Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Labyrinty bežného života


 [ Príspevkov: 130 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Ďalší
Autor Správa
Poslať 08.12.2012 16:10:24   Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11030 príspevkov
PREDPOKLADY ŠŤASTNÉHO MANŽELSTVA

- Telesná neporušenosť
„Som sklamaný, lebo som myslel, že budem mať dievča, ktoré bude nedotknuté" (Nárok na nevinnosť, Práca 8.5.1971).

- Hlboký citový vzťah
Zakladá sa na vzájomnej úcte. Skutočnosť, že mladí ľudia vstupujú do manželstva len na základe „intímneho vzťahu" zapríčiňuje, že už v prvých mesiacoch manželstva strácajú o seba záujem a dochádza k častým rozvodom.

- Vzájomná diskrétnosť o živote pred manželstvom
Sexuálna skúsenosť neoprávňuje, aby o svojich predmanželských „dobrodružstvách" hovorili. Oslabuje to dôveru, vernosť, úctu a lásku.

- Ovládanie pudov
Tlmiť pudové impulzy povahy sexuálnej pred svadbou i po svadbe je možné a nevyhnutné. Emocionálny život sa dá kontrolovať rozumom a usmerňovať vôľou. Veriacemu pomáhajú nadprirodzené prostriedky - modlitba a pristupovanie k sviatostiam.

- Súlad v intímnom styku
Jedným z postulátov dobrého manželského spolunažívania je aj súlad v intímnom živote. Je preto správne, že sa požaduje stále nástojčivejšie, aby snúbenci pred sobášom navštívili manželskú poradňu a podrobili sa lekárskej prehliadke.

- Slušnosť, nežnosť a jemnosť
Pod vplyvom sociálnych zmien žena sa stala rovnoprávnou s mužom takmer v každom smere. Žena už nie je nútená trpieť akúkoľvek nespravodlivosť zo strany manžela. Žena, oslobodená od hospodárskej závislosti na mužovi, si môže dovoliť prejaviť nespokojnosť pre nedostatok citových vzťahov, taktu a úcty zo strany manžela. Má právo očakávať, že keď sama vkladá do rodinného a manželského života všetko, čo sa vyžaduje pre harmonické spolužitie, aby to tak bolo aj u manžela a otca rodiny. Je teda žiadúce, aby bol manžel k manželke slušný, nežný a jemný.

- Primeraný byt
Pred sobášom mladí lúdia hovoria: „Nemôžeme sa zobrať, nemáme byt". Po sobáši: „Nemôžeme mať detí, nemáme primeraný byt". Otázka bývania je problémom nielen sociálnym, hygienickým, ale aj morálnym. Byt je podmienkou, prajnou pre mravný vývoj osobnosti. Mravnosť trpí tam, kde manželia musia spať v tej istej izbe s deťmi, malými i dospievajúcimi, a kde dospievajúci bratia musia spať v tejže posteli ako ich sestry. Zdravý, primeraný byt je podmienkou spokojného rodinného života.


--- zdroj článku: TONDRA. Morálna teológia II. [6.§12]. Spišské Podhradie: 1996, str. 164-165

____________________

(P.S.: IMHO, keď sú ľudia hlboko veriaci, tak to skôr napomáha vzájomnej dôvere, obeti, vernosti, etc., čo by zrejme bolo tuná obzvlášť žiadúce, ako sa aj vraví: "Ľudia, ktorí dôverujú Bohu, sú ľuďmi, ktorým môžeme dôverovať". Navyše medzi kresťanmi je manželstvo SVIATOSŤ, čo dáva človeku požehnanie ja od Boha - ak s Ním pravda bude človek spolupracovať, tak by to IMHO mohlo byť ďalším vhodným predpokladom pre vyššie uvedené predpoklady, etc...)
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.12.2012 20:16:44   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12230 príspevkov
Sviatosť manželstva je pre ľudí fascinovaných láskou

„Načo papier, keď sa môžeme mať radi aj bez neho?“ počul som mnoho ráz z úst mladých ľudí. Fenomén spolužitia na skúšku či predmanželskej zmluvy je známy, no ešte som nestretol mladých ľudí, ktorí by sa rozhodovali vstúpiť do manželstva iba načas s tým, že neskôr zmenia partnera, ako sa bežne mení zamestnanie.

Všetci, ktorých stretávam – a vďaka kurzom prípravy na manželstvo ich naozaj nie je málo – sú presvedčení, že práve oni môžu zvrátiť nepriaznivé štatistiky rozvodovosti, lebo sú presvedčení o vzájomnej láske a túžia, aby to práve im vyšlo. V tej chvíli nevnímajú rozvod ako veľ­ké právo a prejav slobody človeka. Práve naopak, vnímajú ho ako absurdnosť, a ak naň pomyslia, tak iba s obavou, aby sa to práve im nestalo. Odkiaľ sa berie tento optimizmus? Ak ho nechceme povrchne pripísať iba blúzneniu prvotnej zamilovanosti, môžeme v ňom vidieť stopu Boha v nás. Dôveru v iného, ochotu milovať bez hraníc. Tak to Boh naplánoval od počiatku, keď stvoril človeka ako muža a ženu. Manželstvo nie je len povinnosť, ale veľký dar, ktorý so sebou nesie aj veľké poslanie a úlohy.

Kríž bez Kristovho tela
Práve preto ho Kristus vyzdvihol a urobil z neho sviatosť Nového zákona. Pre mnohých môže znamenať iba to, že treba prísť do katolíckeho kostola a vykonať predpísaný sobášny obrad. Podstata sviatosti manželstva však tkvie omnoho hlbšie. Raz sa ma istý snú­benecký pár spýtal, či si môžu na vyjadrenie manželskej prísahy priniesť na sobáš kríž bez Kristovho tela. Povedal som, že v princípe áno, ale zaujímal ma dôvod. Dostal som zvláštnu odpoveď: „Chceme ten deň prežívať ako naše veľké šťastie a radosť. Ako sa môžeme zároveň pozerať na toľké utrpenie, akým je smrť na kríži?“
V tej chvíli som si uvedomil, aké je dôležité vnímať súvis medzi šťastím manželov a Kristovou smrťou na kríži. Láska je najdôležitejšia skutočnosť ľudského života. V hlbokom vzťahu muža a ženy je takmer najhmatateľnejšie prítomná, a preto dokáže prebudiť veľké prežívanie šťastia. Každý medziľudský vzťah má však aj svoje ohrozenia v podobe vlastných limitov, slabosti či zlyhania. V človekovi vzniká napätie: na jednej strane naše srdce túži po totálnej, hlbokej a vernej láske, na druhej strane nemá žiadne záruky, že mu ten druhý takúto lásku dokáže dať alebo že on sám bude schopný takúto lásku odovzdať. Preto je veľký rozpor medzi túžbami zaľúbených, ktorí vstupujú do trvalého zväzku manželstva s presvedčením, že práve im to vyjde, a krutou štatistikou rozvodovosti, podľa ktorej sa už aj na Slovensku viac ako polovica týchto odvážlivcov tvrdo sklame.


Láska je vždy možná
Kristovi preto tak veľmi záležalo na vzťahu muža a ženy, lebo dobre pozná rozpor medzi túžbou srdca a našimi limitmi. To, že pozdvihol manželstvo na sviatosť, neznamená iba ustanovenie, aby muž a žena uzatvorili manželstvo presne stanovenými úkonmi za prítomnosti svedkov a spoločenstva Cir­kvi, prípadne jeho zástupcu. Sviatosť manželstva znamená, že láska muža a ženy je viditeľným znamením Božej lásky k človekovi. A Božia – Kristova láska je presne taká, po akej túži každý zamilovaný: slobodná, bezpodmienečná, trvalá a plodiaca nový život. Ježiš počas svojho fyzického pobytu na zemi neprejavoval lásku ľuďom preto, lebo boli úspešní, bohatí alebo krásni, alebo preto, že by chcel zahnať vlastnú samotu, alebo by potreboval od ľudí nejakú službu. Práve naopak, prišiel nám povedať, že nás miluje láskou Otca, ktorému záleží na dob­rých aj zlých, na chudobných aj bohatých, spravodlivých aj hriešnikoch. Kristus miloval nielen vtedy, keď ho počúvali zástupy a nasledovali učeníci, nielen keď ho chceli ustanoviť za kráľa či mu prejavovali úctu. To všetko rád prijímal, ale jeho láska nebola výmenou za to, čo dostal, a preto ani neprestala, keď sa okolnosti náhle zmenili. Celým svojím životom ukázal, že láska je možná aj vtedy, keď prídu nedorozumenia, keď sa stretne s chladom a nezáujmom, je možná pri zapretí priateľom, pri zrade, ubližovaní, ponižovaní. Láska je možná aj vtedy, keď si vytrvalosť v nej vyžaduje obetu vlastného života.
Pýtal som sa mnohých snúbencov, či si želajú mať po svojom boku životného partnera, ktorý by bol ochotný dať za nich a ich spoločné deti aj život. Vždy mi spontánne odpovedali: áno. A presne to urobil Kristus na kríži. Pohľad na jeho telo na kríži teda nie je narušením svadobnej radosti, ale jedinou zárukou, že to, čo sa pri sobáši deje, má naozaj zmysel. Je zárukou, že manželský sľub vernosti v dobrom aj zlom, v zdraví aj chorobe, v šťastí aj nešťastí, ktorý je podstatný pre uzatvorenie sviatosti, nie je zo strany muža a ženy iba nenaplniteľnou túžbou, chvíľkovým sebaklamom, ópiom, ktoré prestane účinkovať pri prvej väčšej ťažkosti, keď láska začne aj bolieť.


Ideál verzus realita
Nie náhodou celé dejiny spásy, ktoré nám odhaľuje biblické posolstvo, neprestajne nachádzajú v obrazoch silné prepojenie medzi láskou Boha k človekovi a manželstvom muža a ženy. Sviatosť manželstva je zmluva, ktorá ak je postavená na vzťahu oboch aktérov s Bohom, nemá ani zďaleka iba právnu podobu „papiera“, akéhosi úradného potvrdenia, ale je trvalou iniciatívou lásky na obraz Božej lásky k stvoreniu. Vtedy už nie je jedno, či muž a žena žijú „bez papiera“, ak sobášny obrad nie je pre nich iba vonkajšia záleži­tosť, ale okamih skutočného rozhodnutia zjednotiť sa so zdrojom lásky a čerpať posilu z tohto zdroja deň čo deň a za každých okolnos­tí. V tomto kontexte sa už podstatné známky sviatosti manželstva, jedinosť a nerozlučiteľnosť, nejavia ako obmedzenie možností, ale ako vrchol lásky, ktorý môžu muž a žena dosiahnuť v limitovanosti svojich tiel určených na výlučné zjednotenie a v prepojení na hĺbku ľudskej duše túžiacej po trvalosti vzájomného naplnenia.
Každodenná skúsenosť svedčí o tom, že tieto túžby sú viac ideálom ako reálnou možnosťou ľudských síl. Preto pri povýšení manželstva na sviatosť ide nielen o zviditeľnenie Božej lásky v láske muža a ženy, ale aj o posilu, ktorá sa manželom dáva, ak dajú Kristovi reálny priestor vo svojom vzťahu. Sviatosť manželstva nezbaví manželský vzťah ohrození a ťažkostí. Ukazuje však manželom isto­tu, že Boží život je silnejší ako smrť. Svia­tostné manželstvo nie je konečným a pokojným prístavom lásky, ale cestou k plnej láske alebo školou lásky, ku ktorej patria aj ťažké skúšky. V nich sa vernosť jedného z manželov môže stať požehnanou misiou za človeka, ktorý bol na začiatku cesty adresátom najväčších citov lásky a nádeje. Táto etapa si možno bude vyžadovať veľa námah, možno i odlúčenie, ktoré pozná aj právny poriadok Cirkvi a rešpektuje ho vo forme manželskej rozluky. Práve vtedy sa môže zvýrazniť ďalší aspekt účasti manželov na Božej láske, a to podpora spoločenstva. Kresťanské spoločenstvo je totiž povolané pomáhať týmto osobám, aby kresťansky prežívali svoju situáciu, verní svojmu manželskému zväzku, ktorý ostáva nerozlučiteľný.


Láska, ktorá zachraňuje
Ešte ako diakon som pochovával manžela staršej ženy, ktorá sa po pohrebe pri mne zastavila, aby mi porozprávala svoj príbeh: veľká prvotná láska, veľké sklamanie, manželov sklon k alkoholu, veľa bolesti a dramatických situácií. V tom všetkom však spočívala jej stála túžba zostať verná manželskému sľubu až do konca. Myslím si, že nikdy nezabudnem na jej slová o posledných chvíľach manžela na smrteľ­nej posteli: „Strašne ma mrzí, aký som bol na teba zlý,“ hovoril tichým hlasom držiac ju pevne za ruku. „A viem, že je už neskoro. Ale aj tak ti chcem povedať, že si jediný človek, ktorý mi pomohol uveriť, že som naozaj milovaný. Ďakujem ti, že môžem odísť na druhý svet s poznaním, že jestvuje skutočná láska.“ Bola to pre ňu naj­­­krajšia chvíľa manžel­stva. „Zabudla som v nej na všetku bolesť, ktorú som v našom manželstve prežila.“ Nie každý man­­želský vzťah musí prejsť podobnou drámou, no žiaden úprimný vzťah nie je bez ťažkostí a prekážok. Sviatosť manželstva je sviatosťou zachraňujúcej lásky. Nie je pre všetkých a nie všetci jej dokážu rozumieť. Je iba pre tých, ktorí sa dajú fascinovať Kristovou láskou. Bez nej by svia­tostný obrad zostal iba úradným úkonom, príliš komplikovaným získaním „papiera“ či folklórnym zvykom. Pre tých, ktorí uveria, že Boh má moc uzdravovať bolesť a vzkriesiť k novému životu, je však začiatkom cesty k extáze a hĺbke lásky, ktorú Boh pripravil pre každé ľudské srdce.


zdroj: http://www.katolickenoviny.sk/24-2012-sviatost-manzelstva-je-pre-ludi-fascinovanych-laskou/
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.12.2012 22:10:45   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18660 príspevkov
Ako by povedal klasik - je to pudova zalezitost: bud to pude, anebo to nepude ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.12.2012 22:27:57   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 15.09.2009 13:08:27
napísal 5239 príspevkov
Citácia:
Sviatosť manželstva je zmluva, ktorá ak je postavená na vzťahu oboch aktérov s Bohom, nemá ani zďaleka iba právnu podobu „papiera“, akéhosi úradného potvrdenia, ale je trvalou iniciatívou lásky na obraz Božej lásky k stvoreniu. Vtedy už nie je jedno, či muž a žena žijú „bez papiera“, ak sobášny obrad nie je pre nich iba vonkajšia záleži­tosť, ale okamih skutočného rozhodnutia zjednotiť sa so zdrojom lásky a čerpať posilu z tohto zdroja deň čo deň a za každých okolnos­tí. V tomto kontexte sa už podstatné známky sviatosti manželstva, jedinosť a nerozlučiteľnosť, nejavia ako obmedzenie možností, ale ako vrchol lásky, ktorý môžu muž a žena dosiahnuť v limitovanosti svojich tiel určených na výlučné zjednotenie a v prepojení na hĺbku ľudskej duše túžiacej po trvalosti vzájomného naplnenia.
Každodenná skúsenosť svedčí o tom, že tieto túžby sú viac ideálom ako reálnou možnosťou ľudských síl. Preto pri povýšení manželstva na sviatosť ide nielen o zviditeľnenie Božej lásky v láske muža a ženy, ale aj o posilu, ktorá sa manželom dáva, ak dajú Kristovi reálny priestor vo svojom vzťahu. Sviatosť manželstva nezbaví manželský vzťah ohrození a ťažkostí. Ukazuje však manželom isto­tu, že Boží život je silnejší ako smrť.
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.12.2012 22:35:32   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12431 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
legionar píše:
Ako by povedal klasik - je to pudova zalezitost: bud to pude, anebo to nepude ...

toto je podla mna zavazny omyl
v dosledku ktoreho sa ludia nesnazia manzelstvo budovat
ale len cakaju ze im budu padat pecene holuby do ust
a tak to potom aj vyzera ... mame 50% rozvodovost
aj vdaka podobnym nazorom ktore pochadzaju z ruskeho romantizmu 19 storocia ...
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.12.2012 23:37:08   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 3914 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Predpoklad šťastného manželstva? Je ich viacero:
1. Zrelosť: fyzická, psychická aj sociálna
2. Láska: po taliansky ti voglio bene slovenský preklad : chcem ti dobre. Teda žiť v nebi toho druhého
3. schopnosť dialógu hovoriť o sebe a počúvať čo hovorí ten druhý
4. schopnosť odpúšťať a navzájom si dôverovať
5. v oblasti manželského spolužitia používať prirodzené metódy (upevnujú vzťah, budujú dôveru a skrášlujú sex)
6. pestovať manželský trojuholník: manžel+manželka+ Boh - manželia vstupujú do tajomstva Trojice
7. vedomie že manželstvo je prvotná sviatosť (sacramento originaria) a schopnosť manželov neustále si vysluhovať túto sviatosť t.j. sprítomňovať Ježiša medzi sebou.
8. Veľmi dôležité dokázať opustiť svoju matku a otca = nedovoliť nikomu zasahovať do vzťahu, manželstva a výchovy detí.
9. Dokázať sa vzájomne povzbudzovať na ceste k svätosti
10. spoločne preživať voľné chvíle, mať spoločné záujmy vedie byť stále spolu a jeden preš druhého všetkým.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.12.2012 16:44:12   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18660 príspevkov
misionar3 píše:
Predpoklad šťastného manželstva? Je ich viacero:
1. Zrelosť: fyzická, psychická aj sociálna
Keby ludia cakali, kym budu zreli, tak sa uz naozaj nikto zenit a vydavat nebude ! Clovek "zreje" prave v tom manzelstve. Po cely zivot !
misionar3 píše:
5. v oblasti manželského spolužitia používať prirodzené metódy (upevnujú vzťah, budujú dôveru a skrášlujú sex)
Absolutne nepodstatna vec.
misionar3 píše:
6. pestovať manželský trojuholník: manžel+manželka+ Boh - manželia vstupujú do tajomstva Trojice
Existuje kopa stastnych manzelstiev, ktore nemaju o Trojici (a casto ani o Bohu) ani sajnu. A vobec im to nechyba.
misionar3 píše:
9. Dokázať sa vzájomne povzbudzovať na ceste k svätosti
Formuloval by som to skor ako cestu k dobru.

S ostatnym sa da viac-menej suhlasit ... :)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.12.2012 17:38:09   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11030 príspevkov
legionar píše:
misionar3 píše:
Predpoklad šťastného manželstva? Je ich viacero:
1. Zrelosť: fyzická, psychická aj sociálna
Keby ludia cakali, kym budu zreli, tak sa uz naozaj nikto zenit a vydavat nebude ! Clovek "zreje" prave v tom manzelstve. Po cely zivot !
nejaká základná zrelosť by mala byť, ale určite to podľa mňa nie je šťastné preháňať až tak ako sa to v dnešnej dobe o to niektorí akoby snažili, míňajúc sa tým účinku... podľa mňa by sa ľudia mali vziať čo najmladší, keď ešte nie sú vo svojom životnom štýle vyformovaní a mohli sa potom spolu vyformovať do ich spoločného povolania. Akurát môže byť problém nájsť takú vhodnú osobu (resp. zistiť, že je to tá pravá), a v tom si myslím, že medzi veriacimi má väčšiu šancu, lebo oni sú vo svojom živote motivovaní aj svojou vierou, čo by teoreticky malo dávať väčšiu istotu, že spolu už nejako prekonajú aj prípadné problémy...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.12.2012 20:36:00   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 3914 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Citácia:
misionar3 píše:
6. pestovať manželský trojuholník: manžel+manželka+ Boh - manželia vstupujú do tajomstva Trojice
Legi:
Existuje kopa stastnych manzelstiev, ktore nemaju o Trojici (a casto ani o Bohu) ani sajnu. A vobec im to nechyba.


áno súhlasím ale ak by mali vo svojom vzťahu boli by ešte šťastnejší a ich život plnší. To je to čo poukazujem stále ako rozdiel medzi veriacim a neveriacim. Aj jedne aj druhý môže byť šťastný ale.... analógia z matematiky. Realnych čísiel je nekonečne veľa (neveriaci) komplexných je tiež nekonečne veľa (veriaci) ale množina komplexných čísiel je plnšia a dokáže popísať a vysvetliť toho ovela viac ako množina reálnych čísiel.
Citácia:
misionar3 píše:
5. v oblasti manželského spolužitia používať prirodzené metódy (upevnujú vzťah, budujú dôveru a skrášlujú sex)
Legi:
Absolutne nepodstatna vec.


so svojej vlastnej skúsenosti a aj skúseností ludí s ktorými prichádzamer do styku to považujeme za dôležité a podstatné. Nie je to len o plodení detí, ale je to životný štýl zameraný na úctu k životu, pochopenie manželského partnera a zdravie.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 09.12.2012 20:45:05   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 3914 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Citácia:
misionar3 píše:
9. Dokázať sa vzájomne povzbudzovať na ceste k svätosti

Legi:
Formuloval by som to skor ako cestu k dobru.


súhlas, akurát že to čo my veriaci vidíme a chápeme ako cestu k svätosti je pre neveriacich cesta k dobru.
Zase matematické okienko: dobro je podmnožinou svätosti. Nie je to totožné, dobro (ako ho chápu neveriaci) je nutnou ale nie postačujúcou podmienkou svätosti.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.12.2012 10:47:43   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 

od 25.02.2008 11:41:17
napísal 3748 príspevkov
legionar píše:
Keby ludia cakali, kym budu zreli, tak sa uz naozaj nikto zenit a vydavat nebude ! Clovek "zreje" prave v tom manzelstve. Po cely zivot !

velka pravda legi.
Dokonca som pocul odbornika - psychologa, ze psychologicky vyvin muza sa zastavi niekde okolo 17 roku zivota.
A zacne pokracovat - zriet az vstupom do manzelstva - ked sa muz rozhodne zobrat na seba zodpovednost za rodinu.
A ak sa ten muz neozeni tak aj v 30tke je stale na urovni toho 17 rocneho chlapca.
Teda muz zreje az v manzelstve.
:-)
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.12.2012 14:53:47   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 15.05.2006 9:21:13
napísal 6071 príspevkov
Bydlisko: gemer
romanh píše:
Teda muz zreje az v manzelstve.
:-)

u muza sa prechod z chlapca na muze deje menej radikalne ako u zeny...
na druhej strane, kazdy, kto sa snazi spravat zodpovedne musi k niedcomu dozriet...
a ked uz nielen za seba je zodpovedny ale za druhych, tak naozaj sa niekam posuva.
_________________
ridendo verum
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.12.2012 18:49:49   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12230 príspevkov
romanh píše:
Teda muz zreje az v manzelstve.
:-)

Skoda, ze toto je len teoria, v praxi to uz byva skor vzacnost, ak sa toto deje, zvlast v poslednej dobe je vyskyt nezrelosti manzelov pricastym javom. . .
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.12.2012 19:53:37   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11030 príspevkov
Alnothova poznámka (a následná diskusia k nej) vyslovená na margo úvodných 2 príspevkov bola presunutá do samostatnej témy: Administrátor.

P.S.: alnothove reakcie, ktoré boli k niečomu konkrétnemu z tejto témy (a moje reakcie na to) uvádzam tu:

alnoth píše:
ja po 6tich rokov manzelstva mam pocit, ze stale viem menej a menej nieco zmysluplneho k teme povedat - velmi podobne ako to povedal ten, co nas pripravoval na vstup do manzelstva - "kym som bol slobodny, byval som odbornikom na manzelstvo."

nemyslim si, ze existuje nejaka sablona predopkladov, ktore ked si odfajknes, tak si na spravnej ceste. pripadne naopak, ked si to neodfajknes, tak ze si nevyhnutne na nespravnej ceste.
veď tak to tu ani nebolo zjednodušované, že existuje nejaká jednoduchá dokonalá šablónka na všetko, len sa vymenovali nejaké základné body, kde zväčša bývajú problémy, a že na to si treba dávať pozor...
alnoth píše:
tema je zalozena ako predpoklady stastneho manzelstva - prvy prispevok je od tondru (ktoreho 1. a 3. predpoklad sa navzajom vylucuju a posledny je uplne z ineho sveta nez tie ostatne)
sú tam body z rôznych oblastí, telesnej, duševnej, materiálnej, no stále k téme. Čiže to, že ten posledný bod (materiálna oblasť) je iná oblasť než predošlé, nič nemení na tom, že všetko je to k téme, lebo aj to patrí k životu a problémy v tej oblasti tiež zvyknú byť dosť vážnym problémom pre manželstvo, to je predsa jasné.

A ten tretí bod hovorí o tom, že je nevhodné, keď sa pred sebou chvália nejakými svojimi skúsenosťami, ktoré mali s inými - úplne najideálnejšie by bolo, keby nemali žiadne (čo hovorí prvý bod). Alebo aj vo všeobecnosti - v iných oblastiach - keď niekto porovnáva - pred tým druhým, alebo sám pred sebou - že ktorý predošlý partner bol v čom lepší, etc.,.... to moc šťastné nie je...

alnoth píše:
Citácia:
problémy v tej oblasti tiež zvyknú byť dosť vážnym problémom pre manželstvo, to je predsa jasné.
no ved dobre, ale vyzera to ako nejaky uceleny zoznam, co ten posledny bod ma potom dost zaraza. to tam mozeme potom este X bodov pridat, ako napriklad, primerane zatazenie hypotekou, primerany prijem, dostatocne matieralne zabezpecenie - a xmilion dalsich podobnych ekonomickych otazok, ktore - je predsa jasne - su dolezite.
samozrejme, že tie body sa dajú rozvíjať aj detailnejšie a dajú sa tam dopĺňať aj ďalšie veci, napr. ani vzduch tam nespomenul, bez neho by tiež nemohli žiť, že áno ;) On tam proste len stručne spomenul také tie najčastejšie veci, na ktoré sa ľudia ponosujú. A samozrejme, že s tým súvisí aj milión iných, to však už také skôr všeobecné veci k životu, napr. zamestnanie/materiálne zabezpečenie atď. až po ten vzduch. (btw. a prečo spomenul práve byt? Lebo to aj takí, čo už majú aj zamestnanie atď., no ak ešte nemajú primeraný byt, tak kvôli tomu často ľudia manželstvo a rodinu odkladajú, skôr sa proste v našich podmienkach stretať s takou výhradou proti manželstvu, že ešte nemajú byt, než že nemajú čo jesť či pod.).
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.12.2012 21:29:26   Re: Predpoklady šťastného manželstva
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 23:41:06
napísal 11030 príspevkov
http://www.google.sk/search?q=manželstvo+citáty

Wiki-citáty:

http://sk.wikiquote.org/wiki/Man%C5%BEelstvo
http://cs.wikiquote.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD
http://en.wikiquote.org/wiki/Marriage
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 130 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Ďalší

Obsah fóra » Labyrinty bežného života

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: