Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Labyrinty bežného života


 [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Autor Správa
Poslať 22.10.2013 18:04:56   Re: Hnutie proti ockovaniu
 

od 16.06.2005 10:52:25
napísal 8572 príspevkov
myslel som ze oficialny metafyzicky nazor je taky, ze stvorenie je porusene ako take - nielen clovek samotny, do coho spadaju prave aj choroby, bolest, utrpenie, atd...
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
Poslať 22.10.2013 18:21:22   Re: Hnutie proti ockovaniu
 
Obrázok užívateľa

od 15.05.2006 8:21:13
napísal 6071 príspevkov
Bydlisko: gemer
Zaiste.
v podstate ak človek preťaží organizmus tak ho to začne bolieť (ochorie)
teda choroba "len" ako varovanie.
to by šlo tak vnímať aj vo svete pred Pádom.
nakoniec aj črevná mikroflóra je dôležitá, ale ak sa to preženie takto preháňa...
(ak sa nemýlim)
_________________
ridendo verum
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.10.2013 10:11:52   Re: Hnutie proti ockovaniu
 

od 16.06.2005 10:52:25
napísal 8572 príspevkov
no tak potom v tomto duchu zrejme virus chripky mozno povazovat za dalsi prejav toho, ako si "padle" stvorenstvo navzajom ublizuje - tam kde predtym zili spolu "baranok a lev" je dnes predator a korist.

je virus zly? z moralneho hladiska asi tazko, on sa nijako nerozhoduje, nie je ani dobry ani zly. pre nas ludi je "zly" lebo nam skodi, sposobuje nam bolest a mozno aj smrt.
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
Poslať 23.10.2013 14:07:38   Re: Hnutie proti ockovaniu
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 10:01:14
napísal 3883 príspevkov
Bydlisko: Žilina
chrípka sa musí vyležať, ryba vysedieť a žena vystáť (= vydržať) :D žiadne očkovanie na tom nič nezmení
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 05.11.2013 22:52:13   Re: Hnutie proti ockovaniu
 

od 22.12.2009 19:30:14
napísal 196 príspevkov
Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k niektorým etickým aspektom povinného očkovania, tak ako ich priniesla Konferencia biskupov Slovenska. Subkomisia sa na svojom zasadnutí dňa 26. 10. 2013 zaoberala etickými otázkami spojenými so zachovaním systému povinného očkovania na Slovensku.

„Dôvodom zasadnutia komisie boli početné otázky veriacich rodičov a iných osôb nesúcich zodpovednosť za starostlivosť o deti a za ich výchovu, ktorým niektoré osoby alebo mimovládne organizácie pôsobiace v slovenskom verejnom a internetovom priestore predkladajú rozličné pomýlené či deformované „informácie" týkajúce sa povinného očkovania detí a povinného preočkovania mládeže a dospelých. Pritom sa nezriedka odvolávajú aj na výroky Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, pápežov či Pápežskej akadémie za život, pričom však tieto vyjadrenia svojvoľne prekrucujú alebo nesprávne vysvetľujú. Subkomisia pre bioetiku sa preto cítila povinná zaujať toto stručné stanovisko aspoň k tým etickým aspektom povinného očkovania, ktoré majú v súčasnosti najzávažnejší praktický dosah na oblasť zdravotnej starostlivosti, a tým na život a zdravie detí, mládeže i celej spoločnosti.

1. Subkomisia chce zdôrazniť, že vhodnosť konkrétnych druhov povinného očkovania, očkovacích látok, povinného očkovacieho kalendára, posúdenia medicínskeho a verejno-zdravotníckeho prínosu daného očkovania vo vzťahu k jeho možným rizikám a nežiaducim účinkom vo všeobecnosti, ako aj vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu, je výsostne odbornou, medicínskou a epidemiologickou záležitosťou. V tejto súvislosti Subkomisia chce povzbudiť i náležite oceniť zodpovednú prácu a kvalifikovaný prístup lekárov, osobitne pediatrov, lekárov pre dorast a ďalších odborníkov, ktorí zabezpečujú potrebné odborné a rozhodovacie činnosti pri zabezpečení prípravy a kontinuálnej realizácie povinného očkovacieho programu, a to v potrebnej spolupráci a pod dohľadom príslušných vedeckých, odborných a regulačných štátnych inštitúcií. Výsledky tohto programu, dosiahnuté na Slovensku v priebehu uplynulých desaťročí, osobitne v období po druhej svetovej vojne až po naše časy, sú právom považované za jeden z najväčších úspechov našej medicíny a organizácie zdravotnej starostlivosti, a to aj v medzinárodnom meradle a porovnaní.

2. Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, ba i život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb. Subkomisia zároveň vyzýva a žiada lekárov a ďalších odborníkov zúčastnených na príprave a realizácii povinného očkovacieho programu na Slovensku, aby naďalej k tejto svojej práci pristupovali s najvyššou mierou zodpovednosti, odbornej kvalifikovanosti, ako aj s potrebným rešpektovaním etických noriem a mravného rozlišovania.

3. Vo vzťahu k riadne schválenému povinnému očkovaciemu programu majú rodičia voči svojim deťom závažnú morálnu povinnosť im účasť na tomto programe zabezpečiť, a to s ohľadom na ochranu ich zdravia a života. Zároveň tým prispievajú aj k spoločnému dobru celej spoločnosti, na ktorom však majú sami rodičia, ako aj ich deti priamy podiel. Okrem toho poskytujú ochranu aj tým deťom a iným osobám, ktoré nemohli byť z medicínskych alebo časových dôvodov zaočkované. Táto povinnosť je vzhľadom na medicínske a epidemiologické dôvody natoľko závažná, že zo strany zodpovedných štátnych inštitúcií oprávňuje - v záujme dosiahnutia spoločného dobra a s potrebným rešpektovaním dôstojnosti a skutočného dobra každého jednotlivca - vyžadovať plnenie tejto povinnosti aj všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, vrátane primeraných sankcií, aby sa dosiahlo ich naplnenie. Pochopiteľne, s ohľadom na predpokladanú dobrú vôľu a dobrý úmysel rodičov a iných zodpovedných osôb, ktoré tieto osoby majú mať voči deťom a zvereným osobám, štátne inštitúcie majú uprednostniť, pokiaľ je to možné, skôr prístup vhodnej a zodpovednej osvety, informovanosti a vzdelávania. V tomto smere Subkomisia chce vyzdvihnúť zodpovednosť, povinnosť a nezastupiteľnú úlohu škôl, médií masovej komunikácie a tiež osôb, ktoré sú schopné pozitívne ovplyvniť názory a postoje v spoločnosti.

4. Napokon, Subkomisia sa chce vyjadriť k rôznym nepravdivým tvrdeniam, akoby sa v očkovacích látkach nachádzali súčasti potratených ľudských zárodkov alebo plodov, prípadne akoby sa očkovacie látky z nich alebo s ich použitím vyrábali. V skutočnosti sa pri príprave niektorých očkovacích látok (napríklad na rozmnoženie vírusov, ktoré sa po zneškodnení stávajú súčasťou danej očkovacej látky) používajú bunkové alebo tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku, pred mnohými rokmi, použili tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu. To je, pochopiteľne, samo osebe, smutnou skutočnosťou, s ktorou z morálneho hľadiska nikdy nemožno súhlasiť, ani ju schvaľovať. Na druhej strane, pokiaľ nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní - vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa - dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou. Zároveň rodičia majú povinnosť pôsobiť v rámci svojich možností na to, aby sa pri príprave, výrobe, ako aj pri objednávaní očkovacích látok uprednostnili tie, ktoré boli vyrobené eticky vhodným spôsobom. K tomuto úsiliu chce Subkomisia naliehavo vyzvať a povzbudiť aj zodpovedné slovenské štátne orgány a inštitúcie. Rovnako sa Subkomisia s naliehavou žiadosťou obracia aj na samotných výrobcov a distribútorov očkovacích látok, ktorí vzhľadom na svoje možnosti a postavenie majú v tomto smere primárnu morálnu zodpovednosť.

Štrbské Pleso 26. októbra 2013

Mons. Štefan Sečka
predseda Subkomisie pre bioetiku TK KBS"


komentar z netu:

Slobodné rozhodnutia jednotlivcov, či manželov sú pre cirkev (najmä katolícku) neprípustné aj v takých veciach ako je „povinné očkovanie". Človek by sa domnieval, že výdobytky vedy cirkev neprijíma z princípu, ale kdeže. Ona dokonca prikazuje používať potratové tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu v očkovacej látke, čím vlastne cirkev popiera svoje vlastné morálne názory na potraty. Dnes, keď povinné očkovanie je pod silným tlakom, z dôvodu podozrení vzniku chorôb po podaní očkovacej látky, silnejú hlasy zrušiť povinné očkovanie a zrušiť pokuty, cirkev sa uberá - ako inak - svojou cestou. Plne podporuje povinné očkovanie a dokonca si do úst vkladá aj pochvalu socialistického zdravotníctva, pričom bývalý režim komunistov je pod stálou paľbou kritiky katolíckej cirkvi. A aby toho nebolo málo, tak rodičov detí, ktorí odmietnu očkovanie svojho dieťaťa, katolícka cirkev navrhuje sankcionovať. Na záver snáď už len úsmev môže vyvolať prehlásenie katolíckej cirkvi o nespochybňovaní vedeckého úsudku.
_________________
http://www.oxonia.org/
Hore
 Profil  
 
Poslať 05.11.2013 23:22:23   Re: Hnutie proti ockovaniu
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 11979 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Ohladom povinneho ockovania: naozaj ma zmysel a cirkevne stanovisko je len pokracovanim vyjadrenia a nazorov sv Ignaca z Loyoly
rozumni lekari ktorych poznam su proti prehnanemu ockovaniu ale aj oni uznavaju ze niektore ockovanie svoj zmysel naozaj ma a je potrebne aby bolo povinne (napr detska obrna tetanus a pod)
je to rovnake ako antibiotika: su dobry liek ale ked sa zacnu uzivat ako C vitamin tak su vyslovene nebezpecne a ohrozuju aj dalsich vypestovanim odolnych kmenov bakterii
rovnako je nebezpecne krmit antibiotikami chovne zvierata, to potom zjest kura je ako dat si skatulku penicilinu, to urcite zdrave nie je ....

ale pouzivat antibiotika v odovodnenych pripadoch mozem len schvalovat rovnako ako ockovanie

s tymto plne suhlasim:
Citácia:
Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, ba i život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb.


Citácia:
Na druhej strane, pokiaľ nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní - vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa - dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou.
aktualne ohrozeny ludsky zivot ma prednost pred tym ktory uz zachranit nejde
stanovisko hovori o situacii ked uz je latka vyrobena a vyslovne hovori ze neschvaluje neeticku vyrobu
Hore
 Profil  
 
Poslať 05.11.2013 23:57:41   Re: Hnutie proti ockovaniu
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 11979 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
mohol si dat aj presny zdroj s diskusiou
ja som nasiel len originalne oficialne znenie bez diskusie
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131031041
Hore
 Profil  
 
Poslať 06.11.2013 1:18:33   Re: Hnutie proti ockovaniu
 

od 22.12.2009 19:30:14
napísal 196 príspevkov
ja to nemienim komentovat, nahodou som to nasiel, tak som doplnil k danej teme, len pre zaujmavost ....

svoj nazor na ockovanie som uz vyjadril
_________________
http://www.oxonia.org/
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2

Obsah fóra » Labyrinty bežného života

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: