Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
Autor Správa
Poslať 08.11.2012 9:16:34   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Slovo života - November 2012

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ 1 (Jn 14, 23)

Ježiš práve hovorí apoštolom svoje významné a hlboké rozlúčkové slová. Okrem iného ich uisťuje, že ho znova uvidia, lebo sa zjaví tým, ktorí ho milujú.

Júda, nie ten Iškariotský, sa ho pritom pýta, prečo sa chce zjaviť len im, a nie aj verejne. Tento učeník túžil po Ježišovom veľkom verejnom vystúpení, ktoré by zmenilo chod dejín a podľa neho by veľmi prospelo záchrane sveta. Apoštoli si totiž mysleli, že Ježiš je tým toľko očakávaným prorokom posledných čias, ktorý po svojom objavení sa vystúpi ako kráľ Izraela, postaví sa na čelo Božieho ľudu a navždy obnoví Pánovo kráľovstvo.

Namiesto toho Ježiš odpovedá, že jeho vystúpenie nebude slávnostné a verejné. Pôjde o jednoduchý a zvláštny „príchod“ božskej Trojice do srdca veriaceho človeka a uskutoční sa tam, kde je viera a láska.
Touto odpoveďou Ježiš spresňuje, ako ostane po svojej smrti prítomný medzi svojimi, a vysvetľuje, ako budeme s ním môcť byť v styku.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok .“

Prítomnosť Trojice v kresťanoch a v spoločenstve sa môže uskutočňovať už odteraz. Netreba čakať na budúcnosť. Chrám na jej prijatie nemusí byť murovaný. Je to samo srdce kresťana, stávajúce sa tak novým svätostánkom, žijúcim príbytkom Trojice.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok .“

Ako môže kresťan dosiahnuť takú úžasnú vec? Ako môže mať v sebe samého Boha? Ktorou cestou sa vstupuje do takého hlbokého spoločenstva s ním?

Je to láska k Ježišovi.

Láska, ktorá nie je len čistý cit, ale ktorá sa prenáša do konkrétneho života, presnejšie, do zachovávania jeho slov.

Na takúto lásku, ktorú kresťan prejavuje skutkami, odpovedá Boh svojou láskou: príde k nemu bývať Najsvätejšia Trojica.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

„...bude zachovávať moje slovo“.

Ktoré slová má kresťan zachovávať?

V Jánovom evanjeliu výraz „moje slová“ majú často ten istý význam ako „moje prikázania“. Kresťan má teda zachovávať Ježišove prikázania. Tieto prikázania sa však nechápu ako nejaký zoznam zákonov. Skôr ich treba vidieť všetky zahrnuté v tom, čo Ježiš preukázal, keď apoštolom umyl nohy. Je to prikázanie vzájomnej lásky. Boh káže každému kresťanovi milovať druhých až do úplného darovania sa, ako to učil a konal Ježiš.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

Ako žiť dobre toto slovo života? Ako dôjsť až tam, aby nás miloval sám Otec a Najsvätejšia Trojica si v nás urobila príbytok?

Tak, že si z celého srdca budeme dôsledne a vytrvalo prejavovať medzi sebou lásku.

V zásade v tomto nájde kresťan aj cestu hlbokej kresťanskej asketiky, ktorú Ukrižovaný od neho žiada. Práve cez vzájomnú lásku budú v jeho srdci prekvitať rozličné cnosti a vzájomná láska je aj náležitou odpoveďou na výzvu k vlastnému posväcovaniu.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1982, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 2001/8, s. 7
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 22.11.2012 9:48:02   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
22/11/2012

Dajme prednosť posledným
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.11.2012 10:11:40   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
26/11/2012

So všetkými budujme jednotu
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 29.11.2012 9:20:39   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
28/11/2012

Láska je služba

L’amore è servizio
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 06.12.2012 21:00:07   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“1 (Jn 1, 12)
Toto je tá veľká novina, ktorú Ježiš hlásal a čím obdaroval ľudstvo: skutočnosť, že sme Božími deťmi, že sa milosťou stávame Božími deťmi.
Ako a komu sa dostane táto milosť? „Tým, ktorí ho prijali“ a ktorí ho príjmu v priebehu ďalších storočí. No treba ho prijať s vierou a láskou, veriť v Ježiša ako nášho Spasiteľa.

Pokúsme sa však hlbšie pochopiť, čo znamená byť Božími deťmi.

Celé Slovo života na december pozri spoiler.
„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“1 (Jn 1, 12)
Toto je tá veľká novina, ktorú Ježiš hlásal a čím obdaroval ľudstvo: skutočnosť, že sme Božími deťmi, že sa milosťou stávame Božími deťmi.
Ako a komu sa dostane táto milosť? „Tým, ktorí ho prijali“ a ktorí ho príjmu v priebehu ďalších storočí. No treba ho prijať s vierou a láskou, veriť v Ježiša ako nášho Spasiteľa.

Pokúsme sa však hlbšie pochopiť, čo znamená byť Božími deťmi.

Stačí pozerať sa na Ježiša, Božieho Syna, a na jeho vzťah k Otcovi. V modlitbách sa obracal na svojho Otca, ako nás učil v Otčenáši. Otec bol pre neho „Abba“, čiže otecko, ocko, a on sa na neho obracal s nekonečnou dôverou a bezhraničnou láskou.

Keďže však prišiel na zem kvôli nám, nestačilo mu, aby iba on mal takéto výsadné postavenie dieťaťa. Tým, že za nás zomrel a spasil nás, urobil i z nás Božie deti, svoje sestry a bratov, a prostredníctvom Ducha Svätého nám dal možnosť vstúpiť do lona Trojice. Takto aj my môžeme používať božské oslovenie: „Abba, Otče!" (Mk 14, 30; Rim 8, 15) – „otecko, ocko môj, otecko náš“, so všetkým, čo to prináša: istotu v jeho ochranu, pocit bezpečnosti, odovzdanosť do jeho lásky, božskú útechu, silu, nadšenie, ktoré sa rodí v srdci toho, kto si je istý, že je milovaný.

„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“

To, čo nás spája s Kristom a robí nás s ním synov v Synovi, je krst a život v milosti, ktorý dostávame prostredníctvom krstu.

V tomto evanjeliovom úryvku sú okrem iného slová, ktoré prezrádzajú hnaciu silu onej skutočnosti „Božích detí“, ktorú treba uvádzať do života deň čo deň – totiž, že potrebujeme „stať sa Božími deťmi“.
Božími deťmi sa stávame a ako Božie deti rastieme vtedy, keď na Jeho dar odpovedáme životom podľa jeho vôle. Tá je zase celá sústredená v prikázaní lásky k Bohu a k blížnym.

Prijať Ježiša znamená vidieť ho vo všetkých našich blížnych. A keď naši blížni vypozorujú v našej láske k nim prejav, záblesk bezhraničnej Otcovej lásky, aj oni budú mať možnosť uvidieť Ježiša a uveriť v neho.

„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“

Tento mesiac, keď si osobitne pripomíname Ježišovo narodenie na tejto zemi, usilujme sa navzájom sa prijímať tak, že budeme jedni v druhých vidieť samého Krista a slúžiť mu.

Potom sa táto vzájomnosť lásky, spoznanie života, ktorý spája Syna s Otcom v Duchu Svätom, vytvorí aj medzi nami a Otcom. A naše pery budú znova a znova opakovať Ježišovo: „Abba, Otče.“

Chiara Lubichová
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 19.12.2012 9:18:29   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
19/12/2012

Pomáhajme si na svätej ceste
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 21.12.2012 10:23:07   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
21/12/2012

Milujme skutkami

Amiamo a fatti
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.12.2012 11:55:41   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
28/12/2012

Nech je naše srdce otvorené na celé ľudstvo

Apriamo il cuore su tutta l’umanità
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2013 10:09:20   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
„Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ 1 (Mt 9, 13)
„... milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“

Spomínaš si, kedy Ježiš vyriekol tieto slová?
Sedel za stolom a spolu s ním si za stôl zasadli aj niektorí mýtnici a hriešnici. Keď to zbadali prítomní farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Keď Ježiš začul tieto reči, povedal:

„Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“
Ježiš cituje vetu z proroka Ozeáša a dáva tým najavo, že sa mu jej myšlienka páči. Je v nej obsiahnutá zásada, ktorou sa riadil aj on sám. Vyjadruje prvenstvo lásky, ktorá stojí pred akýmkoľvek iným prikázaním a pred akýmkoľvek iným pravidlom alebo nariadením.
A práve v tom spočíva kresťanstvo: Ježiš prišiel preto, aby ti povedal, že Boh chce od teba vo vzťahu k druhým, k mužom i ženám, predovšetkým lásku a že táto Božia vôľa je obsiahnutá aj v Písme, ako o tom svedčia i prorokove slová.
Láska je teda pre každého kresťana jeho životným programom, základným zákonom jeho konania a kritériom jeho správania.
Láska musí vždy prevážiť nad každým iným zákonom. Dokonca láska k blížnym má byť pre kresťana oným pevným základom, na ktorom môže právoplatne uskutočňovať všetky iné normy.

„... milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“
Ježiš chce lásku a jedným z jej prejavov je milosrdenstvo. Ježiš chce, aby kresťan tak žil predovšetkým preto, lebo aj Boh je taký. Pre Ježiša je Boh v prvom rade milosrdný, je to Otec, ktorý miluje všetkých a necháva vychádzať slnko a zosiela dážď na dobrých i zlých.
Ježiš miluje všetkých, a preto sa nebojí stýkať sa s hriešnikmi, a tak nám vlastne odhaľuje, aký je Boh.
Ak je Boh takýto, ak je Ježiš takýto, aj ty musíš v sebe živiť takéto zmýšľanie.

„... milosrdenstvo chcem, a nie obetu“.
„... a nie obetu.“

Ak nemáš lásku k bratovi, Ježišovi sa tvoje úkony viery nepáčia. Neprijíma tvoju modlitbu, ani účasť na Eucharistii a prinášané obety, ak to všetko nevychádza z tvojho srdca, ktoré je v pokoji so všetkými a bohaté na lásku ku všetkým.
Spomínaš si na jeho nástojčivé slová z „reči na vrchu“? „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23 – 24).
Tieto slová ti prezrádzajú, že úkon viery, ktorý sa Bohu najviac páči, je láska k blížnemu a tú treba položiť za základ samotnej bohoslužby.
Ak by si chcel dať svojmu otcovi dar, a pritom sa hneváš na svojho brata (alebo tvoj brat na teba), čo by ti otec povedal? „Najprv sa zmier a až potom príď, aby si mi dal, čo zamýšľaš.“
Je tu však ešte čosi viac. Láska je nielen základom kresťanského života, ona je aj najpriamejšou cestou, ako byť v spojení s Bohom. Hovoria o tom svätí, svedkovia evanjelia, ktorí nás predišli; zakúšajú to i kresťania, ktorí žijú svoju vieru. Ak pomáhajú svojim bratom, najmä tým, čo sú v núdzi, ich nábožnosť rastie, spojenie s Bohom sa upevňuje. Zisťujú, že medzi nimi a Pánom existuje puto, a to dáva ich životu ešte väčšiu radosť.

„... milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“
Ako teda máš žiť toto Slovo života?
Nerob rozdiely medzi ľuďmi, s ktorými prichádzaš do styku, nikoho nevylučuj, ale všetkým dávaj, koľko môžeš dať, a tak napodobňuj Boha Otca. Urovnávaj malé i veľké roztržky, ktoré sa nebu nepáčia a strpčujú ti život, a ako hovorí Písmo, nenechaj zapadnúť slnko nad svojím hnevom, nech ide o kohokoľvek (porov. Ef 4, 26).
Ak si budeš takto počínať, každý tvoj skutok bude milý Bohu a prejde do večnosti. Či budeš spať, alebo odpočívať, či sa budeš hrať, alebo študovať, či budeš tráviť čas so svojimi deťmi, alebo pôjdeš s manželkou či manželom na prechádzku, či sa budeš modliť, alebo prinášať obetu, či si budeš plniť svoje náboženské povinnosti ako kresťan, všetko, všetko bude prostriedkom na šírenie nebeského kráľovstva.
Raj je dom, ktorý staviame tu a bývame v ňom tam. A staviame ho láskou.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1996, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 10/1996, s. 35.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.01.2013 11:47:10   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
09/01/2013

Láska zaháňa strach
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.02.2013 12:43:19   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Slovo života - Február 2013

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“ 1 (1 Jn 3, 14)

Ján píše kresťanským komunitám, ktoré založil vo chvíli veľkých ťažkostí. Začali sa totiž vynárať herézy a falošné učenie v oblasti viery a morálky. Navyše tu bolo pohanské prostredie, tvrdé a neprajné pre ducha evanjelia, v ktorom kresťania museli žiť.
Apoštol im chce pomôcť, a preto poukazuje na radikálnu nápravu: žiada od nich, aby milovali bratov, aby žili radikálne podľa prikázania lásky daného od počiatku, v ktorom vidí zhrnuté všetky prikázania.
Keď budú takto robiť, spoznajú, čo je to „život“, čoraz viac preniknú do jednoty s Bohom a zakúsia, že Boh je Láska. A keď zažijú túto skúsenosť, utvrdia sa vo viere a budú môcť čeliť všetkým útokom, predovšetkým v obdobiach krízy.

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“

„My vieme...“ Apoštol sa odvoláva na poznanie, ktoré vychádza zo skúsenosti. Je to ako keby povedal: my sme to zakúsili, dotkli sme sa toho. Je to skúsenosť, ktorú nadobudli na začiatku svojho obrátenia kresťania, ktorých on evanjelizoval: keď uskutočňujeme Božie prikázania a najmä prikázanie lásky k bratom, vstupujeme do samotného Božieho života.
Poznajú dnešní kresťania túto skúsenosť? Zaiste vedia, že Pánove prikázania majú praktický dosah. Ježiš stále zdôrazňuje, že nestačí Božie slová iba počúvať, ale treba ich uskutočňovať (Mt 5, 19; Mt 7, 21; Mt 7, 26).

Väčšina z nich si však neuvedomuje – pretože to poznajú iba teoreticky, to znamená, že to sami nezakúsili – nádhernú stránku kresťanského života, ktorú tu apoštol osvetľuje. Spočíva v skutočnosti, že keď žijeme prikázanie lásky, Boh sa nás zmocní, čoho neomylným znamením je život, pokoj a radosť, ktorú nám umožní zakúsiť už tu na zemi. Vtedy sa všetko vyjasní, všetko splynie do harmónie. Medzi vierou a životom už nebude rozdiel. Viera sa stane silou, ktorá prenikne a bude spájať všetky naše skutky.

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“

Toto Slovo života nám hovorí, že láska k blížnym je kráľovskou cestou, ktorá nás privedie k Bohu. Pretože všetci sme jeho deťmi, nič mu tak neleží na srdci ako láska k bratom. Nemôžeme mu spôsobiť väčšiu radosť ako tým, že milujeme svojich bratov.
A bratská láska, pretože nám prináša jednotu s Bohom, je nevyčerpateľným zdrojom vnútorného svetla, je prameňom života, duchovnej plodnosti a stálej obnovy. Zabraňuje, aby sa v kresťanskom ľude vyskytovala hniloba, skostnatenosť, strnulosť; jedným slovom umožňuje, aby „sme prešli zo smrti do života”. Keď však, naopak, láska chýba, všetko chradne a zomiera. Preto sú, pochopiteľne, tak veľmi rozšírené určité príznaky vo svete, v ktorom žijeme: nedostatok nadšenia, ideálov, priemernosť, nuda, túžba utiecť, strata hodnôt atď.

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“

Bratia, o ktorých tu hovorí apoštol, sú v prvom rade ľudia, ktorí patria do nášho spoločenstva. Ak je pravda, že máme milovať všetkých ľudí, pravda je tiež to, že táto láska sa má začínať u tých, ktorí sú nám najbližší, a potom sa rozšíriť na celé ľudstvo. Predovšetkým máme teda myslieť na svojich rodinných príslušníkov, svojich spolupracovníkov, spolufarníkov alebo členov náboženských spoločenstiev, do ktorých patríme. Láska k bratom by nebola pravá, ak by sa nezačínala práve tu. Nech sa nachádzame kdekoľvek, všade sme povolaní budovať rodinu Božích detí.

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“

Toto Slovo života nám otvára nesmierne horizonty. Vedie nás do božského dobrodružstva kresťanskej lásky s nepredvídanými dôsledkami. Predovšetkým nám pripomína, že vo svete, ako je náš, v ktorom sa uzákoňuje boj, zákon silnejšieho, chytrejšieho, bezohľadnejšieho a v ktorom sa často zdá všetko paralyzované materializmom a egoizmom, našou odpoveďou má byť láska k blížnemu. To je ten liek, ktorý môže svet vyliečiť. Keď žijeme podľa prikázania lásky, je tým ovplyvnený nielen náš život, ale cíti to celé okolie. Je to ako vlna božského tepla, ktoré vyžaruje a šíri sa, preniká do vzťahov medzi ľuďmi, medzi skupinami a pomaly premieňa spoločnosť.
Rozhodnime sa teda. Bratov, ktorých máme milovať v Ježišovom mene, má každý z nás a vždy. Buďme verní tejto láske a pomôžme k tomu aj mnohým ďalším. Naša duša spozná, čo znamená jednota s Bohom. Viera sa oživí, pochybnosti zmiznú, nebudeme viac poznať, čo je to nuda. Život bude plný, plný.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1985, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 8/1985, s. 10.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.03.2013 19:48:47   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Slovo života - Marec 2012

„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života“ (Jn 6, 68). 1

Ježiš hovorieval zástupom, ktoré išli za ním, o Božom kráľovstve (porov. Lk 9, 11). Používal pritom jednoduché výrazy a podobenstvá prevzaté z každodenného života, no napriek tomu jeho slová strhávali. Jeho učenie na ľudí veľmi pôsobilo, lebo ich učil ako ten, čo má moc, nie ako zákonníci (porov. Mt 7, 29). Dokonca stráže, čo mali Ježiša zatknúť, na otázku najvyšších kňazov a farizejov, prečo neposlúchli rozkazy, odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril“ (Jn 7, 46).

Jánovo evanjelium uvádza aj rozhovory plné svetla, ktoré mal s jednotlivcami, ako Nikodém alebo Samaritánka. A ešte hlbšie zachádza, keď ide o apoštolov. Rozpráva otvorene o Otcovi a o záležitostiach neba, pričom už nepoužíva podobenstvá (porov. Jn 16, 25 – 29; 3, 12). To si ich podmanilo a necúvli, ani keď jeho slová naplno nechápali, ba ani keď boli príliš náročné, lebo viacerí z učeníkov, keď počuli, že im dá za pokrm svoje telo a piť svoju krv, mu povedali: „Tvrdá je to reč!“ (Jn 6, 60).

Keď Ježiš videl, že sa učeníci stiahli a viac s ním nechodili, obrátil sa na dvanástich apoštolov: „Aj vy chcete odísť?“ (Jn 6, 67). Peter, ktorého Ježiš kedysi pritiahol natrvalo, lebo ho uchvátil slovami, ktoré počul od neho v deň, keď ho prvý raz stretol, odpovedal v mene všetkých:

„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“

Peter pochopil, že slová jeho Učiteľa sú iné než slová ostatných učiteľov. Slová, ktoré sú prízemné, majú prízemný osud. Ježišove slová sú duch a život, lebo prichádzajú z neba. Sú svetlom zostupujúcim zhora a majú silu neba. Majú plnosť a hĺbku, ktorá iným slovám chýba, hoci ich vyriekli filozofi, politici či básnici. On má „slová večného života“ (Jn 6, 68), lebo obsahujú, vyjadrujú a oznamujú plnosť života, ktorý sa nekončí, keďže ide o život samého Boha.

Ježiš vstal z mŕtvych a žije, takže jeho slová, hoci odzneli v minulosti, nie sú iba jednoduchou spomienkou, lež sú to slová, ktorými sa dnes obracia na nás všetkých, no i na každého človeka v každom čase a každej kultúry, čiže ide o slová všeobecne platné, večné.
Ak sa tak vôbec možno vyjadriť, Ježišove slová treba pokladať za najväčšie umenie! Veď to prehovorilo Slovo ľudskou rečou! A pritom ten obsah, tá sila, ten dôraz, ten hlas!

Bazil Veľký napríklad rozpráva: „Jedného dňa, ako keby som sa prebral z hlbokého spánku, uvidel som očarujúce svetlo evanjeliovej pravdy a odhalil som márnu múdrosť zásad tohto sveta“ (List CCXXIII, 2; sv. Bazil bol jedným z významných cirkevných otcov a biskupom v Cezarei. Žil v rokoch 330 – 379).

Terézia z Lisieux v liste z 9. mája 1897 píše: „Niekedy pri čítaní určitých duchovných traktátov... môj úbohý a chabý duch sa skoro hneď unaví. Zatváram teda knihu od múdrych ľudí, ktorá len triešti moju myseľ a vysúša moje srdce, a beriem do ruky Sväté písmo. A v tej chvíli je mi všetko jasné, už jediné slovo odhaľuje mojej duši nekonečné obzory a dokonalosť mi pripadá byť ľahkou“ (List 202; Scritti (Spisy), Roma 1967, s. 734).

Naozaj, božské slová nasycujú ducha, utvoreného pre nekonečno; osvecujú vnútorne nielen myseľ, lež celé bytie, lebo je v nich svetlo, láska a život. Upokojujú aj vo chvíľach nepokoja a úzkosti, sú zdrojom pokoja, ktorý Ježiš nazýva „svojím pokojom“. Poskytujú plnosť radosti aj v bolesti, ktorá veru často zviera dušu. Dávajú silu, najmä keď znenazdania na človeka doľahne strach a malomyseľnosť. Oslobodzujú, lebo otvárajú cestu k Pravde.

„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“

Slovo života na tento mesiac nám pripomína, že jediným Učiteľom, ktorého chceme nasledovať, je Ježiš, a to napriek tomu, že jeho slová môžu niekedy pripadať tvrdé a príliš požadovačné, veď žiadajú poctivo pracovať, odpúšťať; skôr slúžiť druhým než myslieť egoisticky na seba; v rodinnom živote zachovávať vernosť; pomáhať smrteľne chorému bez myšlienky na eutanáziu...

Je ozaj veľa učiteľov, ktorí nám ponúkajú ľahké riešenia, kompromisy. My chceme počúvať jediného Učiteľa a nasledovať ho, lebo len on hovorí pravdu a má „slová večného života“. Preto môžeme i my s Petrom povedať tieto slová.

V tomto pôstnom období, keď sa pripravujeme na veľký sviatok Zmŕtvychvstania, musíme naozaj vstúpiť do školy jedinečného Učiteľa a stať sa jeho žiakmi. Aj v nás sa musí zrodiť k Božiemu slovu nadšená láska. Musíme ho prijímať s veľkou pozornosťou, keď sa hlása v kostole, keď ho čítame, študujeme, keď o ňom meditujeme...

No predovšetkým sme povolaní Božie slovo žiť, ako nás to učí samo Písmo: „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba“ (Jak 1, 22). Preto každý mesiac uvažujme osobitne o jednom z nich, nechávajme sa ním prenikať, stvárňovať, živiť. Navyše, keď žijeme jedno Ježišovo slovo, žijeme celé evanjelium, lebo v každom jeho slove sa nám dáva všetko, prichádza on sám žiť v nás. Ono je ako kvapka božskej múdrosti od Zmŕtvychvstalého, ktorá pozvoľna preniká do nášho vnútra a nahradzuje náš spôsob myslenia, chcenia a konania vo všetkých životných okolnostiach.
Chiara Lubichová
________________
1 Pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 4/2003, s. 7.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.03.2013 9:59:48   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Najdrahší,
chcel by som Vám navrhnúť, že by sme nasledujúce veľkonočné dni žili podľa myšlienok Chiary Lubich z roku 1981. Sú to tieto:

Zelený štvrtok
“Náš sviatok. Tak ako dnes, aj pred mnohými rokmi dal Ježiš svojim učeníkom nové prikázanie. To, ktoré je základom pre každú ďalšiu normu pre každého z nás. Tak ako dnes, Ježiš prosil o jednotu: “aby všetci boli jedno”. Tak ako dnes, ustanovil eucharistiu, ktorá ho sprítomňuje medzi nami a ktorá má ako dôsledok práve našu jednotu s Ním a jednotu medzi nami. Tak ako dnes, ustanovil sviatosť kňazstva, ktoré umožňuje eucharistiu... Čím by bol náš život bez nového prikázania, bez eucharistie, bez Ideálu jednoty?”

Veľký piatok
“Niet lepšieho dňa na to, aby sme slávnostne obnovili naše zasvätenie Jemu a obnovili naše predsavzatie, že v živote, ktorý nám ostáva Ho chceme milovať vždy, hneď a s radosťou.”

Veľkonočná nedeľa
“On vstal z mŕtvych a On je vzkriesenie a život pre každého z nás.”
Ako Chiara vtedy, aj ja vám zo srdca prajem: Pekné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech sú najkrajšie v našom živote.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.04.2013 8:13:11   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Slovo života - Apríl 2013

„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého“1 (Jak 5, 9)

Aby sme lepšie pochopili Slovo života predkladané na tento mesiac, treba si lepšie uvedomiť okolnosti, za ktorých bolo vyslovené. V kresťanskej komunite, ktorej je určený list apoštola Jakuba, sa vyskytujú neprístojnosti. Spočívajú v pohoršeniach, spoločenskej diskriminácii, egoistickom používaní bohatstva, vykorisťovaní robotníkov, vo viere pozostávajúcej viac zo slov ako zo skutkov atď. Toto všetko sa stávalo príčinou nevôle a rozladenosti jedných voči druhým, čo vytváralo veľmi zlý stav v celom spoločenstve.

„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého“

Teda už v apoštolských časoch bolo možné badať to, čo vidíme v našich spoločenstvách aj dnes; často najväčšie ťažkosti pre našu vieru nepochádzajú zvonku, čiže zo sveta, ale skôr zvnútra, z určitých situácií, ktoré ich odhaľujú, a zo správania našich bratov, ktoré nie je v súlade s kresťanským ideálom. To potom prináša pocit nespokojnosti, nedôvery a znechutenia.

„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého“

No ak všetky tieto viac alebo menej závažné rozpory a nedôslednosti majú svoj pôvod v málo osvietenej viere a v ešte veľmi nedokonalej láske k Bohu a blížnemu, prvá reakcia kresťana by nemala byť netrpezlivosť a nezmieriteľnosť, ale postoj, k akému nás vedie Ježiš. On žiada trpezlivosť, pochopenie a milosrdenstvo, čo umožňuje, aby vzklíčilo to semienko dobra, ktoré bolo do nás zasiate, ako vysvetľuje známe podobenstvo o kúkoli (Mt 13, 24 – 30, 36 – 43).

„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého“

Ako teda žiť tento mesiac Slovo života? Ono nás stavia pred jednu veľmi ťažkú stránku kresťanského života. Aj my sme členmi rôznych spoločenstiev (rodiny, farnosti, pracovného prostredia, civilného spoločenstva), kde sa môže vyskytnúť mnoho vecí, ktoré podľa nášho názoru nie sú správne; povaha, spôsob zmýšľania a konania iných, rôzne nedôslednosti, ktoré zarmucujú a vyvolávajú v nás odmietavý postoj.
Je tu teda mnoho príležitostí, ako dobre žiť Slovo života na tento mesiac. Namiesto toho, aby sme šomrali alebo odsudzovali – ako môžeme byť pokúšaní –, buďme tolerantní a chápaví. Potom, v hraniciach možností, môžeme aj bratsky napomenúť. Predovšetkým však vydávajme kresťanské svedectvo a odpovedajme na prípadné chyby lásky alebo nedostatočného nasadenia väčšou láskou a väčším nasadením z našej strany.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1989, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 22/1989, s. 9.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.05.2013 17:16:47   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4190 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Slovo života máj 2013

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)1

Nestalo sa ti už, že si od priateľa dostal dar a ty si pocítil potrebu odvďačiť sa mu? Pritom si to však iste nechcel urobiť iba preto, aby si sa mu odplatil, ale skôr z opravdivej uznanlivej lásky. Ak áno, potom si vieš predstaviť, ako je to u Boha, ktorý je Láska!
On sa vždy odpláca za každý dar, ktorý dávame blížnym v jeho mene. Je to skúsenosť, ktorú opravdiví kresťania zakúšajú veľmi často. A zakaždým je spojená s prekvapením, lebo Božia nápaditosť je neprekonateľná. Mohla by som ti uviesť tisíce, ba desaťtisíce príkladov, mohla by som o tom napísať knihu. Tam by si videl, aká pravdivá je veta o tom, že „mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú ti dajú do lona“. Hovorí to o hojnosti, akou sa Boh odpláca, o jeho veľkodušnosti.
Rím bol už ponorený do nočnej tmy. Skupinka dievčat, ktoré sa snažili žiť podľa evanjelia, si v pivničnom byte priala dobrú noc, keď zrazu zaznel zvonček. Kto to len môže byť o takomto čase? Bol to mladý muž, ktorý sa plný rozpakov a zúfalý predstavil: nasledujúci deň ho mali i s rodinou vysťahovať z bytu, lebo nemal zaplatené nájomné. Dievčatá sa v nemom súhlase pozreli jedna na druhú, otvorili pokladničku, kde mali v priečinkoch zvyšok svojich príjmov a peniaze na zaplatenie plynu, telefónu a elektriny. Mužovi, ktorý prišiel, dali bez uvažovania všetko. Potom si spokojne ľahli spať, veď na ne myslí niekto iný. Ráno, ani sa poriadne nerozodnilo, prenikavo zaznel telefón. „O chvíľu som u vás taxíkom,“ oznamoval hlas muža zo včerajška. Dievčatá ho zarazené očakávali. Návštevníkova tvár prezradila, že sa čosi udialo: „Len čo som sa včera vrátil domov, bolo tam dedičstvo, ktoré som vôbec neočakával. A srdce mi vravelo, že sa oň s vami napoly rozdelím,“ povedal. Suma bola práve dvojnásobkom tej, čo mu veľkodušne dali.

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“

Zažil si aj ty čosi podobné? Ak nie, uvedom si, že dar sa prosiacemu dáva nezáväzne, bez nádeje na odplatu, nech je to ktokoľvek. Skús to i ty. No urob to nie preto, aby si videl výsledok, ale pre svoju lásku k Bohu.
Keď mi odpovieš: „Ale ja nemám nič,“ nie je to pravda. Totiž ak chceme, máme plno nevyčerpateľných pokladov: náš voľný čas, naše srdcia, náš úsmev, našu radu, naše vzdelanie, náš pokoj, naše slová presvedčiť toho, kto má, aby dal tomu, kto nemá...
A keď potom povieš: „Ale ja neviem, komu dať,“ len sa poobzeraj okolo. Vari si nespomínaš na toho chorého v nemocnici, na vdovu, ktorá je vždy sama, na kolegu, ktorého si ľahostajne nechal v jeho trápení, na nezamestnaného mládenca, ktorý bol preto stále taký smutný, na bračeka, ktorý potreboval pomoc, na priateľa vo väzení, či na učňa, ktorý si nevedel rady? V nich všetkých ťa očakáva Kristus.
Začni sa správať ako kresťan, v ktorom je všetko preniknuté evanjeliom. A evanjelium je proti uzavretosti do seba a proti ustarostenosti. Prestaň budovať svoju istotu na pozemských dobrách a spoliehaj sa na Boha. V tom sa ukáže tvoja viera v neho. A tú on čoskoro posilní darom, ktorým ti to vráti.
Lenže pozor! Boh to nerobí preto, aby teba alebo nás obohatil. Robí to preto, aby aj iní, a nech je ich čo najviac, videli malé zázraky, ktoré spôsobujú naše dary, a aby potom konali podobne.
To spôsobí, že čím viac budeme mať, tým viac môžeme darovať. Preto ako opravdiví správcovia Božích darov dávame v spoločenstve okolo nás do obehu všetko, aby sa o nás mohlo povedať to, čo o prvom spoločenstve v Jeruzaleme: „Medzi nimi nebolo núdzneho“ (porov. Sk 4, 34).
Nemyslíš, že si takto pripravený dať spoľahlivú náplň sociálnej revolúcii, na ktorú čaká celý svet?

„Dávajte a dajú vám.“ Ježiš tu mal iste v prvom rade na mysli odmenu, ktorú dostaneme v raji. No čiastočne k tomu dochádza už tu na zemi. To je jej predohrou a zárukou.

Chiara Lubichová
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: