeš vidieť zmienku o siedmom dni a o tom, že Boh určuje nový deň "Dnes" - čo je v poradí ôsmy deň.
Hebr 4,4-8
4 Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: " V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel."
5 A tu zasa: "Nevojdú do môjho pokoja!"
6 Keďže teda ostáva možnosť, aby niektorí vošli doň, a tí, ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium; nevošli pre neposlušnosť,
7 znova určuje istý deň, "Dnes" (ôsmy deň), keď po toľkom čase hovorí v Dávidovi, ako sa už povedalo: "Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia."
8 Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja, nehovorilo by sa po tomto (siedmom dni) o inom dni. (o ôsmom dni)

...
Zober bibliu ako jeden celok - ako jeden kontext - potom to tam uvidíš. Biblia aj keď bola napísaná, nebola rozdelená na kapitoly a verše. každá kniha bola jeden kontinuálny zvitok. Ale Božie slovo, je celé jedno. Ja keď som začal čítať bibliu, som čítal po čiastkach a málo som tomu rozumel. Naučil som sa však všímať si aspoň kontext tej čiastky. Ale potom som si prečítal niekoľkokrát celú bibliu, aby som poznal kontext celej biblie. Preto sa nepýtaj, kde v genezis sa o tom píše, ale kde v biblii sa píše o týchto dňoch.
Lebo Boh nám to ukazuje. Ale pre našu myseľ je to veľa informácií a chvíľu potrvá, kým sa v tom zorientujeme. To je akoby si si kúpil nové auto a chcel si vedieť, čo je pod krytom motora a kde sa o tom píše v užívateľskom manuále. Ale ty potrebuješ pre túto informáciu iný manuál - obšírnejší. Preto nie všetko sa dá v biblii pochopiť z jednej knihy. Ale ak to budeš brať ako jeden celok, začne to dávať zmysel.
Hore
 Profil  
 
Poslať 07.10.2016 16:03:25   Re: Problematické časti biblie
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3750 príspevkov
l1ve_D píše:
romanh píše:
l1ve_D píše:
16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš jesť.
17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.
Zdroj: svaté písmo genezis 2:16-17

_______________________________________________________________________________________
Pýtam sa tu prítomných. Prečo Boh oklamal (pričom tvrdíte, že Boh je dobrý ako to, že klame) Adama a Evu? Veď tvrdil, že v deň kedy zjedia ovocie poznania dobra a zla zomrú.

Ďalej prečo by sa mali Adam a Eva báť smrti? Veď aj tak nevedeli čo to je lebo nepoznali dobro a zlo.
l1ve_D píše:
Nie. Tu sa jednoducho nedá vyhovoriť na hranie sa na slovíčka. Je to základ RKC. Z toho sa vyvodzuje hriech a ostatné dôsledky v cirkvi. Lebo ak sa môže úplný základ celého RKC náboženstva takto voľne vykladať tak potom nemá žiaden zmysel brať RKC vážne.Toto sa Kurta Godela vôbec netýka tu je jasne položená otázka a dá sa aj jasne odpovedať. Ak tam jasná odpoveď nie je sú isté možnosti ako je to možné(čím to je spôsobené):
1.) Je to zlým prekladom. Poprosím na nasmerovanie na lepší.
2.) Je to výmysel človeka a teda nedomyslel to keď to písal.
3.) Zle to zapísal človek pri inšpirácii Bohom a potom nevieme čo vlastne Boh chce. Lebo nedal lepšiu verziu teda táto je úplne irelevantná.
4.) Je to od Boha nedokonalé v základnom bode tak potom aj Boh je nedokonalý a nemá právo nás súdiť.
a pod...
k časti "istotne zomrieš" sa mi veľmi páči Didymosov komentár hneď na začiatku - gramatický zvrat, zdvojené sloveso zomrieť v rôznych gramatických tvaroch (MOT taMUT), akési "zomriete smrťou", čo staroveký rabínsky preklad do gréčtiny (od rabbína Symmachusa) prekladal ako "stanete sa smrteľní"...

k časti "v deň" by som chcel povedať, že ide o "Boží deň". Všimni si ako sa píše "A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý.", druhý,... šiesty.
Keď nastal biblický deň, to znamená, že skončil keď nastal večer a nastalo ráno - vtedy bol tomu dňu koniec.
Všimni si ale, že o siedmom dni sa nepíše "A nastal večer a nastalo ráno, deň siedmy."

Čiže v ktorý deň Adam s Evou jedli zo stromu "poznania dobra a zla"?
V siedmy.
Boh nehovorí, že zomrú hneď ako z toho stromu budú jesť. Ale hovorí, že zomrú v deň, keď budú z neho jesť.
Čiže jedia zo stromu poznania dobra a zla a deň trvä. Kým ten deň skončí ešte môžu žiť.

A teraz dobre sleduj.
Božou vôľou je aby človek nezomrel. Didymos to tu citoval v ďalšom príspevku - keď poviem bezbožnému: "Určite zomrieš" a odvráti sa od svojho hriechu a bude konať právne a spravodlivo, vráti záloh, nahradí korisť, bude kráčať podľa príkazov života, aby nespáchal zločin, istotne bude žiť, nezomrie. Jeho hriechy, ktoré popáchal, nebudú sa mu vôbec pripomínať; konal podľa práva a spravodlivo, istotne bude žiť.

Pozri sa teda nato takto. Boh povedal, že človek zomrie v deň keď bude jesť zo stromu poznania dobra a zla. Človek jedol a keďže čo Boh povie platí, tak potom človek musí zomrieť. Ale má na to ešte celý deň, až kým neskončí siedmy deň.
A ten istý čas má aj Boh. Musí vymyslieť plán ako zachová svoju spravodlivosť - aby nebol vnútorne rozdelený - a vykonal trest, ktorý je platný (budeš jesť, zomrieš) - a zároveň ako zachráni človeka. Má na to celý siedmy deň.

Kedy nastal večer a nastalo ráno, deň siedmy?
Počas celého obdobia aj keď Boh učil Izrael Boh hovoril a smeroval človeka na ôsmy deň. Izrael robil skoro všetko na ôsmy deň. Na ôsmy deň obrezávali novorodencov, na ôsmy deň prinášali obety, ... Boh pripravoval človeka na niečo významné, že sa stane na ôsmy deň.

Boh na siedmy deň odpočíval.
Ale čo Ježiš hovorí, keď prišiel na zem?
Hovorí, že teraz Boh pracuuje tak aj Ježiš pracuje.
Učeníci hovoria, že je možné vojsť "v tento deň".
atd... je mnoho náznakov, že siedmy deň nastal za času príchodu Ježiša Krista.
Môžeme sa domnievať a povedať, že keď nastal večer siedmeho dňa, že vtedy sa narodil Ježiš.
Keď nastalo ráno siedmeho dňa vtedy Bol Ježiš ukrižovaný a vzkriesený.
Človek teda zomrel - v osobe Ježiša Krista - Ježiš zomrel namiesto človeka - v tento siedmy "deň".
Úplne na konci, v poslednej sekunde siedmeho Božieho dňa Ježiš zomrel namiesto človeka a vstal zmŕtvych.
Božie slovo ostalo teda zachované. Človek zomrel v ten deň, keď jedol zo stromu poznania dobra a zla. Bolo to v tej najposlednejšej sekunde siedmeho dňa. Človek zomrel v zastúpení (substitúcii) Ježiša Krista.
Úplne geniálny Boží plán ako zachrániť človeka od následkov hriechu - od trestu a pritom trest vykonať a zachovať tak spravodlivosť.
Boh je geniálny.
Nastal večer a nastalo ráno deň siedmy. A začal deň ôsmy.

My rátame naše dni, že začínajú 00:00 o polnoci a končia 24:00 o polnoci. Ale biblický deň začína ráno - keď začne svitať - odvtedy sa počítajú hodiny dňa - cca od našej 6 hodiny ráno. A celý deň - čas keď svieti svetlo - sa rozdelí na 12 hodín. To ale nekorenšpoduje naším hodinám. Keď je deň dlhší, potom sú aj hodiny dlhšie. A pod. Ježiš hovorí o dni, ktorý má 12 hodín a pod. Preto napr. tretia hodina bolo približne ráno cca o 9:00 a deviata hodina cca o 15:00 - preto keď Ježiš zomrel o deviatej hodine - bolo to okolo 15:00 nášho času.

Pozeraj sa potom na biblický text biblickými očami.
Obdobie starého zákona - po Adamovom hriechu - je celý jeden Boží deň, ktorý končí Ježišovou smrťou a jeho vzmŕtvychvstaním.
Vzmŕtvychvstanie je začiatok nového ôsmeho dňa.

V tento ôsmy deň sú devere pre každého otvorené a môže vojsť do nebeského kráľovstva. Môže vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Keď nastane večer a nastane ráno deň ôsmy - to bude vtedy keď príde Ježiš druhý krát. Tak začne deviaty deň - deň súdu.

Čiže obdobie po Adamovom hriechu až do vzkriesenia Ježiša Krista je siedmy deň.
Po vzkriesení Ježiša Krista je ôsmy deň.
Keď príde Ježiš druhý krát to bude deviaty deň.

A v každom období sa hovorí o tom dni.
V siedmom dni Boh ukazoval na ôsmy deň.
Ježiš často hovoril o deviatom dni - ako o dni súdu.
A potom príde koniec.
Či budú ďalšie dni - ktovie... asi áno.
Ježiš nám povedal, že posúdiť počasie vieme. Ale mali by sme vedieť posúdiť časy a obdobia Božie.

A toto si myslím, že je vysvetlením pre tento jeden deň
Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.
človek - Adam s Evou - v tento deň jedol zo stromu poznania dobra a zla.
A v tento deň - človek Ježiš - v zastúpení - v tento deň istotne zomrel.

Dobrá správa však je tá, že každý kto tomu uverí - že Ježiš zomrel namiesto nás - prešiel zo smrti do života.
V tento ôsmy deň je Boh stále trpezlivý a čaká, aby si uveril, aby si sa dal pokrstiť a tak by si prešiel spolu zjednotený s Ježišom zo smrti do života - do večného života.
A potom bude súd. A každý kto uverí nebude odsúdený, ale kto neuverí - kto neuverí a neprejde zo smrti do života - ten bude súdený podľa stále platného Božieho zákona. A trestom za hriech je stále v platnosti - smrť - preto kto neuverí bude potrestaný a zomrie. To je tá druhá večná smrť, večné zatratenie.

Boh je génius.
Ak chceš ten najlepší preklad biblie, potom sa nauč hebrejsky a grécky. Ale poviem ti jedno, ak sa upokoríš pred Bohom, tak aj cez zlý preklad, ti Boh všetko skrze svojho Ducha zjaví.
Tak ako Ježiš povedal zákonníkom - bolo povedané - ale ja vám hovorím.
Mojžišov zákon mal aj akúsi človečinu v sebe - ktorú si človek upravil, alebo jej nie celkom dobre porozumel - a Ježiš to napravil.
Teraz je Ježiš v nebi, ale kto je tu na zemi je Duch Svätý. Ten nás naučí všetko a pripomenie nám všetko. A tak aj keď máš nedokonalý preklad, Duch Svätý ti pripomenie všetko. Preto keď čítaš bibliu tak pros Ducha Svätého, aby ťa popri tom viedol, aby ti ukazoval dôležité časti a aby ťa o nich poučil. A on to urobí. Veľmi rád.

Dnes aj keď nevieš hebrejsky, alebo grécky s pomocou techniky aj v mobile sa dá už celkom slušne prepínať medzi jednotlivými prekladmi, porovnávať preklady, dokonca skúmať pomocou slovníka pôvodný hebrejský/grécky text. Teda aj keď nevieš hebrejsky/grécky vieš sa už celkom slušne v tom zorientovať a podľa toho ako sa necháš viesť Duchom Svätým aj nájsť aj pochopiť pravý význam slova, ktoré čítaš.
Najlepší učiteľ je Duch Svätý. Ale zo začiatku je určite výbornou pomocou vysvetľovanie od niekoho, kto Ducha Svätého má a kto sa už nechal poučiť. Každopádne každý je považovaný za hodnejšieho ak to čo počuje aj sám si náležite potom neskôr overuje v biblii, či je to naozaj tak. A prvý učeníci tak robili na základe pavlových kázní, keď skúmali, či je to naozaj tak a boli považoavaní za lepších od tých, ktorí len počúvali. Preto ti odporúčam aby si všetko skúmal aj to čo som ti tu povedal či je to naozaj tak.
Dal som si tu námahu a dočítal som dokonca čo vravíš. Vyplynulo mi z toho, že vravíš o dni v ponímaní Boha ako o časových obdobiach s určitou dĺžkou. Teraz by som Ťa poprosil kde konkrétne je to v genezis napísané, že sa to má takto chápať (budem rád ak mi zactiuješ SZ ideálne genezis)? Že tie Božie dni netrvajú 24 hod ale iný čas.
Ak by sme brali však len genezis, dá sa to vydedukovať z toho, že samotný siedmy deň neskončil - v Genezis sa nepíše a nastal večer a nastalo ráno deň siedmy.
Je dobré pozorovať niekedy nielen to čo sa píše, ale aj to čo sa nepíše.
Ak siedmy deň neskončil, potom trvá.
Čiže na tom môžeme vidieť, že Boží deň trvá viac ako 24 hodín. A dokonca aj viac ako 1000 rokov. Lebo to nie je exaktný údaj.
Tak ako sa deň počítal za čias Ježiša - ako som písal tak sa rozdelila časť, keď bolo svetlo na 12 dielov. Ale Iné je svetlo v lete a inak dlho trvá v zime.
Potom aj Boží deň jeden môže trvať 1000 rokov a druhý 5000.
Hore
 Profil  
 
Poslať 21.10.2016 20:42:20   Re: Problematické časti biblie
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
Musím uznať jeden závažný fakt. Často premýšľam nad vecami čo čítam v biblii a je veľmi pravdivá. Aj keď má svoje problémy. Dúfam, že nechápete túto tému ako iba bezduché rýpanie. Keď sa na niečo pýtam pýtam sa z viac než len jedného dôvodu: 1.) Chcem vedieť ako to vnímate a porovnávam to so svojím chápaním danej časti. 2.) Chcem vedieť ako to vníma RKC 3.) Nikdy nezavrhujem ani jednu hypotézu t.j. napísal to človek teda rozprávaky starej matere ako vraví Legionár alebo zanechal to Boh inšpirovaním ľudí alebo nejaká mimozemská civilizácia. 4.) Sám hľadám odpovede na ťažké filozofické otázky a nie som taký pokrytec, že by som nejaké dielo ignoroval len preto, že sa s ním nemusím vo všetkom stotožniť.
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
Poslať 24.10.2016 10:17:35   Re: Problematické časti biblie
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3750 príspevkov
Super, veď to je perfektné. Kto hľadá nájde. A tiež je dôležité skúmať či to čo počuješ je naozaj tak.
Takí ľudia v biblii boli nazvaní, že sú šľachetnejší ako tí, čo to prijali hneď. :-)

Sk 17,11 A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

Ja Písmo skúmam stále a teraz sa mi vynárajú také detaily, ktoré som predtým nevidel. Napr. minulý a budúci čas, ...
Dobre si nastav svoje hypotézy a skúmaj, ktorá je pravdivá. Jedna bude určite.
Hore
 Profil  
 
Poslať 24.12.2018 23:54:27   Re: Problematické časti biblie
 

od 24.12.2018 22:42:08
napísal 23 príspevkov
l1ve_D píše:
historix píše:
A ?

Nestratil sa tym bezprostredny narok na vecny zivot a nezjavili sa dalsie smrtelne hriechy a vsadepritomna smrt ?

Takze had kecal... -)
:o Veď Boh povedal, že v ten deň zomrú. Zomreli? Nezomreli. Takže klamal. Mňa nezaujíma čo bolo po tom dni. Boh jasne deklaroval, že v ten deň zomrú.... Nezomreli. Ako mohol had kecať keď v ten deň nezomreli? A spoznali dobro a zlo ako on povedal? Btw je irelevantné čo vravel had. Riešim Boha, že hneď na začiatku svätej knihy klame.
Daná správa znie v Botekovom preklade:...."ale zo stromu poznania dobra a zla nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho budeš jesť, prepadneš smrti."
V skutočnosti sa tak aj stalo, Adam s Evou postupne začali starnúť,chradnúť až nakoniec zomreli.
Uvedom si,že najprv zomreli "duchovne". Teda,stratili to čo mali,...výsadu žiť večne a nezomierať.
Teda,Boh neklamal,....len ty niečomu chceš silno veriť, a mám dojem ,že ťa nič o tom nepresvedčí,že sa mýliš!
Tak nech je po tvojom: "Boh sa mýli a ty máš pravdu". :cry:
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.12.2018 13:00:52   Re: Problematické časti biblie
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 23586 príspevkov
Milano Shagara píše:
l1ve_D píše:
historix píše:
A ?

Nestratil sa tym bezprostredny narok na vecny zivot a nezjavili sa dalsie smrtelne hriechy a vsadepritomna smrt ?

Takze had kecal... -)
:o Veď Boh povedal, že v ten deň zomrú. Zomreli? Nezomreli. Takže klamal. Mňa nezaujíma čo bolo po tom dni. Boh jasne deklaroval, že v ten deň zomrú.... Nezomreli. Ako mohol had kecať keď v ten deň nezomreli? A spoznali dobro a zlo ako on povedal? Btw je irelevantné čo vravel had. Riešim Boha, že hneď na začiatku svätej knihy klame.
Daná správa znie v Botekovom preklade:...."ale zo stromu poznania dobra a zla nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho budeš jesť, prepadneš smrti."
V skutočnosti sa tak aj stalo, Adam s Evou postupne začali starnúť,chradnúť až nakoniec zomreli.
Uvedom si,že najprv zomreli "duchovne". Teda,stratili to čo mali,...výsadu žiť večne a nezomierať.
Teda,Boh neklamal,....len ty niečomu chceš silno veriť, a mám dojem ,že ťa nič o tom nepresvedčí,že sa mýliš!
Tak nech je po tvojom: "Boh sa mýli a ty máš pravdu". :cry:
Este by som rad vedel, ako to ten 'pisatel' mohol vediet, co Boh povedal Adamovi a Eve - jedinym ludom na svete. :)
A keby to hned aj tak bolo, uz samotna 'instalacia' stromu poznania a vyhlasenie toho zakazku bol dost prizemny a spinavy podraz ...
Co za 'obraz Bozi' je stvorenie, ktoremu je apriori ZAKAZANE poznat dobro a zlo ???
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.12.2018 17:33:56   Re: Problematické časti biblie
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 21598 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Čiže na tom môžeme vidieť, že Boží deň trvá viac ako 24 hodín. A dokonca aj viac ako 1000 rokov. Lebo to nie je exaktný údaj.
hebrejske slovo JOM znamena aj obdobie aj den

Citácia:
Este by som rad vedel, ako to ten 'pisatel' mohol vediet, co Boh povedal Adamovi a Eve - jedinym ludom na svete. :)
dalsia otazka je ze kde zobral KAIN zenu atd ...äaj z tohoto vidno ze ide o pribeh, myticky pribeh, ktory ale vyjadruje skutocnost hriechu

My proste rozmyslame inym sposobom ako staroveki zidia, my rozmyslame exaktne matematicky fyzikalne a to nas obmedzuje pri chapani tychto textov
Citácia:
Co za 'obraz Bozi' je stvorenie, ktoremu je apriori ZAKAZANE poznat dobro a zlo ???
Ked decku povies
nechcem aby si poznalo na sebe ucinok heroinu alebo LSD chces mu vari zle?
toto je podobny pripad
Citácia:
uz samotna 'instalacia' stromu poznania a vyhlasenie toho zakazku bol dost prizemny a spinavy podraz ...
opat to chap ako metaforicky priklad nemuselo ist doslova o fyzicky strom ale o realitu zivota, tiez mas tisic moznosti zachovat sa sprosto ako podrazak alebo zachovat sa ferovo - a stazujes sa na to?
Tie moznosti su symbolicky vyjadrene stromom a zivot zahradou
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.12.2018 21:47:43   Re: Problematické časti biblie
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 23586 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Co za 'obraz Bozi' je stvorenie, ktoremu je apriori ZAKAZANE poznat dobro a zlo ???
Ked decku povies
nechcem aby si poznalo na sebe ucinok heroinu alebo LSD chces mu vari zle?
toto je podobny pripad
To teda vobec nie je podobny pripad. :lol: :lol: :lol:
Pravo na to mas iba ak by si sam ten heroin NEBRAL.
Poznanie nie je heroin a Boh to poznanie MAL a sam hojne "uzival".
Tak neplet hrusky s jablckami ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.12.2018 12:23:42   Re: Problematické časti biblie
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 21598 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Boh to poznanie MAL a sam hojne "uzival".
toto je opat zlozitejsie
chybou Tvojho argumentu je ze chapes Boha ako cloveka

a uz vobec by som nepovedal co si Boh uziva alebo neuziva, to je len Tvoja domienka a fantazia
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.12.2018 12:52:33   Re: Problematické časti biblie
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 23586 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Boh to poznanie MAL a sam hojne "uzival".
toto je opat zlozitejsie
chybou Tvojho argumentu je ze chapes Boha ako cloveka
Boha chapem tak, ako ma to On naucil. Resp. nenaucil. ;)
Ina otazka: Ako INAK by si ho chcel Ty chapat ? :lol:
Chces snad povedat, ze Ty si schopny pochopit Boha ako boha, ked si len clovek ?
Navyse - som na Jeho obraz, takze prve priblizenie chapania Boha cez seba sameho nemoze byt uplne nespravne, nanajvys nepresne vo vyssich radoch.

misojogi píše:
a uz vobec by som nepovedal co si Boh uziva alebo neuziva, to je len Tvoja domienka a fantazia
Miso, KOMPLET CELE NABOZENSTVO je o tom, co sa ludia DOMNIEVAJU, ze si Boh mysli, alebo chce. :lol: :lol: :lol:
Takze zrovna tento Tvoj argument vyznieva dost komicky ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.12.2018 13:21:58   Re: Problematické časti biblie
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 21598 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
CELE NABOZENSTVO je o tom, co sa ludia DOMNIEVAJU, ze si Boh mysli, alebo chce
no napriklad krestanstvo je zjavene nabozenstvo ktore hovori ze Boh prisiel na tuto zem aby nam povedal co a ako si mysli ....
este niektore nabozenstva to maju podobne ale su to tie ktore su odvodene od krestanstva a zidovstva(mormoni alebo islam)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.12.2018 14:13:07   Re: Problematické časti biblie
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 23586 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
CELE NABOZENSTVO je o tom, co sa ludia DOMNIEVAJU, ze si Boh mysli, alebo chce
no napriklad krestanstvo je zjavene nabozenstvo ktore hovori ze Boh prisiel na tuto zem aby nam povedal co a ako si mysli ....
este niektore nabozenstva to maju podobne ale su to tie ktore su odvodene od krestanstva a zidovstva(mormoni alebo islam)
Skutocne ? :D
Tak preco na Nicejskom koncile o Jezisovom 'bozstve' HLASOVALI ludia ? :D
Preco cast povodnych krestanov o Jezisovi nehovorila ako o Bohu - a boli za to inymi krestanmi POBITI ?
Quetzalcoatl bol tiez boh a osobne UCIL ludi vyuzivat napr. kakaove boby a zit v mieri.
To nebolo 'zjavenie' ?
A aj on slubil, ze sa vrati ... ;)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.12.2018 14:45:04   Re: Problematické časti biblie
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 21598 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Preco cast povodnych krestanov o Jezisovi nehovorila ako o Bohu - a boli za to inymi krestanmi POBITI ?
boli zlikvidovani moslimskou invaziou, nie inymi krestanmi
vojenske riesenie medzi krestanmi bolo az v 30 rocnej vojne kde zaroven islo o obciansku vojnu a kto bude vladnut vratane charakteru Nemecka
pripadne hugenoti vo Francuzku
je zjednodusenim hodit to na krestanov, islo o moc
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.12.2018 15:35:32   Re: Problematické časti biblie
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3750 príspevkov
legionar píše:
Tak preco na Nicejskom koncile o Jezisovom 'bozstve' HLASOVALI ludia ? :D
Niektorími vecami sa jednoducho na začiatku nezaoberáš a riešiš to tak ako to príde, postupne. Tak napríklad, že aj pohania majú účasť na Kristovom spasení. Prvých niekoľko rokov sám najvyšší Peter si to nemyslel. Až mu to Boh musel ukázať v špeciálnom zjavení a potom u Kornélia.

Alebo veci o obriezke - jední tvrdili, že musia byť pohania obrezaní, druhí nie. Tak to museli vyriešiť. Začali sa pýtať Boha ako to teda je. A Boh im povedal, že obriezku netreba.

A úplne podobne v čase koncilu boli jední, ktorí tvrdili, že Ježiš nie rovný Bohu, druhí, že áno. Tak to museli vyriešiť. Začali sa pýtať Boha, ako to teda je. A Boh im povedal a utvrdil ich, že Ježiš je skutočne jednej podstaty s Otcom.

A ako Pavol povedal, že nech sa dajú vykastrovať všetci taký čo tvrdia pohanom, že sa musia dať obrezať. Tak úplne rovnako tí, čo uzavreli túto tému, že Ježiš je rovnakej podstaty s Otcom vyhlásili o tých druhých že sú heretici a vylúčili ich z cirkevného spoločenstva. Z jednoduchého dôvodu. Odmietali prijať, čo im Boh potvrdil.

legionar píše:
Preco cast povodnych krestanov o Jezisovi nehovorila ako o Bohu - a boli za to inymi krestanmi POBITI ?
Aj dnes je veľa kresťanov, ktorí nemajú úplné poznanie o elementárnych základoch o ktorých Pavol píše v liste Hebrejom v 6. kapitole.
Kadekto si tu niečo tvrdí o Bohu a nepoznajú elementárne veci, ktoré sú v biblii a ich tvrdenia sú v rozpore s tým, čo biblia hovorí.
Sú to vôbec kresťania? Kto je kresťan? Ten kto si tak hovorí?
Ježiša spomínajú aj v New Age hnutí? Sú zato kresťania?
Nie je kresťan ako kresťan. A tak aj vtedy tomu tak bolo. Preto máš pocit, že jedni kresťania pobili tých druhých kresťanov.
A tak napríklad, keď prišli baptisti so svojím poznaním o krste, tak ich pobili ako z katolíckej tak aj z evanjelickej cirkvi.
Ktorí z nich boli skutočne kresťanmi?
Musíš rozlišovať kresťana od kresťana. Politickú moc od Božej moci. Presne ako Pavol hovoril. On prišiel medzi pohanov v moci Ducha, zatiaľ čo ostatní tlčhubovia iba so svojím slovom.
Čo povedal Ježiš o tých, ktorí uveria? Že budú viesť teologické dišputy, alebo že z ich skutkov budeš vidieť, že patria Bohu.
Kto je teda kresťan? Ja, ty, on, oni? A na základe čoho? Lebo chodím do kostola, alebo ma mamička dala pokrstiť? Alebo preto, lebo som bol oslobodený od hriechu a žijem spravodlivo v slobode Ducha?
Kam vedie široká cesta? A kto nachádza tú úzku? Málo je takých čo po nej idú. Kto je tým kresťanom, čo ide po tej úzkej ceste? Kto denne počúva Boha a necháva sa ním viesť?
Všetko sú iba prázdne reči a mudrovania. Zo skutkov viery vidno aký je kto človek a či je Kristov.
Úprimne, ja som takého ešte nestretol.
Môžeme povedať, že sa snažíme ísť niekam, ale ani zďaleka sa neblížime tomu čo sa píše o kresťanoch v biblii a nieto že ešte máme robiť väčšie skutky ako Ježiš povedal. Títo dnešný akože kresťania ani zďaleka kresťanmi nie sú.
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.12.2018 15:59:17   Re: Problematické časti biblie
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 23586 príspevkov
romanh:
Mozno.
Mam totiz velky problem s procesom typu: 'Pytali sa teda Boha a On im povedal ...'
KTO sa pytal ? Jeden, dvaja, desiati ? A KOLKYM to povedal ? JEDNEMU ???
Podla mna aka-taka relevantnost toho procesu by mohla byt debatovatelna, keby to povedal VSETKYM.
Inak je to to, co som povedal ja - vyslovene LUDSKA zalezitost.
Presne ako tu bolo povedane - "ISLO O MOC".
Vzdy.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 106 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší

Obsah fóra » Voľná diskusia

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: