Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
Autor Správa
Poslať 11.09.2012 8:34:44   Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
„Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ (Jn 4, 13-14)1

V tejto evanjeliovej perle, ktorou je rozhovor so Samaritánkou pri Jakubovej studni, Ježiš hovorí o vode ako o čomsi bežnom, no veľmi žiadanom a životne dôležitom pre toho, kto pozná život na púšti. Nebolo teda treba veľa vysvetľovať, čo znamená voda.
Pramenitá voda slúži pre náš pozemský život, kým živá voda, o ktorej hovorí Ježiš, je pre večný život.

Ako na púšti zakvitne všetko iba po výdatnom daždi, aj semená vložené do nás krstom môžu vzísť jedine zvlažené Božím slovom. Taká rastlinka potom rastie, vyháňa nové výhonky a začína sa podobať stromu alebo krásnemu kvetu. To všetko preto, lebo prijíma živú vodu zo slova, ktoré vzbudzuje život a udržuje ho pre večnosť.

„Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ (Jn 4, 13-14)1

Ježišove slová sú určené všetkým, čo na tomto svete trpíme smädom: tým, čo si uvedomujú svoju duchovnú suchotu a trápi ich smäd, i tým, čo už ani nepozorujú potrebu zahasiť si smäd z prameňa pravého života, načrieť do veľkých hodnôt ľudstva.

V skutočnosti je to Ježišova výzva všetkým mužom i ženám dneška a zároveň odhalenie, kde nájdeme odpoveď na svoje početné ”prečo”, ako aj úplné uspokojenie svojich túžob.

Jeho slová by sa teda mali dotknúť nás všetkých, všetci by sme sa mali nechať preniknúť jeho posolstvom.

Ako?

Tým, že svoj život budeme viesť podľa evanjelia, porovnávať ho s jeho slovami, usilovať sa myslieť Ježišovou mysľou a milovať jeho srdcom.
Každý okamih, v ktorom sa usilujeme žiť evanjelium, je kvapkou živej vody, ktorú máme piť.

Každý úkon lásky prejavený nášmu blížnemu je dúškom tejto vody. To preto, lebo táto živá a vzácna voda má tú vlastnosť, že prúdi v našom srdci práve vtedy, keď je otvorené milovať všetkých. Ide o Boží prameň, ktorý dá toľko vody, koľko cez malé či veľké skutky lásky z jeho bezodného zdroja poskytujeme práve na zahnanie smädu iných.

„Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ (Jn 4, 13-14)1

Iste sme pochopili, že ak nemáme trpieť smädom, musíme túto živú vodu, ktorú dostávame od neho, dávať ďalej.

Často postačí iba slovo, úsmev, obyčajný prejav solidarity, aby nám to dalo nový pocit plnosti, hlbokého uspokojenia, prúd radosti. A ak sa v darovaní nezastavíme, táto studnica pokoja a života nám bude dodávať vodu čoraz hojnejšie bez toho, aby vyschla.

Navyše je tu i ďalšie tajomstvo, ktoré nám Ježiš odhalil, akoby druh bezodnej studne, ku ktorej máme prístup. Keď sa dvaja alebo traja spoja v jeho mene a keď sa milujú jeho láskou, je medzi nimi on (porov. Mt 18, 20). A vtedy sa cítime slobodní, cítime sa jedno, sme plní svetla a z nášho vnútra tečú prúdy živej vody (porov. Jn 7, 38). Ide o Ježišovo prisľúbenie, ktoré sa stáva skutočnosťou, keďže ho dal on sám, prítomný medzi nami ako prúd vody, čo uháša smäd naveky.

Chiara Lubichová

Pôvodný text slova života bol uverejnený v časopise Cittá Nuova č. 4/2002, s. 7.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2012 10:38:56   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
25/09/2012

Vypočujme si brata

Know how to listen to your neighbour

Saper ascoltare il fratello

Hallgassuk meg a testvért

Dem Nächsten wirklich zuhören
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.09.2012 11:13:45   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Na vysvetlenie:

Je to slovo na den - doteraz som to nedával, (a ani nebudem poriadne pretože nie každý deň som tu)

Naše hnutie má na každý tzv. slovo na deň "Passa parola"
Je to akoby návod na čo sa máme sústrediť celý deň.
V cudzích rečiach to je preto lebo je rovnaké na celom svete.

Slovo života ako článok a návod na život vychádza raz za mesiac a celý mesiac sa máe usilovať podla neho žiť. Určite ho sem dám len čo ho budúci mesiac dostanem.

Ak máte pripomienky, alebo návrhy, prosím cez ss.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.09.2012 8:31:09   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
26/09/2012

Preukážme lásku k chudobným
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.09.2012 9:15:59   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
27/09/2012

Odpusťme sedemdesiatsedem ráz
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 04.10.2012 10:40:11   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Slovo života na október

„Na tvoje slovo spustím siete.“(Lk 5, 5)

Keď Ježiš prestal vyučovať z loďky, ktorá patrila Šimonovi Petrovi, povedal jemu a jeho spoločníkom, aby spustili siete do mora. Šimon poznamenal, že sa celú noc márne namáhali, no potom dodal: „Na tvoje slovo spustím siete.“

Ako to urobili, zachytili také veľké množstvo rýb, že sa im takmer trhali siete. Petrovi spoločníci mu prišli na pomoc a naplnili svoje loďky tak, že sa skoro potápali. Užasnutý Šimon, rovnako ako jeho spoločníci Jakub a Ján, padol k Ježišovým nohám a prosil ho, aby od neho odišiel, pretože je hriešny človek. No Ježiš mu odvetil, aby sa nebál. Od tej chvíle sa stane rybárom ľudí. A od toho okamihu sa Šimon, Jakub a Ján stali Ježišovým učeníkmi.

Takto znie príbeh o zázračnom rybolove, ktorý je symbolom budúceho poslania apoštolov. To, ako sa zachoval Peter, je vzorom nielen pre ostatných apoštolov a ich nástupcov, ale aj pre každého kresťana.

„Na tvoje slovo spustím siete.“

Peter bol odborníkom v rybolove. Ježišovu výzvu spustiť siete vo dne, keď bola oveľa menšia nádej, že niečo uloví, mohol považovať za smiešnu a mohol ju odmietnuť. No on nechal bokom svoje úvahy a s dôverou sa spoľahol na Ježiša.

Aj v dnešných časoch je takáto situácia príznačná pre každého veriaceho. Ak sme skutoční veriaci, aj my sme povolaní, aby sme si takto počínali. Naša viera je tiež podrobená tisícorakým skúškam.
Nasledovanie Krista predpokladá rozhodnosť, nasadenie a vytrvalosť, zatiaľ čo vo svete, v ktorom žijeme, sa zdá, že všetko pobáda k ochabnutosti, priemernosti, k postoju, ktorý by sa dal vyjadriť slovami: „Nech to dopadne, ako chce!“ Úloha sa zdá priveľká, nedosiahnuteľná, vopred prehraná.

Potrebujeme teda silu, aby sme mohli ísť ďalej, aby sme vzdorovali prostrediu, konvenčným názorom, priateľom, masovokomunikačným prostriedkom.

Je to tvrdá skúška, ktorú treba vybojovať deň za dňom, ba hodinu za hodinou.

Keď sa však do toho pustíme, keď si to zoberieme za svoje, poslúži nám to, aby sme sa stali vyspelými kresťanmi. Zakúsime, že Ježišove výnimočné slová sú pravdivé, že jeho prísľuby sa plnia, že v živote je možné pustiť sa do božského dobrodružstva, ktoré má neporovnateľne väčšie čaro ako iné dobrodružstvá, ktoré by sme si vymysleli sami. Môžeme napríklad dosvedčiť, že zatiaľ čo život vo svete je skôr živorenie, plytkosť a sterilnosť, Boh zahŕňa toho, kto ide za ním, všetkými dobrami. Dáva stonásobok v tomto živote a navyše život večný. A zázračný rybolov sa opakuje.

„Na tvoje slovo spustím siete.“

Ako teda prakticky žiť toto slovo?

Tak, že sa budeme rozhodovať ako Peter: „Na tvoje slovo...“ Majme dôveru v Božie slovo, nespochybňujme to, čo vyžaduje. Naopak, počínajme si tak, aby jeho slovo bolo základom, na ktorom spočíva naše správanie, naša činnosť, náš život.

Takto postavíme svoj život na tom, čo je najpevnejšie a najistejšie, a nebudeme sa stačiť diviť, že tam, kde všetky ľudské zdroje zlyhávajú, zasahuje on; a tam, kde pre človeka je všetko už nemožné, sa rodí nový život.

Chiara Lubichová

Pôvodný text slova života bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 2/1983, s. 40 – 41.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 05.10.2012 12:47:39   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
05/10/2012

Všetci sme si bratia
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.10.2012 20:21:50   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
09/10/2012

Byť schopní milovať blížneho
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.10.2012 9:39:27   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
10/10/2012

Láska k Bohu v nás rodí lásku k blížnemu
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 12.10.2012 9:22:23   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
12/10/2012

Buďme v spoločenstve s bratom

Mit dem Nächsten Gemeinschaft leben
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 14.10.2012 10:20:45   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
14/10/2012

Konaj druhému to, čo chceš, aby druhý konal tebe
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 19.10.2012 9:04:09   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
19/10/2012

Majme k druhým stále novú lásku

Have an always new love towards others
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 24.10.2012 16:44:50   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
24/10/2012

Nechcime nad druhými vládnuť
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.10.2012 8:29:45   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
25/10/2012

Nehaňme brata
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.10.2012 10:46:18   Re: Slovo života - LEN NA ČÍTANIE
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Passa Parola
26/10/2012

Dôverujme bratovi

(Avere fiducia nel prossimo)
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 44 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: