Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 58 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
Autor Správa
Poslať 06.12.2012 22:38:32   Medjugorie
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12504 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Dilema jménem Medjugorje
pre Vatikansky rozhlas napisal: Vittorio Messori
Bylo to na počátku osmdesátých let, autostrády byly kapitalistickým pozlátkem a silnice vedoucí přes Istrii směrem na jih podél Dalmáckého pobřeží byla stará, úzká a nebezpečná. Těsně před cílem jsem byl zastaven komunistickou policií, byly mi kladeny podezřívavé otázky, následovala prohlídka a zabavení Bible, kterou jsem si vezl. Dostalo se mi také varování, abych se vyhýbal jakémukoli „proselytismu“. Byl jsem mezi prvními, kdo přijel na vzdálené a nehostinné místo s příznačným jménem: Medjugorje, tedy mezihoří. Dozvěděl jsem se z doslechu spíše než ze sdělovacích prostředků, které podávaly jen skoupé a nepřesné informace, že skupinka dětí a mladistvých tvrdí, že „vidí Gospu“, Paní, Matku Boží. V tehdejší Jugoslávii bylo náboženství pod přísným dohledem, ačkoli Tito byl už rok po smrti, a celá věc začala postupně přitahovat zástupy lidí. Vydal jsem se tam tedy také, ani ne tak ze zbožnosti, ale spíše jako novinář a badatel fenoménu mariánských zjevení, a jako přítel a student abbé Laurentina, největšího znalce historie Lurd, který se později stal také vyhlášeným odborníkem na Medjugorje.

Protože jsem se vydal na cestu tak pohotově, ocitl jsem se mezi těmi nemnoha šťastlivci, kterým se dostalo privilegia, později záviděného mnoha miliony poutníků. Událost, která je zde nazývána „setkání“, probíhá v potemnělé sakristii moderního a neobvyklého kostela. Neobvyklého, protože obrovského. Uprostřed zdejší stepnaté a kamenité pouště totiž stojí gigantická budova kostela nevelké a chudé farnosti jakoby v předtuše, že se tam budou vydávat zástupy. Sakristie byla přeplněná stojícími lidmi. Mezi františkány byl někdo, kdo četl nějakou moji knihu, a umožnili mi tedy, abych se dostal do první řady. Musel jsem mít ostré lokty, abych si udržel pozici, kterou jsem nechtěl opustit. Poprvé jsem tak mohl být svědkem fenoménu, který jsem znal jenom z knih a ze zaprášené dokumentace. Přišla šestice mladých ve věku 6-16 let, začali se nahlas modlit, také ve stoje. Neměli před sebou sochu ani obraz a dívali se vzhůru. V jisté chvíli modlitbu najednou přerušili, padli na kolena a jakoby zkameněli. Ozvala se přitom taková rána, že jsem si pomyslel, že musí mít zlomená kolena. Na tvářích mladé šestice se však objevily příznaky tajemné proměny: rozzářily se úsměvem a rozvinul se střídavý dialog, který bylo možno odtušit z pohybu rtů, aniž by však ostatní přítomní cokoli slyšeli. Byl jsem tam jako pozorovatel, nezbytně kriticky nastavený, a nepodlehnul jsem atmosféře mysticismu, kterým byla malá a přeplněná místnost nabita. Zkoumal jsem tváře mladých ze vzdálenosti pár metrů. Bylo jich šest, jak jsem řekl, a klečeli jeden vedle druhého. Vidění se muselo pohybovat, protože je sledovali pohledem. Upřel jsem svoji pozornost na jejich oči a zjistil, že se pohybují společně a stejným směrem, ačkoli přitom v té pozici, v jaké byli, nemohli vidět jeden na druhého. Bylo zřejmé, že sledovali „něco“, co viděli všichni a co se pohybovalo před nimi a nad nimi. Stejně synchronní bylo také střídání úsměvů a posmutnělých výrazů. V rozhovoru s Gospou, pokud to byla opravdu Ona, se střídala slova milá i projevy neklidu a mladí reagovali unisono. Jak ale říkám, vzhledem ke své poloze, nebylo možné, aby se vzájemně sledovali a napodobovali. Asi po čtvrt hodině opět naprosto současně nastal konec. Šestici mladistvých se do tváře vrátil obvyklý výraz a slyšitelně se začali opět modlit. Potom vstali a odešli za jedním františkánem, svým duchovním vůdcem, který je očekával na faře, referovali mu o setkání a sdělili mu „poselství“. Poněvadž neznám chorvatštinu, navíc její zvláštní dialekt, kterým se mluví v Hercegovině, nemohl jsem se osobně přesvědčit o tom, co mi řekli řeholníci. Chlapci a děvčata byli ihned a odděleně dotazováni. Jejich podání se shodovala stejně jako se shodovaly jejich pohledy a mimika během „setkání“.

Uplynulo třicet let od onoho června 1981, kdy všechno začalo. Víckrát jsem se na toto místo nevrátil, ale nepřestal jsem se zajímat a především kontaktovat každého, kdo tam byl: lidé všech věkových kategorií, stavu či kulturní úrovně. Všichni si přinesli zkušenost, kterou považovali za důležitou a nemálo lidí dokonce za převratnou. Byl jsem svědkem životních změn, zrodu řeholních povolání a návratů k náboženské praxi. O „pravdivosti“ Medjugorje by se nemohlo pochybovat, kdyby se aplikovalo kritérium, které podává sám Ježíš: „Není dobrý strom, který dává špatné ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci..“ (Lk 6,43). Zkušenosti třech desetiletí ukazují, že sklizeň produktů ze stromu, který nečekaně vyrostl na Balkáně, byla a je duchovně hojná a výjimečná.

Avšak v Medjugorje došlo k něčemu naprosto opačnému než v Lurdech a Fatimě, kde pochyby a popírání vycházelo od ateistů a antiklerikálů. Oba biskupové, kteří se vystřídali ve vedení diecéze, měli postoj vždycky negativní a hovoří dokonce o „jednom z největších podvodů v dějinách církve“. Jinak: obrana soukromých zjevení charakterizovala vždycky spíše katolické tradicionalisty, zatímco ti takzvaní „otevření“ vyjadřovali pochybnosti. I tady se postoje obrátily: právě stoupenci mons. Lefébvra horlivě popírají, že by se mohlo jednat o „pravou“ Madonu, v jejichž poselstvích čtou to, co pokládají za „heretické koncilní deviace“. Jedni věřící vydávají časopisy a tvrdí o Medjugorje, že je pravdivé. Jiní věřící však okamžitě namítají: Medjugorje je naprosto falešné. Samotný episkopát je rozdělen. Existuje biskup, dokonce kardinál z Vídně, který se do Medjugorje osobně vydal na pouť, ale přitom vyzývá své kněze, aby respektovali zákaz Říma, jenž nabádá, aby tam kněží nevodili oficiální poutě.

Pro Svatý stolec je Medjugorje patrně mučivé dilema. Na jedné straně jsou s radostí uznávány hojné duchovní plody, na druhé straně se však neopomíjí ani choulostivý problém kanonického práva, který se dnes týká již celosvětového hnutí, které přitom zakazují ti, kterým přísluší rozlišovat, totiž místní biskupové. Situace je nyní v takovém stadiu, že kdyby Řím oficiálně neuznal pravdivost Medjugorských událostí, vedlo by to ke katastrofě na pastoračním poli. Katastrofální by však byl také opačný verdikt, totiž oficiální vyvrácení postoje obou biskupů, kteří neochvějně odmítají nadpřirozenou povahu celé události a mluví nikoli o zázracích, ale o podvodech a klamech. Takové rozhodnutí by mělo neslýchané a nepředvídatelné konsekvence v církevním právu. Opravdu tedy není co závidět kardinálu Ruinimu, předsedovi oficiální papežské vyšetřovací komise. A je otázkou, zda si jeho velká zkušenost a proslulá rozvážnost dovede poradit s objasněním tohoto svérázného „tajemství“, podobajícího se tomu růžencovému: radostnému i bolestnému zároveň.

Z deníku Corriere della Sera, 22. června 2011
přeložil Milan Glaser

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14765

za seba: plne s autorom suhlasim
Hore
 Profil  
 
Poslať 06.12.2012 22:40:40   Re: Medjugorie
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12504 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Svatý stolec zřídil komisi pro posouzení Medjugorje
Vatikán. Při Kongregaci pro nauku víry byla zřízena zvláštní Mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorii. Jejím předsedou je kardinál Camillo Ruini. Dnes dopoledne to oznámilo tiskové středisko Svatého stolce. Komise je složená z přibližně 20 členů - kardinálů, biskupů, znalců a odborníků. Výsledky svého studia bude předkládat přímo Kongregaci pro nauku víry.
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12550

Zasedala mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorje

Vatikán. K prvnímu zasedání se 26. března letošního roku sešla Mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorii. Má 17 členů. Jejím předsedou je kardinál Camillo Ruini, emeritní generální vikář Svatého otce pro diecézi Řím.
Dalšími členy jsou:
kardinál Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů,
kardinál Vinko Puljić, arcibiskup Vrhbosny a předseda biskupské konference Bosny a Herzegoviny,
kardinál Josip Bοzanić, arcibiskup Záhřebu a místopředseda Rady Evropských biskupských konferencí,
kardinál Julián Herranz, emeritní předseda Papežské rady pro legislativní texty,
mons. Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení,
mons. Tony Anatrella, S.I., psychoanalytik a odborník na sociální psychologii,
mons. Pierangelo Sequeri, docent Fundametální teologie na teologické fakultě Severní Itálie,
P. A. Maria David Jaeger, O.F.M., poradce Papežské rady pro legislativní texty,
P. Zdzisław Józef Kijas, O.F.M.Conv., relátor Kongregace pro svatořečení,
otec Salvatore M. Perrella, O.S.M., docent mariologie na Papežské teologické fakultě ?Marianum?.

Sekretáři komise jsou:
otec Achim Schütz, docent antropologické teologie na Papežské lateránské universitě
a mons. Krzysztof Nykiel z Kongregace pro nauku víry.

Na práci komise se podílejí také mnozí odborníci:
otec Franjo Topić, docent fundamentální teologie v Sarajeva;
otec Mijo Nikić, S.I., docent psychologie a psychologie náboženství na filosofickém a teologickém institutu Tovaryšstva Ježíšova v Záhřebu,
P. Mihály Szentmártοni, S.I., docent spirituální teologie na Papežské gregoriánské univerzitě
a sestra Veronica Nela Gašpar, docentka teologie v Rjece.

Jak už bylo oznámeno dříve, výsledky studia jsou neveřejné a komise je předloží přímo Kongregaci pro nauku víry.
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12667
Hore
 Profil  
 
Poslať 06.12.2012 22:57:13   Re: Medjugorie
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11034 príspevkov
Our Lady of Međugorje
en wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Me%C4%91ugorje

_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 17:17:23   Re: Medjugorie
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
http://www.magnificat.sk/2013/09/medzugorie-socha-gospy-zacala-vyzarovat-zvlastne-svetlo/
Za niekoľko minút sa táto správa rozšírila po celej Svätyni Kráľovnej Pokoja a pred Vickiným domom zhromaždilo niekoľko tisíc veriacich!

“Gospina socha (na obr.), ktorá má 40 rokov, začala vyžarovať svetlo v starom rodinnom dome vizionárky Vicky Ivankovičovej – Mijatovičovej. Socha vyžarovala svetlo, žiarou zaliala celú miestnosť.

Nie je možné vyfotografovať ju, to jest, keď sa vyfotografuje, nič nevidno.

Niekoľko profesionálnych fotografov ju vyfotografovalo najlepšími možnými fotoaparátmi, ale nepodarilo sa im vyfotografovať to svetlo. Na fotografii vidno iba sochu.

Tisícky ľudí sa o tom dozvedeli za niekoľko minút a začali prichádzať. A aj teraz je rovnaká situácia. Jedným slovom, zázrak, kamenná socha, ktorá má 40 rokov, začala vyžarovať svetlo.”
Obrázok

P.S. Fotka je stiahnutá z talianskeho facebooku.

Zázrak v Medžugorí – socha Gospy žiari zvláštnym svetlom

V Medžugorí, v pondelok večer, asi v 22 hodín večer v rodinnom dome Vicky Ivankovičovej – Mijatovičovej zrazu začala svietiť 40-ročná socha Panny Márie.

“Je to jednoduchá socha zo sádry, ale naozaj podivné svetlo, ako by fluorescenčné”, opisuje novinár z Medžugorie info.com.

Táto správa sa rozšírila behom niekoľkých minút po celom Medžugorí. Na miesto začalo prúdiť množstvo veriacich.

“Priateľ mi povedal, čo sa deje a ja som sa išiel pozrieť. Bolo asi 22 hodín. Socha Panny Márie svietila, ale pri pokuse fotiť, nie je toto svetlo vidno. Dnes tu je okolo tisíc prítomných“ , “uviedol minulý týždeň pre Dnevnik.hr Mateo Ivanković z Medžugoria.

Oslovil nás Martin Oršulić ktorý tiež nám poslal fotografiu Gospinej sochy.

“Snažil som sa to v tme, ale nemôžem robiť, iba vaše oči uzrieť svetlo sveta … niečo zvláštne. Sedel som s kamarátmi, keď som počul o zázraku Medžugorí, a rozhodli sme sa ísť pozrieť.

V našej spoločnosti bola jedna dievčina, moslimka, povedala, že pôjde aj ona. Vzali sme si ju, a keď sme sa blížili k soche, pritisla sa ku mne. Dotkol som sa sochy a videl na vlastné oči to svetlo. Je to zázrak, zvláštny pocit. Keď sme odchádzali v aute, sme sa spýtali dievčaťa, či niečo cítila, povedala, že je stŕpli nohy , a zrazu sa začala modliť,” opisuje Martin.

Stovky pútnikov za hodinu

Tiež sme hovorili so susedmi a veriacimi, ktorí minulú noc stáli vo fronte, aby videli nový zázrak v Medžugorí.

“V skutočnosti, je to ďalší z radu zázrakov, ktoré sa dejú tu v Bijakovići a v Medžugorí. Miestnosť, v ktorej je svietiaca socha v izbe, v ktorej vizionárka Vicka mala zjavenie, je otvorená po celý deň pre skupinu pútnikov, ktorí ju chcú navštíviť. Okolo 21 hod skupina tam bola skupina talianskych pútnikov a začula výkriky rodiny, ktorá uvidela tento zázrak. „ – povedal sused Vicky Ivankovičovej. A dodal, že socha je v izbe domu asi 30 rokov.

“Je to niečo čo ja vysvetliť neviem, čo sa nedá opísať, naozaj. Nemám slov, len cítim teplo okolo srdca, niečo naozaj neopísateľné. To sa musí zažiť“ – povedal jeden z prítomných.

Ľudia by sa mali vrátiť k dôvere v Boha

“Najprv som sa cítil divne, pretože je to naozaj nezvyčajné, Tieto veci nemožno vidieť každý deň. Mám husiu kožu a nemohol som sa k soche priblížiť. Je to nezabudnuteľný zážitok, naozaj. To by mal sem každý prísť,, samozrejme, ak to potrvá, “ povedal jeden z mladších respondentov.

Na otázku, čo si myslí, mladý muž odpovedal skromne. “No, najprv ďakujem Panne Márii, že sa o nás všetkých stará a hlavne som sa modlil za svoju rodinu, priateľov a známych. Považujem to za ďalší dôkaz, že by sa ľudia mali vrátiť k dôvere v Boha a tiež začať veriť v Medžugorie – dodal.
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 18:18:48   Re: Medjugorie
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18683 príspevkov
Martin Petrovic píše:
Nie je možné vyfotografovať ju, to jest, keď sa vyfotografuje, nič nevidno.
Niekoľko profesionálnych fotografov ju vyfotografovalo najlepšími možnými fotoaparátmi, ale nepodarilo sa im vyfotografovať to svetlo. Na fotografii vidno iba sochu.
Ako keby fotoaparaty neboli citlive na TO ISTE SVETLO, ako aj ludske oko ... :roll:
Martin Petrovic píše:
P.S. Fotka je stiahnutá z talianskeho facebooku.
Tak je mozne ju vyfotografovat, alebo nie ? :lol:
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 18:19:39   Re: Medjugorie
 

od 06.06.2006 15:24:18
napísal 2874 príspevkov
Vcera vecer som zachytil tu spravu a este pred tym som zaregistroval v posolstve danom Ivanovi,ze sa ma nieco udiat.Tiez na stretnuti s Myrnou zazneli vyznamne proroctva...Zrejme pre dnesne casy vyrazne plati aby sme nechodili v tmach a mali lampy zasvietene.
_________________
Kristus vstal z mŕtvych,radosť moja!
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 20:29:07   Re: Medjugorie
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Mozes dat link na posolstvo Ivanovi, neviem to najst.
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 20:32:31   Re: Medjugorie
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
legi: ako je mozne mat tu taku fotku neviem, citam to co ty a vidim ten zdroj s odkazom ako aj ty.
Predpokladam, ze nejde o obycajne svetlo. Viem, ze existuje dar videnia ked clovek moze vidiet tzv. nestvorene svetlo.
Ako to mozno vyfotit je ina vec, ale nechcem to fyzikalne riesit a duchovne dovody by som si vymyslal, nemam ani tusenia.
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 20:42:12   Re: Medjugorie
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 3917 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Miro Derik píše:
Vcera vecer som zachytil tu spravu a este pred tym som zaregistroval v posolstve danom Ivanovi,ze sa ma nieco udiat.Tiez na stretnuti s Myrnou zazneli vyznamne proroctva...Zrejme pre dnesne casy vyrazne plati aby sme nechodili v tmach a mali lampy zasvietene.
Toto proroctvo:" aby sme nechodili v tmach a mali lampy zasvietene." je predsa jasne dané v Písme sv. NZ.
Žime v Božom náručí, pristupujme k sviatostiam a tešme sa na Pánov príchod, alebo na osobné stretnutie s Ním. Nič viac nám netreba.

Miro Derik píše:
Vcera vecer som zachytil tu spravu a este pred tym som zaregistroval v posolstve danom Ivanovi,ze sa ma nieco udiat .
K tomu by som zacitoval klasika: "samozřejme že se neco deje ináč by nebyli dejiny" :D
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 21:07:53   Re: Medjugorie
 

od 06.06.2006 15:24:18
napísal 2874 príspevkov
Ta vyzva na zazate lampy je odo mna a samozrejme je inspirovana z Pisma.Napadla ma v suvislosti s tym,co som si vypocul od Myrny a tiez v suvislosti s tym,co sa deje v Medzugori.Ak si misionar presvedceny,ze chodis vo svetle a lampa ti svieti tak,ze by si ihned mohol bezat v ustrety Kristovi,tak samozrejme povzbudzovanie nepotrebujes.Ja radsej vsak volam k Panovi,Jezisu zmiluj sa nado mnou hriesnym!A dakujem Panovi,ze ma cez Myrnino svedectvo zobudil.
_________________
Kristus vstal z mŕtvych,radosť moja!
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 21:12:21   Re: Medjugorie
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18683 príspevkov
Zaujimave, poukazal som jednoznacny logicky SPOR danych "chyrov", ale Vy kludne dalej uvazujete o tom, ako o neochvejnej PRAVDE ... :roll:
Ak "na fotkach nic nevidiet", ako to, ze na FB je fotka, na ktorej to vidiet je ?
A dokonca sa ta fotka veselo pouziva ako "dokaz" toho, ze to je pravda ... :roll:
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 21:25:42   Re: Medjugorie
 

od 06.06.2006 15:24:18
napísal 2874 príspevkov
Mne ta fotka nic nehovori.Mna zaujalo svedectvo mnozstva ludi,ktori potvrdili,ze zo sochy Panny Marie vychadza svetlo.
_________________
Kristus vstal z mŕtvych,radosť moja!
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 21:30:32   Re: Medjugorie
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11034 príspevkov
legionar píše:
Zaujimave, poukazal som jednoznacny logicky SPOR danych "chyrov", ale Vy kludne dalej uvazujete o tom, ako o neochvejnej PRAVDE ... :roll:
kto "my"? Len Petrovič, na ktorého takéto nezmyselné hlášky sme tu už všetci zvyknutí a neberieme ich vážne - podobne ako celý ten web (Magnifikát), z ktorého to čerpal... Je to celé tak chorá sektárčina, že na to sa nedá nájsť normálnych slov... Je poľutovaniahodné, že sem Petrovič takéto úlety ťahá... žiaľ... už som ho na to upozorňoval tisíckrát... no stále to robí... to si predsa nemysli, legi, že tú absurdnosť vidíš len ty - to predsa vidí každý, akurát MP je schopný takto bez čo i len štipky zdravého rozumu skopírovať aj ten najväčší úlet aký nájde na tých najuletenejších weboch...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 21:38:05   Re: Medjugorie
 

od 12.06.2002 14:13:24
napísal 5702 príspevkov
Bydlisko: Pezinok
Moj mily legi, urcite si si vedomy, ze viem citat a ten zdanlivy rozpor som zaregistroval tiez.

Isteze sa obrazok z fb nepouziva ako dokaz, ze ten clanok ci dokonca az priam ten jav, je pravdivy. Je to nejake vyobrazenie z fb k veci a zatial neviem ako hodnoverne s udalostou suvisi.

Kym profesionalni fotografi tento nimi videny jav nemohli vyfotit mame tu nejaky obrazok. Predpokladam, ze sa tomu co na mieste vidno priblizuje dost na to aby sa k tejto sprave pripojil ako ilustracia.

Pokial ide o moznost, ze iba niekto by toto mohol vyfotit tak uz z povahy tohto javu ide o Milost.
Vobec nemozem vylucit, ze to vyfotil iba niekto ako dar pre neho a nie kazdemu je to mozne ale ani to nechcem tvrdit.
Uz aj to, ze toto moze tolko ludi vidiet vsak nebyva bezne.
Skor je zname, ze kym niekto cosi na mieste zjavenia vidi, iny moze aj vidiet aj pocut a dalsi v tom istom case a na tom istom mieste nevidi ani nepocuje nic.
Takze ak by niekto tento jav vyfotil ale inym sa to nepodarilo, kedze nejde o bezne svetlo, nema ta to preco zaskocit.

Rozumieme si?

Ostatni mi dufam odpustia ak na hluposti reagovat nebudem.
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2013 21:39:24   Re: Medjugorie
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 5241 príspevkov
...pise sa o tom aj inde, nie je to zalezitost magnificatu. Avsak, co je na tom pravdy, o tom sa tazko mozeme seriozne bavit. Nik z nas tam nebol. Mozno svieti, mozno nesvieti...
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 58 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: