Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 316 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Ďalší
Autor Správa
Poslať 16.05.2019 18:45:28   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 20959 príspevkov
misojogi píše:
Hned ma napadol Katz zo Svejka:
Tak ty se chces polepsit ?
Tak to se ti, chlapecku, jen tak lehce nepodari !
:)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 16.05.2019 19:09:41   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 16542 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Pekny clanok o tom co je to krestanstvo
http://www.obcinst.cz/co-jsou-vanoce-a-o-cem-je-krestanstvi-3/
Co jsou Vánoce a o čem je křesťanství?
24.12.2018
Roman Joch
Vánoce Co vlastně jsou Vánoce? A tato otázka nás přímo přivádí k té bezprostředně další: o čem je křesťanství?

Vánoce jsou svátkem narození našeho Pána, Ježíše Krista. A křesťanství je o radosti. Především o radosti, a vlastně… pouze o radosti… Rád bych Vám to vysvětlil, ale neumím to… Polovinu svého dospělého života jsem byl agnostikem a polovinu jsem křesťanem. Mám přátele ve stavech obou. Vím, jak se na život a osud lze dívat z pohledů obou. A věřte mi, na žádné straně nejsou padouši. Jen lidem na straně jedné… něco chybí… To nejdůležitější…

Tak tedy, teď následuje jeden velice neumělý pokus:

Křesťanství je v první řadě o svobodě. Toto náboženství Západu nám sděluje, že člověk je svobodný, má svobodnou vůli a na jeho volbách záleží. Člověk si v posledku sám volí spásu nebo zatracení. Křesťanství, na rozdíl od fatalistických náboženstev Východu, sděluje, že osud člověka není předem daný, že on sám si svou budoucnost určuje. A taky říká, že jakkoli hluboce by klesl, vždy existuje možnost nápravy. Není na světě tak špatný čin, aby nemohl být olitován a napraven.

Křesťanství je v druhé řadě o lásce. O lásce Stvořitele k nám lidem, celkem to zlobivým potvůrkám, jež je tak velká, že my sami ji nemůžeme opětovat. Můžeme se o to jen pokusit. My lidé jsme slabé, chybující a pošetilé potvůrky, a nechápeme, na čem skutečně záleží. Proto Bůh, ve své nekonečné lásce a moudrosti, nás to naučil tím nejvíce šokujícím způsobem: stal se člověkem, přebýval mezi námi a pak se pro nás nechal zabít. Z terapeuticko-pedagogických důvodů: aby nás vykoupil z našich nepravostí a aby nás naučil, co je smyslem života.

Křesťanství je tudíž v třetí řadě o pravdě. Je pravdou o smyslu našeho života na Zemi, kterým je láska ve svobodě k Bohu a i k tomu nejposlednějšímu člověku. Je taky pravdou o tom, co jest po smrti.

Křesťanství je tudíž nakonec o smrti. Říká nám, co je po smrti: život věčný. Dobrá zvěst (evangelium) křesťanství zní: lidé, když už jednou existujete, budete věčně. Vaší biologickou smrtí váš život nekončí. Vaše vědomí, vaše paměť, vaše „já“- vaše duše – bude existovat nadále; a to buď ve stavu mimořádně mizerném, anebo mimořádně blaženém. Máte možnost, že ve stavu mimořádně blaženém. Navždy.

Jak víme, že smrtí život nekončí? Již se tak stalo. Kristus byl první, který zemřel a pak vstal z mrtvých. Byl ten, kdo porazil smrt. Byl první, kdo vstal z mrtvých, nikoli poslední. Následovat jej můžeme všichni.

Křesťanství je tak to jediné, co dává smysl v tomto jinak nesmysleném světě. Až budete slavit Vánoce, vzpomeňte: vy, všichni lidé, jste bytosti nekonečné ceny. Jste stvořeni k obrazu Božímu a máte nesmrtelnou duši. A zároveň, jste hezky zlobivé potvůrky. Měli byste se zlepšit, jinak je to s vámi špatné. Ale Bůh, který vás tak miloval, že za vás zemřel, to ví, a proto vám dal prostředky nápravy, které byste vy sami neměli. Zanechal vám tady svou Církev. Ale to je již příběh další… Šťastné a veselé Vánoce!
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.05.2019 16:59:22   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 16542 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Poklady, ktoré získavaš účasťou na Svätej omši
https://www.svetlosveta.sk/slider/poklady-ktore-ziskavas-ucastou-na-svatej-omsi/

Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť Boha vo sviatočný deň, neklaňať sa iným bohom, a ctiť božie meno. Počas Svätej omše vzývame a ctíme jediného Pravého Boha.

Príbeh Ábela a Kaina je príbehom o účasti na Svätej omši. Obaja mali priniesť Bohu obetu. Vrcholná Obeta je katolícka Svätá omša. Napriek tomu nízka účasť veriacich na Svätých omšiach je dôkazom, že ľudia stratili zmysel a poznateľnosť, aký vážny hriech absencia na omši je, ale rovnako existuje neznalosť toho, čo veriacemu človeku a jeho blízkym pramení z účasti na Svätej omši. Preto si predstavme hlavné duchovné ovocie Tvojej účasti.

Otec Martin von Cochem (1625-1712) zhrnul hlavné prínosy Svätej omše. Za tvoju spásu posiela Otec svojho milovaného Syna z nebies, ktorý pomocou Ducha Svätého premieňa chlieb a víno na skutočné Telo a Krv Kristovu a kvôli tebe prichádza Syn Boží z nebies a ukrýva sa v Najsvätejšej hostii.

Za tvoju spásu obnovuje svoje trpké umučenie, aby si ho s ním prežil a obetuje svoj vzácny život za teba, prelieva svoju krv mystickým spôsobom a kropí ňou tvoju dušu a očisťuje ju od všetkých poškvrnení.

Za teba sa Kristus sám ponúka ako skutočná zápalná obeta a vzdáva Božskosti najvyššiu úctu, aká jej prináleží a takto zadosťučiňuješ za slávu, ktorú si Bohu nebol schopný dať. Preto je Kristus obtou chvály, ktorou sa odčiňuje zanedbávanie chvál jeho svätého mena.

Sviatosťou oltárnou, ktorú Ježiš obetuje Bohu, dokážeš vzdať Najvyššiemu viac chvál ako svätí anjeli. Za teba sa Kristus ponúka ako dokonalá obeta vďakyvzdania ako náhrada za všetky tvoje zlyhania.

Ospravedlní všetky tvoje všedné hriechy, za predpokladu, že si pevne rozhodnutý ich zanechať. On znovu dáva seba samého za mnohé tvoje hriechy, ktoré si spáchal zanedbávaním dobrého, za dobro, ktoré si mohol urobiť a zanedbal si ho. Odstraňuje všetky tvoje nedokonalosti, ktoré očistené pripája k tvojim dobrým skutkom.

On ti odpúšťa hriechy, neuvedomené a zabudnuté, ktoré si nikdy nespomenul v spovedi. Kristus ponúka seba samého ako zmiernu obetu, aby zadosťučinil aspoň časti tvojich dlhov a prehreškov. Zakaždým, keď ideš na sv. omšu, urobíš tak viac pre odpustenie svojich hriechov, akoby si činil to najväčšie pokánie.

Pre teba Kristus ponúka seba samého ako najúčinnejšiu zmiernu obetu, prihovára sa za teba tak vrúcne, ako prosil za svojich nepriateľov na kríži.

Prosby a žiadosti, ktoré sú obetované na svätej omši, budú vypočuté oveľa skôr než tie, ktoré obetujeme mimo svätej omše.

Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas svätej omše, pretože Kristus na svätej omši zjednocuje svoje modlitby s tvojimi a ponúka ich Nebeskému otcovi. Kristus pozná Tvoje potreby, ktoré sú pre dobro Tvojej spásy a nebezpečenstvá, ktorým si vystavený a je v jeho túžbe, aby si spasený bol.
Na každej svätej omši sú prítomní anjeli, ktorí za Teba prosia a prednášajú tvoje modlitby pred Boží trón. Kristus samotný sa prihovára za tvoju spásu. Na svätej omši sa zjednotený s kňazom Ty sám sa stávaš duchovným kňazstvom Ježiša Krista.
Svätá omša je tým najlepším a najkrajším darom a obetou pre Najsvätejšiu Trojicu a jej najväčším zadosťučinením.
Svätá omša je najvyšší prejav úcty, aký môžeš Bohu venovať a je najlepším prostriedkom, ako si uctiť umučenie Krista a Preblahoslavenú Božiu Matku a prispieť tak k jej radosti. Poklona pred Eucharistiou a kalichom je najvyšší akt úcty Bohu. Ak sa s úctou pozrieš na presvätú hostiu, získaš hojnú odmenu v nebi.
Zbožnou účasťou na svätej omši môžeš obohatiť svoju dušu viac, než čímkoľvek iným na svete, vzdávaš česť a slávu anjelom a svätým viac ako recitovaním modlitieb mimo omše.
Každým úderom zo skutočnej ľútosti do svojej hrude v úkone kajúcnosti počas svätej omše, získaš odpustenie svojich všedných hriechov.
Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave smrteľného hriechu, Boh ti dáva milosť obrátenia. Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave milosti posväcujúcej, Boh rozmnožuje milosti pre teba.
Na svätej omši dostávaš požehnanie od kňaza, ktoré je potvrdené samotným Kristom v nebi a získavaš požehnanie pre telesné aj časné potreby. Navyše požehnanie má moc ťa ochrániť pred mnohými nebezpečenstvami, ktoré by ťa mohli bez neho premôcť. Touto podobou získaš tiež posilu proti pokušeniam.
Svätá omša je tiež prostriedkom získania milosti svätej smrti. Každá Svätá omša bude ti veľkou útechou v hodine smrti, a bude posilou v dôveru v Božie milosrdenstvo keď budeš stáť pred prísnym sudcom.
Neboj sa dlhého a strašného Očistca, ak si svojim časným trestom za hriechy zadosťučinil vo svätej omši. Už jedna tvoja sústredená a oddaná účasť na svätej omši pomôže zmierniť bolesti tvojej duši v Očistci viac, než akýkoľvek úkon pokánia či veľký skutok. Zbožná účasť na jednej omši na zemi má väčší úžitok po smrti ako tie, ktoré budú za teba slúžené.
Tvoje šťastie v nebi sa znásobí o každú jednu svätú omšu, ktorú nábožne prežiješ na zemi.

Pre tvojich priateľov nebude žiadna modlitba natoľko účinná, ako jediná svätá omša, ktorú za nich obetuješ alebo obetuješ na ich úmysel. Najlepšia pomoc a útecha pre chorých, trpiacich a umierajúcich je vo svätej omši, ktorá je za nich slúžená a obetovaná.

Svätá omša poskytuje veľkú milosť pre obrátenie hriešnikov.

Pre duše v očistci môžeš získať prostredníctvom svätej omše hojné občerstvenie.
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.02.2020 21:09:23   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 4580 príspevkov
Ako veľmi je potrebná denná modlitba sv. ruženca. Koľko svätých sa modlilo celý ruženec každý deň!

https://m.youtube.com/watch?v=Dfyk53nrDzc
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.02.2020 19:36:25   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 4580 príspevkov
https://www.lifenews.sk/14430/zo-satanistickeho-knaza-svatcom-bartolo-longo-ako-dokaz-ze-bohu-nic-nie-je-nemozne?fbclid=IwAR2KkQIGAKMBxmgtl6GRiRVODLRZ4dheLFAVrT7qFm5R_SDrMQH0Pv6VV1Q

Znovu povzbudenie modliť sa posvätný mariánsky ruženec.
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.02.2020 19:06:15   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 4580 príspevkov
PÔST

Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy
§ 1 - Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu.

Čo presne sa myslí pod oným "pôstom" nám pomôže pochopiť:

1. "Pôst sa má zachovať na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Zákon zdržiavania sa zakazuje požívanie mäsa, nie však vajec, mliečnych výrobkov a živočíšneho tuku. Zákon pôstu zaväzuje k jednému jedlu počas dňa, ale nezakazuje sa trochu najesť ráno a večer pridržiavajúc sa pritom miestnych schválených zvykov ohľadom kvality a kvantity." (Pavol pp. VI., apoštolská konštitúcia Paenitemini zo 17. februara 1966)

2. Podrobnejšie to rozvíja Alexander Spesz v knihe Katolícka mravouka z roku 1948, kde píše (a my sa tým môžeme užitočne inšpirovať):
"Spočíva v tom, že človek iba raz denne sa naje dosýta, ráno a večer však niečo zje, zachovávajúc miestne osvedčené zvyky čo do množstva a akosti jedál. Pritom možno obed zameniť za večeru.
Obed, pri ktorom môže sa človek najesť dosýta, možno začať už o 11. h., a to podľa ktoréhokoľvek času. Avšak čas nevzťahuje sa na podstatu príkazu. Preto z rozumnej príčiny obed by sa mohol zameniť za raňajky, večera za obed. Obed bez všetkej príčiny možno zameniť podľa kánonu za večeru. Tu sa bral ohľad na krajiny, kde obed je vlastne večer (Anglicko atď.) Obed môže sa predĺžiť až na dve hodiny, ba môže sa ešte viac predĺžiť, ak sa podávajú v tento čas iba ľahšie jedlá (ovocie, zákusky atď.) a keď sa človek zriekne večere, čo po takej hostine naozaj nie je ťažko zachovať. Obed však musí byť súvislý. Nie je dovolené bez príčiny ho prerušiť, lebo takto by sa mohly zjesť dva obedy, ktoré sa zakazujú. Prerušiť obed na pol hodiny je bez všetkého dovolené, lebo tým morálna jednota nie je prerušená. Prerušiť obed na hodinu bez príčiny je všedným hriechom, z dostatočnej príčiny nijakým hriechom. Prerušiť obed na dve hodiny je ťažkým hriechom, ak čiastky (chody) by urobily dva úplné obedy. Množstvo pokrmu na obed nie je ustálené. Jeden potrebuje viac, druhý menej, aby sa nasýtil. Pravda, pritom treba zachovať prirodzenú miernosť. Ak niekto cez deň dva razy sa najedol dosýta, či už hriešne alebo nehriešne, môže sa už aj tretí raz riadne nasýtiť, lebo v ten deň nemôže už zachovať prísny pôst. Avšak ak na raňajky sa najedol dosýta, na obed môže si zajesť iba značne menej, aby v ten deň mohol zachovať prísny pôst. Kto však na raňajky a na obed len niečo zjedol, má právo večer sa najesť dosýta.
Na raňajky povoľujú autori asi 60 gramov, t. j. značne menej ako inokedy, keďže nie každý vie odhadnúť množstvo podľa gramov. Iná norma je: množstvo na raňajky spolu s večerou nesmie sa rovnať obedu, keď je dovolené najesť sa dosýta.
Na večeru možno zjesť asi 240 gramov, ak pokrm nie je príliš výživný (múčniky, zemiaky, zelenina), asi 150 gramov, ak je pokrm veľmi výživný (vajcia) a asi 300 gramov v severných krajoch. Ak by to však nestačilo a niekto by pocítil závrat, oslabenie a nemohol by konať svoje povinnosti, môžu sa tieto množstvá zvýšiť. Iná norma: značne menej ako obyčajne, alebo večera s raňajkami nesmie sa rovnať obedu, keď sa človek môže najesť dosýta. Na vianočnú vigíliu, ktorá sa u nás slávi aj rozličnými jedlami (huby varené v kapustnici, opekance, med s oblátkami), zo zvyku možno si však dovoliť aj dva razy také množstvo.
Okrem týchto termínov možno prijať iba tekutinu, teda víno, pivo, pálené, čiernu kávu, nie však mlieko, čokoládu, kakao, ovocné šťavy, ktoré sa považujú viac za pokrmy, keďže sú väčšmi výživné ako obyčajné tekutiny. Avšak aby tekutina neškodila, dovolené je niečo si zahryznúť (chlieb, pečivo atď.). Pravda, nesmie sa to robiť toties quoties (kedykoľvek ľubovoľne). Ináč zákon sa stane iluzórny.
Prísny pôst zaväzuje každého veriaceho, ktorý dovŕšil 21 rok svojho veku až po začatý 60. rok. Ak teda niekto dovŕši 21 rokov v deň pôstu, je povinný postiť sa iba od polnoci nasledujúceho dňa. Kto však dovŕšil svoj 59. rok v deň pôstu, je oslobodený iba od polnoci nasledujúceho dňa.
Príkaz v ťažkej látke zaväzuje pod ťažkým hriechom. Ťažká látka je tá, ktorá sa vyrovná dvom obedom, nech sa už hromadí hocikedy a hocijakým spôsobom, lebo menšie dávky cez deň požité sa spoja, ako to vysvitá z 29. vety Alexandra VIII.
Od priameho pôstu sú vo všeobecnosti oslobodení tí, ktorí bez vážnej ťažkosti nemôžu pôst zachovať:
1. chorí, rekonvalescenti, slabí, tehotné ženy, dojky, trpiace periódou, chudobní, stravujúci sa po domoch;
2. ťažko pracujú telesne, či už ich práca je nevyhnutná alebo aspoň užitočná, ak trvá väčšiu čiastku dňa. Teda sú oslobodení ťažko pracujúci roľníci, kováči, drevorubači, ale nie krajčíri, iba ak by z pôstu pocítili ťažkosť, ťažko pracujúce služobníctvo, napr. keď kope, sváža zbožie atď. Taktiež sú oslobodení tí, ktorí 4—5 hodín idú pešky alebo dlhší čas na bicykli. Ak sa vezú na voze, sedia na koni, potrebujú deň alebo aj viac, aby boli oslobodení. Kto cestuje železnicou alebo autom, zpravidla nie je oslobodený, keďže obyčajne toto cestovanie nevyčerpá. Ak by však niekto zo skúsenosti vedel, že má s tým vážne ťažkosti, bol by oslobodený.
3. Ťažko pracujúci duševne, ak práca je potrebná, užitočná a trvá väčšiu čiastku dňa. Teda sú oslobodení profesori, ktorí nielen prednášajú, ale vytrvale študujú, učitelia, ktorí až 5—6 hodín denne vyučujú, žiaci stále študujúci.
Ak v týchto prípadoch sa vyskytne vážna pochybnosť, či niekto je oslobodený alebo nie, môže mať za to, že nie je povinný postiť sa, keďže neistý zákon nezaväzuje.
Ak príčina oslobodzujúca od zdržovania sa mäsitého pokrmu alebo i od pôstu nie je dostačujúca, treba žiadať dišpenz. Nielen miestny ordinár, ale aj farár môže v jednotlivých prípadoch a zo spravodlivého dôvodu dišpenzovať od tohto prikázania vlastných jednotlivých veriacich alebo aj jednotlivé rodiny, a to aj mimo svojho územia a na svojou území aj cudzincov. Také dôvody sú: sobáš, pohreb atď. Ordinár môže dišpenzovaf aj celú diecézu a tým skôr jednu obec, ak tam je veľký nával ľudu."
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.02.2020 21:17:27   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 16542 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Okolo roku 1981 biskup Zbigniew Jozef Kraszewski (1922
- 2004) po návrate z Ríma členom Kňazského mariánskeho
hnutia na Jasnej Hore povedal:
„Na súkromnej audiencii pre Poliakov Ján Pavol II. pochválil
hnutie za to, že sa všetci, aj laici, modlia exorcizmus
Leva XIII., ktorý sa začína vzývaním sv. Michala Archanjela.
Po chvíli však z vrecka vytiahol svoj ruženec a ukázal
ho prítomným. Povedal: ,Ale veď toto je exorcizmus proti
všetkým zlým duchom, ktorý je dostupný aj pre laikov!'
Vidiac
údiv na našich tvárach, dodal: ,Aby ste nemali pochybnosti,
v tejto chvíli dávam ružencu moc exorcizmu!

Keď sme to počuli, my zhromaždení na jasnej Hore v Ružencovej
sále sme to potvrdili: ,Veď odo dňa, keď pápež tie
slová povedal - už niekoľko mesiacov -, sa ruženec stal
strašne únavnou modlitbou! Museli sme bojovať s nesústredenosťou,
ospalosťou a všetkými prekážkami, aké sme
doteraz ešte nezažili!'"

Žiaľ, najčastejšia modlitebná prax je nedbalá modlitba ruženca. Je
to typ modlitby, ktorý neumožňuje stretnutie s Bohom; je málo
účinná. Modlitba ruženca sa musí stať smrtonosnou zbraňou
proti diablovi, a to cez schopnosť a dar úžasného zjednotenia sa
s Bohom v Máriinom srdci.
Ako sa ho teda modliť účinne? Je veľa rôznych škôl ruženca,
ale osobne si myslím, že podstatou je pochopiť, prečo nonstop
opakujeme tú istú modlitbu. Možno si lámeme hlavu nad tým,
prečo máme toľkokrát opakovať to isté. Sv. Páter Pio o ruženci
povedal:
„Vždy sa modli ruženec. Len čo sa zobudíš, nedávaj ani
sekundu Satanoví a začni sa modliť ruženec. Aj vtedy,
keď pracuješ, umývaš riad alebo čokoľvek iné robíš, modli
sal Vtedy nedávaš vo svojej mysli Satanoví žiadne miesto,
aby v nej pracoval. A okrem toho budeš kráčať v slobode
a budeš vždy spokojný. S touto zbraňou proti útokom Satana
sa nikdy nerozlúč. Vždy sa modli ruženec."
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.02.2020 21:50:37   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 4580 príspevkov
Modlime sa aj za voľby a zastavenie pandémie na príhovor PM.
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2020 10:34:21   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 4580 príspevkov
Neviem, kam toto zaradiť, ale zdieľam. Každý deň Vám pošlú príbeh jedného kresťanského mučedníka. Oplatí sa prečítať a povzbudiť sa a požiadať o príhovor za dar vytrvalosti.
https://acn-slovensko.org/postny-kalendar/
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 4580 príspevkov
Keďže v Taliansku, ale aj inde vo svete, zomierajú veriaci (a nielen na koronavírus) bez zaopatrenia a posledného pomazania, môžeme sa pomodlť sa, ak to tak vnímate, napr. takto:

Najmilostivejší Ježiš, ktorý tak miluješ ľudské duše, prosím Tvoje Najsvätejšie Srdce pre bolesti Tvojej Najsvätejšej Matky Panny Márie, obmy svojou svätou Krvou všetkých hriešnikov tohto sveta, ktorí sa nachádzajú v agónii a dnešný deň zomrú. Amen.

Srdce Ježišovo, ktoré si prešlo agóniou, zmiluj sa nad zomierajúcimi /3x/.

Sv. Jozef, pestún Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás i za všetkých, ktorí v tento deň a v túto noc zomierajú.

Keď bola vojna, tak sa dávali mimoriadne hromadné rozhrešenia. Teraz je ľudstvo v takom stave, že rozhrešenie je v jeho ponímaní mimo obliga...
Hore
 Profil  
 
Poslať 17.03.2020 10:37:54   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 4580 príspevkov
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200316031

K sviatosti zmierenia
Hore
 Profil  
 
Poslať 18.03.2020 21:53:38   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 16542 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera
Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera
Hore
 Profil  
 
Poslať 18.03.2020 22:09:15   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 05.03.2014 13:26:50
napísal 812 príspevkov
misojogi píše:
Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera
Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera
Tak... keby Greta a slniečkari boli veriaci, asi takto nejako by vyzerala ich modlitba ;)
Hore
 Profil  
 
Poslať 18.03.2020 22:55:10   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 16542 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
tiez ma prekvapilo to "zelene" zameranie
Hore
 Profil  
 
Poslať 18.03.2020 23:11:08   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 05.03.2014 13:26:50
napísal 812 príspevkov
Greta na mňa už dlhšie pôsobí ako taký apokalyptický guru z nejakej sekty... ešte nejaké to reálne náboženstvo k tomu, a bude to ideálne. :)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 316 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: