Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Labyrinty bežného života


 [ Príspevkov: 34 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
zaujimavy clanok na blogu o encyklike Humanae vitae - zapisky z konferencie na tuto temu

Znenie encykliky:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/humanae-vitae
vyberam z nej
Citácia:
Neplodné obdobie - prirodzena antikoncepcia
16. Proti tomuto učeniu Cirkvi o manželskej morálke niektorí v súčasnosti namietajú, ako sme to uviedli (bod č. 3), že ľudský rozum má právo a úlohu riadiť tie sily, ktoré mu poskytuje nerozumná príroda, a usmerniť ich na dosiahnutie takého cieľa, ktorý zodpovedá dobru človeka. Niektorí sa teraz pýtajú: nie je rozumnejšie za daných okolností umele určovať pôrodnosť, ak sa tým lepšie napomôže rodinný pokoj a svornosť a deťom, ktoré sú už narodené, sa vytvoria vhodnejšie podmienky na ich výchovu? Na túto otázku treba dať jasnú odpoveď. Cirkev je zo všetkých prvá, ktorá chváli a odporúča používanie ľudského rozumu v diele, ktoré človeka, obdareného rozumom, tak úzko spája so svojím Stvoriteľom. Tvrdí však, že sa to má diať pri zachovaní poriadku, ktorý stanovil Boh.
Ak teda pre odstupy medzi jednotlivými pôrodmi jestvujú primerané dôvody, ktoré pochádzajú z telesného alebo duševného stavu manželov alebo z vonkajších okolností, podľa učenia Cirkvi manželia môžu sledovať prirodzený rytmus obsiahnutý v plodivých schopnostiach tak, že budú manželsky obcovať iba v neplodnom období, a tak kontrolovať pôrodnosť, žeby sa morálne učenie, ktoré tu vysvetľujeme, v ničom neporušilo.20
Cirkev zostáva verná sebe i svojmu učeniu, keď uznáva, že manželia môžu brať do úvahy neplodné obdobia, alebo keď vyhlasuje za vždy nedovolené používanie takých prostriedkov, ktoré priamo prekážajú počatiu, hoci sa toto druhé počínanie dovoláva dôkazov, ktoré sa zdajú čestné a vážne. V skutočnosti sa oba tieto prípady hlboko odlišujú: v prvom prípade manželia oprávnene využívajú možnosť, ktorú im dala príroda; v druhom zasa prekážajú, aby počatie prebiehalo podľa svojho prirodzeného poriadku. Nedá sa poprieť, že manželia sa v oboch prípadoch so vzájomným súhlasom a z prijateľných dôvodov chcú vyhnúť počatiu a mať istotu, že nebudú mať deti. Treba však súčasne uznať, že iba v prvom prípade sa manželia vedia zdržať manželského styku v plodných obdobiach, kedykoľvek z primeraných dôvodov nie je želateľné počať dieťa. Keď sa však vráti neplodné obdobie, užívajú manželský styk, aby si prejavovali vzájomnú lásku a udržovali sľúbenú vernosť. Keď takto konajú, zaiste vydávajú svedectvo o pravej a celkom správnej láske.

Vážne následky metódy umelého regulovania pôrodnosti
17. Čestní ľudia sa môžu dostatočne presvedčiť o pravdivosti učenia, ktoré Cirkev v tejto veci predkladá, ak si všimnú následky metód umelého regulovania pôrodnosti. Predovšetkým nech si uvedomia, aká široká a ľahká cesta sa takýmto konaním môže otvoriť pre manželskú nevernosť a všeobecný pokles mravnosti. Nie je na to ani potrebná dlhá skúsenosť, aby sa mohol každý presvedčiť o slabosti ľudskej prirodzenosti a aby pochopil, že ľudia - najmä mladí, tak ľahko podliehajúci náruživostiam - potrebujú povzbudenie na zachovávanie morálneho zákona a že sa im nesmie uľahčovať cesta k jeho porušovaniu. Treba sa obávať aj toho, že muži, čo si zvykli používať prostriedky na zamedzenie počatia, stratia k ženám úctu, nebudú brať do úvahy ich telesnú a duševnú rovnováhu, urobia si z nich nástroj pre svoju žiadostivosť a nebudú ich považovať za životné družky, ktoré majú ctiť a milovať.
Konečne treba starostlivo uvážiť, aká nebezpečná moc by sa dala do rúk tým predstaviteľom verejnej moci, ktorí sa nestarajú o prikázania morálneho zákona. Či dakto bude môcť vyčítať verejnej moci, že používa na riešenie ťažkostí svojho národa to, čo sa manželom uznáva za dovolené na riešenie niektorej rodinnej ťažkosti? Kto zabráni, aby verejná moc nepodporovala také antikoncepčné prostriedky, ktoré budú považovať za účinnejšie, ba dokonca ich nenariadila používať všetkým, kedykoľvek to uzná za potrebné? Tak by sa stalo, že ľudia, zatiaľ čo by sa chceli vyhnúť ťažkostiam, ktoré vyplývajú z Božieho zákona pre jednotlivcov, rodiny alebo sociálne skupiny, dovolili by verejnej moci ľubovoľne sa miešať do najvlastnejšej a najsúkromnejšej úlohy manželov.
toto je asi narazka na cinsku kontrolu porodnosti
Preto, ak nechceme, aby sa poslanie plodenia života vydalo napospas ľudskej ľubovôli, treba uznať, že moc, ktorú človek môže mať nad vlastným telom a jeho prirodzenými funkciami, má určité hranice, ktoré sa nesmú prekročiť, hranice, ktoré nikomu, či už súkromnému jednotlivcovi alebo človekovi obdarenému verejnou mocou, nie je dovolené porušiť. Tieto hranice sa neurčujú z iného dôvodu ako z úcty, ktorá patrí celému ľudskému telu a jeho prirodzeným funkciám, podľa zásad, ktoré sme už spomenuli, a podľa správneho chápania takzvaného princípu totality (čiže celistvosti), ktorý vysvetlil náš predchodca blahej pamäti Pius XII.21

Cirkev stráži pravé ľudské hodnoty
18. Možno predvídať, že azda nie všetci ľahko prijmú toto učenie, lebo zaznieva príliš veľa hlasov, umocnených modernými oznamovacími prostriedkami, ktoré sa nezhodujú s hlasom Cirkvi. Ale Cirkev, ktorá sa tomu nediví - veď je, ako aj jej božský Zakladateľ, "znamením, ktorému budú odporovať",21 - nezanedbáva preto sebe zverenú úlohu hlásať ponížene a vytrvalo celý morálny zákon, tak prirodzený, ako aj evanjeliový.
Keďže Cirkev neustanovila ani jeden z týchto zákonov, nemôže o nich rozhodovať, ale ich môže iba strážiť a vykladať, a nikdy nebude smieť vyhlásiť za dovolené to, čo je naozaj nedovolené, pretože to svojou povahou vždy odporuje pravému dobru človeka.
Cirkev vie veľmi dobre, že chránením celého morálneho zákona o manželstve prispieva k obnove pravej ľudskej kultúry. Okrem toho povzbudzuje človeka, aby sa nevzdával svojej zodpovednosti tým, že sa spoľahne na technické prostriedky. Zabezpečuje tak dôstojnosť manželov. Týmto svojím počínaním, pridŕžajúc sa príkladu a učenia Božského Spasiteľa, Cirkev ukazuje, že s úprimnou a veľkodušnou láskou sprevádza ľudí, ktorých sa usiluje už na pozemskej púti podporovať, "aby ako deti mali účasť na živote živého Boha, Otca všetkých ľudí".23

citacia z blogu
Citácia:
Prečo dodnes nie je prijímaná mnohými katolíkmi? Prečo kvôli nej odišli tisíce kňazov z povolania? Ako zložito vznikala? Vymysleli prirodzené metódy plánovania rodičovstva "za oltárom"? Prečo je potrebná pomoc manželov snúbencom a čerstvým manželom?
20. októbra 2018 som sa zúčastnil konferencie k tohtoročnému 50. výročiu vydania encykliky svätého pápeža Pavla VI. Humanae vitae (HV). Stretnutie asi 200 účastníkov zorganizovala Liga pár páru (SR a ČR) a konalo sa v Kroměříži na Arcibiskupskom gymnáziu. Ako laika ma zaujalo mnohé, aj to, že

- táto encyklika vyvolala bezprecedentný odpor v Cirkvi (tisíce odídených kňazov a rehoľníkov, reakcie laikov)

- o tejto encyklike sa na konferencii hovorilo ako o tej, ktorá aj po 50 rokoch nie je katolíkmi akceptovaná – áno, preto, že potvrdila učenie Cirkvi o nemorálnosti antikoncepcie a zdôraznila prirodzené metódy plánovania rodičovstva ako morálne prípustný prostriedok regulácie počtu detí (nie, to nie je počítanie kalendárových dní),

- jej finálnemu zneniu predchádzalo veľa diskusií, verzií

Nižšie prinášam moje zápisky z konferencie pre záujemcov.
https://blog.postoj.sk/37491/50-rokov-kontroverznej-encykliky-ktora-potvrdila-nemoralnost-antikoncepcie
Citácia:
- komisia pre vznik HV bola ustanovená v r. 1963 Jánom XXIII., mala 6 členov - neteológov. Následne ju nový pápež Pavol VI. rozširoval až mala viac ako 60 členov z rôznych stavov + vznikla ďalšia menšia komisia z kardinálov a biskupov. Pavol IV. chcel, aby komisia bola co najpestrejšia.
- väčšina komisie si priala zmenu učenia Cirkvi. Prečo to sv. otca nepresvedčilo? Odpovedá v encyklike - lebo návrhy boli v rozpore so stálym učením Cirkvi - chybná antropológia, chybný vzťah medzi osobou a prirodzenosťou, medzi svedomím a pravdou.
Citácia:
rozpor s doterajším učením majoritných cirkví priniesla anglikánska cirkev v Lambeth v auguste 1930, kedy porušila tradíciu a pripustila za určitých podmienok antikoncepciu.
Citácia:
- 60. roky 20. storočia – objavenie antikoncepčnej pilulky (v USA v r. 1965 povolená len pre manželov, od 1972 aj pre nezosobášené páry). Máloktorý objav mal taký hlboký sociálny dopad. Nazývaná je aj sociálnou revolúciou, najväcším objavom 20. storočia, väčším ako atómová bomba.

- je to prvá lifestylová tabletka vôbec - nelieči chorobu, ale umožňuje človeku zásadne zmeniť svoj životný štýl.
Citácia:
- biskupi priznávali, že bolo zanedbané katechetické vysvetľovanie a povzbudzovanie manželov k manželskej čistote
Citácia:
- ľudská sexualita má omnoho hlbší význam ako sa bežne vníma (rozmnožovanie alebo potešenie až hedonizmus)

- cez sexualitu možno pochopiť podstatu človeka a aj niečo z podstaty Boha
- sebadarujúca láska pohlavného spojenia je obrazom vnútorného života Boha
Citácia:
Chlapcov treba vychovávať k úcte k ženám, dievčatá k úcte k sebe a sebaprijatiu.
Anna Záborská:
Citácia:
- zoslabla zodpovednosť, tlak na mužov, aby preberali zodpovednosť za manželku a počaté dieťa.

- pred sexuálnou revolúciou mali ženy menej slobody, ale od mužov sa očakávalo, že prevezmú zodpovednosť za ich zabezpečenie. Po predstavení antikoncepcie majú muži väčšiu slobodu.

- manželstvo a prijatie dieťaťa sa stalo voľbou muža

- štatistika z USA - liberalizácia antikoncepcie sa prekrýva so skokovitým nárastom počtu detí narodených mimo manželstva. Dáta zozbierané počas dekád ukazujú, že sexuálna revolúcia poškodila mnoho detí aj dospelých.

- čas potvrdil aj obavu uvedenú v HV - zoslabnutie úcty mužov k ženám

-- postoje spoločnosti k pornografii, k nevere. V očiach mnohých mužov sa ženy stali objektom, nástrojom naplnenia sexuálnej túžby

-- príbehy žien, ktoré sa pripojili k #meetoo ukazujú, že sexuálna revolúcia oslobodila sexuálnych predátorov

-- oslobodenie, ktoré prišlo s antikoncepciou, priznávajú aj feministky
Citácia:
Ako to že v r. 1968 cirkev narazila na takú averziu?

- vonkajšie príčiny – materializmus, akcent na pôžitok; Aké to bolo vydať HV vo chvíli, keď Západ vrel v sexuálnej revolúcii + bolo tam prítomné marxistické vzopretie sa mládeže proti autoritám. A vtedy pápež vystúpil ako autorita.

- výskum prirodzených metód skúmania ženskej plodnosti bol slabý, iba pár lekárov ho robilo. Zisky farmaceutických firiem z HAK sú astronomické.

- radikálne feministické hnutie, ktoré tvrdí, že treba oslobodiť ženu od útlaku materstva a domáceho krbu. Posledná potrebná revolúcia je vzopretie sa ženy voči útlaku materstva.
Citácia:
- teológia je závislá na filozofii. Na Západe sa do filozofie dostali marxistické smery. Ten tvrdí, že prax je nadradená teórii. To je krôčik k tomu, aby sa na základe konania ľudí (zisteného napr. zo sociologického výskumu) odvodzovali normy. Napr. Ak väcšina ludí berie antikoncepciu, to je norma.
Citácia:
Otázky pre každého:

1. Čo nám visí na hlavnej stene obývačky? Televízia?

2. Ako to zvládame s komunikačnými technológiami? Internet?

3. Ako zvládame sexuálnu výchovu svojich detí? To je právo a povinnosť rodičov.
Citácia:
David a Michaela Prentisovi: Apoštolát manželských párov (HV 26)

- David je Angličan, pôvodne evanjelický teológ. V r. 1968 študoval v Nemecku, okolo HV bola veľká diskusia. Prečítal ju, ale keďže bol slobodný, nezaoberal sa tým.

- Michaela chcela študovať, preto používali HAK. Brala ju, aby manžel mal pohodlie, aby bola k dispozícii, keď on má čas.

- čítali knihu Ingrid Dubešovej - kapitola o PPR a Michaela už nechcela brať HAK tabletky. On bol v šoku. Neuvedomoval si dovtedy, že je neštastná.

literatura:
Citácia:
K téme na doplnenie prečo je správne používať práve PPR :
Ksavery Knotz, ofm: Sex ako ho nepoznáte pre manželov, ktorí milujú Boha
Christopher West: Radostná zvesť o sexe a manželstve
Carl Anderson, José Granados: Povolaní milovať;
Livio Melina Kultúra rodiny – reč lásky,
Miriam Grossman - Bez ochrany
K jednotlivým PPR potom SR weby plodar.sk, lpp.sk
http://ktf.cuni.cz/~skoblik/komentare/vacha_clanek.htm
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
snad to niekoho zaujme tiez a rozprudi sa diskusia ...
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 25681 príspevkov
misojogi píše:
snad to niekoho zaujme tiez a rozprudi sa diskusia ...
A o com ?
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
A o com ?
no predsa o tejto teme: antikoncepcia - prirodzena versus umela atd atd atd
myslel som ze tema je to zaujimava kedze aj medzi krestanmi roznych denominacii je na vec kopec roznych pohladov
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 25681 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
A o com ?
no predsa o tejto teme: antikoncepcia - prirodzena versus umela atd atd atd
myslel som ze tema je to zaujimava kedze aj medzi krestanmi roznych denominacii je na vec kopec roznych pohladov
Vsak preto som sa pytal, ze o com tu chces diskutovat ? :)
Kazdy sa rozhodne a vyberie si SAM - bodka.
Ak tu chces rozoberat svoje rozhodnutie, asi to nebude moc zaujimave.
A do ostatnych Ta nic ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Ak tu chces rozoberat svoje rozhodnutie,
co takto neriesit rozhodnutie ale riesit teoriu?
mimochodom tento poznas?
Citácia:
aka je najlepsia antikoncepcia?
acylpirin!
pred alebo po?
namiesto!
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
misojogi píše:
tento poznas?
Citácia:
aka je najlepsia antikoncepcia?
acylpirin!
pred alebo po?
namiesto!
ani pred ani namiesto, ale držať medzi kolenami :D

a ešte aj záhorácka antikoncepcia: "neondyt"
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
snad aspon toto rozprudi diskusiu

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-10/audiencia-desatoro-nezosmilnis-manzelstvo.html
Citácia:
Katechéza o 6. prikázaní Desatora: V Kristovi je plnosť manželského povolania
Pri generálnej audiencii v stredu 31. októbra 2018 na Námestí sv. Petra Svätý Otec František pokračoval v téme z predchádzajúceho týždňa o 6. prikázaní Desatora „Nescudzoložíš“. Tentoraz sa zameral sa na všeľudský charakter povolania k vernej láske, ktorá nie je zameraná na seba, ale na dobro druhého. Pápež vysvetlil, že aj kňazstvo či zasvätené panenstvo majú vo svojej podstate manželský ráz.

V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z Listu sv. Pavla Efezanom: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev“ (Ef 5,25-29).

Prinášame plné znenie katechézy pápeža Františka:

V Kristovi dosahuje plnosť naše manželské povolanie

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes by som chcel skompletizovať katechézu o šiestom slove Desatora – „Nescudzoložíš“ – so zdôraznením, že Kristova verná láska je svetlom k prežívaniu krásy ľudskej lásky. Naša citová dimenzia je totiž povolaním k láske, ktorá sa prejavuje vo vernosti, v prijímaní a v milosrdenstve. Toto je veľmi dôležité. Ako sa prejavuje láska? Vo vernosti, v prijímaní a v milosrdenstve.

Netreba však zabúdať, že toto prikázanie sa vyslovene odvoláva na manželskú vernosť, a je teda dobré hlbšie sa zamýšľať nad jej manželským významom. Táto stať Písma z listu sv. Pavla je prevratná! Popri antropológii tej doby uvažovať a povedať, že manžel má milovať manželku ako Kristus miluje Cirkev, nuž to je revolúcia! Možno to v tej dobe bolo tou najrevolučnejšou vecou, aká bola povedaná o manželstve. Vždy na ceste lásky. Môžeme sa spýtať: komu je toto prikázanie vernosti určené? Len manželom? V skutočnosti, toto prikázanie je pre všetkých, je to otcovské slovo Boha, určené pre každého muža a ženu.

Pripomeňme si, že cestu ľudského dozrievania predstavuje samotná cesta lásky, ktorá prechádza od prijímania starostlivosti ku schopnosti preukázať starostlivosť, od prijatia života ku schopnosti darovať život. Stať sa dospelými mužmi a ženami znamená dospieť k osvojeniu si manželského a rodičovského postoja, ktorý sa prejavuje v rôznych životných situáciách ako schopnosť vziať na seba bremeno niekoho iného a milovať ho bez dvojznačnosti. Je to teda celkový postoj človeka, ktorý vie prijať realitu a vie vstúpiť do hlbokého vzťahu s druhými.

Kto je teda cudzoložník, smilník, neverník? Je to človek nezrelý, ktorý si svoj život drží pre seba a jednotlivé situácie interpretuje na základe vlastného blahobytu a vlastného uspokojenia. Na stanie sa manželmi teda nestačí sláviť svadbu! Je potrebné prejsť cestu od ja k my, od uvažovania len za seba k uvažovaniu vo dvojici, od žitia jednotlivo k žitiu vo dvojici, je to pekná cesta. Keď dospejeme k tomu, že sa decentralizujeme (nezameriavame všetko na seba), potom je každý čin manželským: pracujeme, hovoríme, robíme rozhodnutia, stretávame sa s inými s prijímajúcim a darujúcim postojom.

Každé kresťanské povolanie – teraz môžeme trochu rozšíriť perspektívu a povedať, že každé kresťanské povolanie má v tomto zmysle manželský ráz. Kňazstvo ho má, keďže je povolaním – v Kristovi a v Cirkvi – slúžiť spoločenstvu s celým srdcom, s konkrétnou starostlivosťou a s múdrosťou, ktorú dáva Pán. Cirkev nepotrebuje ašpirantov na kňazské posty – nie, takých nepotrebuje, je lepšie, keď ostanú doma –, ale potrebuje mužov, ktorým sa Duch Svätý dotýka srdca bezvýhradnou láskou ku Kristovej Neveste. V kňazstve sa miluje Boží ľud s plným otcovstvom, s nehou i silou jedného manžela a otca. Takisto aj zasvätené panenstvo v Kristovi sa žije s vernosťou a radosťou ako manželský vzťah a plodné materstvo a otcovstvo.

Opakujem: každé kresťanské povolanie má manželský ráz, pretože je ovocím vzťahu lásky, v ktorom všetci sme znovuzrodení, vzťahu lásky s Kristom, ako nám to pripomenul úryvok z Pavla prečítaný v úvode. Vychádzajúc z jeho vernosti, z jeho nehy, z jeho veľkodušnosti, s vierou hľadíme na manželstvo i na každé povolanie a chápeme plný zmysel sexuality.

Ľudské stvorenie, v jeho neoddeliteľnej jednote ducha a tela a v jeho mužskej a ženskej polarite, je niečím veľmi dobrým, určeným milovať a byť milovaným. Ľudské telo nie je nástrojom pôžitku, ale miestom nášho povolania k láske, a v autentickej láske nie je priestor pre chlipnú zmyselnosť a pre jej plytkosť. Muži a ženy sú hodní niečoho viac než toto!

Teda, slovo „Nescudzoložíš“, i keď je v negatívnej forme, orientuje nás k nášmu pôvodnému povolaniu, čiže k plnej a vernej manželskej láske, ktorú nám Ježiš Kristus zjavil a daroval (porov. Rim 12,1).

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Pápež vysvetlil, že aj kňazstvo či zasvätené panenstvo majú vo svojej podstate manželský ráz.
toto si myslim uz velmi dlho (este z cias DC) a sice ze kazde povolanie implicitne obsahuje v sebe aj tie dalsie dve
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 25681 príspevkov
Velka, prevelka skoda, ze Jezis nenapisal ziadne evanjelium, ani ziaden "list komukolvek" ... :roll:
Z tohoto pohladu sa krestanstvo javi ako ludmi kompletne vykonstruovane nabozenstvo.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Jezis nenapisal ziadne evanjelium, ani ziaden "list komukolvek" ...
to je pravda, Jezis zalozil Cirkev a postavil ju na Petrovi
Ty si Peter=Skala a na tebe postavim svoju Cirkev a brany pekelne ju nepremozu ...
a ta Cirkev je tu doteraz, hoci ma aj ludsku zlozku a teda nedokonalu, ma aj boziu iskru v sebe a ta stoji za to
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 4334 príspevkov
Bydlisko: Žilina
legionar píše:
Velka, prevelka skoda, ze Jezis nenapisal ziadne evanjelium, ani ziaden "list komukolvek" ... :roll:
Z tohoto pohladu sa krestanstvo javi ako ludmi kompletne vykonstruovane nabozenstvo.
vtedy bola taká doba a zvyk. Učiteľ kázal a žiaci si zapisovali. Tak vznikli aj evanjeliá - zapísané učenie Ježiša jeho poslucháčmi. Min. sv. Ján evanjelista je priamy Jeho žiak.
Ty ked si chodil na prednášky si si tiež zapisoval prednášajúceho a potom si sa z poznámok učil (aspoň ja áno) a bolo to pre teba "písmo sväté".
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
vtedy bola taká doba a zvyk. Učiteľ kázal a žiaci si zapisovali. Tak vznikli aj evanjeliá
aj Sokrates bol len zapisany svojim ziakom Platonom
ale Jezis vyslovne povedal ze ma umysel zalozit Cirkev
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 25681 príspevkov
misionar3 píše:
legionar píše:
Velka, prevelka skoda, ze Jezis nenapisal ziadne evanjelium, ani ziaden "list komukolvek" ... :roll:
Z tohoto pohladu sa krestanstvo javi ako ludmi kompletne vykonstruovane nabozenstvo.
vtedy bola taká doba a zvyk. Učiteľ kázal a žiaci si zapisovali. Tak vznikli aj evanjeliá - zapísané učenie Ježiša jeho poslucháčmi. Min. sv. Ján evanjelista je priamy Jeho žiak.
Ty ked si chodil na prednášky si si tiež zapisoval prednášajúceho a potom si sa z poznámok učil (aspoň ja áno) a bolo to pre teba "písmo sväté".
1. Pochybujem, ze ti rybari si to zapisovali. A evanjelia dokazatelne vznikli desiatky rokov PO "prednaskach" ... :)
2. Originaly "prednasok" boli "interpretovane" ziakmi. (casto aj rozne - ine fakty, iny doraz atd.)
3. Pavol, ako jednoznacne najvacsi "interpretator", NEBOL ani Jezisovym ziakom.

Takze moj zaver o vykonstruovanosti "ucenia" LUDMI je, zda sa, dostatocne pravdepodobny.

Lebo, aj podla tych "zapisovatelov", Jezis toho vela nenahovoril a Jeho vyjadrenia boli jednoduche a ludom pochopitelne.
Ale ovela neskor sa zacali valit listy, dogmy, encykliky, koncily ... a vzniklo "ucenie", ktore jednoznacne preferuje Cirkev ako ludsku instituciu (a absolutnu masineriu) pred bozskym odkazom Jezisa, ktory sa da, ako vsetci velmi dobre vieme, vyjadrit JEDNOU VETOU o dvoch castiach.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 24056 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Ale ovela neskor sa zacali valit listy, dogmy, encykliky, koncily ...
ovela neskor? prve listy boli Pavlove a Janove, pripadne Petrove a prvy koncil bol v Jeruzaleme v Skutkoch apostolskych
dalsi koncil bol Nicejsko carihradsky v roku 325 ked cirkev dostala slobodu(313 Milansky edikt)
dalsie listy boli Klimentov (nastupca na Petrovom stolci), pripadne listy Ignaca Antiochijskeho (nastupca sv aspotola Jana) a potom dalsie listy ako Branabasov list atd atd atd prve dogmy boli o Trojici (nicekjsko carihradske vyznanie viery na zaklade koncilu) a o Jezisovi ze je Bohoclovek (ten isty koncil a zavrsene v Efeze) (definovane cez jeho matku ako Theotokos)a nespadli z neba ale boli vysledkom diskusie v cirkvi este od cias apostolov (vid napr. Pavlove listy)
Citácia:
a vzniklo "ucenie", ktore jednoznacne preferuje Cirkev ako ludsku instituciu (a absolutnu masineriu) pred bozskym odkazom Jezisa,
toto sice niektori o Cirkvi tvrdia ale proste to nie je pravda, je nezmysel klast do protikladu Cirkev a Jezisa kedze On sam ju CHCEL zalozit a aj zalozil s tym ze sa v nej spaja bozie dokonale a ludske nedokonale, mas to zachytene uz v NZ, nie je to nieco co by prislo neskor
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 34 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší

Obsah fóra » Labyrinty bežného života

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: