Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Voľná diskusia


 [ Príspevkov: 91 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
Autor Správa
Poslať 23.12.2015 9:40:07   Reforma školstva
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
Učitelia spustili kampaň "a dosť!" kde vyzývajú politikov "aby sa dohodli", aby už konečne "NIEČO" začali robiť so školstvom: problém je, že tí učitelia sami neponúkajú konkrétne návrhy, že čo by tí politici mali spraviť... a tak sa nedá ani čakať reálny úspech takýmto spôsobom... myslím, že by bolo dobré im navrhnúť konkrétne návrhy, že ako zmeniť školstvo - toto mi totiž od tých učiteľov chýba: konštruktívne návrhy... tu vidím nádej v komunite ITčkarov, ktorých by ani nenapadlo robiť také nekonštruktívne návrhy, že "politici, dohodnite sa na niečom": lebo ITčkar je človek, ktorému keď poviete "povedz niečo", tak povie (citujem): "niečo". ITčkari sú ľudia praktickí, snažiaci sa vždy len o konkrétne rozumné praktické návrhy :D . A tak rozmýšľam sa skontaktovať s nimi a spísať návrhy na reformu školstva, ktorá by rešpektovala požiadavky ITčkarov - ale tak by ma zaujímalo, či máte k tomu nejaké ďalšie zlepšujúce návrhy a tak...

Navrhujem:

  učiť deti CHÁPAŤ PRINCÍPY (a hlavne tie praktické) namiesto memorovania púhych dát, hlavne keď sa tie dáta dnes memorujú bez chápania a štýlom, ktorý pri súčasnom systéme neumožňuje ani to zapamätanie samotné, a hlavne ak by si to človek aj pamätal, tak mu je to na nič... čo mám z toho, že sa nabiflím presné dátumy a mená dávnych historických udalostí a postáv? ani sa to nedá všetko zapamätať (hlavne keď sa tie kvantá údajov vyučujú len od písomky k písomke a viac sa k tomu už nevracia: a ani sa tak nerobí prakticky žiadne rozlišovanie medzi podstatným, ktoré by sa malo opakovať častejšie a menej podstatným, ktoré by sa malo skôr len tak okrajovo spomenúť a hotovo) a hlavne je to na nič... detaily ak by človek aj chcel vedieť, tak si ich už dohľadá v encyklopédiách: ale z histórie je treba naopak sa snažiť učiť chápať ten vývoj: ako sa mení doba a tak. Z toho sa dá poučiť. No presné roky a mená sú v tom irrelevantné. Dajme tomu, že tie známejšie mená si možno zapamätať a zhruba aj tie obdobia vedieť: ale to už ak sa bude často opakovať, tak si človek zapamätá. No nebazírovať na tom.

  Toľko zbytočností, ktoré sa deti učia, a ktoré si aj tak nezapamätajú (ale keby si aj zapamätali, tak by im to nepomohlo, ako vravím) - ale tie praktické veci sa naopak neučia vôbec: empatická komunikácia, vzťahy a pod... alebo aj len také praktické veci napr. ako vyleštiť zrkadlo, aby na ňom neboli čmuhy (ale ani chlpy z handry) a pod.: to keď tak bývam s rôznymi ľuďmi na byte a vidím, aké praktické veci nevedia... trebárs ako rozpustiť vodný kameň v záchode, a pod., vôbec to nevedia a škola ich to tiež akosi veľmi neučí. Už ani nehovoriac o takých veciach ako varenie a pod... proste veci, ktoré v KAŽDEJ domácnosti sú potrebné: no koľko ľudí ich neovláda!!! A kto ich to má naučiť? Na rodičov sa spoľahnúť evidentne nemožno: možno ani tí rodičia samotní to nevedeli, neviem, no že to tie deti nevedia, to je evidentné...

Celé súčasné školstvo je proste úplne nafigu: nielenže za toľké roky skoro vôbec nič nenaučí, ale svojimi nezmyselnými požiadavkami učenia sa nepraktických vecí ešte brzdí tie deti v tom, aby sa aspoň sami učili niečo praktické...

A tak navrhujem vyššie uvedené východisko, z ktorého vyplýva napr.:

  - zrušiť vyučovanie slovenčiny a nahradiť ju radšej vyučovaním technickej angličtiny: prípadne to dať aspoň ako voliteľnú možnosť pre tých, ktorí sú technického zamerania, aby si mohli zvoliť takúto alternatívu, aby sa slovenčinu nemuseli učiť vôbec, alebo ak, tak len okrajovo a bez známok: aby tým neboli zbytočne zaťažovaní a traumatizovaní (a aby sa radšej mohli venovať matematike) - a vlastne známky celkovo sú vlastne zbytočné... nech sa deti len učia to, čo ich baví, a ak niečo nevedia, nech si to opakujú až kým to nebudú vedieť, nech medzi sebou súťažia trebárs, ak chcú mať adrenalín, ale známky sú nonsens tak či onak... - takže vlastne ani tú slovenčinu a literatúru netreba úplne rušiť: nech to je k dispozícii, že ak by to nejaké dieťa chcelo vedieť, tak nech mu to učiteľ povie: ale nech ho dôrazne upozorní, že slovenčina mu v živote aj tak bude nafigu, a že nech sa radšej učí anglicky... ale že ak chce na vlastné riziko sa aj napriek tom učiť aj slovensky, tak že mu v tom učiteľ nebude výslovne brániť a bude tolerovať aj také deti, keďže sme na Slovensku...

  - zrušiť desiatkovú (dekadickú = dekadentnú) sústavu a vyučovať namiesto nej unárnu a binárnu sústavu: a vlastne celkovo sa mechanickým numerickým výpočtom vyhýbať pokiaľ je to len možné - ale ak už to občas je potrebné, tak aspoň nech to nie je v tej nehoráznej dekadentnej sústave, ale nech je to radšej v binárnej alebo unárnej sústave, ale určite nie v dekadickej... o konkrétne čísla predsa v matematike vôbec nejde: tam ide len o chápanie tých postupov, vedieť hlavne len AKO by sa to dalo riešiť: ale nie chcieť všetko s konkrétnymi číslami vyčíslovať - to nech robia stroje (a inžinieri), ale nie matematici, ktorým sa stačí zamyslieť a skonštatovať, že úloha má riešenie a môžeme ísť na ďalšiu úlohu... je absurné že sa na matematike ZŠ žiada od detičiek robiť veci, ktoré nevedia ani vysokoškolskí matematici!!! napr. delenie viac-ciferných čísel v desiatkovej sústave :o veď to je taká nehoráznosť... také niečo nie je hodné serióznej zmienky - iba ak tak ozaj len zmienky a len ako odpudivý príklad nezmyselností, ktoré sa robili v minulosti, no dnes sú už dávno prekonané... - a celkovo memorovanie sa násobilky v desiatkovej sústave a pod... - v binárnej sústave sa nič také memorovať netreba a všetko je jednoduché: a ak by sa už aj niekto niečo chcel memorovať, tak nech sa memoruje logaritmickú tabuľku, je to jednoduchšie (keďže je to unárna operácia) a má využitie nielen na násobenie, ale aj na delenie, odmocňovanie, atď. --- ale to je to, že v ZŠ sa učí matematika rovnako ako sa učila ešte za čias Márie Terézie: vôbec sa nereflektuje pokrok: počítanie v dekadickej sústave je obdobná hlúposť ako počítanie v rímskych číslach... koľko je LXXVI delené XIV? ľutujem deti rimanov... ale minulosť už nezmeníme: no budúcnosť treba zmeniť: zabrániť tomu, aby boli ďalšie deti mučené hlúpymi zadaniami typu 6860 : 2375 = :o :o :o ... dávať školákom takéto zadania by malo byť klasifikované ako trestný čin týrania detí... - ostatne reálne čísla aj tak nie sú to jediné, čo existuje, existujú aj komplexné čísla, matice, alebo úplná zábava: konečné polia. Preto je zmysluplnejšie odvádzať všeobecné formuly, ktoré sa budú dať použiť na všetky také modely a nie sa obmedzovať len na nejaké nudné ručné mechanické riešenia jedného z nich...

  - keď sa odabstrahuje od numerických výpočtov, tak bude možné zájsť aj oveľa oveľa ďalej v učive: vysvetľovať už v ZŠ derivácie, integrály, komplexné čísla, vektory, matice, atď... - bo na tom nič ťažké nie je, hlavne keď sa to všetko naraz vysvetlí, tak zrazu to všetko začne do všetkého zapadať: hlavne keď sa im vysvetlí Eulerova veta, t.j. že e^{i.t} je funkcia pohybu po jednotkovej kružnici v komplexnej rovine - to sa dnes na gymnáziách štandardne ani neučí: a pritom práve to umožňuje geometrickú interpretáciu a predstavivosť mnohých faktov, ktoré sa tam aj učia, napr. že funkcia e^{t} sa derivovaním nemení, ako aj všetky tie ťažko zapamätateľné goniometrické vzorce, ktoré sa učia, triviálne vyplývajú z tej Eulerovej vety - preto by sa mala učiť hlavne Eulerova veta, a to už na základných školách: ako to odporúčal aj Euler samotný: učiť Eulerovu vetu už na základných školách: alfa a omega celej goniometrie, komplexných čísel, a prakticky aj derivácií, integrálov, atď...

  - zrušiť fyziku a chémiu v ZŠ: to, čo človek z fyziky potrebuje k životu (a síce mechanika), sa môže vysvetliť v rámci matematiky pri ilustrovaní derivácií a integrálov, kde by taký príklad bol vhodný: že rýchlosť je derivácia polohového vektora podľa času a podobne... - elektriku (konkrétne striedavý prúd) si zasa môžu vysvetliť ako ďalší príklad praktického využitia komplexných čísel (zatiaľ čo teraz sa na gymnáziách štandardne ani vôbec nespomína, že ako ľahko sa s tým dá pracovať pri použití komplexných čísel). A z chémie im stačí pustiť jedno video, ktoré by tak prebehlo tie najzaujímavejšie pikošky a vysvetlilo kyseliny a zásady a hlavne to, akú kyselinu použiť na vodný kameň a hotovo.

  - zrušiť biológiu na ZŠ a SŠ: stačí deťom občas pustiť kvalitný dokumentárny film a podobne: a bude to pre nich zaujímavejšie a skôr sa to naučia než to, čo sa dnes stvára na školách na hodinách biológie...

  - zrušiť geografiu: stačí im povedať, že všetko je na google maps a na wikipédii a hotovo.

  Vlastne skoro všetko teda z doterajších predmetov zrušiť - keď tak nad tým rozmýšľam - okrem len tej matematiky, samozrejme, z ktorej vlastne sa ale tiež zruší skoro všetko, čo sa tam učí teraz, lebo sa to nahradí niečim zaujímavejším: integrálmi, deriváciami, fourierovými transformáciami... (kombinatoriku a teóriu pravdepodobnosti by som nechal, ale tiež ju robil inak než sa robí teraz: treba to cez generujúce funkcie vysvetľovať: tak je to jednoduché)... - a samozrejme okrem matematiky nech je teda ešte angličtina a potom jeden akože humanitný predmet, kde sa bude vysvetľovať história, etika, komunikácia (tu možno zaradiť aj literatúru), fungovanie medziľudských vzťahov a podobné praktické veci... - hlavne kritické myslenie a to, aby neverili médiám a reklamám a Ficovi :D .

Flexibilnosť, delenie do tried a disciplína:

  Je tiež dosť nezmyselné, ako sa dnes deti delia do tried výlučne na základe veku, a ako sa ide potom jednotným tempom v rámci celej tej vekovej kategórie: absolútne nijako sa tým nezohľadňuje reálna rôznosť detí, že niekto by mohol ísť aj rýchlejšie, iný pomalšie: výsledok je potom taký, že sa ide rýchlosťou najpomalšieho, čo potom brzdí tých rýchlejších... nech sú deti rozdeľované do tried podľa toho, kam sa už dostali s učivom a hotovo. A tiež podľa disciplíny: tie deti s problémovým správaním nech majú vlastnú triedu, kde bude špeciálny pedagóg, s prípadnou asistenciou nejakého prísneho pomocníka, ktorý by tam robil "policajta" - je predsa nezmyselné žiadať od každého pedagóga aby robil súčasne aj učiteľku, aj policajta... Niekto môže byť dobrou učiteľkou, ale nie policajtom a naopak.

Napokon ešte samozrejme zakázať alkohol na školských akciách (stužková a pod.), ale to sú už sekundárne veci... - hlavne ale urobiť štátnu sociálnu sieť, ktorá bude integrovaná aj so zoznamkou - akú som spomínal inde: viewtopic.php?f=40&t=6030&p=281487#p281487 - aby deti mohli počas štúdia spoznávať iné deti a mohli si nakoniec vybrať z celého sveta toho, kto by mal najlepšie predpoklady: pričom by im škola dávala dôrazné psychologické prednášky o ľudských povahách - napr. náučné filmy vykresľujúce, aké sú tie povahy a aké ťažká je koexistencia niektorých typov pováh - aby sa im vyhýbaili, napr. alkoholikom, atď. - vysvetľovať im naopak akí by mali byť, atď.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.12.2015 10:38:17   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 19.02.2014 21:45:12
napísal 659 príspevkov
Dobry vtip, len strasne dlhy :lol:
_________________
Parlami di Dio, dissi al mandorlo. E il mandorlo fiorì.
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.12.2015 14:59:43   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15085 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
čo mám z toho, že sa nabiflím presné dátumy a mená dávnych historických udalostí a postáv? ani sa to nedá všetko zapamätať (hlavne keď sa tie kvantá údajov vyučujú len od písomky k písomke a viac sa k tomu už nevracia: a ani sa tak nerobí prakticky žiadne rozlišovanie medzi podstatným, ktoré by sa malo opakovať častejšie a menej podstatným, ktoré by sa malo skôr len tak okrajovo spomenúť a hotovo) a hlavne je to na nič... detaily ak by človek aj chcel vedieť, tak si ich už dohľadá v encyklopédiách: ale z histórie je treba naopak sa snažiť učiť chápať ten vývoj: ako sa mení doba a tak. Z toho sa dá poučiť. No presné roky a mená sú v tom irrelevantné.
my sme mali takuto ucitelku dejepisu za sociku na gymnaziu, upozornovala na suvislosti a priciny dejinnych udalosti
ale politikom sa to nehodi pretoze potom mozu lepsie ovplyvnovat hlupe masy

Citácia:
alebo aj len také praktické veci napr. ako vyleštiť zrkadlo, aby na ňom neboli čmuhy (ale ani chlpy z handry) a pod.: to keď tak bývam s rôznymi ľuďmi na byte a vidím, aké praktické veci nevedia... trebárs ako rozpustiť vodný kameň v záchode, a pod., vôbec to nevedia a škola ich to tiež akosi veľmi neučí. Už ani nehovoriac o takých veciach ako varenie a pod... proste veci, ktoré v KAŽDEJ domácnosti sú potrebné: no koľko ľudí ich neovláda!!! A kto ich to má naučiť?
toto sme sa ucili na ZS
mmimochodom za sociku kurz varenie prebiehal tak ze najprv sa ucili dejiny MRH(dejiny medzinarodneho robotnickeho hnutia) a z potom samotne varenie
:-)

Citácia:
- zrušiť vyučovanie slovenčiny a nahradiť ju radšej vyučovaním technickej angličtiny: prípadne to dať aspoň ako voliteľnú možnosť pre tých, ktorí sú technického zamerania, aby si mohli zvoliť takúto alternatívu, aby sa slovenčinu nemuseli učiť vôbec, alebo ak, tak len okrajovo a bez známok: aby tým neboli zbytočne zaťažovaní a traumatizovaní (a aby sa radšej mohli venovať matematike)
nesuhlasim
rec mojej matky to je krasota je milota je rozkos laska svata
naprv treba dobre poznat vlastny jazyk a kulturu az potom sa ucit dalsie jazyky

Citácia:
vlastne známky celkovo sú vlastne zbytočné...
ked je ferove znamkovanie tak nie
Citácia:
takže vlastne ani tú slovenčinu a literatúru netreba úplne rušiť: nech to je k dispozícii, že ak by to nejaké dieťa chcelo vedieť, tak nech mu to učiteľ povie: ale nech ho dôrazne upozorní, že slovenčina mu v živote aj tak bude nafigu, a že nech sa radšej učí anglicky... ale že ak chce na vlastné riziko sa aj napriek tom učiť aj slovensky,
:-D
narodni buditelia by ze Teba veru radost nemali, ani Hlinka a dalsi z CSR

Citácia:
zrušiť desiatkovú (dekadickú = dekadentnú) sústavu a vyučovať namiesto nej unárnu a binárnu sústavu: a vlastne celkovo sa mechanickým numerickým výpočtom vyhýbať pokiaľ je to len možné
sory ale clovek nie je pocitac :oops: :D
mimochodom najprirodzenejsia sustava bola anglicka (palec laket krok, kopa=12 ) hoci tam neexistovali rády ako 10 100 1000 10 000, ale pre to co robili ludia vtedy vyhovovala uplne maximalne

Citácia:
vysvetľovať už v ZŠ derivácie, integrály, komplexné čísla, vektory, matice, atď... - bo na tom nič ťažké nie je,
hlavne keď sa im vysvetlí Eulerova veta, t.j. že e^{i.t} je funkcia pohybu po jednotkovej kružnici v komplexnej rovine
toto je silvestrovsky prispevok ?

Citácia:
- zrušiť fyziku a chémiu v ZŠ: to, čo človek z fyziky potrebuje k životu (a síce mechanika), sa môže vysvetliť v rámci matematiky pri ilustrovaní derivácií a integrálov,
:o :lol: :lol:

Citácia:
A z chémie im stačí pustiť jedno video, ktoré by tak prebehlo tie najzaujímavejšie pikošky a vysvetlilo kyseliny a zásady a hlavne to, akú kyselinu použiť na vodný kameň a hotovo.
nejake pokusy nic ?

Citácia:
zrušiť biológiu na ZŠ a SŠ: stačí deťom občas pustiť kvalitný dokumentárny film
wow!!! povinne pozerat Tv!!!

Citácia:
zrušiť geografiu: stačí im povedať, že všetko je na google maps
chudaci ani nebudu vediet co tam vlastne maju hladat a preco :-)
ked uz, tak predmet by mal vyuzivat googlemaps na to aby sa naucili geograficke suvislosti
(ako je geopolitika, obrana, ekonomika atd atd atd)

Citácia:
zruší skoro všetko, čo sa tam učí teraz, lebo sa to nahradí niečim zaujímavejším: integrálmi, deriváciami, fourierovými transformáciami... (kombinatoriku a teóriu pravdepodobnosti by som nechal,
ufff rychla fourierova tranformacia ufff, budu ju pocitat v realnom case :-D

Citácia:
Napokon ešte samozrejme zakázať alkohol na školských akciách (stužková a pod.), ale to sú už sekundárne veci...
tak tak zakazat
zakazane sme to mali uz za sociku a napriek tomu na skolskych vyletoch boli niektori spoluziaci spiti ako dogy

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.12.2015 15:21:18   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 1948 príspevkov
Citácia:
ale z histórie je treba naopak sa snažiť učiť chápať ten vývoj: ako sa mení doba a tak. Z toho sa dá poučiť. No presné roky a mená sú v tom irrelevantné. Dajme tomu, že tie známejšie mená si možno zapamätať a zhruba aj tie obdobia vedieť: ale to už ak sa bude často opakovať, tak si človek zapamätá. No nebazírovať na tom.
Teda nie je zle ucit ludi encyklopedickym vedomostiam, ale treba ich ucit ako tie dane vedomosti spravne pouzit.
Citácia:
- zrušiť vyučovanie slovenčiny a nahradiť ju radšej vyučovaním technickej angličtiny: prípadne to dať aspoň ako voliteľnú možnosť pre tých, ktorí sú technického zamerania, aby si mohli zvoliť takúto alternatívu, aby sa slovenčinu nemuseli učiť vôbec, alebo ak, tak len okrajovo a bez známok: aby tým neboli zbytočne zaťažovaní a traumatizovaní (a aby sa radšej mohli venovať matematike)
Tak ako misojogi tak ani ja nesuhlasim, bola by to hruba chyba. Znalost materinskeho jazyka a schopnost ho pouzivat je absolutne zasadna. Nemame v literature takych velikanov ako je pre Anglicanov Shakespeare, ale nas jazyk je krasny. A navyse ako sa mozem bez znalosti vlastneho jazyka naucit iny?
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.12.2015 15:22:25   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15085 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
vidim ako pozitivnu tvoju snahu zmenit skolstvo, ale obavam sa ze to nebude fungovat
nie kazdy je totiz tak inteligentny ako Ty

tiez som jednemu chalanovi z pomocnej skoly vysvetloval princip axiomy v matematike a dokonca to aj pochopil ....
ALE ALE ALE ALE ... potom som to nechal tak ...
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.12.2015 15:23:05   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15085 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
nie je zle ucit ludi encyklopedickym vedomostiam
to je princip zidovskej skoly
naucit sa naspamat a potom o tom premyslat v pokoji a klude ....
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.12.2015 15:28:45   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 1948 príspevkov
Citácia:
to je princip zidovskej skoly
naucit sa naspamat a potom o tom premyslat v pokoji a klude ....
Vies, pochadzam z doby ked Wikipedia bola v rovine sci-fi, diskusne fora, blogy, technety a ine uzitocne stranky boli iba utopia, teda nic ine ako svoju kapustu na krku som nemal :)
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.12.2015 20:22:13   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15085 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
nic ine ako svoju kapustu na krku
aj v tej dobe existovali encyklopedie slovniky a prirucky
nie vsetky data je nutne sa nabiflit, ale clovek nieco musi mat aj v pamati aby vedel o tom premyslat a pouzivat to ... minimalne definicie pojmov musi mat jasne ...
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.12.2015 22:08:52   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 1948 príspevkov
Citácia:
aj v tej dobe existovali encyklopedie slovniky a prirucky
To hej, len niekedy vlastne dost casto sa ocitnes v situacii ked ani jedno ani druhe nie je k dispozicii a musi sa spolahnut na to co ma clovek medzi usami. Ako sa hovori, kde nic nie je ani cert neberie :)
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 24.12.2015 16:08:21   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
Odpadnem. :o Že zrušiť slovenčinu. Vďaka nej sa dohovoríš v ČR, PL, UA, RF atď. a to ju chceš rušiť? Jediná chyba slovanov je, že nedržia pokope aby raz neprišiel čas, že sa slovania spoja a nakoniec ten "vyspelý" západ sa bude učiť naše jazyky.
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
Poslať 24.12.2015 16:14:25   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 1948 príspevkov
Citácia:
aby raz neprišiel čas, že sa slovania spoja a nakoniec ten "vyspelý" západ sa bude učiť naše jazyky.
Neboj sa, nic take nepride...
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.01.2016 6:30:25   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11035 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
vlastne známky celkovo sú vlastne zbytočné...
ked je ferove znamkovanie tak nie
polož si otázku NAČO sú známky? aby dieťa tarumatizovali, alebo aby ho motivovali? Ak je dieťa, ktoré je menej nadané a schopné, tak aj pri veľkom úsilí bude mať stále štvorky, päťky... - a to je tak povzbudivé až to bolí... ak by mali známky motivovať, tak potom by mali byť relatívne ku schopnostiam daného žiaka a nie ku ostatným žiakom... - ak by naopak chceli vyjadriť úroveň tvojich vedomostí, tak potom pri obdržaní päťky a následnom doučení sa toho a opätovnom preskúšaní, by mala byť tá päťka zmazaná, keďže je už neaktuálna. Ale ani toto spravidla učitelia nerobia a tak tie známky nie sú ani ryba ani rak, je to chorý systém: ak bodovať, tak nech je kľudne 0 za nič a po jednotke za každý nový poznatok: a body nech sa sčitujú (alebo ešte lepšie: nech sa nerobí ani nejaký púhy súčet, ale proste len zoznam vecí, ktoré už to dieťa ovláda: niečo ako zoznam kníh, ktoré už človek prečítal): dieťa bude vidieť, ako mu "body" (t.j. vedomosti) pribúdajú a bude sa snažiť, aby malo čím ďalej tým viac "bodov" (t.j. vedomostí): ale neexistuje žiadne maximum a nikto nebude deti škatuľkovať chorými škatuľkami typu "nedostatočný", ktoré nezohľadňujú individualitu žiakov, ale ich iba tarumatizujú... a navyše ak tu dostneš za niečo 0, ak si to nevedel, tak keď sa to doučíš, tak už dostaneš za to ten bod, a ideš ďalej: a nenesie sa s tebou tá 0 ďalej. A učiteľ sa pri takom systéme bude snažiť zistiť čo vieš a oceniť to: a nie sa snažiť zistiť čo nevieš a náhodou nejako pochybíš - a hlavne ak aj ten učiteľ je nejaký uletenec - tak ti dá päťku, ktorú ti nezmaže ani keď sa to doučíš: nanajvýš môžeš ju zmierniť, keď sa to spriemeruje, ale stále ti ten priemer kazí: hoci logicky by tam už vôbec nemala byť, ak si sa to už doučil: už proste nie je aktuálna, keďže si sa to už doučil: a ani s motiváciou tam už nič nie je, je to čistá šikana za neaktuálnu minulosť... je to choré a nekoncepčné...

Citácia:
Citácia:
- zrušiť vyučovanie slovenčiny a nahradiť ju radšej vyučovaním technickej angličtiny: prípadne to dať aspoň ako voliteľnú možnosť pre tých, ktorí sú technického zamerania, aby si mohli zvoliť takúto alternatívu, aby sa slovenčinu nemuseli učiť vôbec, alebo ak, tak len okrajovo a bez známok: aby tým neboli zbytočne zaťažovaní a traumatizovaní (a aby sa radšej mohli venovať matematike)
misojogi: nesuhlasim
rec mojej matky to je krasota je milota je rozkos laska svata
naprv treba dobre poznat vlastny jazyk a kulturu az potom sa ucit dalsie jazyky

tomix: Tak ako misojogi tak ani ja nesuhlasim, bola by to hruba chyba. Znalost materinskeho jazyka a schopnost ho pouzivat je absolutne zasadna. Nemame v literature takych velikanov ako je pre Anglicanov Shakespeare, ale nas jazyk je krasny. A navyse ako sa mozem bez znalosti vlastneho jazyka naucit iny?
takéto radšej ani nepíšte, aby vás nezavreli, že ste xenofóbi, rasisti, fašisti, nacionalisti, šovinisti, obmedzenci, primitívi a futbaloví chuligáni... :D - zato, že sa stala hrubá chyba u našich predkov, tak to neznamená, že by sme tú chybu mali kopírovať ďalej: je to podobne nezmyselný argument ako to, že naši predkovia počítali v desiatkovej sústave, "liečili" pomocou púšťania žilou a pod., a tak by sme to mali robiť aj my: naopak: chyby predkov sa nemajú kopírovať, ale treba sa im snažiť vyhúnť: ale čo je kurióznejšie - že aj keby ste chceli argumentovať predkami: práveže naši predkovia boli v tomto rozumnejší: na školách sa učilo vo vtedajšom univerzálnom jazyku: latinsky. Tak si všetci akademici rozumeli. Až komunisti zrušili latinčinu. A pred nimi význam latinčiny zmenšovali modernisti a pred tým osvietenci a pod., a u nás fanatickí rebelantskí štúrovci, ktorí tam na pohanských bohov prisahali: to boli uletenci: ale ešte u štúrovcov bol poľahčujúci dôvod, že boli pod vplyvom politických revolúcií, pod ktorých vplyvom sa tak bláznili: a navyše ani štúr nebol v tom až tak uletený ako dnešní slovenčinári, napr. žiadne Y či Ľ nebolo - mal viac rozumu než tí dnešní súdruhovia z dnešného jazykovedného ústavu... - ja nič proti slovenčine v zmysle čítania tej krásnoty: ale práve tie najslávnejšie diela našej histórie boli v nespisovnej slovenčine, dokonca ešte pred štúrom vlastne, taký Gavlovič a tak. Proti pasívnej znalosti slovenčiny nemám nič: ale bazírovanie na proktinách - na vždy najnovších výmysloch chorých hláv súdruhov, ktorých platnosť sa aj tak stále mení - toto je choré. A deti sú tým len zbytočne traumatizované... ak to má byť o kráse, budiž: to predsa aj vravím, že KTO CHCE, nech sa to učí: ale nie žiakov buzerovať a drezírovať učením sa nelogických komunistických výmyslov, ktoré ti budú aj tak na nič: vedecké články sa píšu anglicky dokonca aj na slovensku, o svete už ani nehovoriac... - a tiež aj na internete sa používa angličtina: ak chceš niečo nájsť, tak v slovenčine toho veľa nenájdeš: skôr v angličtine...

Napr. v Holandsku sa už väčšina univerzitných štúdií koná v angličtine, a aj tie, čo nie sú v angličtine, tak nabádajú študentov k tomu, aby si hľadali informácie v angličtine, keďže v Holandštine ich až toľko nie je: https://en.wikipedia.org/wiki/English_in_the_Netherlands#English_language_education_in_the_Netherlands

Taktiež filmy tam nepoužívajú dabing, ale len titulky (ibidem). Podobne ako vo Švédsku: http://zivot.cas.sk/clanok/15107/vo-svedsku-dabing-nepoznaju-a-ani-ho-nechcu
a najnovšie aj v Španielsku rušia dabing v TV, aby podporovali učenie sa angličtiny: Ale my, Slováci, čo nás je päť a pol aj s Východniarmi, Maďarmi a inými menšinami, si chceme nahovárať, že náš jazyk je neviem ako dôležitý? Keď môj brat hovoril jednej Číňanke o Slovensku a ona sa spýtala, že koľko nás je, a jej povedal, tak sa nevedela vynačudovať načo je päť miliónovej dedinke vlastný jazyk... - a tiež to nechápem... a to ešte tí naši súdruhovia robia dokonca také nezmysly, že niektorými slovami opovrhujú preto, že sú to vraj čechizmy: namiesto toho, aby radšej podporovali splynutie týchto dvoch tak blízkych jazykov tým, že sa budú akceptovať dvojtvary slov - aj slovensky aj česky - a čo bude ľuďom lepšie, to sa ustáli - oni naopak chcú ľudí takto primitívne rozdeľovať...

No akokoľvek, minimálne na školách by sa mal používať svetový akademický jazyk, ktorým je dnes angličtina - ako je to už celosvetovo akceptované v odborných časopisoch a pod. - obdobne ako sa v minulosti používala latinčina.

Lebo ako vravím, slovensko je príliš malá dedina a tak ak niečo píšeš slovensky, tak si to veľa ľudí nebude môcť prečítať, zatiaľ čo anglicky rozumejú nielen aj ľudia v zahraničí, ale aj slováci už sa učia anglicky, a tak už aj preto prestáva byť akýkoľvek dôvod na sústredenie sa na slovenčinu, ale primárne by sa mala používať angličtina, zatiaľ čo slovenčina skôr len sekundárne, ak by sa to niekomu páčilo, či pod.

misojogi píše:
Citácia:
zrušiť desiatkovú (dekadickú = dekadentnú) sústavu a vyučovať namiesto nej unárnu a binárnu sústavu: a vlastne celkovo sa mechanickým numerickým výpočtom vyhýbať pokiaľ je to len možné
sory ale clovek nie je pocitac :oops: :D
ale veď to hovorím práve ja! človek nie je počítač, ale škola sa tvári, akoby bol: malým deťom sa dáva za úlohu ručne počítať príklady typu 679 : 243, na čo musia vedieť nielen kopu číslic (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), ale aj obrovskú tabuľku súčtov, súčinov, podielov, rozdielov pre VŠETKY KOMBINÁCIE tých číslic, čo sú STOVKY dát - a dokonca ani tie ti nepomôžu k priamočiaremu postupu pri delení, ktoré v desiatkovej sústave neexistuje, ale musíš TIPOVAŤ a následne svoj tip overovať a hrôza... v binárnej sústave nemusíš vedieť prakticky NIČ, netreba tam žiadne bifľovanie násobilky - ktoré dnes trvá deťom roky... pamätám sa ako v štvrtej triede prísna matikárka už pri vstupe do triedy len ukazovala na žiakov prstom hovoriac "osem krát sedem" a podobné zadania a tak skúšala deti a myslel som si, aká dobrá snaživá pedagogička - no dnes si uvedomujem, aký to bol práve nezmysel, lebo keby sa učila binárna sústava, tak nielenže by si nepotreboval žiadnu znalosť násobilky - čo samotné by už zjednodušilo systém a odbremenilo žiakov a odstránilo tamtaký chorý teror zo škôl: ale celé tie algoritmy by sa výrazne zjednodušili, lebo už by si pri násobení čísla číslicou nemusel násobiť jednotlivé číslice (ako as to robí teraz, kde pri každom násobení dvoch číslic musíš v hlave hľadať výsledok v tej škaredej tabuľke údajov typu 8.7=56, kde 6 napíšeš a 5 ti "ostalo", čo potom pri ďalšej číslici budeš musieť pripočtíať): v binárnej sústave nič také nerobíš a rovno píšeš výsledok bez rozmýšľania a trápenia: lebo sú len dve možnosti: X.1, čo je X, alebo X.0 čo je 0 - kde X je celé to dlhé číslo, ktoré v desiatokvej sústave by si musel číslicu po číslici násobiť a stále by ti tam niečo "ostávalo" a ešte s tým sa vysporiadavať, atď. A takto by sa dalo pokračovať...

Binárna sústava prináša tak veľké zjednodušenie, že sa tam ani nie je čo učiť, nad čím sa trápiť a čo precvičovať: všetky tie roky trápení sa teda budú môcť preskočiť a prejsť rovno na pekné veci.

A toto je teda to najväčšie tvoje nepochopenie mňa, ak si si myslel, že navrhujem, aby teraz deti celé tie hodiny trávili násobením či sčitovaním binárnych čísel sťa počítače: NIE, to práve kritizujem na súčasnom systéme, že deti vkuse len riešia numerické úlohy a ešte k tomu v ťažkej desiatkovej sústave - no v dvojkovej nebudú musieť toľké roky cvičiť počítanie, ale budú to môcť preskočiť s tým, že to už vedia, že to je triviálne a že chcú ísť ďalej.

Takže summa summarum to nebude o tom, že teraz budú deti reálne počítať v binárnej sústave, ale naopak: že nebudú vôbec počítať, lebo budú vedieť, že to vedia. A tak budú môcť prejsť na zábavnejšie veci typu integrály, derivácie, fourierové transformácie atď. riešené samozrejme symbolicky, t.j. s "písmenami" a nie s číslicami.

misojogi píše:
mimochodom najprirodzenejsia sustava bola anglicka (palec laket krok, kopa=12 ) hoci tam neexistovali rády ako 10 100 1000 10 000, ale pre to co robili ludia vtedy vyhovovala uplne maximalne
palec a pod. sú fyzikálne jednotky, nie číselné sústavy... fyzikálne jednotky bych tiež navrhoval zjednodušiť, lebo napr. delenie času na sekundy, minúty, hodiny... mesiace, roky - tam sa mieša také množstvo rôznych sústav a ešte všelijaké nepravidelnosti, že tiež je to až hrôza... pletie sa tam aj tá 12tková sústava (deň má 12 hodín) aj 60tková (hodina má 60 minút a minúta 60 sekúnd), a potom zasa mesiace majú rôzne počty dní, atď... - to je tiež nonsens. Dátum a čas by sa mali uvádzať v dňoch a v častiach dňa, t.j. deň deliť binárne na stále menšie a menšie časti, ako jednotky času. A hotovo. Mesiace či roky tiež nie sú veľmi zaujímavé, keď máš údaj v dňoch, tak to ti stačí. A ak predsa chceš vedieť roky zhruba, tak ti stačí vedieť, že rok je rádovo 2^8 dní... No matematicky - na numerické počítanie - je najlepšia dvojková sústava, v tom niet sporu. Je to najjednoduchšia, najľahšie predstaviteľná, najprirodzenejšia sútava... - a tá by sa mala používať a hlavne učiť...

misojogi píše:
Citácia:
zruší skoro všetko, čo sa tam učí teraz, lebo sa to nahradí niečim zaujímavejším: integrálmi, deriváciami, fourierovými transformáciami... (kombinatoriku a teóriu pravdepodobnosti by som nechal,
ufff rychla fourierova tranformacia ufff, budu ju pocitat v realnom case :-D
oni nech ju nepočítajú, na to sú počítače: oni nech sa len naučia, že ako a prečo to funguje - čo sa dá cez komplexné čísla veľmi pekne vysvetliť, alebo v prípade diskrétnej fourierovej transformácie nemusíš mať ani komplexné čísla, keďže to má použitie aj v konečných poliach. Tak vieš napr. aj to numerické násobenie dvoch číslic ešte o jeden rád znížiť až skoro na lineárne, ak použiješ tú rýchlu fourierovú transformáciu. - To sú práve také srandovné veci, ktoré by mohli žiakom ukázať, aby videli, aké srandovné sú tie transformácie, a ako robia svet krajším a jednoduchším. - A nie aby tí žiaci ručne robili nudné numerické výpočty. Na to sú predsa stroje. Oni majú naopak robiť to, čo tie stroje nevedia: CHÁPAŤ a OBDIVOVAŤ tú krásu matematiky, mať z toho pôžitok a nie traumu...

misojogi píše:
Citácia:
vysvetľovať už v ZŠ derivácie, integrály, komplexné čísla, vektory, matice, atď... - bo na tom nič ťažké nie je,
hlavne keď sa im vysvetlí Eulerova veta, t.j. že e^{i.t} je funkcia pohybu po jednotkovej kružnici v komplexnej rovine
toto je silvestrovsky prispevok ?
nie, to myslím úplne vážne. Ja netvrdím, že sa to musia učiť neviem ako do hĺbky, ale aspoň tie základné pojmy im vysvetliť a neustále opakovať, a odvádzať si aspoň tie základné vzorce. Bo dnes sa deti učia len finálne vzorce bez toho, že by si ich vedeli sami odvodiť, napr. sa učia, že obsah kruhu je Pi.r^2, ale nevedia prečo. Keby ich ale naučili aspoň tie najtriviálnejšie integrály, tak už by vedeli prečo, vedeli by si to aj sami veľmi rýchlo odvodiť. - Nemuseli by sa tak v matematike učiť nič, čomu by nerozumeli, že prečo to tak je, čo by si nevedeli odvodiť aj sami. - A o tom by mala byť matematika: nie o memorovaní vzorcov a následnom už len dosádzaní konkrétnych hodnôt do vzorcov a numerickom počítaní výsledku v desiatkovej sútave, ale naopak: matematika by mala učiť deti schopnosti tie vzorce odvodiť. - O tom by mala byť matematika. Ja by som dokonca navrhoval sa vôbec neučiť niektoré výsledné formule, ako napr. spomínaný obsah kruhu, alebo vzorec na korene kvadratickej rovnice, lebo to sú veci, ktoré človek priamo nevidí, že prečo by mali byť tak: radšej nech si ten výsledok žiaci zakaždým odvodia, keďže to odvodenie nie je až tak zložité - a to si skôr zapamätajú než nejaký ten výsledný nezapamätateľný vzorec, ktorý zakrátko aj tak zabudnú a nebudú tak už vedieť takým príkladom vôbec pohnúť...

A podobne vo fyzike: namiesto memorovania sa vzorcov by sa mali učiť radšej tú predstavu toho, čo to znamená, nejaký model, na ktorom by si to vedeli predstaviť a to nech sa učia a z toho (z tej predstavy) nech si ten vzorec odvádzajú, keď ho budú potrebovať.

misojogi píše:
Citácia:
A z chémie im stačí pustiť jedno video, ktoré by tak prebehlo tie najzaujímavejšie pikošky a vysvetlilo kyseliny a zásady a hlavne to, akú kyselinu použiť na vodný kameň a hotovo.
nejake pokusy nic ?
netreba pokusy, tie im ukážu v TV, vyberúc tie najmotivujúcejšie. Tie pokusy, ktoré by robili v škole, by aj tak boli slabé a skôr len nudné. A aj tak by ich zabudli. Zatiaľ čo v TV im môžu ukázať tie najsrandovnejšie pokusy, aké by si škola nemohla dovoliť, lebo sú finančne náročné, ale mohli by im aspoň ukázať, že také niečo existuje, ak by sa to niekomu zapáčilo, tak aby si mohol vybrať, že to chce študovať - hoci, teda, chémiu by som neodporúčal veľmi študovať, lebo to sú samé karcinogény a pod., taký človek je vo vážne zdravotne rizikovom prostredí... - takže ak povoliť chémiu na školách, tak skôr na ten demotivačný účel - ktorý si momentálne predmet chémie verne plní, lebo drvivá väčšina žiakov ten predmet nenávidí, zatiaľ čo pri takom systéme, aký spomínam, by bolo riziko, že sa im ten predmet bude páčiť, čo by nebolo dobré, hmmm... ale zasa ak by sa to malo povoliť v takej demotivačnej podobe, v akej je to dnes, tak by boli tie deti zasa len zbytočne traumatizované tým predmetom... takže aj tú demotiváciu by mali robiť trochu humánnejším spôsobom...

misojogi píše:
Citácia:
zrušiť biológiu na ZŠ a SŠ: stačí deťom občas pustiť kvalitný dokumentárny film
wow!!! povinne pozerat Tv!!!
dokumentárne filmy sú srandovnejšie, pre deti pútavejšie a lepšie si ich zapamätajú než nudné rozprávanie pedagóga...

misojogi píše:
Citácia:
zrušiť geografiu: stačí im povedať, že všetko je na google maps
chudaci ani nebudu vediet co tam vlastne maju hladat a preco :-)
ked uz, tak predmet by mal vyuzivat googlemaps na to aby sa naucili geograficke suvislosti
(ako je geopolitika, obrana, ekonomika atd atd atd)
tak samozrejme v nejakej kocke im vysvetliť nejaké základné veci, to ok, ale nie ich buzerovať s učením sa polohy pomaly každej dediny... - to aj tak zabudnú... mne ale ide skôr o to, že to vyučovanie celkovo by som poňal v štýle google mapy: najprv vidíš celú planétu ako celok a na nej svetadiely, t.j. to základné delenie. A potom si postupne zväčšuješ tie svetadiely a vynárajú sa ti stále podrobnejšie a podrobnejšie delenia, pričom tie najväčšie mestá sa ti vynárajú ako prvé, a až pri ďalšom zväčšení vidíš aj tie menšie atď... - a pomocou takých "mapiek" by som učil všetko: históriu, matematiku, fyziku, atď... - že budeš mať napr. v histórii pred sebou mapku časovej osi od vzniku vesmíru až po dnes. A na nej budú zvýraznené najdôležitejšie historické udalosti a obdobia a delenia. A keď si nejaké obdobie zväčšíš, tak sa ti zasa objavia tie druhé najdôležitejšie, atď... - a takto budú rozlíšené tie dôležitejšie udalosti od tých menej dôležitých a žiačik pri tom prechádzaní takej mapky si bude stále opakovať tie najdôležitejšie najčastejšie, zatiaľ čo tie menej dôležité menej často a tak si tie najdôležitejšie aj skôr zapamätá, atď... - zatiaľ čo teraz sa vôbec nerozlišuje dôležité od menej dôležitého, lebo sa to všetko naraz povie a vyskúša a už sa k tomu viac nevracia, a tak sa to žiačik všetko naraz učí a naraz aj následne zabudne... - zatiaľ čo pri takej mape by si s najväčšou šancou pamätal aspoň to najdôležitejšie delenie, ktoré by mal vždy pred očami. A aj tie sekundárne udalosti a delenia by videl v tom rámci historického kontextu tých dôležitejších udalostí.
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.01.2016 11:06:11   Re: Reforma školstva
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 1948 príspevkov
Citácia:
netreba pokusy, tie im ukážu v TV, vyberúc tie najmotivujúcejšie. Tie pokusy, ktoré by robili v škole, by aj tak boli slabé a skôr len nudné
Toto je nezmysel, ja osobne som chemiu aj studoval preto viem ake su pokusy zasadne pre akukolvek formu studie chemie hoci na urovni zakladnej skoly. Kedze chemicke pokusy nie su len o vyucbe, ale su v hre rozne sutaze, olympiady a vobec samotnu prax, kde student ci ziak ziskavaju pod dozorom profesora ci ucitela prve skusenosti a spravne navyky ako narabat s chemikaliami, tak z televizie to neziskaju ani tu prax a ani tie navyky. V Cechach doslova chemicke pokusy zakazali kvoli udajnemu nebezpeciu, ale po tom co zistili co za somarinu vyprodukovali, tak sa sa opet pokusy vratia do skol.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.01.2016 13:08:19   Re: Reforma školstva a spoločnosti
 
Obrázok užívateľa

od 17.04.2013 11:28:18
napísal 1168 príspevkov
Didymos píše:
hoci, teda, chémiu by som neodporúčal veľmi študovať, lebo to sú samé karcinogény a pod., taký človek je vo vážne zdravotne rizikovom prostredí... - takže ak povoliť chémiu na školách, tak skôr na ten demotivačný účel - ktorý si momentálne predmet chémie verne plní, lebo drvivá väčšina žiakov ten predmet nenávidí, zatiaľ čo pri takom systéme, aký spomínam, by bolo riziko, že sa im ten predmet bude páčiť, čo by nebolo dobré, hmmm... ale zasa ak by sa to malo povoliť v takej demotivačnej podobe, v akej je to dnes, tak by boli tie deti zasa len zbytočne traumatizované tým predmetom... takže aj tú demotiváciu by mali robiť trochu humánnejším spôsobom...
K tým pokusom ti už našťastie tomix niečo napísal, len by som dodala, že na zš a stredných sa v súčasnosti nesmie pracovať ani len s podozrivými karcinogénmi. Inak ale už nemám slov na toto, čo tu píšeš, lebo to zaváňa úplným ignorantstvom, ktoré by som čakala tak možno od človeka s IQ pod 70, hoci v reáli ešte často práve takíto ľudia, hoci nerozumejú chémii ako takej, aspoň uznávajú jej význam pre ľudstvo. Na rozdiel od teba: ty si inteligentný a ovládaš dosť z chémie, ale jej význam totálne degraduješ. Chémia zďaleka nie sú len karcinogény*) a písať tu, že by si ju neodporúčal študovať a ešte od toho treba žiakov odrádzať, to je fantastický nápad, len neviem, čo by potom bolo s všetkými oblasťami, v ktorých je chémia nevyhnutná: tj. takmer so všetkými. Odhliadnuc od krásy chémie, ktorú ty zjavne nevidíš ani ťa nezaujíma (no už to, aby ostatní, ktorí nevidia krásu matematiky, ju uvideli a uznali, to by si chcel). Mala som učiteľa, ktorý pomerne expresívnym spôsobom vyjadril svoj názor ako: "Lidi žvaní o tom, jaká je chemie pitomost, a přitom se bez chemie už ani nevyse***.". Chémia je nevyhnutná na to, aby ti tiekla z kohútika pitná voda i na to, aby v riekach nepáchli a neplávali v nich exkrementy, chémia je nutná pri výrobe všetkých čistiacich prostriedkov i kozmetiky, pri vývoji stavebných a iných materiálov, farbív, liečiv, pri rôznych zdravotných rozboroch, v kriminalistike, v potravinárstve, v umení! (napr. práve na to, aby farby NEBOLI karcinogénne. Alebo i pri reštaurovaní pamiatok je potrebný kto? CHEMIK). To som ani zďaleka nevymenovala všetko, ale áno, chémia je AJ riziko, no namiesto toho, aby si niekoho ODRÁDZAL od tohto štúdia, by si si skôr chemikov mal vážiť, napríklad aj vtedy, keď si v umývadle umývaš ruky čistou vodou a mydlom - za to, že sú ochotní toto riziko podstúpiť pre dobro ostatných.

*) bez chémie by si nevedel ani len to, ktoré to tie karcinogény vlastne sú, čo ich obsahuje a čo nie.
_________________
"Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy." (2Tim, 1, 7) ... "Ale vaša reč nech je "áno - áno", "nie - nie"." (Mt, 5, 37)
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.01.2016 16:56:51   Re: Reforma školstva
 
Obrázok užívateľa

od 19.02.2014 21:45:12
napísal 659 príspevkov
Pridavam sa k Physis.

Inak dalo by sa napisat ku kazdemu bodu zdovodnenie, preco je to absurdne, ale stale dufam, ze to je nieco ako silvestrovska "nasa fikcia".

Mozno len jeden postreh. Ak by "vzdelavanie" malo ist takymto sposobom, kto by potom o par rokov tie udaje do googla a "pocitaca" ci TV zadaval? A kto by robil tie dokumentarne filmy.... Aby sa nestalo, ze prides na pivo kde sedia kamarati a spytas sa: " Ste poculi co sa stalo v Berline"? A vsetci by len povedali "Moment"...a zacali by googlit, .... Mne sa stalo nieco podobne, ked som prisiel do krcmy a spytal sa, Poculi steco sa stalo pod Nanga Parbatom? (zabili mi tam kamarata Peta Sperku, tak som bol rozhodeny).... a 20 rocna baba sa ma spytala (bez hanby): Co je to Nanga Parbat"? .....
_________________
Parlami di Dio, dissi al mandorlo. E il mandorlo fiorì.
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 91 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší

Obsah fóra » Voľná diskusia

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: