Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 50 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
Autor Správa
Poslať 18.03.2014 0:04:58   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
18. marca 2014

Pre mňa sa viera zrodila zo stretnutia s Ježišom.
Osobné stretnutie, ktoré sa dotklo môjho srdca a dalo môjmu životu smer a nový zmysel.
A toto stretnutie umožnil zároveň život v spoločenstve viery, v ktorom som žil
a vďaka ktorému som našiel prístup k pochopeniu Svätého písma a k novému životu,
prýštiacemu z Ježiša prostredníctvom sviatostí.
Prístup k bratskému spoločenstvu so všetkými ľuďmi,
tiež k službe chudobným, ktorí sú ozajstným obrazom Pána.
Bez Cirkvi by som nemohol stretnúť Ježiša, hoci si uvedomujem,
že nesmierny poklad viery sa uchováva v krehkých hlinených nádobách nášho človečenstva.

(List Scalfarimu 4. 9. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 19.03.2014 0:02:48   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
19. marca 2014

Ľudí, ktorí počuli dvanásťročného Ježiša v chráme odpovedať na otázky učiteľov, zachvátil úžas.
S nimi aj Jozefa a Máriu po trojdňovom hľadaní Ježiša.
Prvým ovocím vypočutého Božieho slova je teda úžas, spôsobený dotykom toho Božského.
Ide o prekvapenie prinášajúce radosť, ba viac ako radosť:
veď práve vtedy sa do nášho srdca zasieva Božie slovo.

(Homília 8. 6. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 20.03.2014 0:08:24   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
20. marca 2014

Je to Boží plán, aby sme sa všetci dokázali podeliť o dobrá zeme;
aby nikto nemusel čeliť neľudským životným podmienkam,
aby nezostal bez jedla,
aby nezomrel pre nemožnosť dostať sa k lekárovi.
Žiaľ, je to práve osobný a spoločenský hriech,
čo dnes bráni Božiemu snu stať sa realitou.

(Pôstne posolstvo, 6. 2. 2008)
Hore
 Profil  
 
Poslať 21.03.2014 0:08:24   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
21. marca 2014

Pane, daj nám všetkým svoju milosť a silu,
aby sme boli hlboko zjednotení s Kristom,
ktorý je uholným kameňom,
pilierom a oporou nášho života i života celej Cirkvi.
Aby sme boli jej živými kameňmi,
o to sa modlíme vedení Kristovým Duchom.

(Katechéza, 26. 6. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 22.03.2014 0:08:55   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
22. marca 2014

Zaujímavé - Boh je plný radosti!
Akej radosti?
Potešením Boha je odpúšťať!
Je to radosť pastiera nachádzajúceho svoju ovečku;
radosť ženy nachádzajúcej stratený peniaz;
radosť otca prijímajúceho strateného syna, ktorý zomrel a vrátil sa živý do Otcovho domu.
V tom je celé, naozaj CELÉ evanjelium, celé kresťanstvo!

Všimnite si však: to nie je iba sentimentalita a akési konformné dobráctvo!
Naopak, iba milosrdenstvo má skutočne silu zachrániť človeka i svet
pred rakovinou hriechu, morálneho i duchovného zla.
Iba láska vie vyplniť v srdci človeka tú priepastnú prázdnotu zla,
ktorú v ňom a dejinách sveta otvára samo zlo.

(Anjel Pána 15. 9. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.03.2014 0:04:15   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
23. marca 2014

Nová evanjelizácia vyzývak odvahe kráčať proti prúdu, obrátiť sa od modiel k jedinému pravému Bohu.
Nemôže súčasne používať iný jazyk ako jazyk milosrdenstva, najprv činmi i postojmi, a potom slovami.
Každý pokrstený je Christoforus – nositeľ Krista, ako hovorievali starokresťanskí svätí otcovia.
Kto stretol Krista, ako tá Samaritánka pri studni, nemôže si podržať túto skúsenosť len pre seba.
Pýtajme sa všetci:
„Cíti ten, kto nás stretáva, vrúcnosť viery z nášho života?
Vidí na našej tvári radosť zo stretnutia s Kristom?“

(Príhovor 14. 10. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 24.03.2014 0:11:12   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
24. marca 2014

Sme ako apoštoli v Evanjeliu:
často upätí na svoje istoty,
ustrnutí v spomienkach nad hrobmi zosnulých,
čo akoby len prežívali v historickej pamäti na spôsob významných osobností.
My sa však bojíme Božích prekvapení v našom živote!
On nás však prekvapuje vždy, už je raz taký.
Neuzatvárajme sa pred všetkým tým novým, čím chce Boh obohatiť náš život.
Často sme zmorení, smutní, preťažení ťarchou vlastných hriechov, už-už sa vzdávame.
Neuzatvárajme sa do seba, nestrácajme dôveru, nikdy nerezignujme:
niet situácií, ktoré by Boh nemohol zmeniť;
niet hriechu, ktorý by nemohol odpustiť, ak sa mu otvoríme.

(Homília 30. 3. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.03.2014 0:05:32   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
25. marca 2014

Mária vie počúvať Boha.
No pozor: to nie je obyčajné povrchné vypočutie,
ale pozorná, ochotná a prijímajúca otvorenosť voči Bohu.
Nie ako naša občasná rozptýlenosť pred Pánom alebo ľuďmi:
počujeme síce slová, ale nepočúvame ich ozajstne.
No Mária je pozorná, sústredene načúva Bohu.
Načúva aj realite, okolnostiam svojho života,
konkrétnym skutočnostiam, idúc do hĺbky k ich pravému zmyslu.
To platí aj pre náš život:
treba načúvať znejúcemu Božiemu hlasu v každodenných skutočnostiach
s pozornosťou voči ľuďom a udalostiam.
Pretože Pán, stojac vo dverách nášho života, klope mnohými spôsobmi,
nastavuje nám do našej cesty znamenia a dáva nám schopnosť všimnúť si ich.
Mária je matkou pozorného načúvania Bohu
a rovnako pozorného vnímania životných udalostí.

(Príhovor 31. 5. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.03.2014 0:06:16   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
26. marca 2014

Niektorí vravia: „Ja sa predsa spovedám priamo Bohu.“
Nuž, ozaj pohodlné riešenie, čosi ako spoveď cez e-mail, však?
Ďalekému Bohu niečo iba oznámim.
Žiaden rozhovor medzi štyrmi očami, žiadne stretnutie z tváre do tváre.
Ďalšia skupina kresťanov sa zasa spovedá len tak abstraktne a nekonkrétne.
Čiže vôbec.

(Homília 25. 10. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.03.2014 0:06:59   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
27. marca 2014

Ako teda máme po kresťansky kráčať cestou, na ktorej nás stretajú pokušenia?
Keď sa na nám do cesty postaví diabol, aby nás znepokojoval?
Na Ježišovom víťazstve nad zlom a diablom nemožno mať iba polovičatú účasť.
On sám hovorí: buď si so mnou, alebo proti mne;
kto nie je so mnou, ten je proti mne.
A kto nezhromažďuje, ten rozhadzuje.
Ježiš prišiel pre celé ľudstvo, aby zničil diablovo dielo a aby nás oslobodil z jeho otroctva.

(Homília 11. 10. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.03.2014 0:19:51   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
28. marca 2014

Ježiš je Synom Boha, ktorý je láska.
A ktorý celou svojou osobnosťou chce,
aby sa skutočne každý človek sám objavil
ako jeho ozajstné dieťa, a žil tak.
Pre kresťanskú vieru to nachádza svoje potvrdenie v tom,
že Ježiš vstal z mŕtvych.
Nie pre zdôraznenie triumfu nad odmietajúcimi,
ale na dôkaz Božej lásky mocnejšej ako smrť.
Sila Božieho odpustenia premáha každý hriech,
preto sa oplatí obetovať vlastný život až do konca,
ako svedectvo o nesmiernosti tohto daru.

(List Scalfarimu 4. 9. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 29.03.2014 0:05:12   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
29. marca 2014

Evanjelium predkladá dva typy modlitby:
farizejovu falošnú a mýtnikovu autentickú.
Farizej stelesňuje postoj, zameraný namiesto vďačnosti za dobrodenia milosrdného Boha
predovšetkým na vlastné uspokojenie.
Farizej pokladá sám seba za poriadneho a spravodlivého, na čo je aj patrične hrdý,
súdiac z vysokého piedestálu všetkých ostatných.

Na rozdiel od neho mýtnik neznásobuje slová,
lebo jeho striedma a pokorná modlitba
je preniknutá vedomím vlastnej nehodnosti a mizérie.
Toto je ten človek, ktorý naozaj uznáva potrebu odpustenia od milosrdného Boha.

Kým sa teda mýtnikova modlitba - ako modlitba chudobného - páči Bohu a dosahuje nebesá,
modlitbu farizeja ťaží balast márnivosti.

(Homília 27. 10. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.03.2014 0:05:00   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
30. marca 2014

Ježišovo pomazanie, ktoré na nás spočinulo spolu s jeho spásonosnou účinnou mocou, máme prežívať vnútorne.
Lebo na perifériách života je toľko utrpenia, preliatej krvi, zaslepenosti túžiacej po uzdravení, otrokov toľkých zlých pánov...
Nie, skúmanie seba a opakované analýzy seba nie sú tou pravou cestou k Pánovi:
kurzy svojpomoci môžu byť v živote užitočné, no prežívanie nášho kňazského života od jedného kurzu k druhému
a od jednej metodiky k druhej vedie k pelagianizmu, ktorý podceňuje pôsobenie Božej milosti.
Tá sa totiž aktivizuje a umocňuje priamo úmerne viere, s akou vychádzame zo seba, darujúc druhým seba i Ježišovo evanjelium.

(Homília 28. 3. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.03.2014 23:03:53   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
31. marca 2014

Pasca, ktorá nás paralyzuje, spočíva v presvedčení o nemožnosti zlepšiť určité situácie.
To je ťažké pokušenie!
Pokušenie zdĺhavo rozvažovať, či vôbec má zmysel snažiť sa o zmenu toho všetkého.
Môžeme vykonať čosi v záujme tejto situácie?
Oplatí sa pokúsiť sa o to vo svete, ktorý aj tak pokračuje v maškaráde plnej ignorancie a výhovoriek?
Keď napokon vidíme skutočnosť jasne a snažíme sa konať, ohlási sa hriech,
zraňujúci so všetkou svojou ničivou silou našej telesnosti...

(Homília 13. 2. 2013)
Hore
 Profil  
 
Poslať 31.03.2014 23:03:49   Re: Pôst so Svätým Otcom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 12:08:27
napísal 5208 príspevkov
1. apríla 2014

Ježiš káže ako ten, ktorý má autoritu a moc.
Uzdravuje, povoláva učeníkov nasledovať ho, odpúšťa.
Toto všetko mohol v Starom Zákone len a len Boh.
Viac ráz opakovaná otázka o Ježišovej identite v Evanjeliu svätého Marka :
„ kto je tento?“, vyplýva z autority a moci odlišnej od autority a moci tohto sveta.
Lebo sa nezameriava na nadvládu nad ostatnými ľuďmi,
ale na službu druhým, obdarovaným takto slobodou a plnosťou života.

(List Scalfarimu 4. 9. 2013)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 50 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: