Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 258 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Autor Správa
Poslať 16.05.2019 18:45:28   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 18964 príspevkov
misojogi píše:
Hned ma napadol Katz zo Svejka:
Tak ty se chces polepsit ?
Tak to se ti, chlapecku, jen tak lehce nepodari !
:)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 16.05.2019 19:09:41   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 13202 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Pekny clanok o tom co je to krestanstvo
http://www.obcinst.cz/co-jsou-vanoce-a-o-cem-je-krestanstvi-3/
Co jsou Vánoce a o čem je křesťanství?
24.12.2018
Roman Joch
Vánoce Co vlastně jsou Vánoce? A tato otázka nás přímo přivádí k té bezprostředně další: o čem je křesťanství?

Vánoce jsou svátkem narození našeho Pána, Ježíše Krista. A křesťanství je o radosti. Především o radosti, a vlastně… pouze o radosti… Rád bych Vám to vysvětlil, ale neumím to… Polovinu svého dospělého života jsem byl agnostikem a polovinu jsem křesťanem. Mám přátele ve stavech obou. Vím, jak se na život a osud lze dívat z pohledů obou. A věřte mi, na žádné straně nejsou padouši. Jen lidem na straně jedné… něco chybí… To nejdůležitější…

Tak tedy, teď následuje jeden velice neumělý pokus:

Křesťanství je v první řadě o svobodě. Toto náboženství Západu nám sděluje, že člověk je svobodný, má svobodnou vůli a na jeho volbách záleží. Člověk si v posledku sám volí spásu nebo zatracení. Křesťanství, na rozdíl od fatalistických náboženstev Východu, sděluje, že osud člověka není předem daný, že on sám si svou budoucnost určuje. A taky říká, že jakkoli hluboce by klesl, vždy existuje možnost nápravy. Není na světě tak špatný čin, aby nemohl být olitován a napraven.

Křesťanství je v druhé řadě o lásce. O lásce Stvořitele k nám lidem, celkem to zlobivým potvůrkám, jež je tak velká, že my sami ji nemůžeme opětovat. Můžeme se o to jen pokusit. My lidé jsme slabé, chybující a pošetilé potvůrky, a nechápeme, na čem skutečně záleží. Proto Bůh, ve své nekonečné lásce a moudrosti, nás to naučil tím nejvíce šokujícím způsobem: stal se člověkem, přebýval mezi námi a pak se pro nás nechal zabít. Z terapeuticko-pedagogických důvodů: aby nás vykoupil z našich nepravostí a aby nás naučil, co je smyslem života.

Křesťanství je tudíž v třetí řadě o pravdě. Je pravdou o smyslu našeho života na Zemi, kterým je láska ve svobodě k Bohu a i k tomu nejposlednějšímu člověku. Je taky pravdou o tom, co jest po smrti.

Křesťanství je tudíž nakonec o smrti. Říká nám, co je po smrti: život věčný. Dobrá zvěst (evangelium) křesťanství zní: lidé, když už jednou existujete, budete věčně. Vaší biologickou smrtí váš život nekončí. Vaše vědomí, vaše paměť, vaše „já“- vaše duše – bude existovat nadále; a to buď ve stavu mimořádně mizerném, anebo mimořádně blaženém. Máte možnost, že ve stavu mimořádně blaženém. Navždy.

Jak víme, že smrtí život nekončí? Již se tak stalo. Kristus byl první, který zemřel a pak vstal z mrtvých. Byl ten, kdo porazil smrt. Byl první, kdo vstal z mrtvých, nikoli poslední. Následovat jej můžeme všichni.

Křesťanství je tak to jediné, co dává smysl v tomto jinak nesmysleném světě. Až budete slavit Vánoce, vzpomeňte: vy, všichni lidé, jste bytosti nekonečné ceny. Jste stvořeni k obrazu Božímu a máte nesmrtelnou duši. A zároveň, jste hezky zlobivé potvůrky. Měli byste se zlepšit, jinak je to s vámi špatné. Ale Bůh, který vás tak miloval, že za vás zemřel, to ví, a proto vám dal prostředky nápravy, které byste vy sami neměli. Zanechal vám tady svou Církev. Ale to je již příběh další… Šťastné a veselé Vánoce!
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.05.2019 16:59:22   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 13202 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši
https://www.svetlosveta.sk/slider/poklady-ktore-ziskavas-ucastou-na-svatej-omsi/

Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť Boha vo sviatočný deň, neklaňať sa iným bohom, a ctiť božie meno. Počas Svätej omše vzývame a ctíme jediného Pravého Boha.

Príbeh Ábela a Kaina je príbehom o účasti na Svätej omši. Obaja mali priniesť Bohu obetu. Vrcholná Obeta je katolícka Svätá omša. Napriek tomu nízka účasť veriacich na Svätých omšiach je dôkazom, že ľudia stratili zmysel a poznateľnosť, aký vážny hriech absencia na omši je, ale rovnako existuje neznalosť toho, čo veriacemu človeku a jeho blízkym pramení z účasti na Svätej omši. Preto si predstavme hlavné duchovné ovocie Tvojej účasti.

Otec Martin von Cochem (1625-1712) zhrnul hlavné prínosy Svätej omše. Za tvoju spásu posiela Otec svojho milovaného Syna z nebies, ktorý pomocou Ducha Svätého premieňa chlieb a víno na skutočné Telo a Krv Kristovu a kvôli tebe prichádza Syn Boží z nebies a ukrýva sa v Najsvätejšej hostii.

Za tvoju spásu obnovuje svoje trpké umučenie, aby si ho s ním prežil a obetuje svoj vzácny život za teba, prelieva svoju krv mystickým spôsobom a kropí ňou tvoju dušu a očisťuje ju od všetkých poškvrnení.

Za teba sa Kristus sám ponúka ako skutočná zápalná obeta a vzdáva Božskosti najvyššiu úctu, aká jej prináleží a takto zadosťučiňuješ za slávu, ktorú si Bohu nebol schopný dať. Preto je Kristus obtou chvály, ktorou sa odčiňuje zanedbávanie chvál jeho svätého mena.

Sviatosťou oltárnou, ktorú Ježiš obetuje Bohu, dokážeš vzdať Najvyššiemu viac chvál ako svätí anjeli. Za teba sa Kristus ponúka ako dokonalá obeta vďakyvzdania ako náhrada za všetky tvoje zlyhania.

Ospravedlní všetky tvoje všedné hriechy, za predpokladu, že si pevne rozhodnutý ich zanechať. On znovu dáva seba samého za mnohé tvoje hriechy, ktoré si spáchal zanedbávaním dobrého, za dobro, ktoré si mohol urobiť a zanedbal si ho. Odstraňuje všetky tvoje nedokonalosti, ktoré očistené pripája k tvojim dobrým skutkom.

On ti odpúšťa hriechy, neuvedomené a zabudnuté, ktoré si nikdy nespomenul v spovedi. Kristus ponúka seba samého ako zmiernu obetu, aby zadosťučinil aspoň časti tvojich dlhov a prehreškov. Zakaždým, keď ideš na sv. omšu, urobíš tak viac pre odpustenie svojich hriechov, akoby si činil to najväčšie pokánie.

Pre teba Kristus ponúka seba samého ako najúčinnejšiu zmiernu obetu, prihovára sa za teba tak vrúcne, ako prosil za svojich nepriateľov na kríži.

Prosby a žiadosti, ktoré sú obetované na svätej omši, budú vypočuté oveľa skôr než tie, ktoré obetujeme mimo svätej omše.

Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas svätej omše, pretože Kristus na svätej omši zjednocuje svoje modlitby s tvojimi a ponúka ich Nebeskému otcovi. Kristus pozná Tvoje potreby, ktoré sú pre dobro Tvojej spásy a nebezpečenstvá, ktorým si vystavený a je v jeho túžbe, aby si spasený bol.
Na každej svätej omši sú prítomní anjeli, ktorí za Teba prosia a prednášajú tvoje modlitby pred Boží trón. Kristus samotný sa prihovára za tvoju spásu. Na svätej omši sa zjednotený s kňazom Ty sám sa stávaš duchovným kňazstvom Ježiša Krista.
Svätá omša je tým najlepším a najkrajším darom a obetou pre Najsvätejšiu Trojicu a jej najväčším zadosťučinením.
Svätá omša je najvyšší prejav úcty, aký môžeš Bohu venovať a je najlepším prostriedkom, ako si uctiť umučenie Krista a Preblahoslavenú Božiu Matku a prispieť tak k jej radosti. Poklona pred Eucharistiou a kalichom je najvyšší akt úcty Bohu. Ak sa s úctou pozrieš na presvätú hostiu, získaš hojnú odmenu v nebi.
Zbožnou účasťou na svätej omši môžeš obohatiť svoju dušu viac, než čímkoľvek iným na svete, vzdávaš česť a slávu anjelom a svätým viac ako recitovaním modlitieb mimo omše.
Každým úderom zo skutočnej ľútosti do svojej hrude v úkone kajúcnosti počas svätej omše, získaš odpustenie svojich všedných hriechov.
Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave smrteľného hriechu, Boh ti dáva milosť obrátenia. Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave milosti posväcujúcej, Boh rozmnožuje milosti pre teba.
Na svätej omši dostávaš požehnanie od kňaza, ktoré je potvrdené samotným Kristom v nebi a získavaš požehnanie pre telesné aj časné potreby. Navyše požehnanie má moc ťa ochrániť pred mnohými nebezpečenstvami, ktoré by ťa mohli bez neho premôcť. Touto podobou získaš tiež posilu proti pokušeniam.
Svätá omša je tiež prostriedkom získania milosti svätej smrti. Každá Svätá omša bude ti veľkou útechou v hodine smrti, a bude posilou v dôveru v Božie milosrdenstvo keď budeš stáť pred prísnym sudcom.
Neboj sa dlhého a strašného Očistca, ak si svojim časným trestom za hriechy zadosťučinil vo svätej omši. Už jedna tvoja sústredená a oddaná účasť na svätej omši pomôže zmierniť bolesti tvojej duši v Očistci viac, než akýkoľvek úkon pokánia či veľký skutok. Zbožná účasť na jednej omši na zemi má väčší úžitok po smrti ako tie, ktoré budú za teba slúžené.
Tvoje šťastie v nebi sa znásobí o každú jednu svätú omšu, ktorú nábožne prežiješ na zemi.

Pre tvojich priateľov nebude žiadna modlitba natoľko účinná, ako jediná svätá omša, ktorú za nich obetuješ alebo obetuješ na ich úmysel. Najlepšia pomoc a útecha pre chorých, trpiacich a umierajúcich je vo svätej omši, ktorá je za nich slúžená a obetovaná.

Svätá omša poskytuje veľkú milosť pre obrátenie hriešnikov.

Pre duše v očistci môžeš získať prostredníctvom svätej omše hojné občerstvenie.
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 258 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 14, 15, 16, 17, 18

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: