Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 167 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Autor Správa
Poslať 13.09.2014 20:45:40   Re: Zamyslenia s pápežom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 6451 príspevkov
Pápež v Redipuglii: Obráťme sa od ‚Čo je mňa do toho?‘ k plaču

Vatikán/Taliansko 13. septembra - Pápež František slávil v sobotu 13. septembra svätú omšu na mieste vojenského pamätníka Redipuglia pri príležitosti 100. výročia Prvej svetovej vojny, aby sa tu modlil za obete všetkých vojen a odovzdal svetu posolstvo pokoja.

.Po tom, ako som mal možnosť obdivovať krásu tohto regiónu, kde muži a ženy pracujú a starajú sa o svoje rodiny, kde sa deti hrajú a starší ľudia snívajú... nachádzajúc sa tu, na tomto mieste, blízko tohto cintorína, môžem povedať len jedno: vojna je šialenstvom.

Kým Boh pokračuje v udržiavaní svojho stvorenstva a my, ľudia, sme povolaní spolupracovať na jeho diele, vojna ničí. Ničí aj to najkrajšie, čo Boh stvoril: človeka. Vojna všetko obracia na ruby, dokonca aj bratské puto. Vojna je šialená, plánom jej rozvoja je skaza: chce sa rozvíjať prostredníctvom ničenia!

Chamtivosť, netolerancia, ambícia mať moc... to sú motívy, ktoré vedú k šialenému rozhodnutiu a tieto motívy sú častokrát ospravedlňované ideológiou. Ale ešte predtým je tu vášeň, je tu nezriadený impulz. Ideológia je ospravedlnením, a ak neexistuje ideológia, je tu Kainova odpoveď: «Neviem.(Čo je mňa do toho – preklad talianskeho textu, pozn. red.) Či som ja strážca svojho brata?» (Gen 4, 9). Vojna nikomu nehľadí do tváre: starcom, deťom, mamám, otcom... ‚Čo je mňa do nich?‛

Nad vstupom do tohto cintorína sa vznáša posmievačné motto vojny: ‚Čo je mňa do toho?‛. Všetci títo ľudia, ktorí tu odpočívajú, mali svoje plány, svoje sny..., no ich životy boli pretrhnuté. Prečo? Pretože ľudstvo vravelo: ‚Čo je mňa do toho?‛.

Aj dnes, po druhom krachu ďalšej svetovej vojny, môžeme azda hovoriť aj o tretej vojne, vedenej akoby „po častiach“ – prostredníctvom zločinov, krviprelievania, skazy... Ak chceme byť úprimní, na prvých stranách novín by mal byť titulok: ‚Čo je mňa do toho?‛. Kain by povedal: «Či som ja strážca svojho brata?»

Tento postoj je presným opakom toho, o čo nás žiada Ježiš v evanjeliu. Počuli sme, že on sa nachádza v tom najmenšom z našich bratov: on, Kráľ, Sudca sveta, on je hladným, smädným, cudzincom, chorým, väzňom... Ten, kto sa postará o brata, vstúpi do radosti Pánovej. Kto to však nerobí, kto svojím zanedbávaním dobrého hovorí: ‚Čo je mňa do toho?‛, zostáva vonku.

Na tomto mieste a na tom druhom cintoríne sa nachádza mnoho obetí. Dnes si ich pripomíname. Je tu plač, žiaľ, bolesť. Pripomíname si tu obete všetkých vojen sveta. Aj dnes je mnoho obetí... Ako je to možné? Je to možné preto, že v zákulisí existujú záujmy, geopolitické plány, chamtivosť po peniazoch a moci, je tu zbrojný priemysel, ktorý sa zdá byť veľmi dôležitým! A tí, čo plánujú teror, títo organizátori konfliktu, ako aj tí, čo obchodujú so zbraňami, majú v srdci napísané: ‚Čo je mňa do toho?‛

Múdrym prináleží uznať chyby, pocítiť za ne bolesť, kajať sa, prosiť o odpustenie a plakať. S postojom: ‚Čo je mňa do toho?‛, ktorý majú v srdci vojnoví špekulanti možno získajú mnoho, no ich skorumpované srdce stratilo schopnosť plakať. Kain neplakal, nemohol plakať. Kainov tieň nás tu, na tomto cintoríne, dnes zahaľuje. Vidieť ho tu. Vidieť ho v histórii od roku 1914 až po dnešné dni. A je ho vidieť aj v našej dobe.

Srdcom syna, brata, otca vás všetkých žiadam a pre nás všetkých prosím o obrátenie srdca: o obrátenie od: ‚Čo je mňa do toho?‛ k plaču. K slzám nad všetkými padlými počas „zbytočného krviprelievania“, za všetky obete vojnového šialenstva všetkých čias. Plač. Bratia, ľudstvo potrebuje plakať a toto je hodina plaču.


<< späť na OBSAH
Hore
 Profil  
 
Poslať 18.09.2014 6:12:01   Re: Zamyslenia s pápežom Františkom
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 6451 príspevkov
Katechézy o Cirkvi: Cirkev katolícka a apoštolská

Generálna audiencia 17. septembra 2014.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň.

Dnes budeme pokračovať v našom rozprávaní o Cirkvi. Keď vyznávame svoju vieru, tvrdíme, že Cirkev je „katolícka“ a „apoštolská“. Ale aký je vlastne význam týchto dvoch slov, týchto dvoch známych charakteristík Cirkvi? A akú hodnotu majú pre kresťanské spoločenstvá a pre každého z nás?

1. Katolícka znamená univerzálna. Kompletnú a jasnú definíciu nám ponúka jeden z cirkevných otcov z prvých storočí, sv. Cyril Jeruzalemský, keď tvrdí: «Cirkev je bez pochýb nazývaná katolícka, teda univerzálna, pre skutočnosť, že je rozšírená všade, od jedného kraja zeme po druhý, a preto, že učí univerzálne a bez omylu všetky pravdy, ktoré musia byť poznané ľuďmi, a to ako vzhľadom na nebeské veci, tak i na pozemské» (Katechézy XVIII, 23).

Jasným znakom katolíckosti Cirkvi je to, že hovorí všetkými jazykmi. A to nie je nič iné, ako účinok Turíc (porov. Sk 2,1-13). Je to naozaj Duch Svätý, ktorý apoštolom a celej Cirkvi umožnil, aby všetkým, až po hranice sveta dali zaznieť dobrú zvesť o spáse a láske Boha. Cirkev sa tak zrodila ako katolícka, teda „symfonická“ už od počiatku, a nemôže byť iná ako katolícka, prejavujúca sa v evanjelizácii a v stretnutí so všetkými. Božie slovo dnes čítame vo všetkých jazykoch, všetci majú evanjelium vo svojom vlastnom jazyku, aby ho čítali. A vrátim sa k tomu, čo som už povedal: je vždy dobré nosiť pri sebe malé Evanjelium, mať ho vo vrecku, v taške a počas dňa si prečítať nejaký úryvok. To nám prospeje. Evanjelium je rozšírené vo všetkých jazykoch, pretože Cirkev, ohlasovanie Ježiša Krista, Vykupiteľa, je po celom svete. A preto sa hovorí, že Cirkev je katolícka, lebo je univerzálna.

2. Ak sa Cirkev zrodila ako katolícka, znamená to, že sa zrodila «ako vychádzajúca», že vznikla ako misionárska. Keby apoštoli zostali vo Večeradle, bez toho, aby vyšli ohlasovať evanjelium, Cirkev by bola len cirkvou toho ľudu, toho mesta, toho večeradla. Ale všetci sa rozišli do sveta vo chvíli zrodenia Cirkvi, vo chvíli, keď prišiel Duch Svätý. A preto sa Cirkev zrodila „na odchode“, teda ako misionárska. To je to, čo vyjadrujeme, keď ju definujeme ako apoštolskú, pretože apoštol je ten, kto prináša dobrú zvesť o vzkriesení Ježiša. Tento termín nám pripomína, že Cirkev stojí na základe apoštolov a v spojitosti s nimi, sú apoštoli, ktorí šli a založili nové cirkevné spoločenstvá, ustanovili nových biskupov, a tak robili po celom svete, v kontinuite. Dnes sme všetci v kontinuite s tou skupinou apoštolov, ktorá prijala Ducha Svätého a potom išla ohlasovať, bola poslaná zaniesť všetkým ľuďom toto ohlasovanie evanjelia, sprevádzajúc ho znameniami Božej nehy a Božej sily. Aj toto pramení z udalosti Turíc: je to práve Duch Svätý, kto prekonáva zdráhanie, víťazí nad pokušením utiahnuť sa do seba medzi niekoľko vyvolených a považovať sa za jediných, ktorým je určené Božie požehnanie. Predstavme si, že by skupina kresťanov konala takto: „My sme tí vyvolení, len my!“ -takto skončí vymretím. Vymrú najprv v duši a potom v tele, pretože nemajú život, nie sú schopní darovať život iným ľuďom, iným národom, nie sú apoštolskí. A práve Duch nás vedie k stretnutiu s bratmi, aj s tými najvzdialenejšími v každom zmysle slova, aby mohli zdieľať s nami lásku, pokoj a radosť, ktoré nám vzkriesený Pán zanechal ako dar.

3. Čo pre naše komunity a pre každého z nás vyplýva z toho, že sme súčasťou Cirkvi, ktorá je katolícka a apoštolská? Predovšetkým to znamená vziať si k srdcu spásu celého ľudstva, nebyť ľahostajní alebo cudzí voči osudom toľkých našich bratov, ale byť otvorení a solidárni s nimi. Znamená to tiež mať zmysel pre plnosť, kompletnosť, súlad kresťanského života, odmietajúc čiastkové a jednostranné pozície, ktoré nás uzatvárajú do seba samých. Byť súčasťou apoštolskej Cirkvi znamená byť si vedomí, že naša viera je zakotvená v ohlasovaní a svedectve samotných Ježišových apoštolov, tam je zakotvená ako dlhá reťaz, ktorá sa tam začína. Preto sa máme cítiť vždy poslaní, považovať sa za vyslancov v nadväznosti na nástupcov apoštolov pri ohlasovaní Krista a jeho lásky celému ľudstvu, so srdcom plným radosti.

Tu by som chcel pripomenúť hrdinský život mnohých, premnohých misionárov a misionárok, ktorí opustili svoju vlasť a išli hlásať evanjelium v iných krajinách na iných kontinentoch. Hovoril mi jeden brazílsky kardinál, ktorý veľa pracuje v Amazónii, že keď ide na nejaké miesto, do nejakej amazónskej osady či mesta, vždy zájde na cintorín a tam vidí hroby týchto misionárov, kňazov, bratov, sestier, ktorí odišli ohlasovať evanjelium: apoštolov. A on je presvedčený, že všetci títo môžu byť teraz kanonizovaní, pretože opustili všetko pre ohlasovanie Ježiša Krista. Ďakujme Pánovi, že naša Cirkev má mnoho misionárov, mala mnohé misionárky a potrebuje ešte viac! Ďakujme Pánovi za to. Možno, že medzi mnohými mladými chlapcami a dievčatami, ktorí ste tu, má niekto túžbu stať sa misionárom, choďte do toho! Je to krásne, prinášať Ježišovo evanjelium. Buď odvážny a odvážna!

Prosme dnes Pána, aby obnovil v nás dar svojho Ducha, aby každá kresťanská komunita a každý pokrstený bol vyjadrením svätej matky Cirkvi, katolíckej a apoštolskej. Ďakujem.“


<< späť na OBSAH
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 167 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 8, 9, 10, 11, 12

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: