Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 27 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Autor Správa
Poslať 03.10.2015 9:30:42   MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5307 príspevkov
NAšla som na webe:

Myšlienky na október 2015 - AKCIA 365

1. „Nič nás tak nepohne milovať, ako keď vidíme, že nás druhý milu-
je.“ (sv. Alfonz Rodriguez)

2. „Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar viery

v Krista a svojej oddanosti Panne Márii." (sv. Jan Pavol II.)

3. „Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť

v podsvetí?“ (Ž 6,6)

4. „Miernosť je láska, ktorá sa udržiava neskorumpovaná kvôli milova-
nému.“ (sv. Augustín)

5. „Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skut-
kov.“ (Jak 2,26)

6. „Ak sa rozumieš veci, povedz o tom blížnemu! Ak však nie, polož si

ruku na ústa, aby ťa nepristihli pri nerozumnom slove a nezahanbili

ťa.“ (Sir 5,14)

7. „Nielen súkno tkané v jeden celok, ale aj Cirkev je nedeliteľná, od

Krista jej zakladateľa v jednom celku ustanovená. Kto ju delí, Krista

križuje.“ (sv. Cyprián)

8. „Konajte odvážne, bratia, buďte pevní a dôverujte Pánovi.“

(sv. František z Assisi)

9. „Ani jeden človek nemôže dať reťaz okolo členku blížnemu bez

toho, že by v konečnom dôsledku nepripevnil druhý koniec o svoj

vlastný krk." (Frederick Douglas)

10. „Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na úbohých.“
(Ž 10,12)

11. „Spravodlivosť je láska, ktorá dobre usudzuje, lebo slúži milova-
nému.“ (sv. Augustín)

12. „Mnoho ľudí sa už dnes nestretá s Bohom, je im čímsi cudzím

práve preto, lebo na toto stretnutie je potrebné ticho.“ (sv. Alfonz

Rodriguez)

13. „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúš-

kou dá aj východisko, aby ste mohli vydržať.“ sv. Augustín

14. „Za moju spravodlivosť ma Pán odmení, za to, že moje ruky sú

čisté.“ (Ž 18,21)

15. Život každého človeka je rozprávka napísaná Božou rukou.

(H. Ch. Andersen)

16. „Uznaj človeče, aké hlboké rany zniesol Kristus kvôli tebe.“

(sv. Bernard)

17. „Pred očami mám tvoju dobrotu a konám podľa tvojej pravdy.“

(Ž 26,3)

18. „Múdrosť je láska, ktorá vie rozlíšiť, čo jej prispieva k dobru a čo ju

deformuje.“ (sv. Augustín)

19. „Všetka námaha človeka slúži jeho ústam - ale tým sa jeho duša

nemôže ukojiť.“ (Kaz 6,7)

20. „Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme

boli celkom a celkom svätí.“ (Ján Pavol I.)

21. „Svetlo je sladké a očiam lahodí vidieť slnko.“ (Kaz 11,7)

22. „Pomáhaj mi svojimi modlitbami, drahý priateľu, aby som účinne

odmietal diabla, ktorý mi prisahal večnú záhubu.“ (sv. Hieronym)

23. „Statočnosť je láska znášajúca všetko pre milovaného.“ (sv. Au-
gustín)

24. „Neodkladaj so svojím obrátením sa k Pánovi, ani to neodsúvaj zo

dňa na deň.“ (Sir 5,8)

25. „Aby sme sa dobre modlili, netreba veľa hovoriť.“ (sv. Ján Mária

Vianney)

26. „Centrom morálnosti je láska k Bohu, ktorá je vždy v jednote s lás-
kou k blížnemu.“ (sv. Augustín)

27. „Blahoslavený, kto sa venuje múdrosti, každý, kto rozjíma o jej

záslužnosti a premýšľa o Božej prozreteľnosti.“ (Sir 14,22)

28. „Kríž je jedinou útechou našej vlasti.“ (sv. Terézia z Avily)

29. „Každá minulosť i budúcnosť naberajú svoju podstatu a svoj tok

z prítomnosti, ktorá vždy je." (sv. Augustín).

30. „Mravy takých, čo luhajú, nezažijú cti, ich hanba ostane s nimi bez

prestania.“ (Sir 20,28)

31. „Naším cieľom je milovať Boha a blížneho. Avšak na to, aby sme

toho boli schopní opravdivo a srdečne, potrebujeme sa posilniť mod-
litbou a rozjímaním.“ (P. Rosso)
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.10.2015 10:31:18   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 17.04.2013 11:28:18
napísal 1168 príspevkov
teta píše:
13. „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste mohli vydržať.“ sv. Augustín
toto povedal skôr sv. Pavol (1Kor,10,13) ako sv. Augustín :)
_________________
"Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy." (2Tim, 1, 7) ... "Ale vaša reč nech je "áno - áno", "nie - nie"." (Mt, 5, 37)
Hore
 Profil  
 
Poslať 04.11.2015 21:10:49   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5307 príspevkov
Sv. Karol Boromejský (dnešný svätý) hovorí (kňazom):
Uznávam, všetci sme slabí. Ale Pán Boh nám dal prostriedky, ktorými si môžeme ľahko pomôcť, ak chceme. ... prostriedky: postiť sa, modliť sa a vyhýbať sa zlej spoločnosti a škodlivým, nebezpečným dôvernostiam.


Neviem, kde je dnes vyhýbanie sa príležitostiam k hriechu...
Hore
 Profil  
 
Poslať 14.01.2016 10:57:30   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
14/01/2016

Držať sa pravých hodnôt

Az igazi értékekre törekedjünk

Focus on true values

Auf die wahren Werte setzen

Puntare ai valori veri
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 18.01.2016 12:48:11   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
18/01/2016

Byť nositeľmi jednoty

Essere portatori d’unità

Legyünk az egység hordozói

Be bearers of unity

Einheit stiften
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 20.01.2016 9:51:09   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
20/01/2016


Byť nástrojmi spoločenstva

Essere strumenti di comunione

Legyünk a kommunió eszközei

Werkzeug der Gemeinschaft sein

Be instruments of fellowship and communion
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 22.01.2016 9:40:56   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
21/01/2016


Prinášať všade pokoj

Portare pace ovunque

Békét vigyünk mindenhová

Überall Frieden bringen

Bring peace everywhere
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.01.2016 9:47:54   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
26/01/2016

Obnoviť lásku medzi nami

Rinnovare l’amore fra noi

Újítsuk meg az egymás iránti szeretetünket

Die Liebe unter uns erneuern

Renew love amongst us
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 29.01.2016 10:02:37   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
29/01/2016

Prijímať všetko „nepredvídané“ s láskou

Accogliere ogni “imprevisto” con amore

Szeretettel fogadjunk minden váratlan helyzetet

Alles Unvorhergesehene voll Liebe annehmen

Accept “unforeseen” things with love
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 01.02.2016 11:10:41   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
30/01/2016

Dať svoje talenty do služby druhým

Mettere i propri talenti al servizio degli altri

Állítsuk a többiek szolgálatába talentumainkat

Put your talents at the service of others

Unsere Talente den anderen zur Verfügung stellen
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.02.2016 10:47:08   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
02/02/2016

Potešovať tých, ktorí prechádzajú skúškami

Consolare chi è nella prova

Legyünk a megpróbáltatásban élők vigasza

Menschen, die Prüfungen durchmachen, Trost schenken

Console those who are suffering
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.02.2016 10:52:09   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
03/02/2016

Aj v ťažkých chvíľach veriť v Božiu lásku

Credere all’amore di Dio anche nei momenti difficili

A nehéz pillanatokban is higgyünk Isten szeretetében

Auch in schwierigen Situationen an die Liebe Gottes glauben

Believe in God’s love in difficult times
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.02.2016 10:03:20   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
07/02/2016

Povzbudzovať chorých

Segítsük a betegeket

Support those who are ill

Den Kranken beistehen

Sostenere chi è ammalato
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.02.2016 10:12:13   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
08/02/2016

Byť každému „blížnym“

(Farsi “prossimo” a ciascuno)

Legyünk ott mindenki mellett

Jedem Menschen ein Nächster werden

Be a “neighbour” to all
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.02.2016 12:51:04   Re: MYŠLIENKY NA KAŽDÝ DEŇ
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
09/02/2016

Pochopiť druhého

(Comprendere l’altro)

Értsük meg a másikat

Dem anderen Verständnis entgegenbringen

Understand others
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 27 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: