areopag.sk
http://areopag.sk/

"Zvláštne" modlitby
http://areopag.sk/viewtopic.php?f=53&t=5969
Stránka 2 z 2

Autor:  misionar3 [ 24.02.2015 20:15:17 ]
Predmet príspevku:  Re: "Zvláštne" modlitby

Physis píše:
kto mi vysvetlí, ako je myslené toto? :)

"Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!"
to netreba vysvetlovať to sa treba modliť ;)

Autor:  Physis [ 24.02.2015 20:40:17 ]
Predmet príspevku:  Re: "Zvláštne" modlitby

:lol: to už sa stalo, len sa mi zdá divné vyslovovať vety, ktorým nerozumiem. ako môžem Otcovi obetovať Telo a Krv, Dušu i Božstvo (!) jeho Syna? fakt neviem, čo si pod tým predstaviť...

Autor:  misionar3 [ 24.02.2015 22:30:32 ]
Predmet príspevku:  Re: "Zvláštne" modlitby

napríklad: zjednocujem sa s Ježišom v Jeho obeti, ktorou sám obetoval svoje telo i krv, Dušu i Božstvo za odčinenie všetkých hriechov sveta

Autor:  misojogi [ 24.02.2015 23:32:28 ]
Predmet príspevku:  Re: "Zvláštne" modlitby

Citácia:
ako môžem Otcovi obetovať Telo a Krv, Dušu i Božstvo (!) jeho Syna?
ako sucast Cirkvi Kristovho Tela si úcastná obety ktoru kona knaz a cez neho tuto obetu kona sam Kristus
a ty ako sucast Kristovho tela sa tejto obety zucastnujes
je to obeta na Krizi ktora je vlastne nadcasovou Obetou, ustavicnou obetou Syna voci Otcovi

Autor:  Naim [ 26.02.2015 10:50:46 ]
Predmet príspevku:  Re: "Zvláštne" modlitby

dakl píše:
Všimni si, v koľkých modlitbách sa vyskytujú citoslovcia "Ó..." , "Ach..." a podobne a pritom v bežnej reči ich nepoužívame . Modlitba je výkrik duše k Bohu, či k Božej Matke a nie vždy je ľudská reč schopná presne vyjadriť naše pocity a túžby. Ak si napr. v ťažkej životnej situácii a obrátiš sa na dobrého priateľa slovami: "Len ty ma zachrániš", určite to nemyslíš doslovne. Iba zvýrazňuješ nádej, ktorú do toho priateľa vkladáš. Nevidím na tom nič zlého, ak povieš milovanej dievčine "zbožňujem ťa". Podľa prísnej logiky by si sa tým dopustil smrteľného hriechu, lebo staviaš človeka na úroveň Boha. Pritom sa však jedná iba o zaužívaný slovný zvrat, ktorým sa snažíš vyjadriť intenzitu svojich citov.
Súhlasím dakl, že ak sa to berie týmto spôsobom tak je to v poriadku. Myslím, že Misojogi to vystihol, že v tomto prípade som sa na to pozeral príliš technicky.

Physis píše:
kto mi vysvetlí, ako je myslené toto? :)

"Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!"
Aj ja som sa touto modlitbou pred nejakým časom zaoberal. No pochopil som to tak, že v tej modlitbe predkladáš obetu Pána Ježiša Nebeskému Otcovi, resp. sa na túto obetu "odvolávaš" aby na základe nej nám Boh odpustil hriechy. Je to, ako keby niekto povedal: Nebeský Otče, odpusť mi moje hriechy pre obetu tvojho Syna. Teda túto obetu predkladáš Bohu. Veď Kristus je za nás prítomný pred tvárou Nebeského Otca. A Boh na nás hľadí práve cez túto obetu, keď nám odpúšťa naše hriechy.
"Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta." ( 1 Jan 2,1-2)

Autor:  misojogi [ 26.02.2015 22:56:44 ]
Predmet príspevku:  Re: "Zvláštne" modlitby

Citácia:
Teda túto obetu predkladáš Bohu. Veď Kristus je za nás prítomný pred tvárou Nebeského Otca. A Boh na nás hľadí práve cez túto obetu, keď nám odpúšťa naše hriechy.
ano toto je ono ale je tu este jeden aspekt, a sice ze sme s Kristom JEDNO TELO takze v nom sme spoluucastni na jeho diele, a koname ako keby spolu s nim a v tomto je ta formulacia este vystiznejsia

Autor:  misojogi [ 26.02.2015 23:08:37 ]
Predmet príspevku:  Re: "Zvláštne" modlitby

https://lukasd.signaly.cz/1007/jak-mohou-svati-v

Jak svatí v nebi mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň?
LukášD
30. 7. 2010 9:22
Rubrika: Hlasité úvahy | Štítky: bilokace , přímluva svatých , svatí

Ze strany zejména nekatolických křesťanů často zaznívá námitka, jak Panna Maria či ostatní světci, které katolíci či pravoslavní žádají o přímluvu, mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň či být na "více místech", tzn. u tolika je prosících, současně.

Ale je to prosté. Ježíš říká:

"Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." (Mt 6,21)

Je-li pokladem srdce svatých sám Bůh, pak svatí jsou svým srdcem všude tam, kde je Bůh. Bůh není omezen místem ani časem, a proto svatí v nebi, kteří tak mají účast na Božím životě, mohou být skrze Boha všude a vždy. V okamžiku naší prosby o jejich přímluvu (a nejen v onom okamžiku) u nás svatí nejsou přítomni tělem, ale Duchem, tzn. prostřednictvím Ducha svatého. A pokud jsou u nás přítomni tělem, pak pouze Tělem Kristovým, které je jedním Tělem jak putujících, tak oslavených údů Těla, spojených oživujícím Duchem, bez rozdělení propastí smrti, již Kristus překonal a zničil svojí smrtí na kříži.

Toto krátké zamyšlení tedy můžeme uzavřít premisou:

Všude, kde je Bůh, jsou i jeho svatí. (což platí i opačně)

=============================================

O neomylnosti Církve
LukášD
8. 3. 2011 6:09
Rubrika: Hlasité úvahy | Štítky: Církev , neomylnost , Bůh

Krátké zamyšlení o neomylnosti Církve.

Církev je neomylná, protože má účast na neomylnosti Boha. Nevěřit v neomylnost Boží Církve znamená nedůvěřovat Boží moci, že Bůh může tuto účast na Boží neomylnosti udělit omylným lidem, že je toho vůbec schopen. Ale vždyť "u Boha je možné všecko", i to, "co je nemožné u lidí" (Mt 19,26)! Jako Ježíš je neomylný Spasitel a Bůh, tak jeho Církev je neomylnou Nevěstou Boha, která - proniknuta neomylným Božím Duchem - neomylně hlásá Boží slovo o spáse, neomylně podává Boží svátosti, neomylně "svazuje a rozvazuje" (srov. Mt 18,18) a neomylně zvěstuje pravého a neomylného Boha. Proto je Církev "sloup a opora pravdy" (1Tim 3,15) a "brány pekel ji nepřemohou" (Mt 16,18). Důvěřuji Církvi, protože důvěřuji Bohu, a důvěřuji Bohu, protože důvěřuji Církvi. Vždyť "ti dva jsou jedním tělem" (srov. Ef 5,31) a "kdo slyší vás, slyší mne" (Lk 10,16), podobně jako "já a Otec jsme jedno" (J 10,30) a tudíž "kdo vidí mne, vidí Otce" (J 14,39), a "jako mne poslal Otec, tak já posílám vás" (J 20,21). Vždyť "Bůh je světlo" (1J 1,5), které "tma nepohltila" (J 1,5), a to ani tma omylu a lži.

Otec poslal na svět své "první i poslední" a neomylné Slovo, které bylo dříve nežli svět (srov. J 17,5), Slovo, skrze něž byl svět stvořen (srov. J 1,3.10) a jež se ve světě stalo tělem (J 1,14). Toto neomylné, vtělené Slovo, jež je hlavou svého Těla, tj. Církve, nebude pohlceno tmou, dokud nedosáhne svého cíle (srov. Iz 55,11). Pak bude tma poražena navěky.

Neomylnost Církve tedy není neomylností lidí, neomylnost Církve je neomylností Boha.

Autor:  Naim [ 27.02.2015 10:01:54 ]
Predmet príspevku:  Re: "Zvláštne" modlitby

misojogi píše:
Ze strany zejména nekatolických křesťanů často zaznívá námitka, jak Panna Maria či ostatní světci, které katolíci či pravoslavní žádají o přímluvu, mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň či být na "více místech", tzn. u tolika je prosících, současně.

Ale je to prosté. Ježíš říká:

"Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." (Mt 6,21)

Je-li pokladem srdce svatých sám Bůh, pak svatí jsou svým srdcem všude tam, kde je Bůh. Bůh není omezen místem ani časem, a proto svatí v nebi, kteří tak mají účast na Božím životě, mohou být skrze Boha všude a vždy. V okamžiku naší prosby o jejich přímluvu (a nejen v onom okamžiku) u nás svatí nejsou přítomni tělem, ale Duchem, tzn. prostřednictvím Ducha svatého. A pokud jsou u nás přítomni tělem, pak pouze Tělem Kristovým, které je jedním Tělem jak putujících, tak oslavených údů Těla, spojených oživujícím Duchem, bez rozdělení propastí smrti, již Kristus překonal a zničil svojí smrtí na kříži.
Všude, kde je Bůh, jsou i jeho svatí. (což platí i opačně)
Toto zamyslenie je naozaj zaujímavé. Presne takéto mi dal aj dakl, keď sme sa bavili v inej téme o tejto problematike. Priznám sa, že na túto tému som toho už hľadal veľa, lebo aj mňa to jeden čas veľmi zaujímalo, ako je možné, že svätí môžu vypočúvať toľko prosieb naraz. A tento pohľad na vec je pre mňa naozaj obohacujúci.

No ešte jedna vec mi vŕta v hlave. Keďže ako sa uvádza, svätí, keďže sú v Božom náručí, tak sú všade tam, kde je Boh. Teda ich duch je všade tam kde je Boh. Teda sú všade. A takýmto spôsobom naozaj môžu počúvať naraz aj XY modlitieb. Lenže teraz hovoríme len o počúvaní týchto modlitieb. Ale ešte ich samotná realizácia svätými. Teda modlitba svätých za nás k Bohu. Predstavme si situáciu, že sa všetci ľudia na zemi zrazu modlia k jednému svätému. Každý predkladá inú modlitbu. A teraz ten svätý sa má modliť za každého osobitne a v rovnakom čase. Teda jeho duch, resp. duchovné vedomie, alebo ako to nazvať, musí byť potom rozdelené na 6 - 7 miliárd častí ( podľa toho koľko je ľudí na svete ) aby sa mohol modliť za každého človeka súčasne. Lebo rátam, že sa nebude modliť za každého z nás postupne, to by mu to trvalo do súdneho dňa :) . Je to len také zamyslenie... Asi niekedy až príliš šprtám do veci, ktoré nemôžem v tomto hmotnom svete pochopiť, ale myslím, že to stojí za zamyslenie, keďže práve tieto veci bývajú často vytýkané protestantmi.

Stránka 2 z 2 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/