Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra
Jazyk:
areopag.sk - Registrácia

Vstupom na “areopag.sk” (ďalej len “my”, “nás”, “náš”, “areopag.sk”, “http://areopag.sk”), súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Ak nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok, potom, prosím, nevstupujte a/alebo nepoužívajte “areopag.sk”. Tieto podmienky môžme kedykoľvek zmeniť a my spravíme všetko preto, aby sme Vás informovali o týchto zmenách, avšak bude rozumné, ak tieto podmienky budete pravidelne kontrolovať počas pravidelného používania “areopag.sk”, pretože musíte súhlasiť s každou zmenou týchto podmienok, ktoré budú aktualizované a/alebo upravené.

Naše fórum beží na systéme phpBB (ďalej len “oni”, “im”, “ich”, “phpBB software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB tímy”), čo je elektronický konferenčný systém vydávaný pod “General Public License” (ďalej len “GPL”) a ktorý môže byť stiahnutý z www.phpbb.com. Softvér phpBB umožňuje internetové diskusie a GPL mu striktne zakazuje určovať, čo môžme a/alebo nemôžme v rámci povoleného obsahu a/alebo správy. Pre ďalšie informácie o phpBB, navštívte, prosím: http://www.phpbb.com/.

AREOPAG.SK je kresťansko-katolícke diskusné fórum pre veriacich a úprimne hľadajúcich.

AREOPAG.SK NEZODPOVEDÁ ZA OBSAH PRÍSPEVKOV.

Jednotlivé diskusné príspevky vyjadrujú pohľad a názor prispievateľa, nie však autorov webových stránok Areopag.Sk.

Areopag.sk, Administrátor a Správa fóra nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah príspevkov. Zároveň prehlasujú, že v rámci svojich možností bude ich snahou zabezpečiť odstránenie, resp. korekciu problematických materiálov, ktoré by boli vložené do diskusných fór.

Každý prispievateľ je povinný dodržiavať nasledovné pravidlá:

1. Zaväzuje sa nedehonestovať kresťansko-katolícku vieru a jej obsah.

2. Zaväzuje sa nepoužívať v diskusiách osobné útoky, zosmiešňovanie, psychický nátlak, či iné ponižujúce formy správania sa voči spoludiskutujúcim.

3. Zaväzuje sa neposielať žiadne hrubé, obscénne, vulgárne, ohováračské, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované alebo iné príspevky a materiály, ktoré odporujú súčasným zákonom a etickým normám.


Porušenie týchto podmienok bude viesť k trvalému zákazu prihlasovania do diskusných fór (prípadne k informovaniu poskytovateľa internetového pripojenia prispievateľa).


Administrátor a Správa fóra majú právo kedykoľvek a akékoľvek témy vymazať, upravovať, presunúť, zlúčiť, rozdeliť alebo zatvoriť v prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených zásad, alebo z dôvodov:

- vytvárania duplicitných tém,
- zachovania jednej tematiky vrámci jednej témy
- nevhodného umiestnenia témy,
- nevhodného umiestnenia príspevkov

Apelujeme preto na prispievateľov, aby sa vo vlastnom záujme snažili držať pôvodnej tematiky témy, do ktorej píšu a ak by chceli písať na inú tematiku, aby tak robili do adekvátnej inej témy, existujúcej, alebo na ten účel založili novú.
Prispievateľ akceptuje, že každá vložená informácia môže byť uložená do databáz diskusných fór;

Areopag.sk, administrátori ani Správa fóra nenesú žiadnu zodpovednosť za poskytnutie informácií prispievateľa tretej strane bez ich vedomia. Takisto nezodpovedajú za škody na databázach a za únik osobných informácií, ktorú by mohli nastať dôsledkom hackerských útokov alebo chýb v kóde phpBB;

Toto fórum používa cookies na uloženie informácií na počítač prispievateľa. Tieto cookies neobsahujú žiadnu prispievateľom vloženú informáciu, slúžia iba na zabezpečenie a zlepšenie práce prispievateľa v rámci diskusných fór. Emailová adresa (uvedená pri registrácii) je použitá iba na potvrdenie registračných údajov a hesla prispievateľa, resp. v prípade posielania nového hesla, ak prispievateľ aktuálne heslo zabudol.

Registráciou na Areopag.sk súhlasíte s uvedenými podmienkami a zaväzujete sa tieto podmienky pri práci s diskusnými fórami portálu Areopag.sk dodržiavať.cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: