Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 401 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22321 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Pokial viem má skupinu "0". Zaujímavé je že všetky euchristické zázraky na svete kde sa víno premenilo na skutočnú ľudskú krv má skupinu "0"
zajimave: skupina nula je univerzalny darca
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.01.2021 14:24:59   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5168 príspevkov
Reťaz spásy

Zdalo sa to neuveriteľné, ale práve veľký mystik a učiteľ Cirkvi svätý Alfonz z Liguori predstavoval večnú spásu svojej duše závislú na modlitbe ruženca.
Vo svojom veľmi pokročilom veku si raz večer nemohol spomenúť, či sa ten deň už pomodlil ruženec, a spýtal sa na to brata, ktorý o neho staral. Ten si myslel, že sa ruženca pomodlili. Ale svätý Alfons naliehal: "Myslíte, myslíte? Ale nie ste si istý? ... Neviete, že na tejto pobožnosti závisí má spása? "

Intuíciu o spásnej hodnote ruženca mal aj génius Michelangelo, ktorý ho urobil nesmrteľným vo svojom najslávnejšom diele, v freske v Sixtínskej kaplnke, kde zobrazil posledný súd. Na tejto freske po pravici Ježiša, majestátneho a hrozného, ​​medzi dušami, ktoré vystupujú k nebu premenené v sláve, sú dve duše, ktoré vyťahuje anjel pomocou ruženca, ku ktorému sú pevne pripútané.

Iný obraz ruženca ako povrazu spásy sa objavuje v jednom sne sv. Jána Bosca. Silný jedovatý had sa približoval, ale bol chytený a spútaný silným povrazom. Stisk jeho slučky hada usmrtí. Potom je povraz uložený do kazety. Keď sa kazeta otvorí, je v nej uložený tak, že vytvára nápis Ave Maria.
Svätý Ján Bosco vysvetľoval: Had predstavuje diabla, slučka Ave Maria svätý ruženec, ktorý je pokračovaním Ave Maria, ktorým môžu byť porazení a zničení všetci diabli pekla. Je to stále aktuálna pravda všemohúceho Boha: Ona rozdrví tvoju hlavu (Gn 3,15).

Ruženec je prostriedok pre záchranu duše i tela. Zachraňuje nás v boji proti nepriateľom duše, vyslobodzuje nás z nebezpečenstva smrti, pomáha nám uchovať nedotknutú vieru, udržuje nás v duchovnom cvičení a v obnove nášho života, ako pomáhal svätému Dominikovi v boji proti bludu albigenských, ktorý ohrozoval kresťanstvo.

Aj svätá Terezka uisťuje s presvedčujúcou prostotou, že ruženec je ako kvas, ktorý môže obnoviť krajinu. A je to pravda. Je tomu skutočne tak. Naozaj môžeme vidieť celé kraje a oblasti, ako znovu duchovne rozkvitajú práve vďaka pobožnosti svätého ruženca.

Svätý Karol Boromejský ihneď po tridentskom koncile začal reformu milánskej diecézy tým, že zaviedol verejnú modlitbu svätého ruženca v každej farnosti. A to prinieslo veľmi potešujúce plody v zmene celého kresťanského života.

Ctihodný Vincent Orsini, arcibiskup v Benevento, si tiež poslúžil ružencom, aby obnovil vieru a zbožnosť svojho ľudu. A mohol sa jedine radovať z týchto výsledkov.

Svätý Vincent Palotti dosvedčuje, že veľký apoštolát sv. Gaspara z Bufalo bol preto taký plodný, pretože sa snažil propagovať medzi ľudom modlitbu ruženca ako najúčinnejší prostriedok pre zmenu mravov.

Svätý Ján Bosco, najväčší vychovávateľ mládeže, pokladal ruženec za základný prostriedok svojej výchovnej metódy.
Raz, keď markíz Robert de Azeglio pri návšteve oratória obdivoval Boscovo dielo, ale dovolil si kritizovať modlitbu ruženca ako nudnú a neužitočnú prax, ktorú treba odstrániť, odpovedal mu Don Bosco s pevnosťou aj sladkosťou: Ja veľmi trvám na tejto praxi: na nej je založená moja inštitúcia; bol by som ochotný skôr sa vzdať iných, veľmi potrebných vecí, ale nie tejto...
Svätý Ján Bosco bol určite jedným z najhorlivejších propagátorov ruženca ako prostriedku záchrany od úkladov diabla, rozkvetu viery a zachovanie čistoty mládeže, ktorý ochraňuje pred bludmi a pomáha svätej Cirkvi.

Ruženec je jedinečnou ochranou proti herézam a nerestiam, ako bolo uvedené v dennej modlitbe Cirkvi k 7. októbru, sviatku Panny Márie Ružencovej. Kam vstúpi ruženec, sú duše zachránené touto sladkou reťazou, ktorá nás priťahuje späť k Bohu (Bartolo Longo).

Čo povedať o spáse, ktoré dosahuje ruženec tým, že spôsobuje obrátenie hriešnikov? Stačí povedať, že Panna Mária v Lurdoch a vo Fatime žiadala predovšetkým obrátenie hriešnikov a odporúčala vytrvalú modlitbu ruženca. Všetci svätci zakúsili silu ruženca práve na tomto poli a bezvýhradne nám to dosvedčujú.

V dôvernom denníku svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, mariánskeho apoštola, ktorý je takmer naším súčasníkom, nachádzame zápis tohto krátkeho hesla: Koľko ružencov, toľko spasených duší. Jeden ruženec môže teda spôsobiť záchranu jednej duše. Nemali by sme toho všetci využiť, aby sme pomohli zblúdilým bratom?

Svätý Ľudovít Maria Grignion Montfort nás uisťuje, že žiadny hriešnik mu neodolal, keď si poslúžil ružencom. Preto mohol napísať vzácnu knižočku s titulom: Obdivuhodné tajomstvo svätého ruženca ako prostriedku obrátenia a spásy.

Svätý Klement Maria Hofbauer bol svojím spôsobom špecialistom, ako získať obrátenie prostredníctvom ruženca. Mal v rukách vždy malý ruženec, ktorý mu daroval pápež Pius VII.; keď ho náhodou stratil, bol z toho veľmi smutný. Našla ho jedna sestra a on jej s radosťou povedal: Pomohla ste mi tak v obracaní hriešnikov, pretože zakaždým, keď som sa pomodlil ruženec za niektorého hriešnika, dosiahol som jeho obrátenie. Preto neúnavne odporúčal svojim kajúcnikom, aby mu pomáhali obracať hriešnikov a zblúdilých modlitbou mnohých ružencov. Uisťoval, že ružencom vždy dosiahol požadovaného obrátenia, aj keď išlo o hriešnikov, ktorí sa vyhýbali sviatostiam tridsať alebo štyridsať rokov. A jeho tvár sa vždy rozžiarila, keď mohol zvolať: Pán mi dal ďalšiu dušu prostredníctvom ruženca!

Ďalší mimoriadny apoštol, svätý farár z Arsu, si pomáhal ružencom, aby pritiahol duše a dal na ne liať dážď nespočetných milostí a často i zázračných obrátení.
Raz bol pozvaný, aby viedol duchovné cvičenia v jednom mieste neďaleko Arsu. Prvé, na čo sa pýtal tamojšieho farára bolo, či je tu nejaká duša, ktorá je schopná sa intenzívne modliť. Farár mu označil jednu úbohú žobráčku, ktorá sa vedela modliť len ruženec. Svätý farár z Arsu ihneď zašiel za úbožiačkou a prosil ju, aby sa po dobu všetkých kázni ustavične modlila ruženec.
Misie dopadli výborne. Došlo na mnohé obrátenia a svätý farár dosvedčil s veľkou radosťou: Nie je to dielo moje, ale Panny Márie, ktorú žobráčka vzývala svojimi ružencami.

V našej dobe je známe, že sv. Pio z Pietrelciny sa modlil ruženec vo dne v noci. A boli to tieto ružence, ktoré priťahovali do San Giovanni Rotondo zástupy duší, ktoré potrebovali milosť a svetlo, a tie z nich urobili zástupy konvertitov.

V životopise služobnici Božej Armidy Barelliovej čítame príhodu obrátenia, dosiahnutého ružencom počas jazdy vlakom.
V priamom rýchliku Miláno - Rím svätica s knihou v ruke číta a rozjíma. V istom okamihu vytiahne z tašky ruženec a začne sa modliť, keď si všimne, že oproti nej sedí mladá žena celá bledá a smutná. Ihneď skúša ponúknuť jej to, čo pre ňu znamená vždy veľkú úľavu.
"Pani, nechcete sa so mnou modliť ruženec?"
Neznáma je veľmi prekvapená, ale súhlasí. Po skončení modlitby má tvár celú skrivenú bolesťou.
"Modlila som sa tento ruženec za vás," hovorí slečna Armida.
"Veľmi som to potrebovala," šepká neznáma a prepuká v plač. "Utiekla som z domu od svojho manžela, idem do Ríma na schôdzku s jedným mužom. Keby to tak vedela moja mamička!"
Mamička! Slečna opakuje toto slovo, aby zachránila topiacu lodičku.
Kým vlak prechádza Toskánskymi pahorkami, mladá žena sa vyznáva zo svojej drámy a z búrky, ktorá zachvátila jej dušu počas modlitby ruženca pri tichom opakovaní Ave Maria.
Slečne Armide sa podarí presvedčiť spoločníčku, aby sa vrátila k svojej matke. A naozaj, vo Florencii vystúpi aj s nevernou ženou, zverí ju do starostlivosti sestrám v jednom penzióne a potom píše matke, aby prišla naproti stratenej ovečke.

Záchrana od vojen a trestov
Aby bolo dosiahnuté konca prvej svetovej vojny, Madona vo Fatime odporučila modlitbu ruženca. Aby bol nastolený a udržaný mier, odporučila tiež ruženec.

Aby zachránil kresťanstvo pred inváziou islamu, vyhlásil svätý Pius V. krížové ružencové ťaženie a zveril osud rozhodujúcej bitky Ružencovej Panne Márii: získal tak slávne víťazstvo pri Lepante. Ruženec zabezpečuje mier, zachraňuje mier, zabraňuje vojnám, prináša víťazstvo.

Svätý Ján Bosco uisťoval, že tam, kde sa ľudia modlia ruženec, nastanú dni pokoja.

Svätá Terezka uisťuje, že nech sú hriechy ľudstva akokoľvek ťažké, pokiaľ sa bude modliť ruženec, Boh nemôže opustiť tento svet, pretože táto modlitba má moc nad jeho srdcom.

Svätý kardinál milánsky Ildefons Schuster odporúčal mobilizovať celé kresťanstvo, aby obetovalo zvlášť v mesiaci októbri ruženec ako generálny útok proti pekelným šíkom, ktoré rušia mier, rozsievajú skazu a zvolávajú tresty na ľudstvo.

Blahoslavený Luigi Orione, keď sa dozvedel, že nemecké oddiely napadli Poľsko (1. septembra 1939), tvárou v tvár tejto tragédii vznešeného národa zvolal svojich synov a povedal im: Postavme proti delám ružence a vložme zložené ruky na miesto týchto útočných zbraní.

Videnie Pátra Pia potvrdzuje, že ruženec je najväčší zo všetkých zbraní za mier a víťazstvo, akú môžeme mať v rukách.
Páter Pio rozprával, že videl z okna chóru námestia plné nepriateľov, ktorí volali: Na smrť! Na smrť! ... Keď sa obrátil k Madone s prosbou o pomoc, ona mu dala do rúk ruženec, aby s ním zaobchádzal ako so zbraňou. Vyklonil sa teda z okna s ružencom v ruke a zbadal, ako všetci nepriatelia padli porazení na zem.

Je skutočne pravda, že Mária dala ružencu veľkú moc. Pre obrátenie hriešnikov, pre porážku komunizmu, pre zabezpečenie mieru žiadala vo Fatime ruženec. Aby oddialila ako časné tresty (vojny), tak večné (peklo), požadovala ruženec. Ako tomu môžeme nerozumieť?

Vyslobodzuje z očistca: Jednej zbožnej žene zomrel brat. Zarmútená touto stratou, ktorá bola o to bolestnejšia, že brat nežil skutočne kresťanským životom, mala žena sen. Videla Pátra Pia, ktorý ju utešoval a povedal: Pomodli sa 200 ružencov a tvoj brat pôjde rovno do neba. Keď sa žena zobudila, spomenula si na sen, ale pokladala ho za iba sen. Nakoniec sa ďalšieho dňa vypravila za Pátrom Piom. Akonáhle sa s ním stretla, bez myslenia na sen, pýtala sa v plači, kde sa nachádza duša jej brata a čo by mohla pre neho urobiť.Páter Pio ihneď odpovedal: Vari som ti to nepovedal dnes v noci? Pomodli sa za neho 200 ružencov a tvoj brat pôjde rovno do neba!

Ruženec má tiež túto mimoriadnu moc: urýchliť oslobodenie duší z očistca, zabezpečiť im veľkú úľavu a posilu. Ten istý Páter Pio z Pietrelciny jedného dňa, keď daroval ruženec jednej svojej duchovnej dcére, povedal chvejúcim sa hlasom: Zverujem ti poklad: nauč sa zhromažďovať poklady.

V beatifikačný aktoch svätého Jána Massiasa, dominikána, čítame, že sa mu na smrteľnej posteli zjavila Madona a oznámila mu, že ustavičnou modlitbou ruženca vyslobodil z očistca milión a štyristo tisíc duší. Pápež Gregor XVI. nariadil, aby sa do aktov blahorečenia tohto svätého brata zaniesla táto zázračná suma pre povzbudenie všetkých zbožných ctiteľov modlitby svätého ruženca.

Svätá Terézia z Avily dala zapísať, že raz, keď začínala modlitbu ruženca, bola vytrhnutá do extázy a videla očistec, ktorý mal podobu veľkej ohrady, v ktorej duše trpeli očistcovým plameňom.
Pri prvom Zdravase, ktorý sa pomodlila, videla, ako chladná voda pokropila a osviežila duše. Rovnako tak pri druhom, treťom, štvrtom Zdravase ...
Svätica teda pochopila, akú úľavu predstavuje ruženec pre duše v očistci, a nechcela s touto modlitbou nikdy prestať.

Preto tiež sv. Alfons z Liguori ustavične odporúčal: Ak chceme pomôcť dušiam v očistci, modlime sa za nich ruženec, ktorý spôsobuje veľkú úľavu.

Aj služobník Boží Hanibal Maria z Francúzska uisťuje: Keď sa modlíme ruženec Panny Márie za niektorú dušu, táto duša cíti, ako by sa otupili horúce plamene, ktoré ju obklopujú, a pociťuje rajskú úľavu.

Mimoriadny apoštol ruženca za duše v očistci bol sv. Pompilius Pirotti. Svojimi ružencami vstúpil do dôverného styku s dušami v očistci, ktoré mu prejavovali veľkú vďačnosť za posilu, akú im poskytovala táto modlitba. Dôvernosť dosiahla takého stupňa, že svätec počul, ako odpovedajú duše zomrelých druhou časťou modlitby: Svätá Mária, Matka Božia ...

Akú veľkú službu lásky môžeme preukázať dušiam v očistci, keď sa za nich modlíme veľa ružencov!

Masima
zdroj: Stefano Maria Manelli

https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2020/10/retaz-spasy.html?m=1
Hore
 Profil  
 
Poslať 01.02.2021 16:14:21   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22321 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
https://dennikstandard.sk/27099/kapucin-tadeas-chrvala-boh-niekedy-nehovori-nic-len-ma-odzbroji/
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22321 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Ninive - Aktivita pre rodiny na pôstne obdobie
https://www.youtube.com/watch?v=2_Sy2OgVCEw&feature=youtu.be
Otec Dominik Chmielewski: Pokračovanie „Nazaret mojím domovom“- POKÁNIE RODINY –NINIVE – 40 dní pokánia v milosti posväcujúcej.
Zjednotenie rodín v Božej láske – pokánie, pokánie, pokánie
Celá rodina koná pokánie
Spoločný desiatok
Potom si vytvoríme kalendár rodinného pokánia
Každý deň do kalendára zapíše každý člen rodiny skutok pokánia
Akcia sa konci na Veľky piatok.
Hore
 Profil  
 
Poslať 12.02.2021 18:30:51   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5168 príspevkov
Dáme sa na to? Som zvedavá, aké skutky pokánia vymyslíš Mišo a nás budeš inšpirovať. :-)
Hore
 Profil  
 
Poslať 15.05.2021 11:57:40   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22321 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
velmi pekny pribeh, znie skoro ako rozpravka a pritom je zo zivota
https://www.youtube.com/watch?v=-wV1E22Cnmg
Hore
 Profil  
 
Poslať 15.05.2021 13:48:05   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 24163 príspevkov
teta píše:
Dáme sa na to? Som zvedavá, aké skutky pokánia vymyslíš Mišo a nás budeš inšpirovať. :-)
Skrati svoje "prispevky" (copy&paste) o 5% ... :lol:
Bude to sice tazke, ale on to da ... :lol: :lol: :lol:
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2021 11:44:25   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22321 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
pekny clanok o charizmatikoch
https://dennikstandard.sk/77221/knaz-jozef-mihok-ak-si-charizmaticke-krestanstvo-zasluzi-pozornost-tym-padom-sa-spreneverilo/
Hore
 Profil  
 
Poslať 19.07.2021 10:01:10   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22321 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
https://blog.postoj.sk/83873/pandemia-ale-nielen-ona
Citácia:
Okrem pandémie je tu ešte jeden fakt (z mnohých iných faktov), ktorý spôsobuje, že ľudia prestávajú navštevovať bohoslužby. Tento fakt pochádza „spredpandemického“ obdobia a je ním sústavné a plošné menenie poriadku omší. Nabiehanie na rôzne letné či zimné režimy alebo aj, čo nový kňaz vo farnosti, to iný omšový režim. Starší kňazi sa držali zásady, že poriadok svätých omší, ktorý roky funguje sa meniť nemá. Bola to jedna z pastoračných zásad. A bola to veľmi dobrá zásada. V Kostole Panny Márie Snežnej v Prahe je omša každý deň o 18,00. Už desiatky rokov. Môj pevný bod. A ako som počula, je to tak aj v iných metropolách. Donedávna to tak bolo aj v bratislavských kostoloch. No aj tu sa pastorácia akosi „modernizuje“. To, že má každý na Slovensku internet a mobil, je hlúposť. Nemá. A navyše! Ak ste roky niekam pravidelne chodili, ani vás nenapadne si tú skutočnosť overovať. A tak o omšu prídete a ak máte „slabé puto“, na budúce sa „vykašlete“.
.
Citácia:
Podobný problém je so spoveďami. Za totality bolo kňazov menej, asi aj omší bolo menej, ale príležitostí spovedať sa, bolo o mnoho viac. Nech som vošla kedykoľvek do kostola, či vo všedný deň, vo sviatok alebo v nedeľu, pred omšou a často aj cez omšu, sedel kňaz v spovednici. Pokiaľ nestihol vyslúžiť sviatosť zmierenia každému kajúcnikovi, vrátil sa aj po omši. Táto prax náramne chýba. Raz mi povedal otec početnejšej rodiny, že už dlhšie nebol na spovedi. Keď sa naposledy vybral, nespovedalo sa a jemu nie je jednoduché, nájsť si hocikedy čas. A tiež nechápem, prečo sa nespovedáva aj v nedeľu pred omšami (aj cez)? Aspoň teraz, keď sú protipandemické opatrenia relatívne uvoľnené.
Hore
 Profil  
 
Poslať 19.07.2021 17:45:52   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 12.05.2004 9:44:48
napísal 3605 príspevkov
Bydlisko: Slovensko, RKC
Z nemenovaných zdrojov mám, že počas Covid-u a lockdownov viacerí kňazi, ale aj rehoľníci (a teda asi aj sestry) odišli z Pánovej vinice. Z osobných rozhovorov mám, že tí, čo ostali zvyčajne našli hlbší rozmer svojej viery.
Asi každá kríza, či už osobná alebo aj takáto spoločenská vedie ľudí k rozhodnutiu - zatiahni na hlbinu. Peter vtedy poslúchol, a čo ja?
A k téme: modlitba, Eucharistia, samozrejme aj sviatosť zmierenia a potom, napríklad ruženec, škapuliar, svätená voda, exorcizovaný olej a tak. Asi najsilnejšia vec, zbaviť sa vecí, ktoré ma oberajú o pokoj (čo je často človek sám a jeho strachy, napríklad). Poradie som po osobnej skúsenosti zmenil tak, ako je uvedené teraz.
_________________
RK: Hľadám pravdu, no Pravda ma už našla a ako po Ňom túžim... ||| TY_NA_NET-e
Hore
 Profil  
 
Poslať 19.07.2021 22:27:42   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22321 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
počas Covid-u a lockdownov viacerí kňazi, ale aj rehoľníci (a teda asi aj sestry) odišli z Pánovej vinice.
vies napisat nieco o tom viacej? hlavne o pricinach
Citácia:
Poradie som po osobnej skúsenosti zmenil tak, ako je uvedené teraz.
poradie coho?
Hore
 Profil  
 
Poslať 20.07.2021 15:19:51   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 12.05.2004 9:44:48
napísal 3605 príspevkov
Bydlisko: Slovensko, RKC
misojogi píše:
Citácia:
počas Covid-u a lockdownov viacerí kňazi, ale aj rehoľníci (a teda asi aj sestry) odišli z Pánovej vinice.
vies napisat nieco o tom viacej? hlavne o pricinach
Žiaľ nemôžem, neviem ich, viem len ten fakt. Skús u zdroja - ABU TT, Františkáni SK (a ešte niektoré rehole, ale títo to priznali počas sv. omší prenášaných online, u ostatných som o tom len počul).
misojogi píše:
Citácia:
Poradie som po osobnej skúsenosti zmenil tak, ako je uvedené teraz.
poradie coho?
Poradie vecí vymenovaných v "A k téme".
_________________
RK: Hľadám pravdu, no Pravda ma už našla a ako po Ňom túžim... ||| TY_NA_NET-e
Hore
 Profil  
 
Poslať 20.07.2021 15:43:21   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 22321 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
OK
zaujimave ze preco take poradie, asi skusenost
Citácia:
modlitba, Eucharistia, samozrejme aj sviatosť zmierenia a potom, napríklad ruženec, škapuliar, svätená voda, exorcizovaný olej a tak. Asi najsilnejšia vec, zbaviť sa vecí, ktoré ma oberajú o pokoj (čo je často človek sám a jeho strachy, napríklad).
ja to myslienkovo delim na individualne, spolocne a sviatosti
Hore
 Profil  
 
Poslať 21.07.2021 19:28:53   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5168 príspevkov
Neviem kde to dať. Videli ste video z posledného vystúpenia pána Lasicu?
https://m.topky.sk/cl/1005061/2152257/VIDEO-z-osudneho-koncertu-Milana-Lasicu---81---Takto-si-zaspieval-naposledy----O-par-minut-neskor-zomrel-

Radšej bez komentára. Nech mu Pán je milostivý.
Hore
 Profil  
 
Poslať 22.07.2021 13:06:05   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 12.05.2004 9:44:48
napísal 3605 príspevkov
Bydlisko: Slovensko, RKC
misojogi píše:
OK
zaujimave ze preco take poradie, asi skusenost
Áno, vlastná skúsenosť a mnohoročné hľadanie. Možno sa to zase zmení, ale posledné lockdowny ma naučili, čo je dôležité, myslím, že to bola príprava na to, čo sa bude diať a som Bohu za to vďačný.

teta píše:
Neviem kde to dať. Videli ste video z posledného vystúpenia pána Lasicu?
Nevideli, no pri zbežnom prečítaní ma zaujalo, ako pán "novinár" aj bez pitvy vedel, že tento kolaps nemohol mať súvis s očkovaním, ako keby sme dlhodobé pôsobenie vakcín poznali.

Nech je nám všetkým Boh milostivý.
_________________
RK: Hľadám pravdu, no Pravda ma už našla a ako po Ňom túžim... ||| TY_NA_NET-e
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 401 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: