Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12230 príspevkov
Ostala nám iba jedna ovečka, tých 99 musíme ísť hľadaťUplynulý pondelok (17. júna) sa vo Vatikáne začalo trojdňové výročné Diecézne pastoračné stretnutie Rímskej diecézy na tému Krista ako našej nevyhnutnosti, v kontexte zodpovednosti pokrstených za ohlasovanie Ježiša. V Aule Pavla VI. ho otvoril pápež František. Prinášame vám zhrnutie jeho dlhšej katechézy, ktorú predniesol pri tejto príležitosti. Vychádzal z úryvku Listu sv. apoštola Pavla Rimanom. Ako povedal:„Apoštol Pavol zakončil úryvok svojho listu našim predkom, teda Rimanom: už nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Toto je náš život. Kráčať pod milosťou, pretože Pán nás má rád, spasil nás, odpustil nám. To všetko urobil Pán a je to milosť, Božia milosť.

Podľa slov pápeža Františka nám práve milosť dáva slobodu a už viac nie sme otrokmi zákona.“ Potom vysvetlil, čo znamená žiť pod milosťou. Začína to krstom.

„Krst, tento prechod ’spod zákona‛ ’pod milosť‛ je revolúcia. V dejinách už boli toľkí revolucionári. Nikto z nich však nepriniesol takú revolúciu, akú urobil Ježiš. Revolúcia, ktorá zmenila dejiny, revolúcia, ktorá mení srdce človeka v jeho hĺbke. Revolúcie v dejinách zmenili politické, ekonomické systémy, ale žiadna z nich skutočne nezmenila srdce človeka. Pravú revolúciu, ktorá radikálne mení život, uskutočnil Ježiš Kristus skrze zmŕtvychvstanie: kríž a zmŕtvychvstanie. (...) Je to najväčšia zmena v ľudských dejinách, je to skutočná revolúcia a my sme revolucionármi v tejto revolúcii, pretože ideme po tejto ceste najväčšej zmeny ľudských dejín. Ak kresťan v týchto časoch nie je revolucionárom, nie je kresťanom! Musí sa stať revolucionárom kvôli milosti.“

Na príklade Šavla, ktorý sa z horlivého prenasledovateľa Cirkvi stáva Pavlom, ohlasovateľom evanjelia ochotným položiť svoj život za Krista, ukázal pápež František silu Božej milosti, ktorá mení kamenné srdce na srdce z mäsa. To isté robí Boh s našim srdcom. Ako povedal: „Na to, aby sme sa stali svätými, nepotrebujeme obracať oči smerom do neba a tváriť sa ako na svätom obrázku! Iba jedno jediné je potrebné, aby sme sa stali svätými: prijať milosť od Otca, ktorú nám dáva v Ježišovi Kristovi. Táto milosť, mení naše srdce. Ostávame hriešni, pretože všetci sme slabí, ale táto milosť, ktorá nám dáva pocítiť, že Pán je dobrý, že Pán je milosrdný, že nás čaká a odpúšťa nám, táto milosť mení naše srdce.“

Pápež dôrazne pripomenul, že milosť sa nedá ani predať ani kúpiť. „Je to dar od Boha v Ježišovi Kristovi. (...) On nám ho ponúka. Vezmime si ho. Taká je Ježišova láska: dáva nám milosť zadarmo. My ju musíme dať zadarmo našim bratom a sestrám. Je však smutné, keď niekto stretne tých, ktorí milosť predávajú. V dejinách Cirkvi sa to viackrát prihodilo a spôsobilo to veľa zla.“

„Uprostred toľkej bolesti, toľkých problémov, ktoré sú tu v Ríme, je mnoho ľudí, ktorí žijú bez nádeje. Každý z nás môže v tichu myslieť na ľudí bez nádeje, ponorených do hlbokého smútku, z ktorého hľadajú východisko, mysliac, že nájdu šťastie v alkohole, drogách, v hazarde, v moci peňazí, sexualite bez pravidiel. My im musíme priniesť nádej našou radosťou, povedal pápež zhromaždeným veriacim, ktorí ho často prerušovali potleskom. Ako? Úsmevom a nadovšetko svedectvom. „Musíme ponúknuť kresťanskú nádej prostredníctvom nášho svedectva, našej slobody, našej radosti.“ (...) Musíme „vyjsť zo seba, vyjsť zo svojich komunít a ísť tam, kde títo muži a ženy žijú, pracujú, trpia a ohlasovať im milosrdenstvo Otca, ktorý sa dal ľuďom poznať v Ježišovi Kristovi. Slová bez svedectva sú iba vzduch a nestačia.“ Ohlasovanie evanjelia je predovšetkým určené chudobným, tým, ktorým chýba to, čo potrebujú k dôstojnému životu, povedal Svätý Otec a pokračoval: „Im je predovšetkým určené radostné posolstvo, že Boh ich miluje a prichádza k nim skrze charitatívnu činnosť, ktorú Ježišovi učeníci vykonávajú v jeho mene. (...) Niektorí si však myslia, že Ježišovo posolstvo je pre tých, ktorí nie sú veľmi kultúrne vzdelaní. Nie! Apoštol hovorí, že sila evanjelia je pre všetkých, aj pre vzdelaných. Múdrosť, ktorá vychádza zo zmŕtvychvstania, nie je v rozpore s tou ľudskou. Práve naopak, prvá očisťuje a pozdvihuje druhú.“

Pápež František pripomenul, že Cirkev vždy bola prítomná na miestach, kde vzniká kultúra, vždy však treba začať od chudobných a zároveň ísť na hranice intelektu, kultúry, dialógu, ktorý vytvára pokoj, zmysluplného dialógu. „Ísť k chudobným neznamená, že sa musíme stať bedármi alebo istým druhom „duchovných vagabundov“! Nie! Znamená to, že máme ísť k Ježišovmu telu, ktoré trpí. A Ježišovo telo trpí aj v tých, ktorí ho nepoznajú prostredníctvom svojich štúdií, svojou inteligenciou a kultúrou. Preto rád používam výraz ’ísť na periférie‛ existenciálne periférie. To značí, že musíme byť odvážni. Pavol VI. hovorieval, že nevedel pochopiť ustráchaných kresťanov. Ustráchaných, skľúčených, tých, o ktorých sa vlastne nevie či veria v Krista alebo v tzv. „bohyňu sťažností“. Každý deň sa sťažujú; pozri kam speje svet, aká hrôza. Uvedomte si však: svet nie je horší, ako bol pred päťsto rokmi! Svet je svet! Vždy to bol svet. Niekto povie: keď to takto ide ďalej, nemôžeme nič urobiť, ach tá mládež.“

Svätý Otec však hovorí, že v takejto situácii musí byť kresťan odvážny. Odvážne a s trpezlivosťou čeliť sociálnej, náboženskej a akejkoľvek inej kríze. S trpezlivosťou vstúpiť do situácii, v ktorých sa nedá nič robiť a s trpezlivosťou to znášať. Je nevyhnutné vyjsť zo seba samých a ísť k ľuďom tam, kde žijú, pracujú, trpia a ohlasovať Otcovo milosrdenstvo. Ako ďalej pokračoval: „Nerozumiem tým kresťanským spoločenstvám, ktoré ostávajú uzavreté vo farnosti. Chcem vám povedať jednu vec. V evanjeliu je nádherné podobenstvo o pastierovi, ktorý pri návrate z paše zistí, že mu chýba jedna ovečka. Nechá zvyšných 99 a ide hľadať tú jedinú. Bratia a sestry, my však máme iba tú jednu. Tých 99 nám chýba! Preto musíme vyjsť. Povedzme si pravdu – v tejto kultúre máme iba jednu, preto musíme ísť hľadať ďalších 99. Je to veľká zodpovednosť, preto musíme prosiť Pána o milosť veľkodušnosti, odvahy a trpezlivosti, aby sme vyšli ohlasovať evanjelium. Je to ťažké. Ľahšie je ostať doma s jednou ovečkou. Je jednoduchšie túto ovečku česať, maznať... ale my, kňazi, a všetci ostatní: Pán chce, aby sme boli pastiermi, nie tými, ktorí češú ovečky! Preto, ak spoločenstvo ostane uzatvorené iba samo v sebe, stáva sa sterilným a neplodným.“

„Musíme si povedať pravdu. Dielo evanjelizácie, prinášanie milosti zadarmo nie je ľahké, pretože nie sme s Ježišom Kristom sami. Je tu aj nepriateľ, ktorý chce udržať ľudí odlúčených od Boha. Preto vnáša do sŕdc sklamanie, ak hneď nevidíme výsledok našej apoštolskej práce. Diabol každý deň zasieva do našich sŕdc semená pesimizmu, horkosti a potom strácame odvahu. ’Urobili sme to a nefunguje to; urobili sme tamto a opäť nič! Pozri sa, ako iné náboženstvo priťahuje ľudí a my nič!‛ Toto všetko spôsobuje diabol. Musíme sa pripraviť na duchovný zápas. Je to veľmi dôležité. Nemôžeme ohlasovať evanjelium bez tohto duchovného zápasu. Každodenný zápas proti smútku, trpkosti, pesimizmu. Je to každodenný boj! Zasievať nie je ľahké. Je oveľa krajšie zbierať úrodu ako zasievať, ale toto je každodenný zápas kresťanov.“

Pápež ďalej pokračoval, že aj sv. Pavol o sebe hovoril, že mu bol do tela daný satanov osteň, ktorý mu spôsoboval utrpenie a ťažkosti pri jeho ohlasovaní evanjelia. Rovnaký osteň, ktorý nám berie odvahu máme všetci. Duchovný zápas si však vyžaduje, aby sme boli pripravení aj na vlastný vnútorný boj modlitbou, sebazapieraním, ochotou nasledovať Ježiša a hovoriť mu: Ďakujem ti za tvoju milosť a chcem ju dávať druhým. Toto je práca, ktorú pápež František nazval doslova mučeníctvom. „Toto je mučeníctvo: zápasiť každý deň, aby sme vydávali svedectvo. Od niektorých Pán žiada mučeníctvo života, ale existuje aj každodenné mučeníctvo, mučeníctvo každej hodiny: svedectvo proti duchu zla, ktorý nechce, aby sme boli evanjelizátormi“.

V závere svojej katechézy venoval pozornosť gratuite – veľkodušnosti, ktorú je ťažké nájsť v dnešnom svete, kde sa iba nakupuje a predáva. „Ježiš od nás žiada jedinú vec: aby sme ho prijali. Pozrime sa na tých, ktorí žijú v beznádeji preto, že nikdy nestretli niekoho, kto by im preukázal záujem, kto by ich utešil, kto by im dal pocítiť, že sú vzácni a dôležití. Môžeme my, učeníci Ukrižovaného, odmietnuť ísť na tie miesta, na ktoré nechce ísť nikto, pretože sa bojí kompromitácie alebo posudzovania druhými, a takýmto spôsobom brániť, aby bolo našim bratom ohlasované Božie slovo? Veľkodušnosť! Milosť sme dostali zadarmo, preto ju musíme veľkodušne dávať. Na záver vám chcem povedať toto: Nebojte sa. Nebojte sa Božej lásky, nášho Otca. Nebojte sa prijať milosť Ježiša Krista, nebojte sa vlastnej slobody, ktorá pochádza z milosti Ježiša Krista, alebo ako hovoril Pavol: ’Už nie ste viac pod zákonom, ale pod milosťou‛. Drahí bratia a sestry, nebojme sa! Poďme ďalej, aby sme našim bratom a sestrám povedali, že sme pod milosťou, že Ježiš nám dáva milosť a nemusíme za ňu platiť: iba ju prijať."
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 3907 príspevkov
Len ako ponúknuť evanjelium a nebyť dotieraví ako Svedkovia Jehovovi?

Sv. Peter bol jednoduchý, nevzdelaný, pokorný a chudobný muž, ktorý hlásal evanjelium úplne prosto a Pán ho sprevádzal znameniami...Pápež František má kormidlo týmto smerom, aj keď nie som informovaná o tých znameniach...(Tie vlastnosti pravdaže považujem za dobré hoci aj pre pápeža. Nieže by bol celkom nevzdelaný, ale sa nerýpe v maličkostiach a nepodstatných veciach...)

Tento kontinent je presýtený kázaním, aj preto, že kážeme morálku a nie radostnú zvesť.
Zároveň preto, že Európa je tá bohatá, ktorá žije kultúrou vyplývajúcou z kresťanstva, ktorá Krista v skutočnosti nepotrebuje.
Ako núkať takémuto svetu niečo, čo nepotrebuje?

Zvykli sme si, že naše duchovno plynie v ustálených, regulovaných korytách, kresťanstvo je vyšperkované a kultivované, ale zdá, že táto doba potrebuje záplavy Ducha a ľudí schopných ho vyniesť z ustálených brehov kresťanstva tam, kde je vyprahnutosť... Myslím ale že apoštoli modlitby môžu byť rovnako intenzívne užitoční ako tí, ktorí fyzicky chcú "kričať" na uliciach.

Myšlienka žiť pre to, aby aj druhí poznali Krista je však určujúca...Táto je iste blízka každému horlivejšiemu kresťanovi..

Je to pochopiteľné, čo vravím? Dúfam, že téma nie je len na čítanie :-)
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18803 príspevkov
teta-txt píše:
Tento kontinent je presýtený kázaním, aj preto, že kážeme morálku a nie radostnú zvesť.
Ved to ...
teta-txt píše:
Zároveň preto, že Európa je tá bohatá, ktorá žije kultúrou vyplývajúcou z kresťanstva, ktorá Krista v skutočnosti nepotrebuje.
Ako núkať takémuto svetu niečo, čo nepotrebuje?
Kazdy Ho potrebuje.
Len pre niektorych je tazke to pochopit a este tazsie to prijat.
teta-txt píše:
Je to pochopiteľné, čo vravím?
Ano. :)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 5242 príspevkov
Citácia:
Dúfam, že téma nie je len na čítanie :-)

...dufas spravne, tema je na hlbsie zamyslenie a diskusiu. V tejto katecheze je vela myslienok, ktorym by sme mohli venovat pozornost... :-)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.05.2006 9:21:13
napísal 6071 príspevkov
Bydlisko: gemer
teta-txt píše:
Zvykli sme si, že naše duchovno plynie v ustálených, regulovaných korytách, kresťanstvo je vyšperkované a kultivované, ale zdá, že táto doba potrebuje záplavy Ducha a ľudí schopných ho vyniesť z ustálených brehov kresťanstva tam, kde je vyprahnutosť... Myslím ale že apoštoli modlitby môžu byť rovnako intenzívne užitoční ako tí, ktorí fyzicky chcú "kričať" na uliciach.

také niečo.
kresťania mi niekedy príliš pripadajú ako tí, ktorí si žijú svoje kresťanstvo súkromne - na jednej strane naozaj to treba žiť, nielen mať nálepku, ale naozaj sa tak správať a tak aj premieňať svet okolo seba - napr. aj protestami ako vo francuzsku (a tam sú inak prekvapení, že kresťania sa naštvali a zaplavili ulice)
nielen v kostole, ale všade.
_________________
ridendo verum
Hore
 Profil  
 
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
v europe to ide tazko...

lebo je totalne nemozne ponukat Krista ako "novu zvest". hlasatel Krista dostane okamzite nalepku, ktora ho strci do jedneho vreca s inkviziciou, nemravnymi papezmi, vojnami vedenymi v mene Boha, tichymi suhlasmi s fasistami, ututlavanim pedofilnych skandalov, kolaborovanim s totalitnymi rezimami, handlovanie s politickou mocou atd atd.

akokolvek nahodny posluchac mavne rukou a povie "no jasne, to ste vy, ktori ste ..... ".

a za tento stav nemoze ziadny satan, ziadne politicke pomery, ziadne neprajne prostredie, ale len my, krestania a sposob ako zijeme a ako sa v spolocnosti ako cirkev spravame.
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
Citácia:
„Nerozumiem tým kresťanským spoločenstvám, ktoré ostávajú uzavreté vo farnosti. Chcem vám povedať jednu vec. V evanjeliu je nádherné podobenstvo o pastierovi, ktorý pri návrate z paše zistí, že mu chýba jedna ovečka. Nechá zvyšných 99 a ide hľadať tú jedinú. Bratia a sestry, my však máme iba tú jednu. Tých 99 nám chýba! Preto musíme vyjsť.

Bohužiaľ, na Slovensku je to uzatváranie uzákonené!. Kňazi nesmú komunikovať s médiami, môžu kázať iba vo svojom kostole.... To naše semináre vychovávajú a biskupi svätia nesvojprávnych kňazov? Málokedy sa zatúlaná ovca sama vráti do košiara... A kto má ísť teda hľadať stratené ovce? Nie pastieri?
Citácia:
Je jednoduchšie túto ovečku česať, maznať... ale my, kňazi, a všetci ostatní: Pán chce, aby sme boli pastiermi, nie tými, ktorí češú ovečky! Preto, ak spoločenstvo ostane uzatvorené iba samo v sebe, stáva sa sterilným a neplodným.“

Citácia:
Môžeme my, učeníci Ukrižovaného, odmietnuť ísť na tie miesta, na ktoré nechce ísť nikto, pretože sa bojí kompromitácie alebo posudzovania druhými, a takýmto spôsobom brániť, aby bolo našim bratom ohlasované Božie slovo?

Nedá mi, aby som si v súvislosti s citovaným nespomenul na istého biskupa, ktorý sa "kompromitoval" účasťou na Pohode, či pod lampou...
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
alnoth píše:
v europe to ide tazko...

lebo je totalne nemozne ponukat Krista ako "novu zvest".

Myslím si, že treba ponúkať "obnovenú" zvesť. Očistenú od vzájomných treníc medzi hierarchiou, obnovenú o skutočnú lásku k človeku aj s jeho chybami, nepresadzovať uniformitu, ktorá je síce pohodlná, ale neakčná.
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
Citácia:
Myslím si, že treba ponúkať "obnovenú" zvesť.

nepochopil si ma. je uplne jedno aku zvest ponukas - pokial v nej figuruje postava Krista, dostavas nalepku a uz ta nepocuvaju, lebo vidia len po nalepku.
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
alnoth: Ved Pan Jezis sam pise ako sa ma nase ohlasovanie Jeho Kralovstva uskutocnovat
aby videli nie nas a nalepku na nas ale Jeho a Jeho skutky aj cez nas.

Pritom sa musi brat do uvahy, ze odmietali aj Jeho takze nas budu tiez ale je tu vela takych co by radi prijali, keby videli niekoho kto skutocne hovori Bozie Slovo a kona v sulade s tym Slovom.

Stale to vnimam ako nieco co treba najprv nam prijat az potom to co sami mame, mozeme dat druhym.
Zatial kym sme cirkev, ktora ma vacsinou iba slova bez skutkov, musime znasat uspesnost takej sluzby aku vieme ponukat.
Ked budeme cirkvou, ktora chodi v skutkoch, budeme vidiet uspesnost Bozich skutkov.

Sluzme stale, tak ako prave dokazeme, musime si vsak byt vedomi kde sme
a preto volat k Bohu aby sme dokazali narast vysssie.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
Citácia:
Pritom sa musi brat do uvahy, ze odmietali aj Jeho takze nas budu tiez

lenze my sme sa uz prehupli do inej paradigmy alebo ako to nazvat... u prvych evanjelistov odmietali neznamo. evanjelistov dnes v europe odmietaju, lebo uz ich poznaju...
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Jezis JE,
bud budeme ochotny aj nase evanjelizovanie aj uplne vsetko podriadit Jemu
alebo narazime skor ako zacneme.

Na dnesok ma Boh pripravene perfektne scenare ako pomoct k obrateniu dnesnym ludom.

Ak nesieme iba slova o viere a nie skutky z viery v Jeho Slovo
tak sme neucinni.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.05.2006 9:21:13
napísal 6071 príspevkov
Bydlisko: gemer
alnoth píše:
Citácia:
Pritom sa musi brat do uvahy, ze odmietali aj Jeho takze nas budu tiez

lenze my sme sa uz prehupli do inej paradigmy alebo ako to nazvat... u prvych evanjelistov odmietali neznamo. evanjelistov dnes v europe odmietaju, lebo uz ich poznaju...

ehm, ak môžem doplniť - neodmietajú poznanie kresťanov ale svoju predstavu o poznaní kresťanov.
Dakl - s klobúkom dolu.
_________________
ridendo verum
Hore
 Profil  
 
 

od 24.01.2010 10:53:43
napísal 886 príspevkov
Bydlisko: Šoporňa
alnoth píše:
Citácia:
Myslím si, že treba ponúkať "obnovenú" zvesť.

nepochopil si ma. je uplne jedno aku zvest ponukas - pokial v nej figuruje postava Krista, dostavas nalepku a uz ta nepocuvaju, lebo vidia len po nalepku.

Skúsim na príklade: Ak ťa budú napchávať hovädzím mäsom pripravovaným iba na jeden spôsob (trebárs iba vareným v polievke) povieš si, že hovädzie nemusíš. Ale hovädzie možno pripraviť na x iných spôsobov a to veľmi chutne! Ak ti niekto ponúkne hovädzie, z dôvodu tvojho doterajšieho poznania ho odmietneš. Ale keď dostaneš jedlo, ktoré bude veľmi chutné a až po jeho skonzumovaní zistíš, že bolo z hovädzieho, zmeníš svoj postoj k tomuto mäsu. Európe teda treba ukázať najprv obsah bez nálepky. Je to možno náročnejšie, ale je to cesta. Obnoviť zvesť, obnoviť vzťah ku Kristovi - samozrejme najprv v sebe.
_________________
miluj a rob čo chceš (sv. Augustín) Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová. (sv. František z Assisi)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 3907 príspevkov
Filozofická predpríprava je dôležitá, lebo ešte horšie je to v praxi.
Mám skúsenosť, že najviac ľudia reagujú na modlitbu.
Ale Pán volá aj k ohlasovaniu, aby jeho menom bola naplnená zem i nebo.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: